Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 491. Præster til Horsens Hospital og fra 21/4 1569 til Torsted.

Nim Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

Lkm.; Kbg. 1741–1803; Torsted 1741.
Anm. Torsted var et Pastorat for sig. (Eg. tidligere til Ølsted.)
———————————

0. c. 1605. Mads Nielsen Mariager, f. c. 75; maaskee St. i Kbh. (99); [var her endnu 1620].

F-P s. 165 (»Matthias Nicolai Mariagrius«); KS 3:2 (1877-80), s. 755.

1 (2). k. 10/5 1653, E. f. B. 16/5 [Cap. i Skaane] Søren Nielsen Bloch; St. Fdbg. 38; ~ Anne . . . . , b. Klosterkirken 6/10 90; [fmtl. † c. 1669].

KUM I, s. 144 (»Severinus Nicolai Block«); P-Aarh. f. 15b, opsl. 18; DanKir bd. 16, s. 5965 (Horsens Klosterkirke).

2 (1). o. 21/5 1669. Anders Jensen Loss; St. Hors. 60; ~ Karen Frederiksdtr.; u. B.; 2 ~ Etm.; [b. Klosterkirken 1/12 1687].

KUM I, s. 292 (»Andreas Iani Lossius«); P-Aarh. f. 50a, opsl. 53; NB! Må ikke forveksles med sin navnebroder i Ring-F.; PT 8:4 (1925), s. 115 (Testamente); 8:5 (1926), s. 197; DanKir bd. 16, s. 5965 (Horsens Klosterkirke).

3. 3/12 1687, o. 25/5 88, Elias Olufsen Svane, f. Hors.; F. O. Hansen S., Bgmstr.; M. Elisabeth v. Baden; St. Hors. 76; (Ølsted-T. 11/5 1686*); ~ Hors. 18/9 88 F. E., b. 19/4 23; u. B.; [b. 31/1 1724].

KUM II, s. 67 (»Ionas Olai Hottersnensis«); P-Aarh. f. 58a, opsl. 61; PT 3:5 (1896), s. 44-45; 8:5 (1926), s. 197 (Testamente); Nygaards sedler: Vielse, uskiftet bo; DanKir bd. 16, s. 5964 (Horsens Klosterkirke).

4. 18/2 1724. Peder Herlovsen Dalhof; [27/1 1729 Slangerup-U.; see der].

5. 4/3 1729, o. 29/5, Mogens Christophersen Brask, f. c. 03; St. Kalundbg. 13; ~ Hors. 30/4 31 Kirstine Mortensdtr. Morville; F. M. Henriksen M., Kbmd. i Kjerteminde; M. Anne Dorthe Jacobsdtr. Norup (Sstr. t. Mag. J. Norup i Horsens og t. Mathias J. N. i Vær-N.); 3 D.; 2 ~ Hors. 30/4 31 J. J. Hyphoff i Nykjøb.-R.; [† 1748].

KUM II, s. 371 (»Magnus Christophori Brasch«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kerteminde byfoged nr. 756, Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 16; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

6. 29/3 1748 [p. Cap. Lysabild 21/3 38, o. 9/4] Hans Jørgensen Schytte; [2/8 1748 Nim-U.; see der].

7. 2/8 1748. Justinus Wichmann Hylle; [4/9 1750 r. Cap. Horsens; see der].

8. 6/11 1750. Samuel Samuelsen (Nielsen?) Beaufin; [15/2 1760 r. Cap. Horsens; see der].

9. 15/2 1760 [Hør. Ribe 47] Jacob Hansen; [31/7 1782 r. Cap. Horsens; see der].

10. 31/7 1782, o. 14/8, Lorents Nicolai Mancin; [30/6 1786 r. Cap. Horsens; see der].

11. 30/6 1786, o. 16/8, Magnus Christian Horn; [9/12 1803 r. Cap. Horsens og Præst til Hospitalet ss.; see der].

Ved Rescr. 26/8 1803 blev Torsted Annex til Hatting,
hvorfra det nu igjen skal skilles.

———————————

 

 

No 492. Ordinerede Catecheter i Horsens.

[Nim Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 15/4 1818 [Adj. Hors. 14/4 09] Frederik Carl Rosen; [14/9 1827 Hals; see Kjettinge-B.].

2. 19/12 1827 [Cat. Rudkjøb. 6/6 21] Christian Bagge Jensen; [15/8 1834 Fred. Trin. K.-V.; see der].

3. 25/11 1834, o. Od. 9/1 35 [Adj. Od. 18/9 30] Peter Carl Junius Rasmussen; [22/4 1843 Marstal; see Rise].

4. 10/7 1843 [p. Cap. Harlev-F. 29/11 36] Jørgen Otto Fabricius; [16/4 1849 N. Snede-E.; see Lundum-H.].

5. 14/6 1849, o. 19/10 [c. Adj. Hors. 9/1 47; Adj. ss. 25/9 s. A.] Victor Salomon; [19/1 1854 Vetterslev-H.; see Herslev-G.].

6. 8/4 1854. Jens Ludvig Frederik Bagger; [5/5 1859 Uldum-L.; see der].

7. 23/1 1860 [Cat. Ebeltoft 11/7 56] Anders Herskind; [9/3 1867 Nexø-B.; see der].

8. 18/6 1867 [Kosel, Hütten Pr., 12/8 53, o. •/9; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Edvard Albert Baadh, f. Kbh. 15/3 21; F. Gotthard Alb. B., Over- og Underretsproc. i Slag.; M. Ane Mar. Volmeister; St. Slag. 38; C. 1/5 46, h.; ~ 12/5 49 Laura Arcadia Hindberg, f. 31/7 18; F. Coelestinus H., Toldcass. i Kbh.; M. Arcadia Lynge; 1 S., 2 D.; [(13/11 – 21/12 1876 Karlby-V.)].

———————————

 

 

No 493. Præste-Embedet ved Straffe-Anstalten ved Horsens.

[Nim Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 18/6 1854 [p. Cap. Raabjerg 7/10 33, o. 22/10; Hundstrup-Ø.-H. 14/10 47] Emil Boesen; [7/8 1865 P. ved Straffe-Anstalten p. Chrhvn.; see Gyrstinge-F.].

2. 6/11 1865 [Olderup, Husum-Bredsted Pr., 17/10 61; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Lars Simon Hansen, f. Svanevig Mølle, Østofte S., 15/3 29; F. Fred. Pet. H., Forp. ss., siden Materialforv. v. Grevskabet Knuthenborg og Eier af Leerbjerggd. v. Bandholm; M. Laurentze Clausen; St. Nykjøb. 48; C. 16/6 56, h.2; Adj. min. Hjortkjær, Aabenraa Pr., 12/8 60, o. Flensbg. 3/10; p. Cap. Idestrup 30/9 61; 1 ~ 22/6 62 Charlotte Johanne Louise Lassen, f. Tinnum p. Sild (Sylt) 29/7 35, † 4/5 68; F. Gustav Fred. L., dengang Landfoged, senest Conf.-Rd. og Overpræsident i Flensbg.; M. Corinna Bartholin; u. B.; 2 ~ 5/9 72 Antoinette Emilie Mazanti, f. 26/8 54, † 6/11 76; F. Ferd. Ant. M., Insp. v. Hors. Straffe-Anst.; M. Antoinette Dorthea Woldemar; 1 D.; 3 ~ 4/1 78 Christine Frederikke Emerentze Koch af Astrup-R.-A., f. Ravnsø 28/10 36; [6/12 1875 Gloslunde-G.].

3. 16/6 1877, o. 5/7 [c. Adj. Hlh. 1/3 68; Adj. ss. 30/3 69] Jacob Hansen Andresen, f. Normarkskov 18/7 42; F. Hans Jul. A., Skfrr.; M. Ane Mar. Thomsen; St. Od. 62; C. 27/1 68, h1.; phil. C. 20/6 71, h.; ~ Kbh. 30/10 69 Johanne Dorthea Elisabeth Baruël, f. Kbh. 6/10 37; F. Jean Guilliaume Euchair B., Malermstr.; M. Kar. Louise Jensen; (77) 2 S., 4 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 2004-2005. Horsens Hospitalskirke, s. 6061-6082, Horsens Statsfængsels kirkesal, s. 6083-6092.
Danmarks Kirker, bd. 17, Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2013. Torsted Kirke, s. 1597-1626 (Hatting hrd.).