Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 837. Nykirke (Vester-) og Faaborg,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

N. S. H.; M. S. III.; L. P. B. 428; Lkm. 6/300; Kbg. 1715 (÷ 1736-39).
Anm. Præsterne boede i Ravnsø.
———————————

1. (1573). Niels . . . ; see Etm.

2. (1584). F. S.? Morten Nielsen.

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

3. (1590). Hans Rasmussen; ~ Else . . . , der levede i Ravnsø Pg. 6/9 16; [† 16/11 1612; i hans Tid blev Landsbyen Endrup nedlagt].

Hegelund I s. 600, II s. 313; KS 6:2 (1936-38), s. 227; 5:2 (1903-05), s. 559.

4. o. 2/6 1613 [Aman. Ribe (11)] Søren Lambertsen af Øsse-N.; ~ F. D.? Eline Hansdtr., vist (Halv?)sstr. t. P. Mortensens Hustru i Lundum-H.; 5 S., 6 D.; see Etm.; H. S. Ravnsøe i Darum-B.; Lambert S. R. i Guldager; Jens S. R. i Lydom-L.; K. C. Barfod i Sneum-T.; [† 1649; Hustrus Fornavn paa en Præstegaardsstol 46; Lgst.].

Hegelund I s. 559, 613, II s. 296; KS 2:6 (1872-73), s. 547; PT 11:5 (1944), s. 59; DanKir bd. 19, s. 1734, 1743 (se nedenfor).

5. o. 1/8 1649. F. S. Mads Sørensen Raunsøe; St. Ribe 47; ~ . . . . . ; 2 S., 1 D.; see A. J. Spandeth og L. C. Schavenius i Guldager; Laurits M. R. i Ø. Linnet; [† 1660].

KUM I, s. 208 (»Matthias Severini Rafnsøe«).

6. k. 17/12 1660, o. 11/1 61 [Rtr. Varde 4/1 s. A.] Anders Rasmussen Spandeth, f. Ribe 7/10 37; (Morbdr. t. H. H. Roager i Ulvborg-R., t. P. L. Kjersing i Vive-O.-V. og t. R. H. Kjersing i Spandet); F. R. Jessen Kjersing, Kbmd.; M. Anna Andersdtr. Spandeth; St. Ribe 56; C. 60; V.-Pr. 5/2 80; Pr. 13/10 s. A.; ~ Anna Lauritsdtr.; 2 S., 3 D.; see P. M. Buch i Øsse-N.; [† 27/12 1692; indrettede 89 et nyt usædvanligt Teglbrænderie; gav 1690 Alterkalk til Faaborg K.].

KUM I, s. 266 (»Andreas Erasmi Spandet«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 93, 558; Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 15; DanKir bd. 19, s. 1764 (se nedenfor).

7. 26/12 1692. Søren Pedersen Bhie af Bøvling-F.; St. Ribe 86; Pr. 20; 1 ~ Haderslev 15/9 96 Agnes Hedvig Christensdatter Markgrav, † før 15; F. C. M., Secr. p. Lyksborg; 1 S., 1 D.; 2 ~ Margrethe Ibsdtr., b. 13/6 25; 2 S., 3 D.; see Peder S. B. i Hygom; Etm.; [† c. 29/9 1739].

KUM II, s. 146 (»Severinus Petri Melissus«); Nygaards sedler: Kaldsbrev, børn (efter 1714), 2. hustrus begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 16; i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 2; Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 70; PT 9:2 (1929) s. 155 (1. vielse).

8. 2/6 1727**. Niels Pedersen Bøgh (Bøgild), d. Vibg. 12/1 92; F. P. Nielsen Bøgild, Kbmd. i Vibg.; St. Vibg. 13; C. 10/5 18, h.; Pr. . . ; ~ 30 F. D. Anna Sophie Sørensdtr. Bhie, f. 99, † Faabg. 11/11 64; 3 S., 3 D.; see N. N. Bollerup i Lemb; [† 10/6 1759].

KUM II, s. 372 (»Nicolaus Bøg«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 850; Nygaards sedler: Dåb, kaldsbrev, børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 17; i Ringkøbing Amt, Bølling hrd. nr. 66.

9. 20/7 1759 [Høibjerg-E. 11/12 39] Laurits (Lars) Bertelsen Bay af Ørum-D., f. 1/8 12; St. Ribe 32; C. 3/8 37, l.; ~ 24/4 42 Birthe Lauritsdtr. Harlev af Bjerregrav-Aa.-T., b. 16/6 80; 6 S., 6 D.; see Laurits H. L. B. i Kvong-L.; H. A. Klagenberg i N. Omme-B.; J. A. J. Neumann i Kvong-L.; J. F. Outzen p. Holmsland; [† 28/10 1779].

KUM II, s. 537 (»Laurentius Bay«, 20 år gl.).

10. 12/1 1780, o. 1/3, Mads Schierning Blangsted af Rødding-S., f. 1/11 51; St. Ribe 71; C. 25/5 78, h.; ~ 4/7 89 Anna Rosine Bøtcher, f. Fred. c. 53, † Ribe 25/3 47; (blind i mange Aar); F. Caspar Christopher Tobiesen B., Rtr. i Fred.; M. Cathrine Dorothea Henriksdtr. Pontoppidan af Fred. Mich. K.-E.; u. B.; [# 1824; † Ribe 26/11 26; hæderlig og værdig; han prædikede meget længe (c. 2 Timer)].

KUM III, s. 307 (»Mathias Schierning Blangsted«, 20 år gl.); Achelis II, nr. 6765.
(4/8 – 13/10 1824 P. M. Bildsøe; see Taulov).

11. 31/10 1824, o. 25/11, Johan Peter Koch; [21/2 1837 Sneum-T.; see Astrup-R.-A.].

12. 25/4 1837, o. Od. 19/5 [c. Adj. Od. 11/10 34] Sophus Vilhelm Wiberg; [21/9 1851 Aarslev-H.; see Jordløse-H.].

Derefter bestyredes Embedet af P. G. Münster som pastor vic. indtil V. Nykirke
16/12 1859 blev Annex til Grimstrup, og Faaborg fik Aarre til Annex.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 142-149.
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1998-91. Vester Nykirke, s. 1711-1750, Fåborg Kirke, s. 1751-1775.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 237. Faaborg og Aarre,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

Kbg. Faaborg 1715, Aarre 1602 (÷ 1706-08).
Anm. Faaborg var hidtil Annex til V. Nykirke, Aarre ligeledes til Grimstrup.
———————————

1. 26/3 1860, o. 9/5 [Overlærer v. Søetatens Dgsk. 55] Diderik Peter Svendsen (Schwensen?), f. Nakskov 5/3 24; F. Jens Peter S.; Proc., siden Eier af Helgenæs v. Nakskov; M. Bodil Cathr. Abrahamine Diderichsen; St. Chrhvns. Bgdsk. 43; C. 11/7 48, l.; Lærer v. Søetatens Dgsk. 51; ~ 20/7 51 Caroline Andersen, f. 24/8 27; F. Jørg. A., Palaisforv. hos Prinds Ferdinand; M. Kirstine Nicoline Funch; (68) 3 S., 1 D.; [6/2 1869 Thorstrup-H.].

2. 20/4 1869, o. 2/6 [Instit. i Od. 61] Christen Stub Heiberg; [23/11 1874 Vreilev-H.; see der].

3. 26/2 1875, o. 21/4 [Lærer v. Døvstumme-Instit. 1/2 62] Jørgen Christensen Sørensen; [4/9 1878 Bjørnsholm-M.; see der].

4. 8/11 1878 [Cap. p. l. Magleby-H. 13/9 72, o. 23/10] Peter Vilhelm Ranøe Wiimh, f. Fdberg. 23/8 44; F. Andr. W., Fuldm.; M. Marg. Elisab. Kjerulf; St. Chrhvns. Bgdsk. 63; C. 21/6 69, h.1; ~ 10/7 77 Anna Cathrine Poulsen, f. Kbh. 10/11 48; F. Peter P., Over-Politibetj.; M. Mar. Cathr. Falck.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 153-154.
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1998-91. Fåborg Kirke, s. 1751-1775, Årre Kirke, s. 1779-1804.