Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1364. Vorning, Kvorning og Hammershøi,

S. Lyng Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.; L. P. B. 103; Lkm. 3/4; Kbg. 1702.
Anm. Vorning nye Kirke indv. 1/12 1878.
———————————

0. c. 1527. Mag. Morten Jensen Hegelund; [c. 1529 Aalbg. Bud. K.; see der].

1. c. 1529. F. Bdr. Mads Jensen Hegelund, fra Viborg; stud. i Wittenberg 25; Pr. c. 36; [levede endnu 9/4 1568; hørte til en udpræget luth. Slægt].

Rostrup, R.: To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet. Manuskript 2007); KS 3:5 (1884-86), s. 515.

2. 1564**. Hans Mortensen Hegelund, maaskee af Aalbg. Bud. K.; St. i Rostock og Wittenberg 60; ~ Gjertrud . . . ; [levede endnu 1587; fik 72 Annexgden. i K. tilbage].

Hegelund I s. 174, II s. 109; Helk I, s. 244; KS 6:3 (1939-41), s. 180 (Rettertinget); Rostrup, R.: To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet. Manuskript 2007.

3. 1593** [Byrum-V.-H. (c. 82)] Mag. Mads Mortensen Hvass* af Vibg. Sortebr. K., f. 52; St. i Rostock 77; Hør. Vibg. c. 1579; Mag. Wittenberg 7/3 81; Pr.; ~ F. D. i Byrum: Bodil Jacobsdtr.; 1 S., 1 D.; see Morten M. H. i Als; Etm.; [† 1628].

Helk I, s. 256; KlitVen s. 60.

4. 1628. Thomas Lauritsen Aabye af Aaby-B.; St. Helsing. 17; ~ F. D. Anna Madsdtr. Hvass.; 4 S., 2 D.; see Etm.; Jens J. Aa. i Nørbæk-S.-L.; [† 17/3 1670].

KUM I, s. 27 (»Thomas Lavrentij Aaby, Amnipagus«).

5. 24/3 1670. F. S. Laurits Thomsen Aabye; St. Vibg. 55; 1 ~ Anna Jespersdtr. Lindholt af Nørbæk-S.-L., † 11/8 86; 5 S., 2 D.; 2 ~ Abelone Christensdtr. Fog af Tved i J., b. 11/3 18; see Jesper L. Aa. i Høibjerg-E.; Mathias L. Aa. i Ulbjerg-L.; N. J. Blicher i Rødding-L.-P.; E. C. Grüner, r. Cap. t. Od. St. Hans K. o.s.v.; (Mag. Thomas L. Aa., Rtr. Od., var ogsaa deres Søn, see O. D. J. Lütken i Skjellerup-E.); [† 16/6 1708].

KUM I, s. 257 (»Laurentius Thomæ«); Sixhøj nr. 314, (80).

6. 3/8 1708, o. 28/10, Peder Jørgensen Marquard, f. Aabenraa 15/10 70; F. J. M. Raadmd.; M. Sophie Lind; St. Flensborg t. Jena 86, i Kbh. 97; C. 30/9 97, l.; udenlands . . . ; 1 ~ Gjørrild Olufsdtr. (Assens), † 19/5 19; F. O. Henriksen Assens, Herredsfoged; 3 S., 2 D.; 2 ~ Barbara Torbensdtr., f. c. 69, b. Vorning 19/11 53, E. e. H. J. Seehuus i Tjele-V.; u. B.; see C. M. Faber i Bjerregrav-Aa.-T.; Mogens C. P. M. i Kousted-R.; [† 14/7 1733; riig og lærd; kostbar Lgst.].

KUM II, s. 232 (»Petrus Marqvardus Apenrada-Slesvicensis«); Achelis I, nr. 3634; Nygaards sedler: 1. hustru, børn, 1. hustrus fader, 2. hustrus begr..

7. 5/9 1733 [Kousted-R. 13/8 23, o. 23/10] Jens Jensen Hasselager*, f. Ormslev 13/5 93; F. Jens Jensen; M. Maren Rasmusdtr.; St. Aarh. 14, Bacc. 15; C. 9/3 17, h.; Skoleholder i Bjerregrav; 1 ~ 3/10 24 F. E. i Kousted: Mette Eskilsdtr. Spentrup, vistnok af Kousted-R., † 23/6 42; 4 S., 3 D.; 2 ~ Gamtofte 28/8 44 Anna Cathrine Pedersdtr. Wedege af Glenstrup; 1 S., 1 D.; see 2 Etm.; (S. Rømer i Fjaltring-T.; H. A. Hensemann i Baarse-B.); [† 28/10 1769].

KUM II, s. 385, 390 (»Ianus Hesselager«, 22 år gl.); PT 1983, s. 128, 132; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 57, 66.

8. 5/12 1755*, 23/9 63**, o. 26/10, F. S. Christian Ludvig Jensen Hasselager, f. Kousted 25; St. pr. 42; C. 10/2 46, h.; [† 9/12 1764].

9. 11/7 1766** [p. Cap. Vrou-R. 4/3 63, o. 15/4] Henrik Rasmussen Kop af Torslev, f. Laastrup 1/9 32; St. Vibg. 50; C. 28/10 52, n.; 1 ~ Elisabeth Sophie Jensdtr. Hasselager, en Dtr. af Nr. 7, f. 5/3 36, b. 16/5 75; 2 ~ 23/10 78 Charlotte Lovise Dreyer, d. Vorning 16/10 57; 2 ~ Etm.; F. Mogens Lassen D., Degn i Vorning; M. Karen Pedersdtr. Hasselager, Degneenke; u. B.; [† 17/6 1784; førte et mindre passende Levnet, ved at indlade sig i slet Selskab, Kortspil og Svir med Bønder, Prangere o.s.v.].

KUM III, s. 103 (»Henricus Kop«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1163; Kbg. Vorning (1702-1757), f. 95a, opsl. 87 (1. hustrus fødsel og dåb); Nygaards sedler: 2. hustrus dåb, hendes forældre, testamente.
(12/4 1780. Peter J. Homann; see Hammer-L.).

10. 10/12 1783**, o. 27/2 84, Jørgen Gantzel (Gudme) Blicher af Gauerslund, f. Ø. Starup 4/12 49; St. Od. 70; C. 4/12 73, h.; ~ 15/7 85 F. E., † her 23/2 09; 2 S., 4 D.; see Etm.; [# 12/8 1825; † Vorning 9/7 31].

Nygaards sedler: Børn, død, hustrus død.

11. 2/11 1825 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 22/10 23] F. S. Jens Blicher, f. 17/5 91; St. pr. 11; C. 14/1 18, h.; p. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 6/1 19, o. 2/4; ~ 10/8 21 Maren Stochholm af Aalbg. Bud. K., f. Dollerup 11/4 01, † Frederiksberg 3/6 81, b. Vorning 9/6 s.A.; 1 D.; [† 28/11 1864].

Kbg. Dollerup (1677-1817), s. 82, opsl. 44 (hustrus fødsel); Kbg. Frederiksberg (1880-82), s. 210, opsl. 212 (hustrus død og begr.).

12. 10/2 1865 [P. t. Tugt- o.s.v. Huset paa Chrhvn. 29/8 55] Niels Peter Grønberg, f. Kbh. 28/11 19; F. Etrd. Bent Christ. G., Regnskabsfører og Kassr. v. Idiotanstalten og Insp. v. Opdragelsesanstalten paa Frederiksberg; M. Marie Elisabeth Bentsen; St. v. W. 38; C. 23/10 43, l.; Lærer v. Waisenhuset 1/5 46; P. t. Kbhs. civ. Arresth. 29/12 51, o. 13/2 52; ~ 2/11 49 Anna Johanne Marie Bergstrøm.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.