Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 748. Lundum og Hansted,

Vor Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; ikke i Aarh. M.; Lkm. 5/717; L. S. v. W.; Kbg. 1736.
———————————

0. (1584). Mag. Niels Andersen; boede i Hors.

1. 15 . . Mag. Andreas el. Anders . . .

2. (1610. 24). Morten Nielsen; Pr.; see Etm.; [var her endnu 1634].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 754; 3:2 (1877-80), s. 753; 3:3 (1881-82), s. 333.

3. 1624** [Hør. Vibg. (24)] Laurits Bertelsen, f. Vibg.; St. Vibg. 21, Bacc. 24; vist ~ F. D. . . . Mortensdtr.; [Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 31/8 1624: »Laurentius Barthol. fil. pastoris diœc. Rip., hypodidascalus scholæ Wib. et Baccal., accitus Dn. Martino de Lundom in symmystam, 31 Avgustt.«].

KUM I, s. 51, 67 (»Lavrentius Bartolini Viburgius, ex schola patria«); KS 3:2 (1877-80), s. 753; 3:3 (1881-82), s. 333 (kaldes Morten Nielsens svoger, på den tid også benyttet om svigersøn).

4. 1641. Peder Mortensen (Neuling) ikke hos P., maaskee af Nøvling-S.; 1 ~ (49) M(aren?). Hansdtr. (Sstr. t. Ellen Hansdtr. ~ S. Lambertsen i V. Nykirke-F.); 2 ~ Karen Holgersdtr. af Hylke, som overlevede ham; see Etm.; [† c. •/1 1676; i 1649 Indskriften M. H. D. R. paa et Stykke Træ over Døren i Huggehuset].

PT 11:5 (1944), s. 59; FWDP 748,4; Voer herreds tingbog (1675-1678), f. 97, 3/3 1676.

5. 21/10 1672**, o. 16/2 76. Ulrik Ulriksen Zitscher, f. c. 46/47 (Bdr. t. Christen U. Z. i Kattrup-Ø.-T. og t. Peter U. Z. i Tønder); F. Ulrich Z., kgl. Herold; M. Sara Christiansdtr. Bruun af N. Løgum og Løgumkloster; St. Hors. 65, Bacc. 68; ~ F. D. Margrethe Pedersdtr., f. 17/3 52; 1 S., 3 D.; 2 ~ P. F. Toxverd her; see O. R. Rask i Urlev-S.-D.; [† 1687].

KUM I, s. 329 (»Ulricus Zitscher«), II s. 4; P-Aarh. f. 53a, opsl. 56; PT 16:6 (1978), s. 193-197 (I. Carlsen: Slægten Toxværd); 1981, s. 62-63, 68, 72; Nygaards sedler: Brødre.

6. 12/2 1687 [r. Cap. Skanderborg-S.-S. 24/1 85**, o. 23/4 86] Mag. Nichel Jørgensen Seidelin; [1688 Skanderborg-S.-S.; see der].

7. 4/8 1688, o. 30/11, Peder Frantsen Toxverd af Toksværd, f. c. 61; St. Slag. 81; V.-Pr. (99); ~ Margrethe Pedersdtr., E. e. Nr. 5, † 20/5 97; 1 S., 1 D.; 2 ~ . . . . ; mindst 1 B.; see E. L. Pontoppidan, Hofpræst; Ulrik P. T. i Raarup; [† 1735; lod Pgs. mark indelukke med Steendige; W. 2/510; N. 622].

KUM II, s. 108 (»Petrus Francisci Togsver«); P-Aarh. f. 58b, opsl. 62; PT 16:6 (1978), s. 193-197 (I. Carlsen: Nye opl. om slægten Toxværd).

8. 17/6 1735 [p. Cap. Astrup-T.-H. 1/10 16, o. 7/10; her 4/5 33] Anders Krag Jensen af Hvidbjerg-Ø.-L., f. 28/5 85; St. Thisted 07; C. 12/10 15, n.; 1 ~ Hedvig Ovesdtr. Guldberg af Hvirring-H.-T., b. 10/10 40; 2 S., 1 D.; 2 ~ Østbirk 18/5 42 Margarethe Gudesdtr. Colding fra Urup, f. 14, † her 30/1 76; F. Gutzon Nielsen C., Herredsskrvr. i Kær og Hvetbo HH.; M. Sofie Charlotte Feilke; 1 S.; see Etm.; A. J. Kragh i Besser-O.; [† 14/4 1764].

KUM II, s. 325 (»Andreas Iani Kragius«, 22 år gl.); PT 2013, s. 192 og 198; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 264.

9. 14/12 1759**, o. 1/1 60, Hans Christian Hansen Cramer af Aale-T., f. 11/2 27 el. 28; St. Hors. 47; C. 28/10 52, l.; ~ 16/8 65 F. D. Maren Andersdtr. Krag, f. 3/9 39, † 17/8 66; 1 S.; 2 ~ Ingeborg Dorthea Winding af Storring-S.-G.; u. B.; [† Aale, Vrads hrd., 6/1 1773].

PT 2013, s. 198, samt tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet"; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 42; Odense amt, Åsum hrd. nr. 49.

10. 11/3 1773 [r. Cap. Nykjøb.-S. 2/3 64] Dines Børgesen Pontoppidan af Torkildstrup-B., f. Lille-Nestved 21/6 33; St. Nykjøb. p. F. 52, Bacc. 53; C. 20/11 56, n.; p. Cap. Torkildstrup-B. 4/2 57, o. 27/5; Hjelpep. i Stadager-K. 60–62; r. Cap. Stubbekjøb.-M. 24/6 62; ~ 15/2 64 Birthe Maria Sidenius af N. Vedby-A., f. Tved i F. 20/9 43, † Damsholte 5/5 30; 2 S., 5 D.; see Børge P. i Damsholte; (J. P. Bøttiger i Lintrup-H.); [† 24/7 1791; Lgst.].

KUM III, s. 122, 133 (»Dionysius Byrgeri Pontoppidan«, 20 år gl.); DanKir bd. 16, s. 4820 (se nedenfor).

11. 16/9 1791 [Ring-F. 14/7 86] Christopher Tikjøb, f. Kbh. 2/2 40; F. Jens T., Bgr.; M. Cathrine Ewald; St. Fdbg. 58; C. 31/1 74, h.; Hør. Fdbg. 63; r. Cap. Grenaa 31/12 77, o. Kbh. 18/3 78; ~ Mette Sophie Olrog af Kbh. Trin K. 1 r. Cap., f. 28/8 58, † 18/2 03; 5 S., 2 D.; [# 14/9 1810; † 11; blev forvirret og fandtes en Dag, uden foregaaende Sygdom, død i sit Kammer; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 4820-21 (se nedenfor).

12. 17/5 1811 [Kollerup-V. 28/3 81, o. 25/4] Peter Møller Grønlund* af Darum-B., f. Ribe 16/2 56; St. Ribe 75; C. 15/2 80, n.; Pr. i Tørrild H. . . ; 1 ~ 81 Charlotte Andriette Steenstrup; blid, sagtmodig og sjeldent gudsfrygtig; med disse Egenskaber var hun sin hidsige, men retskafne Mands gode Genius og ved sin Godgjørenhed de Fattiges Trøst og Støtte; f. 41, † 04; (Sstr. t. Marie E. S. ~ H. R. Holst i Vinkel-R.); F. Hans S., Degn i Svindinge; M. Cathrine Sørensdtr. Vissing; 1 D.; 2 ~ 05 Lucie Magdalene v. Brockdorff; F. Oberstlieut. J. v. B., Eier af Brandbjerg i Kollerup S.; M. Elise Christine Lüttichau; 4 S.; [† 9/12 1837; værdig; signerede 88 en Mindetavle i Kollerup K.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 100; DanKir bd. 17, s. 3248-49 (Kollerup kirke.)

13. 20/3 1838 [Øsse-N. 17/2 30] Poul Emil Hansen, f. Vibg. 28/1 88; F. Prof. Jørgen H., Rtr.; M. Anna Marie Kirstine v. Hoff; St. Vibg. 05; C. 18/7 11, h.; Amtsprovstcap. i Ribe 7/5 13, o. 16/7; Sp. Aastrup-S. 26/7 20; Vadum 7/9 23; ~ Ribe 6/4 21 Anna Margrethe Bech, f. 16/9 95, levede 68 p. Petersholm v. Veile; F. Hans B., Kbmd. i Ribe; M. Maren Møller; 2 S., 2 D.; see Henrik G. M. H. i N. Felding-T.; [† 7/8 1858].

Sixhøj nr. 1579.

14. 30/10 1858 [N. Snede-E. 16/4 49] Jørgen Otto Fabricius, f. Nakskov 3/12 10; F. Lorents Peter F. af Kbh. Frelsers K., Styrmand og Maanedslieut.; M. Ferce Kirstine Noer; St. Chrhvns. Bgdsk. 28; C. 23/10 33, h.; p. Cap. Harlev-F. 29/11 36, o. 9/1 37; o. Cat. Hors. 10/7 43; Pr. 56; ~ Harlev Pg. 27/4 37 Jensine Cathrine Ramsing af Harlev-F., d. 26/4 15, † Kbh. 31/3 98; 7 S., 3 D.; [26/2 1869 Magleby p. L.; † 12/2 86; E. S. 1/445].

Nygaards sedler: Vielse (Storring kbg.); Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 77, 92-100.

15. 21/5 1859. Johan Peter Bøttiger; see Lintrup-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Lundum Kirke, s. 4801-4824, Hansted Kirke, s. 4825-4862, Hansted Hospital, s. 4863-4866.