Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1368. Vreilev og Hæstrup,

Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 25; M. S. III.; L. P. B. 525; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/123; P. M. 65; Vahls M. 51; Kbg. 1667.
Anm. Præsten boer i Lund.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1540). Bertel . . .

2. (1553. 55). Christen Isaksen, maaskee Bdr. til ell. Søn af Understed-K.; ~ Johanne Torbensdtr.; B.; 2 ~ Etm.; see P. Christensen her; [† c. 1570 ; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde det anseelige Antal af 15 Bøger].

3. (1570). Oluf Nielsen; ~ F. E., † 9/6 91; [† 8/7 1588].

4. 1588. F. Sts. Peder Christensen; ~ . . . ; mindst 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 20/9 1635].

5. 1635 [p. Cap.* 27] Christen Lauritsen Tversted ell. Bjergbye af Tversted-U.-B., f. c. 95; St. Aalbg. 15; vist r. Cap. Slangerup-U., o. 9/12 21; ~ 13/2 31 F. D. Birgitte Pedersdtr., † 45, boede som Enke i Høgsted, hvor hun havde Fribolig for Livstid af Ide Gøye til Vreilev Kloster; 1 S., 5 D.; [† 25/3 1645; boede i Guldager].

KUM I, s. 20 (»Christianus Laurentii Alburg.«); PT 8:6 (1927), s. 187; KlitVen, s. 369.

6. 1645 [Flemløse, o. 23/9 42**] Rudbech Christensen Humble af Humble, f. 16; St. Od. 38; Pr. (70); ~ Aalbg. 9 Trin. (22/7) 49 Anna Saxager Pedersdtr. Holm af Aaby-B., f. c. 30, † 31/7 77; 3 S., 3 D.; 2 ~ P. P. Husbond i Vraa-E.-S., og † 31/7 77; see Etm.; C. P. Øland i Hundstrup-Ø.-H.; [† 31/1 1673; en ypperlig Lærer; N. 274].

KUM I, s. 141 (»Rubeccus Christierni Humlæus«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Rubecus Christiani Humblius«, 26 år gl.).

7. 6/3 1673, o. 7/5, F. S. Christen Rudbechsen Humble, f. 1/10 53; St. Aalbg. 70; C. 17/7 72, illum.; ~ Aalbg. 26/4 74 Karen Christensdtr. Winther, f. c. 53, b. Aalbg. 24/3 42; F. C. Jensen W., M. Anna Nielsdtr.; 2 S., 4 D.; [† 9/12 1691].

KUM II, s. 22 (»Christianus Humblius Rubeci fil.«).

8. 23/1 1692, o. 16/3, Christen Pedersen Spliid, f. Rand. 11/4 66; F. P. Lassen Hinge; M. Cecilie Jensdtr. Spliid; St. Rand. 83; C. 17/3 86, illum.; Pr. 16/10 09; ~ Flade 20/6 93 Anna Cathrine Lauritsdtr. Bjørn (Ursin) af Jerslev-B., f. 72, † Tornby Pg. 24/11 50; 7 S., 8 D.; see Peder C. S. i Durup-T.; Laurits B. C. S. i Albæk-V.; Jens C. S. i Broust-S.; A. J. Brøndlund i Tornby-V.; O. H. Wang p. Nordstrømø, Fær; N. H. Wille i Tødse-E.; [† 20/12 1732. „Af Almuen og af dem, hvilke til Overhørelse burde at fremkomme, var den største Deel borte, og de, som fremstillede sig, vare moxen alle heelt grove og vankundige. Jeg lod derudover haarde Trudselsord falde til Forældrene og Huusbonderne, forglemte ei heller, at give baade Præst og Degn alvorlige Erindringer om deres Embedspligt“. (Bkrd. Dgbg. 413). Biskop Thestrup var derimod godt fornøiet].

KUM II, s. 125 (»Christianus Petri Splid«).

9. 20/2 1733 [den 1ste Chinap. 20/9 30, o. Kbh. Nic. K. 27/9] Johan Henrik Pedersen Huusmann, f. Kbh. 11/8 04; F. Cpt. P. H., Overcondukteur; M. Charlotte Bruno; St. Fdbg. 23; C. 26/6 26, h.; (Børglum-V.-F. 20/2 33*); Pr. 54–68; 1 ~ Kbh. t. Garn. 9/10 30 Cathrine Marie Dickhoff, † 56; F. Oberst; u. B.; 2 ~ Magdalene Elisabeth Queccius, f. 26, † Hjørring 22/12 86; F. Major Q. p. Roeslund, Hellevad Sogn; 1 D.; [† 8/6 1774; W. 3/629; N. 275].

KUM II, s. 453 (»Ioh. Henricus Huusmann«, 18 år gl.).

10. 6/7 1774, o. 26/8, Knud Eskildsen Dochedahl; [blev 22/7 1778 dømt til, at have sit Embede forbrudt, fordi han ikke vilde opfylde et Ægteskabsløfte til Bodil ell. Bolette Hansen fra Aalbg.; men ved sær kgl. Naade fik han 18/11 s. A. Bevilling paa, at maate befordres i et andet Stift; 16/4 1783 Ø. Linnet; see der].

11. 28/4 1779 [r. Cap. Dronninglund 19/6 76] Cai Burchard Zwerg Hansen Thambs af Sorø, f. 30/12 41; St. pr. 65; C. 29/4 73, n.; r. Cap. Klim-T.-V. 20/12 ell. 29/12 74, o. 17/5 75; ~ 2/8 75 Lovise Sophie Frederikke Hegelund af Kbh. Frue K., f. c. 50, † Kbh. 27/2 37; 2 S., 4 D.; [† 24/10 1784].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 837; Nygaards sedler: Børn, hustrus søster.

12. 24/12 1784 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 7/1 84, o. 13/2] Hans Jacob Blichfeldt, f. Kbh. 20/6 53; F. Michael Fred. B., Tømrer; M. Anna Christensdtr.; St. Aalbg. 78; C. 14/10 82, h.; Hør. Aalbg. 83; ~ 23/1 93 Ellen Marie Finderup af Vammen-B.-L., f. Rødding 31/7 69, † 1/11 22; 3 S., 4 D.; see Michael F. B. i Veiby-T.; N. Poulsen i Ø. Linnet; [# 15/11 1817; † 6/2 20].

13. 14/5 1817, o. 25/6 [Lærer ved Frue Sk. i Kbh. 05; Adj. ss. 29/8 15] Jacob Ludvig Hansen; [19/5 1826 Torup; see Glostrup].

14. 13/10 1826 [Vegerslev-V. 3/10 21] Christen Sveistrup Kjølbye, f. Hjørring 14/7 93; F. Anders K., Proc.; M. Vita Helene Sveistrup; St. Kbh. 11; C. 11/1 20, h.; p. Cap. Ørsted i J. 28/2 21; ~ 11/11 22 Voldborg Kirstine Sørensen, E. e. C. Gøtzche i Ørsted, og † Aalbg. 5/6 53; 2 S., 1 D.; [† 10/10 1839].

15. 9/1 1840 [Horne-A. 19/5 24, o. 9/7] Johan Gotthilf Jantzen, f. Nykjøb. p. F. 3/1 95; F. Cclrd. Adam Fried. J., Pstmster; M. Anna Christine ell. Kirstine Fugl; St. Nykjøb. 14; C. 20/4 20, l.; Adj. Aalbg. 18/9 21; 1 ~ 31 Christiane Henriette Grandjean, E. e. Tømmerhandler Lund p. Kbhs. Vesterbro; (separeret efter 2 Dage); 2 ~ 7/7 35 Christine Magdalene Rostrup, f. p. Hessel 26/4 12; levede i Aalbg. 68; F. Niels Thyge R. af Ulsted, Propr.; M. Kirstine Illum; 2 S., 2 D.; [† 11/3 1859].

16. 14/5 1859 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 23/7 55] Peter Kjellerup Algreen; [27/7 1867 Aaker; see der].

17. 4/10 1867 [Diac. Løit, Aabenraa Provstie, 23/10 52, o. Hjortkjær 22/12] Frederik Suhm Kinch, f. Vdbg. 7/2 22; F. Cclrd. Otto Pet. K., Byfoged i Vdbg., senere Birkeskrvr. ved Fdbg. Birk og Byskriver i Hillerød; M. Cathrine Christiane Frederikke Brøgger; St. Fdbg. 40; C. 7/7 46, h.; frivillig Menig 48; Sec. Lieut. i Inf. Krigsreserve 49; afskediget som Prem. Lieut. 18/5 52; ~ 22/11 52 Margrethe Dorthea Petersen af Rise, f. 11/10 30; (68) 6 S., 4 D.; [† Aalbg. ved Landemodet 1/7 1874. Om hans Død hedder det i Aalbg. Stiftstid., at efter at han havde gjort en Bemærkning til den under Forhandling værende Sag, sluttede han med de Ord: „Mere kan jeg ikke sige for min Svagheds Skyld“. Han vilde derpaa sætte sig paa sin Stol men faldt bevidstløs ned af denne og blev baaren ud af Salen og henlagt paa en Seng i et tilstødende Værelse, hvor han efter neppe et Kvarteers Forløb afgik ved Døden. Den Afdøde fik det smukke Eftermæle: „At Kjærlighed til Medmennesker havde været Særpræget i hans Charakteer“. See D. T. 74/175].

18. 21/11 1874 [Faaborg-Aa. 20/4 69, o. 2/6] Christen Stub Heiberg, f. Ringkjøb. 13/12 25; F. Hans Leganger H., Apoth.; M. Edel Mar. Bjerrum; St. Ribe 44; C. 10/1 51, h1.; Lærer v. Thisted Realsk. 58; Skolebest. i Od. 61; ~ Ringkjøb. 22/9 55 Franciska Cecilie Caroline Mantzius, f. Kbh. 10/4 32; (Sstr. t. Henriette V. L. M. ~ J. C. Hostrup i Frederiksborg-H.); F. Major Carl Joh. Pet. M., Comp.-Chef v. 2det Jydske Inf.-Reg.; M. Mette Marie Fogh; [20/9 1882 Feldballe-N.; † Feldballe 30/1 85].

Elvius, s. 117; G-HF I, s. 184.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 369-374.