Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 739. Lintrup og Hjerting,

Kalslund Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

Rh. 463; K. 2/693; M. S. III.; R. M. 3/12 1765; Lkm. 6/86; Kbg. 1731.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. (1545). Laurits Nielsen; St. Ribe 02; ~ Apollonie, levede c. 98.

Kinch II, s. 776

2. 10/5 1559. Mag. Anders Pedersen Barsbøl (Farsbelius) fra Ribe, St. i Wittenberg 51; Mag. sst. 5/3 55; see Etm.; P. A. Lintrup i Rødding-S.; L. A. Lintrup i Hjarup-V.; [† 14/2 1584; W. 1/66; N. 38].

Achelis I, nr. 187; Helk I, s. 161; Hegelund I 160, 390; II s. 100, 227; KS 2:3 (1864-66), s. 334-335 (kaldsbrev); EM I, s. 252.

3. 1584. [† før 1619] F. S. Jacob Andresen; 3 S.; see A. J. Lintrup her; Lauge J. Lintrup i Steenmagle-S.; Georg Jacobsen i Gl. Haderslev; Knud Jacobsen, Archidiak. Haderslev; [† før 1619].

3b. (1619). Jacob Knudsen; see N. khist S. 6/550.

4. (1650) [Crtr. Haderslev 14–15] Mag. Andreas Jacobsen Lintrup, f. 91; S. af nr. 3; St. Kbh. 12; St. i Rostock 17; Mag. Greifsw. 22; Pr. 10/5 50; ~ før 30 Inger Clausdtr., f. 01, † 59; F. C. Knudsen, M. Cathrine. . . ; see Etm.; [† 1668 („aldrendes“); Eptph.; leed mange Ting 1658–59].

Achelis I, nr. 1268; KUM I, s. 7 (»Andreas Iacobi Ripensis«); PT 7:6 (1921), s. 129; 14:6 (1965), s. 134; DanKir bd. 20 (1954), s. 775-76 (se nedenfor).

5. c. 1668 [Cap.* E. f. B. 29/6 64, o. 26/9 s. A.] Jacob Sørensen Lintrup, f. Lintrup; F. Bde; M. F. Dtr. el. Sstr.?; St. Ribe 60; Pr.; ~ Birgitte Thomasdtr., f. Bregnholm, Aarh. St. c. 29, Sstr. t. Bispinde Kraglund i Ribe (see Faareveile); 2 ~ P. C. Emmerlev i Eltang-V.; see S. J. Lintrup, kgl. Confessionarius; [† 20/3 1679].

Achelis I, nr. 2764; KUM I, s. 287 (»Iacobus Severini Lintrup«); PT 9:1 (1928), s. 124.

6. 7/11 1678 [Hør. Ribe 78] Mag. Christen Lauritsen Wellejus* af Od. St. Knuds K., f. 12/7 57; St. Od. 74; C. 77, l.; Mag. Kbh. 28/5 90; Pr. 11–30; ~ 15/6 80 Lene Pedersdtr. Kragelund af Faareveile (F. blev Biskop i Ribe), f. Ribe 2/1 57, † 1/8 38; 4 S., 2 D.; see P. C. Kragelund i Gram; Laurits C. W. i Føvling-H.; Ludvig C. W. i Laastrup-S.; P. O. L. Stoud i Søndersø; P. J. Hygom til Aalbg. Bud. K.; [† 25/6 1730. „Heel venerabel, gudelig, velbegavet; havde Anseelse baade hos Høie og Lave for Belevenhed, Veltalenhed, gravetetisk Opførsel“; see Tr. 201; Pg. br. 81; igjen tilligemed Kirken 90; Stuehuset igjen 1718].

KUM II, s. 45, 173 (»Christiernus Laurentij Wellejus«).

7. 5/12 1718**. Peder Jacobsen Hygom; [12/7 1732** Hygum; see Aalbg. Bud. K.].

8. 15/8 1732, o. 26/9 [Hør. Ringkjøb. 28] Mikkel Christiansen Boysen (Boetius) af Rødding-S., f. 27/2 04; St. pr. 21, Bacc. 22; C. 9/12 23, l.; Pr.; 1 ~ 18/11 33 Lene Pedersdtr. Stoud af Søndersø, f. 17, † 27/2 44; 4 B.; 2 ~ . . . . ; see Etm.; D. M. Grønlund i Darum-B.; [# 1774; † 22/3 83; G. 3/1 344 (Stamt. Stoud)].

Achelis I, nr. 4948; KUM II, s. 437, 442 (»Michael Boëthius«, 17 år gl.); PT 1981, s. 74.

9. 27/7 1774 [p. Cap.* 18/9 67, o. 18/12] F. S. Christen Boysen (Bojesen), f. 25/9 38; St. 59; C. 16/8 61, h.; Pr.; [† 30/5 1804].

Achelis II, nr. 6317; KUM III, s. 187 (»Christianus Boëtius«, 21 år gl.).

10. 2/11 1804, o. Kbh. 6/2 05, Peter Kaae, f. Tiset, Aarh. St., 74; F. Søren K., Skllrr.; M. Anna Lemming; St. Aarh. 93; C. 29/4 00, l.; ~ Karen Gundorph, † 9/1 57; F. Kmrd. Hans G., Eier af Dragsgd. og Palstrup; 3 S., 2 D.; see Hans G. K. i Tikjøb-H.-H.; [† 17/1 1830].

11. 14/4 1830 [Høirup 12/7 16, o. 25/10] Jens Carl Strarup, f. Piilshuse v. Nybg. 72; F. Knud Nielsen S., Gartner; M. Anna Jensdtr.; St. Nybg. 92; C. 20/1 01, h.; Lærer i Schouboes Inst.; 1 ~ Anna Margrethe Almind; 1 S.; 2 ~ 25 Antoinette Margrethe Uldall, d. Svendbg. 6/4 90, † 7/4 64; F. Johs. U., Bfgd.; M. Cathr. v. Bergen; (see H. H. A. Meier i Gadbjerg-L.); [† 7/7 1838].

12. 2/10 1838 [Gjerlev-E. 14/1 29] Peter Kragh; [30/3 1850 Øsby, see der].

13. 9/6 1850 [S. og N. Bork 8/6 27] Jens Lassen Bøggild, f. Todbjerg 26/8 97; F. Johannes B., Stud. og Degn; M. Anna Cathr. Høeg; St. Rand. 15; C. 22/10 21, h.; Cat. Ringkjøb. 12/1 25, o. Kbh. 11/3; ~ 3/4 26 Christiane Dorothea Birgitte Thorlacius, f. Holme, S. Mule Syssel p. Isld., 23/12 08; levede 68 i Ribe, † 10/4 74; F. Kmrass. Theodor T., senere Byskrvr. i Ringkjøb.; M. Gytha Howitz; 3 S., 6 D.; see A. E. Meinert i Fjaltring-T.; T. A. V. Rasmussen i Frederikshavn; [† 17/5 1858].

(6/8 – 29/8 1858. F. O. Moe; see Ribe Cathr. K.).

14. 3/9 1858 [S. Omme-H. 16/4 49, o. 13/7] Johan Peter Bøttiger, f. Roesk. 27/9 10; F. Johannes Peter B., Klæde- og Lærredsfabr.; M. Anna Marie Feigh; St. Roesk. 29; C. 9/7 35, h.; Skllrr. Kbhs. Almueskole 37; ~ 30/7 40 Marie Dorthea Ingeborg Aagaard, f. Kold. 5/12 09, † 5/3 1903; (Faster t. Jacob Aa., o. Cat. t. Fred. Trin. K.); F. Jacob Aa., Kbmd. og Borgercpt.; M. Magdalene Sophie Pontoppidan af Lundum-H.; 2 S., 2 D.; see Louis J. B., cd. th. 69/2; [afsat 20/5 1867 af d. t. Regjering formedelst Eedsnægtelse; # af d. d. R. 67; Sp. Lundum-H. 69; # 84; † V. Skjerninge 27/2 1905; E. 1/269 og S. 1/289].

15. 1868. Hermann Roll, f. Haderslev 22/11 40; F. Gabriel Christian R., Læge, Dr. med.; St. Haderslev 59; St. i Kiel 61; [† 21/5 1882].

Achelis II, nr. 10203.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Lintrup Kirke, s. 763-779, Hjerting Kirke, s. 780-792.