Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1365. Sognepræster til Vraa, Emb og Serridslev,

Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; P. M.; Lkm. 4/130; Vahls M. 59; Kbg. 1701.
Anm. Aabent Brev 6/9 1558, at Em Kirke, som skulde ødelægges, efter Begjæring af Sognemændene maa blive ved Magt. For at Sognepræsten til Vro, Sersløf og Em Kirker kan holde en Kapellan til sin Hjælp, maa han oppebære Kronens Part af Tienden af Serslol Sogn. Der skal hver Søndag og alle høje Helligdage holdes Prædiken og Gudstjeneste i alle tre Kirker. KB bd. 2 (1556-60) s. 203.

 

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1537). [Cap. Volstrup-H.-T. 30] Anders Andersen Kaae* ell. Ugla; Pr. (84); ~ efter 60 Johanne Jensdtr., E. e. Søren Svendsen, r. Cap. her; [† 1584].

2. 1584. [Hjørring-H.-O. 82] Oluf Andersen Krag; F. A. Madsen K., Rdmd. i Aalbg.; p. Cap. Volstrup-H. . . ; Pr. 84; ~ Dorthe Pedersdtr. Finde; F. vist P. Nielsen F., Bgmstr. i Aalbg.; 3 (4?) S., 2 D.; see Etm.; P. P. Husbond her; P. Thomsen og M. G. v. Achen i Haverslev-B.; [† 1625; siges efter gammel Snak, at være bleve fortryllet 1619; blev 1623 tiltalt af Lensmanden paa Seilstrup, fordi han vilde tilholde sig Leiermaalsbøder af Vraa Præstegaards Fæstegods].

3. 1625. Jens Jensen Sallingholm ell. Sallingboe, f. i Salling c. 00; fik sine Testimonier i Kbh. 10/5 24; ~ 25 F. D. Anne Olufsdtr. Krag; 4 S., 1 D.; 2 ~ P. P. Husbond her.; see O. K. J. Holmboe i Vrensted-T.; J. P. Svenstrup p. Jegindø; [† 1646, efter 4 Aars Sygdom; blev ogsaa fortryllet, da han vilde bekikke nogle mistænkte Kvinders Forsamling].

Helk I, s. 307 (»Joannes Joannis Salingius«).

4. 1646. Niels Iversen; St. Aalbg. 38; O.; [† 1647, var kun Præst her i 4 Uger og 5 Dage].

KUM I, s. 148 (»Nicolaus Ivari Aalb.«).

5. 1647. Peder Pedersen Husbond, f. Nykjøb. p. M. c. 19; (Bdr. t. Jens P. H. i Tolstrup-S.); St. 39; 1 ~ c. 48 Anna Olsdtr. Krag, E. e. Nr. 3; 1 S.; 2 ~ c. 65 Lene Sørensdtr. Galskjøt af Jerslev-B., † 73; 1 S., 2 D.; 3 ~ c. 74 Anna Saxager Pedersdtr. Holm af Aaby-B., f. c. 30, † 31/7 77, E. e. R. B. Humble i Vreilev-H.; u. B.; see Jens P. H. i Gunderup-N.; [† 10/7 1674].

KUM I, s. 155 (»Petrus Petri Morsianus«).

6. 27/3 1672**, o. 20/11, Laurits Nielsen Dal (Dahlin, Dall), f. Dal, Fleskum Herred, 32; F. N. Christensen, Bde. i Dal; M. Marie Lauritsdtr.; St. Roesk. 56; C. 30/3 59, illum.; ~ c. 75 Kirsten Axelsdtr. Bjørn af Børglum-V.-F., d. 4/7 58, † 14/8 93; 5 S., 3 D.; see Enoch L. D. i Storvorde-S.; [† 19/1 1694].

KUM I, s. 265 (»Laurentius Nicolai Dallius«).

7. 30/1 1694 [Tæbring-O.-R. 10/7 86, o. 27/10] Peder Pedersen Holst af Liørslev-Ø., f. 11/3 52; St. Aalbg. 72; C. 31/1 82, illum.; Aman. i Aalbg. 78; ~ Aalbg. 12/4 87 Susanne Lucasdtr., f. Kbh. 56, b. Hammer 17/5 23; F. L. Hansen, Tolder i Aalbg.; M. Maren Jørgensdtr. af Vordingbg.-K.; 1 S., 1 D.; [† 2/6 1714; „en uforsvarlig Ruditet (Uvidenhed) fandtes hos Sognefolkenes Børn, saa vel de mindre, som de fuldvoxne“ (Bkrd. Dagbg. 413, ved Visitats i Em 1702); var velstaaende, eiede Gden. Attrup i Hammer S. og en Del Bøndergods i Hellevad S.; gav 95 Messehagel til Tæbring K].

KUM II, s. 34 (»Petrus Petri Morsing«); DanKir bd. 12, s. 816 (Tæbring kirke).

8. 27/6 1714, o. 29/8, Mag. Jørgen Jensen Bergh, f. Aalbg. 82; F. J. Hansen B., Kbmd., Eier af Boller i Vendsyssel; M. Maren Hansdtr. Budtz; St. Aalbg. 97, Bacc. 98; C. 23/3 00, illum.; ~ Aalbg. 9/2 18 Gundel Andersdtr. Heug, † •/11 52; (Sstr. t. J. A. Høgh i Anst-G.); F. A. Jensen i Aalbg.; M. Ida Clausdtr. Høgh (Heug); 2 S., 2 D.; see Anders J. B. her; J. L. Jessen i Tolstrup-S.; Etm.; [† 1737; var kaldet af sin egen Fader; lod 22 Altertavlen staffere].

KUM II, s. 228, 234 (»Georgius Iani Berg«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1016; Gejstl. sk. i Hjørring amt, Børglum hrd. nr. 1.

9. 29/3 1737, o. Vibg. 14/8, Henrik Henriksen Stampe af Hammer-H.-S.-A., f. 09; St. Aalbg. 28; C. 4/6 31, l.; ~ 11/12 39 F. D. Ida Marie Jørgensdtr. Bergh, f. 21/11 18; 2 S., 1 D.; 2 ~ Ugilt 19/11 53 Maren Budtz Christiansdtr. v. Ginchelberg, f. 32, b. Nibe 26/9 72; (Sstr. t. Malene B. C. v. G. ~ B. N. Brorson i Hundstrup-Ø.); F. C. v. G. t. Linderumgd.; M. Øllegaard Vilhelmine Frantsdtr. Thestrup af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Aalbg.); 1 S., 1 D.; 2 ~ Hjardemål 21/7 72 Niels Marcusen Alsing, Kbmd. i Nibe; see Jørgen Berg S. i Hundstrup-Ø.-H.; L. L. Fuglesang i Hjardemaal; [† 8/8 1765; gik ud som et Lys, da han siddende paa en Stol i sit Kammer roligt og stille hensov med sammenfoldede Hænder og fandtes saaledes].

KUM II, s. 495 (»Henricus Stampe Henrici f.«, 19 år gl.); KlitVen s. 104; Nygaards sedler: Vielse 2, enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 388.

10. 20/9 1765, o. 9/11, F. Svoger Anders Jørgensen Bergh (Berg), f. 14/3 29; St. Aalbg. 46; C. 3/9 51, l.; ~ 9/12 68 Else Andersdtr. Gleerup, f. 34, † 29/12 24; F. A. G. til Lynderupgd.; M. Johanne Marie Hassel; u. B.; [† 4/6 1788; kaldte sig selv].

11. 12/9 1788 [p. Cap.* 23/11 87, o. 30/4 88] Peder Hassing, f. Vibg. 28/10 57; F. Christen H., Skræder; M. Karen Eriksdtr. Barch; St. Vibg. 78; C. 10/1 86, n.; ~ 21/8 89 Bodil Lunge Rafn af Volstrup-H., f. 66, † 12/8 30; 5 S., 5 D.; [† 19/2 1835; vældig Jæger, efterlod lange Fortegnelser over fældet Vildt].

KUM III, s. 365 (»Petrus Hassing«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1389.

Efter Rescr. 26/8 1803 blev Serridslev et Pastorat for sig; see der.

———————————

 

 

No 1366. Sognecapellaner (fra 2/3 1743 residerende) i Vraa, Emb og Serridslev.

[Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V. 23; M. S. III.; P. M. 67; Vahls M. 95; Kbg. 1701.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1518). Søren Svendsen; ~ Johanne Jensdtr.; 2 ~ A. A. Kaa, Sp.*; see N. Sørensen i Tolstrup-S.; [† 1560].

2. 1578. Søren Nielsen; [† 16 . . ; blev 1584 valgt til Sp. af Menigheden, men maatte vige Embedet til fordel for O. A. Krag; drev Lægepraksis].

2b. c. 1620 [c. 1615 r. Cap. Hjørring-H.-O.] Oluf Danielsen Chrysostomus; [1629 Rubjerg-M.; see der].

3. (c. 1639) [Hør. Hjørring c. 35]) Daniel Jensen v. Bergen; (Halvbdr. t. P. H. Mørch i Understed-K.); F. J. Jørgensen v. B., Kbmd. i Hjørring; M. Lisbeth Danielsdtr. Chrysostomus af Hjørring-H.-O.; St. Roesk. 30; ~ 18/3 45 Anna Olufsdtr., † efter 84; F. Oluf Lauritsen i Stade, Serridslev S.; M. Anne Andersdtr. Kjærulf; 5 S., 2 D.; see J. P. Povelstrup i Rær-H.-V.; [† c. 1665; var tillige Degn her og boede i Østergaard].

KUM I, s. 99 (»Daniel Ioannis Høfringensis«).

4. (c. 1670). Jens Pedersen Husbond; [16/10 1671 Tolstrup-S.; see der].

5. 27/3 1672**. Laurits Nielsen Dal (Dallin, Dall;) [10/7 1674 Sp.; see der].

6. 19/1 1675, o. 7/4, Jens Pedersen Husbond; [afsat 1677 formedelst Leiermaal; see Gunderup-N.].

7. o. 24/10 1677, 26/2 89**. Jens Sørensen Koch; St. Aalbg. 70; [actioneret 22/4 1691 for Løsagtighed med Degnens Kone; afgik fra Embedet; vist siden r. Cap. i Besser-O.; see der].

8. k. 23/8 1691, o. 23/9, Peder Christensen Hjardemaal; [22/9 1703 S. og N. Onsild; see der].

9. 1703, o. i Sundby K. 17/5, Søren Larsen Aalborg, f. Aalbg. 59; St. Aalbg. 80; ~ 18/11 1704 Anna Nielsdtr. (Bjørn), E. e. Peder Hansen Raft; [† 1705].

KUM II, s. 102 (»Severinus Laurentij Aalburg«).

10. o. 13/1 1706. Niels Jørgensen Mygind; [21/7 1713 Raabjerg; see der ].

11. o. 1/12 1713. Peder Jensen Fruegaard; [24/8 1714 Elling-T.; see der].

12. o. 29/8 1714. Enoch Lauritsen Dahlin ell. Dall; [27/11 1733 Storvorde-S.; see der].

13. 1733 [r. Cap. Hammer-H.-S.-A. 18/10 31] Anders Mouritsen Nors af Sønderhaa-H., f. 27/8 97; St. Thisted 13; C. 15/10 18, n.; p. Cap. Nors-T. 7/6 27, o. 30/7; Hundborg-J. 25/7 28; ~ Susanne Marie Eriksdtr. Juul fra Estvad, † Sønder Vraa 4/4 68; [† el. forflyttet 1734].

KUM II, s. 373 (»Andreas Nors«, 18 år gl.).

14. 1734 [r. Cap. Hellevad-H.-Ø., o. 11/9 16] Jørgen Ottesen Mørch; [23/6 1734 Harte-B.; see der].

15. 14/7 1738 [p. Cap. Aaby-B., k. 25/10 37, o. 20/12] Christian Jensen Agerholm, f. Hillerslev 27/12 06; F. J. Lauritsen Hundborg, Degn; M. Mette Christensdtr. Agerholm af Hundstrup-Ø.-H.; St. Thisted 26; Degn i Søndbjerg c. 29; C. 3/7 36, n.; ~ Mette Johanne Hansdtr. Bang af Vang-T.; 1 S.; [† 1745].

KUM II, s. 482 (»Christiernus Agerholm«, 20 år gl.).

16. 13/8 1745, o. 17/9, Rasmus Hansen Bang af Vang-T., f. 2/3 18; St. Nykjøb. p. M. 38; C. 25/11 44, n.; fik Titel som r. Cap. 18/9 67; ~ 17/9 51 Anna Cathrine Holst, f. p. Fuglsig 2/1 33, † 12/8 84; F. Lars Pedersen H.; 3 S., 3 D.; [† 9/6 1784].

KUM II, s. 595 (»Erasmus Bang«, 21 år gl.).

17. 6/8 1784, o. 6/10, Severin Møller; [13/1 1792 Brande; see der].

18. 20/4 1792, o. 3/10 [Lærer v. Chrhvns. Friskole 89] Laurits Høy Blich; [9/8 1798 Ulbjerg-L.; see Vesterbølle-Ø.].

19. 10/8 1798, o. 2/11 [Skolelærer i Vexebo, Asminderød Sogn, 94] Erik Begtrup Holst; [4/7 1800 Ellidshøi-S.; see Høiby].

20. 29/8 1800, o. 8/10, Jens Brøndlund Wejse; [27/4 1814 Horne-A.; see Harridslev-S.-R.].

21. 21/6 1815, o. 11/10, Jens Aabel; [21/4 1830 Vadum; see der].

22. 11/8 1830 [p. Cap. Dronninglund 2/1 28, o. 22/2] Holger Andreas Bondorf Obel; [2/3 1831 Tolstrup-S.; see Jetsmark].

23. 4/6 1831, o. 10/8, August Ferdinand Hornemann; [9/1 1855 Durup-T.; see St. Jørgens-S.].

———————————

 

 

No 1367. Vraa og Emb; see Nr. 1365.

[Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

———————————

1. 31/7 1835 [Hvornum-S. 11/5 31] Frederik Severin Brønsted; [3/1 1853 Ødum-H.; see der].

2. 8/4 1853 [Olsker-A. 29/9 46] Edvard Emil Gottlieb; [31/8 1862 Flødstrup-U.; see der].

3. 6/11 1862 [Løgumkloster, Tønder-Løgumkloster Provstie, 31/1 51, o. 26/3] Niels Peder Krarup af Aalbg. Bud. K., f. Bedsted 1/3 20; St. Aalbg. 38; C. 27/10 43, l.; Lærer Holstebro 43; ~ 12/6 51 Jensine Schjerbæk, f. 22/2 29, † 10/8 60; F. Etrd. Fred. Christ. S., Amtsforv. i Holstebro; M. Ane Birg. Tranberg; 3 S., 2 D.; [24/2 1874 Sanderum. Modtog en smukt indbunden Bibel som Paaskjønnelse af hans Virksomhed].

4. 5/5 1874. Jacob Andreas Jacobsen; see Kvong-L.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 353-369.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 996. Serridslev og efter Rescr. 7/9 1856 fra 26/11 59 V. Brønderslev,

Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

Anm. Serridslev var tidligere Annex til Vraa og Emb; Præsten boer i Nørhave.
———————————

1. 29/7 1835 [Ø. Brønderslev-H. 29/2 32, o. 14/6] Jens Michael Wedsted af Nørholm-R., f. 20/9 94; St. Hlh. 14; C. 11/1 21, l.; O.; [† Ø. Brønderslev 11/10 1835, vistnok uden at tiltræde].

2. 22/3 1836 [r. Cap. Byrum-V.-H. 6/10 26, o. 22/11] Jørgen Rasbech af Helligsø-G., f. 11/5 96; St. Fdbg. 15; C. 4/11 25, n.; 1 ~ p. Læsø 6/6 28 Ida Davidine Caroline Charlotte Marx, f. Kbh. 25/8 10, † 14/1 63; F. Carl Jacob M., Hattemager; M. Henriette Charlotte Amalie Kjeldskov; 3 S., 4 D.; 2 ~ •/1 66 . . . Poulsen; F. Stolemager i Aalbg.; see Peter C. R., Cand. th. 63/1; [# 20/4 1866].

3. 24/7 1866 [Ladelund 9/9 59, o. 12/10; afsat af den t. Reg. 2/5 64] Ole Frederik Hieronymus Mynster; [4/3 1878 Fuglse-K.; see der].

4. 10/5 1878 [Cap. p. l. Dover-V. 11/3 74] Jørgen Peter Melbye, f. Kbh. 17/11 43; F. Christ. Fred. M. af Middelfart-K., Handelsbogholder; M. Dorth. Kirst. Carstensen af Raarup; St. Kbh. 62; C. 25/6 67, l.; Cap. p. p. Ledøie-S. 12/3 70, o. 30/3; Vollerslev-G. 3/9 s. A.; ~ Kbh. Hel. G. K. 11/11 74 Edle Caroline Mathilde Lund, f. Kbh. 1/5 52; (Sstr. t. Niels J. J. L., o. Cat. t. Kbh. Trin. K. Søndresogn); F. Kmrd. Niels L., Cant. v. Kbh. Hel. G. K.; M. Margrethe Marie Emilie Jensen; (78) 2 S.

Elvius s. 435.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.