Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 260. Fjaltring og Trans,

Vandfuld Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/701; L. P. B. 424; H. 3/232; R. M. 27/1 1766 og 12/6 69; M. S. III.; Lkm. 5/521; Kbg. 1730.
———————————

1. 1525. Niels Juul el. Hjul; [fmtl. † før 1539].

1b. (1539). Christen Tøgersen Hjul, adelig (vist Bdr. t. Jens T. H. i Hove og t. Peder T. H. i Tørring-H.; [fmtl. † 1553].

Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1539-264, 21. juli; Thiset og Pedersen: Danske adelige sigiller fra det 13. til det 17. århundrede. Reproudg. 1977, s. 66-67.

2. 1553. Søren Andersen Riber; Pr. (08. 10); [† før 1619].

KS 3:2 (1877-80), s. 212-213; 5:2 (1903-05), s. 560.

3. 161 . [Cap.*, o. 23/7 00] Oluf Jensen Tørring, vistnok af Tørring-H.; Pr. (19); 1 ~ . . . ; 2 ~ . . . ; 3 ~ Kirsten Sørensdtr.; [† 1636; »1633 pådømtes en opsigtsvækkende sag i menigheden, idet en gruppe mænd og kvinder, deriblandt selveste præstekonen og hendes tre døtre, havde »drukket, danset og begaaet adskillig Letfærdighed« i kirken. Retssagen affødte samtidig en alvorlig anklage for uskikkeligt levned mod sognepræsten, Oluf Jensen tørring. efter afsonet straf måtte samtlige misdædere i øvrigt a?ægge offentligt skriftemål i kirken«].

Hegelund I s. 350, II s. 207; KS 2:6 (1872-73), s. 544; DanKir bd. 18, s. 1632 (se nedenfor).

4. 1636. Claus Olufsen Borch af S. Bork; St. Ribe 34; ~ 46 Margrete Olufsdtr. Hjort, f. c. 13, † Lemvig 19/3 89; 1 S., 2 D.; see Laurits C. B. i Lomborg-R.; (Claus O. B. i Gjedsted-F.); [† 1677; Enken har tvist med Etm. 6/7 1677; hans Navn paa Prædikestolen her 53, og i Trans 55].

KUM I, s. 121 (»Claudius Olai Borrichius«); LAV: Ribe Stifts Landemode (C4-916), Prot. 1674-1682, f. 22b ff. (Transkription med normaliseret sprog: Ringkøbing amt, Fjaltring sognepræst); KS 6:2 (1936-38) s. 469; DanKir bd. 18, s. 1660, 1695, 1712, 1713 (se nedenfor).

5. 1675**, E. f. B. 14/2 76, Christopher Rasmussen Lime*, f. Hors. 49; F. R. Pedersen L., Kbmd. i Horsens; M. Birgitte Christophersdtr. Lylow; St. Vibg. 72; 1 ~ Lemvig 77 Christina Petræa Damstrøm; F. P. Olesen D., Bgmstr.; 2 ~ 79 Kirstine Ottesdtr. Haslund af Haslund-Ø., † 22; 3 S., 6 D.; see Otto C. C. L. i Hammel-V.-S.; N. K. M. Sommerfeldt i Alling-T.; P. P. Kragelund i Kallehave; A. C. Winding i Storring-S.-G.; Etm.; (C. C. Nørager i Grinderslev-G.); [† 1730; han erklærede i Anledning af Kongens Skrivelse til Biskoppen 16/7 1681, at Baron Reuz havde taxeret Kaldet til 300 Rd.; men han fik det dog for 200 do. (see Helveg: Den danske Kirkes Hist. eft. Ref. 1/462; Eptph.; Begr. i K.; Mindetavle].

KUM II, s. 32 (»Christophorus Lim.«); Sixhøj nr. 536; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 27; FAaW, s. 20, 39-40; DanKir bd. 18, s. 1640, 1642-43, 1648, 1664, 1666-68, 1668-70 (se nedenfor).

6. 28/5 1717**, o. 18/11 30, Morten Sørensen Berg, d. Thisted 21/5 84; St. Vibg. 08; F. Søren Andersen „paa Bjerget“ i Thisted; M. Bodil Sørensdtr.; ~ 32 F. D. Johanne Marie Christophersdtr. Lime, f. 89, † 20/12 62; u. B.; [† 23/4 1760; Kistepl. i K.].

KUM II, s. 334 (»Martinus Severini Bergius«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 796; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 27; FAaW, s. 40; DanKir bd. 18, s. 1670 (se nedenfor).

7. 25/11 1757*, o. 18/7 60, Søren Jensen Scavenius af Nørhaa, f. 16/4 20; St. Aalbg. 43; C. 49, n.; 1 ~ Bislev 20/11 51 Elisabeth Jørgensdtr. Tidemand, f. c. 24, † 19/9 65; F. J. T., Birkeskrvr. p. Lundbæk; M. Magdalene Hagerup; 3 S., 2 D.; 2 ~ Fjaltring 4/3 68 Ingeborg Nicolaisdtr. Beyer, d. Hanning 3/12 49, † Holstebro 11/2 87; F. N. B. til Landsting, Hanning S., Sagfører; M. Jacobine Clauson; 2 S., 3 D.; 2 ~ Simon Nybo, Kbmd. i Holstebro; see J. Z. Hyphoff i Lyngaa-S.; [† i Engberg Pg. 15/10 1781; fik 4. feb. 52 kgl. oprejsningsbrev, fordi hans hustru var kommet for tidligt i barselsseng].

HimF s. 145; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 30, 48; Holstebro byfoged nr. 311; Nygaards sedler: vielse 1, oprejsning, børn 1, vielse 2, børn 2, enkens dåb, enkens død.

8. 29/5 1782, o. 12/6, Claus Vilhelm Claudi; [30/3 1787 Kornum-L.; see Aalbg. Bud. K.].

9. 27/7 1787 [Torsted 12/6 85 o. 15/6] Søren Nielsen Rømer (Rømmer) af Stouby-H., f. 13/11 51; 1 ~ Husby 1/3 91 Johanne Cecilie Johansdtr. v. Cappelen af Møborg-N., E. e. C. B. C. Schougaard i Husby-N., f. Møborg 18/8 52, † 11/2 92; u. B.; 2 ~ Fjaltring 19/5 95 Charlotte Amalie Siersted, f. Holbæk 18/5 73, † 9/10 19; F. Niels Hansen S., Chirurg i Svendbg., Kbmd. i Holbæk, Postmstr. i Kalundbg., Districtschir. i Skanderbg.; M. Eleonora Medea Jensdtr. Hasselager af Vorning-K.-H.; 5 S., 2 D.; [† 18/10 1815; ilde lidt for sin utilbørlige Strenghed og sit heftige Sind, som forledte ham til mange uoverlagte og upassende Handlinger (f. Ex. at prygle Folk); desuden udsvævende og forfalden; hans Navn p. Alterkanden; Monument p. Kgd.].

PT 1983, s. 128, 132 (hans anden kone var ikke søster til C. Siersted i Husby-N.); DanKir bd. 18, s. 1656, 1670 (se nedenfor).

10. 28/2 1816, o. 17/5, Carl Adolph Dahl, f. Kogsbøl, Emmerlev S., 31/5 74; F. Johan Mathias D., Foged i Lø Herred; St. Ribe 93; C. 13/5 03, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 04–09; ~ 27/3 17 Engelke Marie Teilmann af Tølløse-Aa., f. 2/1 80; levede 68 i Ormslev Pg., † 8/8 73; 1 S., 1 D.; see Johan Mathias D., Archidiaconus i Tønder; [† 25/4 1828; see E. 1/315 og S. 1/343].

Borchs K. nr. 487.

11. 18/7 1828 [Lomborg-R. 18/8 24] Svend Vilhelm Saxtorph; [24/9 1839 Gangsted-S.; see Græsted-M.].

12. 5/12 1839 [p. Cap. Mørke-H. 3/10 34] Hans Frederik Blichfeldt; [4/10 1849 Mørke-H.; see der].

13. 28/12 1847, o. 18/2 48 [Lærer v. Holmens Ksk. 25/5 35] Frederik Carl Christian Harboe; [27/12 1859 Dybe-R.; see der].

14. 29/2 1860 [Cat. Kjerteminde 14/1 55, o. 28/3, tillige Førstelærer ved Bgrsk.; c. Sp. ss. 56 og 58] Andreas Evald Meinert, f. p. Chrhvn. 23/12 21; F. Nicolai Jonathan M., Gross. og Rdmd.; M. Mette Christine Tang (Sstr. t. Peter T. i Velling); St. Chrhvns. Bgdsk. 39; C. 4/11 44, l.; Lærer v. Dronningens Asylsk. •/5 45; Alumnus p. Elers Coll. 12/7 48; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 31/1 49 – 31/1 54; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 53; ~ Lintrup 17/3 59 Agathe Benedicte Theodorine Bøggild af Lintrup-H., f. S. Bork 5/10 30, † Kbh. 3/3 1906; (68) u. B.; [20/4 1869 Havrebjerg-G.; 31/12 77 Tostrup-U.; R* 28/1 92; # 31/1 s. A.; † Kbh. 16/11 1912; forf. af „Naturen og Menneskelivet“ m. M.; see E. S. 2/346].

Borchs K. nr. 623; Elvius s. 532; G-HF II, s. 292-293.

15. 20/7 1869. Marcus Ancher Secher Lund; see Lemvig o. Cat.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2013, Fjaltring Kirke, s. 1631-1676, Trans Kirke, s. 1677-1724.