Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

Kjøbenhavn.

No 634. Præster til Tugt- og Forbedringshuset paa Chrhvn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/24; K.; Lkm. Kbh. 222; Kbg. 1710.
Anm. Tugthuset kaldtes tidligere Børnehuset, oprettet 1662. Dermed var tidligere forenet det saakaldte Pesthuus, som laa udenfor Vesterport ved Kallebodstrand og som 1769 flyttedes til den nuværende Ladegaard og fik Navn af St. Hans Hospital; see dette. See ogsaa Kbhs. ældre Tugthuus. Kirken bygget 1739.
———————————

1. 30/5 1696. Laurits Gram; [15/12 1721 Kbh. Vartov K.; see der].

2. 9/1 1722, o. 13/1, Marcus Andersen Gjøe; [20/10 1727 Nykjøb.-L.-E.; see der].

3. 5/12 1727. Jens Winther Rasmussen Kisbye; [25/7 1733 Kbh. Vartov K.; see Nestved St. Pet. K.].

4. 6/11 1733, o. 20/11, Johan Jørgensen Elert (Ehlert, Eilert); [12/6 1737 Lomborg-R.; see der].

5. 31/1 1738, o. Od. 14/3, Niels Roaldsen Bernhoft, f. Leuthen, Aggershuus St., 12; F. R. B., Sp.; M. Martha Sverdrup; St. Christiania 30; C. 36; ~ Kbh. Frelsers K. 29/9 38 Elisabet Cathrine Michelet; F. Major; [vistnok forflyttet s. A. til Norge; 1742 Sp. Sigdal, Aggersh. St.].

KUM II, s. 515 (»Nicolaus Bernhoft«, 19 år gl.).

6. 12/12 1738, o. 21/1 39, Diderik Pedersen Rup, tillige P. t. Ladegaarden 21/11 38; see der.

7. 21/5 1742, o. 6/6, Peder Marcussen Volquartz; [19/6 1744 P. t. Alm. Hosp. og Abel Cathrines Boliger; see Kbh. Holmens K. 1 r. Cap.].

8. 26/6 1744, o. 24/7, Hans el. Jens Jensen Tranders; [24/11 1747 Varde; see der].

9. 24/11 1747 [Skp., o. 4/9 43] Johan Martinsen Braëm; [5/4 1754 Korsør-T.; see der].

10. 3/4 1754, o. 27/4 [Hør. Kbh. 49] Mag. Schach Just Jacobsen Gudenrath; [1758 Nestved St. Pet. K.; see der].

11. 15/9 1758, o. 27/10, Johannes Eriksen Siverud; [16/4 1762 Gjentofte; see der].

12. 16/4 1762, o. 26/5, Gudmand Jacobsen Hagenæs, f. Bergen 12/7 16; F. J. H., Bgr.; M. Cathrine Thomasdtr.; St. Bergen 44; C. 46; Degn ved Brøndstrædets Hosp. 11/4 53; 1 ~ Vang i Hedmark 3/8 57 Hilleborg Johansdtr. Dop, f. c. 07, b. Kbh. Frelsers K. 7/1 68; F. J. Christiansen D., Sp. i Tune og Pr. i Nedre Borgesyssel; M. Karen Nielsdtr. (Flor); u. B.; 2 ~ 24/8 68 Helene Margrethe Andreasdtr. Berg, f. c. 26, † Støren 18/9 00; F. A. B., Stadsmusicus i Kbh.; M. Marie Runckell; u. B.; [21/11 1768 Sp. Støren ved Trondhjem; † 1787].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 754; Erl. I, s. 192; NTG II (1920), s. 276 (Slegten Dop); Kbg. Vang (1734-1809) opsl. 37 (1. vielse); Kbg. Kbh. Frelsers K. (1737-89 D), opsl. 107 (1. hustrus begr.).

13. 30/6 1769 [r. Cap. Hjerm-G. 7/11 55–63, da han resignerede, for at nyde kgl. Emploi] Niels Nielsen Lange; [31/12 1789 Christiansø; see der].

14. 22/1 1790, o. s. D., Johan Ernst Gunnerus Krog, f. Værdalen, Trondhj. St., 26/5 65; (Bdr. t. Gjerlev Christian K. i Stege); F. Peder Ovesen K., P. og Pr. ss.; M. Anna Povelsdtr. Dons; St. Trondhj. 83; C. 85, h.; Cat. Kbh. Trin K. 5/10 87; 1 ~ 94 Anna Cathrine Koch, f. 17/9 74, † Arendal 17/8 12; F. Peter Hanssen K., Skibsfører i Kbh.; M. Christine Olsdtr.; 7 S., 7 D.; 2 ~ Øiestad 17/8 12 Anna Cathrine Pless, d. Christiania 1/11 83, † Arendal 16/9 40; F. Samuel P., Uhrmager; M. Anna Elisabeth Werner; 3 S., 1 D.; [14/2 1794 Arendal, Christiansands Stift; Pr. 06; # Pr. 32; † 5/2 37].

KUM III, s. 400 (»Ioh. Ern. Gunnerus Krog«, 19 år gl.); Erl. I, s. 352-354; S. H. Finne-Grønn: Arendals geistlighed. Dens genealogi og personalhistorie. Christiania 1897, s. 58-62.

15. 21/2 1794, o. 21/3, Michael Frederik Liebenberg; [15/2 1799 Frederiksberg-H.; see kgl. Confessionarier].

16. 22/2 1799 [Chinap. 3/6 96] Simon Jacob Omann; [17/10 1806 V. og Ø. Hassing; see Vissenbjerg].

16b. 21/12 1806 [Cat. Kbh. Trin. K. 28/2 00] Carsten Nicolai Meldal; [23/9 1808 Kallehave; see der].

17. 8/1 1808. Johan Ludvig Gesner, tillige Cat. Kbh. Frue K., samt til 1812 c. P. c. St. Hans Hosp.; tillige Præd. v. Harboes Fruekloster 31/12 08 og P. t. Frederiks Hosp. o.s.v. 29/4 12; endvidere fra •/1 14 til •/8 16 c. P. t. Kbh. Petri K.; [21/5 1817 Nysted-H.; see der].

18. 25/5 1818. Niels Henrik Gude, tillige fra 6/1 09 o. Cat. Kbh. Trin. K. og P. t. Alm. Hosp. o.s.v. fra 29/4 12; [11/8 1826 r. Cap. Kbh. Frelsers K., men vedblev til Udgangen af 28; see Fred. Mich. K.-E.].

19. 14/1 1829. Carl Holger Visby, tillige t. det civ. Arretshuus o.s.v. fra 17/3 26; [11/8 1830 r. Cap. Kbh. Frelsers K., men vedblev til 1842; see St. Hedinge].

20. 12/11 1842 [Nebbelunde-S. 2/4 30] Carl Christian Boisen; [30/8 1844 Vonsbæk, Haderslev A.; see Ribe Dk.].

21. 10/11 1844 [Kbh. civ. Arresth. 27/6 s. A.] Lic. th. Peter Engel Lind; [5/5 1855 Sæby-H.; see der].

22. 20/8 1855 [P. t. Kbhs. civ. Arresthuus o.s.v. 29/12 51] Niels Peter Grønberg; [10/2 1865 Vorning-K.-H.; see der].

23. 7/8 1865 [P. t. Straffeanstalten v. Hors. 18/6 54] Emil Boesen; [5/10 1868 Gyrstinge-F.; see der].

24. 6/2 1869. Frederik Vilhelm Munck; [16/2 1875 Herlufsholm; see Kbh. Frelsers K. o. Cat.].

25. 17/8 1875 [o. Cat. i Nestved 9/8 73, o. 8/10] Harald Magnus Nicolai Wamberg; [14/11 1877 Præst v. Vridsløselille Fængsel; see der].

26. 3/5 1878 [o. Cat. i Nestved 11/10 75, o. 27/10] Andreas Edvard Emilius Dahlberg, f. Kbh. 12/4 47; F. Peter Fred. D., Skomagermstr., Oberst i d. borg. Inf.; M. Soph. Fred. Jensen; St. Chrhvns. Bgdsk. 66; C. 22/1 73, h1.; Lærer v. Kbhs. Kommunesk. 73; ~ Kbhs. Slotsk. 5/2 75 Petrea Charlotte Schierf, f. Kbh. 15/1 46; F. Jens Joh. Peter S., Snedkermstr.; M. Cecilie Christine Storm; (78) 1 S., 1 D.; [# 5/5 1898].

Elvius, s. 299; G-HF I, s. 571.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Kirken i Børnehuset på Christianshavn, s. 51-68, Pesthusets Kirke, s. 83-88.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 635. Præster til Capellet i Kjøbenhavns civile Arresthuus og for Fangerne i Blaataarn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

S. M. 1-a/19; Kbg. 1766.
Anm. Det nuværende Capel er indviet 2/7 1815; der holdtes offentlig Gudstjeneste indtil 20/11 1843.
———————————

1. 6/9 1737, o. Od. 30/10, Morten Jacobsen Vemmenhøi; [# . . . ; 9/4 1740** Uggerslev-H.; see der].

2. 14/11 1738, o. 21/1 39 [Hør. Trondhj. 31] Hans Christensen Teilmann, f. Ribe 15/4 05; F. C. T., Kbmd.; M. Mette Rafnsøe; St. Ribe 25, Bacc. 28; C. •/7 31, h.; ~ 13/9 39 Anna Børsting el. Brysting, † 15/2 65; 3 B.; [1741 Hole p. Ringerige; 1/2 52 Bragernæs og Strømsø, Aggersh. St.; † 15/2 65; W. 2/465 og 3/771].

KUM II, s. 471, 494 (»Iohannes Teilman«, 21 år gl.).
(14/4 – 15/5 1741. C. C. Kølichen; see Torup.)

3. 4/8 1741, o. 23/8, Hans Christian Hansen, f. Kbh. 07; St. Kallundbg. 25; C. 31; [† 1750].

KUM II, s. 473 (»Ioh. Christianus Iohannis«, 20 år gl.).

4. 25/4 1750, o. 24/7, Morten Trane Andersen Rothenburg, f. Kbh. 20; F. A. R., Hørkrmr.; M. Susanne Christine Trane; St. Fdbg. 38; C. •/8 44; [dømt fra Embedet 1767 formedelst Liderlighed; † Kbh. c. 27/6 1780; gav 67 en »hængende flyvende Engel« til Arresthuskirken].

KUM II, s. 594 (»Martinus Thrane Rothenborg«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 154; DanKir bd. 1-6, s. 92 (se nedenfor).

5. 2/10 1767 [Anholt 18/12 61 til 12/4 65, da han resignerede (forlod Kaldet) formedelst den nederdrægtige Fogeds, Truels Visborgs, Overlast; c. P. her og v. Waisenhuset s. A.] Nicolai Andresen Ullitz; [15/8 1771 P. t. Randers Hosp.; see der].

6. 15/9 1771, o. 25/9, Marcus Jørgensen Monrad (Monrath) af Tjæreby, f. 1/1 34; St. Slag. 51; C. 25/8 57, l.; ~ Kirsten Pedersdtr. Steensen, † p. Moss 38; F. P. Christiansen S., Sp. t. Vinje i Telemark, Christiansands St.; 1 S., 1 D.; [26/3 1777 Vinje, Christiansands St.; † 11/10 1808].

7. 21/5 1777, o. 11/7, Andreas Andresen Wibe; [5/12 1781 Hobro-S.; see der].

8. 6/2 1782, o. 19/4, Jacob Lemvig; [4/8 1786 S. Bjergby-S.; see Vemmelev-H.].

9. 6/10 1786, o. 28/10, Ove Mathiesen Steenberg; [16/1 1789 Knebel-R.; see der].

10. 13/3 1789, o. 27/3, Dr. phil. Frederik Plum; [4/11 1791 Korsør-T.; see Kbh. Frue K.].

11. 11/11 1791. Johan Christian Vibe Stochfleth; [14/12 1792 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see der].

12. 14/12 1792 [P. p. St. Thomas 17/6 91] Christian Wæver; [29/11 1793 Citadellet Frederikshavn; see Karlebo].

13. 18/2 1794, o. 21/3, Iver Hansen Fugl, f. Astrup, Vibg. St., 69; (Bdr. t. Christian F. i Grenaa); F. Hans Henrik F., Degn ss.; M. Lucie Magdalene Gade; St. Aalbg. 87; C. 18/10 91, l.; O.; [† 12/2 1800, blev fundet død i Vandet ud for Tømmerpladsen ved Langebro].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 508.

14. 4/3 1800, o. 25/4, Hans Christian Michelsen; [13/4 1804 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

15. 11/5 1804. Prof. Christian Frederik Brorson, tillige r. Cap. v. Kbh. Garn. K. fra 4/8 97; [23/6 1815 Kbh. Garn. K.; see der].

———————————

15b. 31/10 1815 [Cat. Kbh. Holmens K. 25/3 08] Jens Eriksen Wraae, tillige o. Cat. v. Kbh. Holmens K. 31/7 12, o. 11/9; [21/5 1817 Vaalse; see Kippinge-B.].

16. 1/8 1817. Jens Jørgen Emborg, tillige Cat. v. Kbh. Holmens K. fra 26/3 13; [8/3 1820 Dybe-R.; see der].

17. 19/7 1820. Peter Henriksen, tillige o. Cat. t. Kbh. Frue K. fra 31/7 12; [† •/12 1820; see Kbh. Frue K., o. Catecheter].

18. 18/4 1820, o. 4/7, Ludvig Frederik Holm, tillige Cat. t. Kbh. Holmens K. fra 2/6 19; see der.

19. 17/3 1826, o. 3/5, Carl Holger Visby, tillige ved Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 14/1 29; [11/8 1830 r. Cap. Kbh. Frelsers K., men vedblev til 44; see St. Hedinge].

20. 27/6 1844, o. 21/8, Lic. th. Peter Engel Lind; [10/11 1844 P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn.; see Sæby-H.].

21. 19/1 1845, o. 2/2, Jacob Michael Henrik Ferdinand Stilling; [21/9 1851 Ølgod-S.; see der].

22. 29/12 1851, o. 13/2 52 [Lærer v. Waisenhuset 1/5 46] Niels Peter Grønberg; [20/8 1855 P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn.; see Vorning-K.-H.].

23. 26/11 1855, o. 16/1 56, Theodor Smidt Oxholm; [26/4 1861 P. t. Straffeanstalten p. Vridsløselille Mark; see Borup-K.].

24. 8/3 1862 [Cat. Kbh. Holmens K. 26/12 58, o. 16/2 59] Peter Carl Frederik Høegh-Jensen, f. Gjentofte 5/2 16; F. Fred. J., Skllrr.; M. Anna Marg. Timm; St. Kbh. 37; C. 27/1 46, h.; Skllrr. i Kbh. 47; Lærer v. Søetatens Drengesk. 48; Overlærer ss. 50; ~ 8/4 49 Emma Elisa Sabine Kerrn, f. 9/5 21; F. Oberstlieut., Brandmajor Joh. Christ. K.; M. A. M. Velschov; u. B.; [R.* 21/5 72. „Alle ere rene og pudsede, og det skal siges til deres Roes, at de med en Andagt, som skal søge sin Mage, tage Deel i Gudstjenesten, og at det er øiensynligt, at alvorsfulde Tanker bevæge sig hos dem ved at høre Præstens smukke, letforstaaelige og næsten altid gribende Tale, saa at det ikke er sjeldent, at see En eller Anden blandt disse Ulykkelige at vride sig i Graad under hele Gudstjenesten. Men Arresthuset har ogsaa i Past. J. en Sjelesørger, der i høi Grad er samvittighedsfuld og nidkjær, og gaaer hans Gjerning end stille og tilsyneladende ubemærket hen, bærer den ikke destomindre i sig selv en Løn af langt skjønnere Værdi end den, som mangen en glimrende og mere iøinefaldende Virksomhed giver, og Mange ere vist de, som fra et sørgeligt Ophold i Arresten med Høiagtelse og Hengivenhed mindes den humane Mands trøsterige Ord til dem under hans daglige Færden paa dette Sted“. See D. T. 9/6 70; # 10/2 1877 formedelst Sindsygdom].

25. 11/6 1877, o. 27/6, Frederik Peter Stahlfest Møller, f. Kbh. 30/4 47; F. Vilh. Pet. Nicolaus M., Birkedmr. i Hirschholm; M. Jacob. Amal. Stahlfest; St. fra Sk. p. Værnedamsvei 66; C. 23/1 74, l.; (78) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Arresthuskirken, s. 89-108, Slavekirken paa Bremerholm, s. 48-50, Stokhusets Kirkesal, s. 147-152.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 636. Præster ved Døvstumme-Institutet.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 22/11 1811, o. 3/1 12 [Lærer ss. 10] Andreas Lorentzen Schram; ansat som ord. Cat.; [23/5 1821 Seierø; see der].

1b. 1821 [r. Cap. Kbh. Garn. K. 31/10 15, o. 15/12] Søren Schjødte; [2/1 1824 Frederiksberg-H.; see danske Hofp.].

2. 21/2 1827, o. 23/3, Tyge Schow, tillige Førstelærer ss. fra 31/5 23; f. Kbh. 15/11 94; F. Etrd. Niels Iversen S., Prof. i Græsk; M. Anna Rosine Rothe; St. Kbh. 11; C. 24/4 17, l.; c. Lærer v. Metropsk. 17–18; Lærer v. Garnisonsskolerne 18; udenlands 25–26 med kgl. Understøttelse, for at blive bekjendt med andre Landes Anstalter for Døvstumme; R.* 17/8 36; O.; [† 19/9 1838; E. 3/106 og S. 3/104].

3. 20/4 1839, o. 17/5, Prof. Søren Johan Heiberg, tillige Førstelærer ss. fra 26/1 s. A.; tillige P. t. Ladegaarden v. Kbh. 53–57; [20/2 1865 Kjeldby; see der].

4. 4/9 1865, o. 6/9, [Forst. for Døvstumme-Instit. i Slesvig 19/1 64] Hans Rasmus Malling Johannes Hansen, f. Hunseby 5/9 35; F. Joh. Fred. H., Hjelpelærer, siden Skllrr. i Haverløkke (Hauløkke); M. Juliane Marie Cathr. Matzen; St. pr. 58; C. 27/6 65, h.1; ~ Kjeldby 8/9 65 Cathrine Georgia Heiberg af Kjeldby, f. Kbh. 27/10 41, † 3/10 76; (73) 3 D.; 2 ~ 19/11 80 Anna Cathrine Marie Steenstrup, f. 9/11 42; F. By- og Herredsfoged i Fdhavn.; For sin berømte Skrivemaskine m. M. har han faaet Fortjenstmedaillen i Guld (31/5 72) og den østerrigske Medaille „pro literis et artibus“ (73); paa den nordiske Udstilling 75 fik hans Maskiner første Medaille og paa Verdensudstillingen i Wien (73) den saakaldte „Fortschritts Medaille“. Ridder af den svenske Vasaorden 26/10 76; Guldmedaille paa Udstillingen i Paris 78.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 637. Præster ved Arbeidsanstalten paa Ladegaarden ved Kbhvn. (tidligere Christians Pleiehuus).

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/199; Lkm. Kbh. S. 172; Kbg. 1768-1813.
Anm. Kirken indviet 29/11 1734. Ladegaarden var Københavns fattiggård og tvangsarbejdsanstalt. Christians Pleiehuus (Christians Hospital) var en militær forsorgsinstitution i København, beregnet for gamle soldater, soldaterenker og forældreløse soldaterbørn; opkaldt efter kong Christian 7.
———————————

1. 19/2 1734. Nicolai Isenfeldt; [3/10 1738 Todbjerg-M.; see der].

2. 21/11 1738, o. 21/1 39 [Lærer v. Kbhs. milit. Skoler 33] Diderik Pedersen Rup, f. Faabg. 19/1 99; F. P. R.; M. Cathrine Stribolt; St.Od. 21; C. 23; tillige 12/12 38 – 21/5 42 P. t. Børnehuset (Tugthuset) p. Chrhavn.; [b. 28/9 1753].

KUM II, s. 436 (»Dietericus Rup«, 22 år gl.).

3. 12/10 1753, o. 14/10 [Lærer v. Kbhs. Garnisonssk. 13/5 43] Erik Werdel; [7/8 1761 Tingsted; see St. Hans Hosp. og Claudi Rossets Stiftelse].

4. 21/8 1761 [r. Cap. Orkdal, Trondhj. St., 24/9 60, o. 6/2 61] Henrik Henriksen Becher; [15/10 1772 Brøndby V. og Ø.; see der].

5. 17/12 1772, o. 26/3, Abraham Volchersen; [22/4 1778 Helsing. St. Olai K. r. Cap.; see Kippinge-B.].

6. 24/6 1778, o. 23/12, Jens Thunboe (Thonboe); [1738 Rise; see der].

Ved hans Afgang forenet med St. Hans Hosp. og Claudi Rossets Stiftelse,
indtil Hosp. blev flyttet til Bidstrup; derefter Ingen før

7. 1835. Vilhelm Emil Lund, ord. Cat., af Dronninglund, f. Kornum 12/5 08; St. Aalbg. 28; C. 30/4 33, h.; [† 2/5 1838].

8. 8/12 1838, o. 23/1 39 [c. Lærer v. Tvangsskolen ss. 29/5 s. A.] Theodor Ferdinand Budde-Lund, tillige c. Forst. for Opfostringshuset; [29/4 1852 Nykjøb.-R.; see der].

9. 25/2 1853 – 10/3 57. Søren Johan Heiberg, tillige P. og Forst. for Døvstumme-Institutet; see Kjeldby.

10. 20/12 1857, o. 24/3 58, Edvard Emil Hansen, tillige fra 1/7 55 Lærer v. Extrask. ss. til 59, f. 16/9 17; F. Jstrd. Pet. Jac. H., Renteskrvr.; M. Juliane Mar. Sørensen; St. pr. 37; C. 29/4 44, h.; Lærer ved Fattigvæsenets Sklr. 1/1 49; Insp. v. Frue Arbeidshuus og Sk. 1/9 59; ~ 21/5 51 Laura Borregaard, f. Kbh. 17/10 26; F. Christ. B., Fuldmægtig; M. Laurentze Birg. Koss; 2 S., 3 D.; [† 7/1 1873. „Sin Gjerning røgtede han stedse med Troskab og Samvittighedsfuldhed“. See D. T. 73/8].

Embedet har siden været bestyret af T. F. Sommerfeldt, Cat. v. Holm. K.,
senere af Hans D. Lind, Cat. v. St. Johs. K.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Kirkerne i Ladegården, s. 125-146 (Arbejdsanstalten: s. 139), Kirken i Christians Plejehus, s. 193-200.