Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 924. Ringgive (dvs. Ringhøi) og fra 23/2 1684 Gadbjerg og Lindeballe,

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

M. S. III; L. P. B. 357; R. M. 21/12 1765; Lkm. 6/225; S. i K.; Kbg. 1719.
Anm. Gadbjerg og Lindballe udgjorde tidligere et Pastorat for sig.
———————————

1a. (1584). Mikkel Andersen; (Bdr. t. Marine A. ~ H. M. Colding t. Ribe Hosp.); M. Karine Anderskone; [† 8/2 1605].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I s. 435; II s. 115, 247.

1b. o. 1/5 1605. Claus Clausen Hønborg; (Bdr. t. Dorthea C. H. ~ Bertel Winther i Eltang-V.); F. vist C. H. til Søholmgd., Herredsfoged i Elbo H.; M. Margareta . . . ; [levede endnu 1625].

KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 549; Hegelund I s. 400, 438; II s. 232, 249; VejAar 1928, s. 154; 1948, s. 155.
(Udgår vistnok her, dog er det kun Kaldsbogen der er kilde for at Etm. var her i 1629 og 49).
1
(c). 16 . . Niels Olsen Borch, maaskee af S. og N. Bork; St. Ribe 41; see Etm.; ; [† 16 . .; var fattig; maatte selv gaae bag sin Plov; enten identisk med næste, eller boede et andet Sted].
KUM I, s. 166 (»Nicolaus Olai Borrichius«); VejAar 1928, s. 75-76 (se nedenfor); Adm.s kommentar: I kaldsbogen (Liber Daticus) kendes ikke denne præst. Har det i 1629 og 1649 kun stået »Hr. Niels« eller »Dn. Nicolaus«, er disse årstal blevne tilskrevet nr. 1 (c). Nicolaus blev også iblandt benyttet for Claus. Det synes også noget urimeligt, at nr. 1 (c) skal have virket i nærmere 50 år, uden at have sat større spor efter sig i kilderne.

2. (vist 1629. 49). Niels Pedersen Prip, fmtl. af Høien-J.; St. Slag. 24; [var her 1661 og 64, og levede 1678, da Nr. 3 fik Succession].

KUM I, s. 65 (»Nicolaus Petrus Høyensis«); Nygaards sedler: Etm.s kaldelse; Nørvang tingbog 29/10 1667; VejAar 1928, s. 77-78 (se nedenfor).

3. 18/6 1678**, E. f. B. 3/8, Niels Nielsen Borch, f. c. 51; (Bdr. t. Laurits N. B. i Aadum og t. Kirsten N. B. ~ H. J. Bredal i Klovborg-T.-G.); F. N. Nielsen Obling (d.y.), Gdeier. i Obling, S. Bork S.; St. Od. 71; ~ . . . ; 2 D.; ; [† 1691; han efterfulgte Niels Pedersen Prip].

KUM II, s. 26 (»Nicolaus Borrichius«, broderen »Laurentius Nicolai Borricius« blev imm. samtidigt fra Od.); VejAar 1928, s. 78-79 (se nedenfor); »see H. J. Bredal i Klovborg-T.-G. udgår, se der«; Nygaards sedler: Kaldelse, Død; Fasterens Testamente; Nørvang tingbog 28.11 1671; PT 1985, s. 205, 215.

4. 12/12 1691. Peder Christensen Mulvad; (Bdr. t. H. C. Riber i Høiby og Farbroder til C. Jessen i Kverndrup og t. Anne Jesdtr. ~ J. C. Dahl i Faareveile); F. Christen Hansen, Bgr. og Kbmd. i Ribe; M. Maren Jesdtr. Kjærgaard (hvis Moder havde Navnet Mulvad); St. Ribe 86; 1 ~ Kbh. 27/7 92 Klara Berntsdtr. Rosenmeier fra Christiansstad, vist E. e. . . . Friis(?); 2 S., 1 D.; 2 ~ Nørup 15/6 02 Karen Margrethe Hansdtr. Billeschou, f. c. 77; F. H. B.; M. Anna Pedersdtr. Søltoft (Sstr. t. Karen P. S. ~ A. J. Falch i Nørup-R.); 1 S.; 2 ~ Etm.; see P. H. Billeschou i Engom; B. R. Mulvad i Brøndum-H.; [† 1719; blev 1712 Eier af Ringgive K.].

KUM II, s. 145 (»Petrus Christiani Mulvadius«); OD-LR s. 92, 200; Nygaards sedler: Steddtr.(?), vielse 2, svigermoder; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 535, 30, 551; Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 4; DanKir bd. 17, s. 2389 (se nedenfor).

5. 3/4 1719. Søren Andersen Bruun (Braun) af Herslev-V., d. 2/10 93; St. Kold. 13, Bacc. 14; C. 17/11 16, l.; ~ Ringgive 1/8 20 F. E., b. Engom 15/2 54; u. B.; [b. 15/7 1728; gav 28 med sin Hustru en Oblatæske til K.].

KUM II, s. 371, 380 (»Severinus Andreæ Bruun«, 20 år gl.); KoldStud s. 78-79; Nygaards sedler: Vielse, svigermoder, enkens begr., begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 7; DanKir bd. 17, s. 2399 (se nedenfor).

6. 13/9 1728 [Hør. Kold. 29/6 25] Johan Gertsen Londemann, f. Vdbg. 23/3 99; (Bdr. t. Laurits G. L. i Smidstrup-S.); F. G. Villumsen L., Amtsforv. og Ridefoged over Vdbg. og Jungshoved Amter; St. pr. 19; C. 27/11 22, h.; ~ Dorothea Margrethe Kjerulf af Ø. Starup-N., f. c. 05, b. Farup 22/7 72; 1 S., 4 D.; [† 1/7 1744; Eptph.].

KUM II, s. 427 (»Iohannes Londemannus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 21; Ribe amt, Anst hrd. nr. 36; DanKir bd. 17, s. 2406-07, 2868 (se nedenfor).

7. 4/9 1744, o. 30/9, Ancher Laugesen Borch* af S. og N. Bork, f. 9/11 17; St. Ribe 36, Bacc. 37; Alumnus p. Borchs Coll. 39–41; C. 12/7 40, n.; ~ Veile 18/1 48 Sophie Charlotte Grundahl, Sstr. til L. G. til Ribe Dk., d. Kold. 12/4 26, † 29/8 90; F. Christ. G., Bgmstr. i Kold. (siden i Veile); M. Agate Clausdtr.; 10 B., hvoraf 3 S., 4 D.; see H. B. S. Fogtmann i N. og S. Bork; [† 15/9 1795].

KUM II, s. 571, 580 (»Ansgarius Lagonis Borrichius«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 222; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 31; VejAar 1928, s. 96-108 (se nedenfor).

8. 27/11 1795, o. 8/12, Peter Sølling; [14/11 1800 Hjørlunde; see Frederiksbg.-H.-H.].

9. 20/2 1801 [Skp., o. 3/5 99] Henrik Conrad Jørgensen; [15/4 1818 Skibet; see der].

10. 20/11 1818 [Vust 19/11 13] David Gjellebøl; [15/4 1835 Steenløse-F.; see der].

11. 9/6 1835 [p. Cap. Veile-H. 22/2 32, o. 19/3] Jens Christian Schousboe; [2/10 1850 Anst-G.; see der].

12. 4/2 1851, o. 5/3 [Privatlærer i Kbh. . .] Rasmus Kirketerp; [20/3 1854 Ø. Snede; see Raarup].

13. 13/9 1855 [p. Cap. Varde 12/5 47, o. 11/8; Hjelpep. her 54] Nicolai Christopher Kall Fogh; [27/11 1864 Kornum-L.-L.; see der ].

Derefter blev Gadbjerg og Lindballe igjen et Pastorat for sig;
Ringgive fik Give til Annex.

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Ringive Kirke, s. 2389-2410, Gadbjerg Kirke, s. 2807-2848 (udg. 2018), Lindeballe Kirke s. 2853-2884 (udg. 2021).
Mortensen, Rasmus: Fra Vejle Vesteregn. Lindeballe Sogn. Med Træk af Gadbjerg og Ringive Sognes Historie. Vejle, 1929, 255 s.
Kau, Hans: Bidrag til Ringive, Gadbjerg og Lindeballe Sogns Historie fra Reformationen til 1866. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 72-123, samt Tillæg s. 153-158.
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 925. Ringgive og Give (see Nr. 924),

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

———————————

1. 22/1 1866 [Norderø, Fær., 8/1 59, o. 16/2] Jens Frederik Feilberg, f. p. 9de Blegdam v. Kbh. 15/5 15; F. Jstrd. Henning Frederik F., Contoirchef i Nationalbanken og Eier af Voxlys-Fabrik p. 9de Blegdam; M. Lovise Brummer; St. Kbhs. Bgdsk. 33; Musikinformator og Stemmer; C. 11/7 44, h.; Andenlærer ved Christiansteds Bgsk. p. St. Croix . . ; Førstelærer og Insp. v. d. d. Sk. i Christiansted og Org. v. d. luth. K. ss. 27/4 45; reiste hjem 53; # 10/8 55; Pensionat i Kbh. 56; ~ 23/4 42 Laura Dorthea Almind, f. Kbh. 1/6 20; F. Jens Pedersen A., Gross. og Lysestøber p. Blegdammen; M. Jacobine Frederikke Lynge; (68) 4 S., 1 D.; [8/11 1871 Onsbjerg; Sp. t. Frederikssted p. St. Croix 5/6 78]

Fær, s. 16.

2. 6/2 1872. Jens Nicolai Leth Dalsgaard; [see Karby-H.-R. r. Cap.].

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Ringive Kirke, s. 2389-2410, Give Kirke, s. 2417-2446.
Mortensen, Rasmus: Give Sogn, Give Boghandel, 1941, s. 267-72.
 

 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 299. Gadbjerg og Lindeballe (til 1680),

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

R. M.; Kbg. 1719.
Anm. Nu igjen et Pastorat for sig.
———————————

0. 15 . . Niels Smed; [(1554) Jelling-H.; see der].

VejAar 1906–2, s. 124; 1928, s. 79-81 (se nedenfor).

1. (1561). Søren Jensen; vist ~ F. D. . . . . Nielsdtr.; see Etm.; [† 1581; Lgst. i K.].

VejAar 1906–2, s. 124; 1928, s. 79-81 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2841 (se nedenfor)..

2. 1579**. Knud Nielsen af Jelling-H., f. Jelling 54; ~ 79 F. D. Gunder Sørensdtr., f. 61, † 18; see Etm.; [† 1626; Eptph. i Gadbjerg Kirkes Kor].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 550; 6:2 (1936-38) s. 470 (Rettertinget); VejAar 1906–2, s. 124; 1927, s. 245 (Epitafium); 1928, s. 79-81 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2839-40 (se nedenfor).

3. o. 13/7 1625**. F. S. Knud Knudsen, f. 2/2 97; St. Vibg. 20; var tillige Kirkeværge (43); ~ Anna Jacobsdtr., f. Korsør 08; 10 B.; see J. Olufsen i Tøstrup; E. A. Skraffve i Veilby-H.; [† c. •/2 1659; hans Navn p. Fontehimmelen 1643; Eptph. i Gadbjerg Kirkes Kor].

KUM I, s. 41 (»Canutus Canuti Smitt«); VejAar 1906–2, s. 124; 1927, s. 245-46 (Epitafium); 1928, s. 82-86 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2814-15, 2833, 2840-41 (se nedenfor).

4. E. f. B. 27/5 1659. Gregers Pedersen, d. 13/9 32; (Bdr. t. . . . Pedersdtr. ~ P. M. Trans i Ø. Linnet); F. P. Gregersen, Rdmd. i Ribe; M. Bodil Madsdtr.; St. Ribe 55; ~ Tem 28/5 71 Else Nielsdtr., d. Aalbg. Bud. K. 4/12 36, (Sstr. til, ikke Dtr. af, J. N. Holm i Tem og Sstr. t. J. N. Krag i Hagested-G.); F. N. Andersen, Bgr. i Aalbg.; M. Else Jensdtr. (hvis Moder Maren Jacobsdtr. var af Vibg. Dk.); [† 1679].

KUM I, s. 257 (»Gregorius Petri Ripensis«); Hans hustru er ikke »af Hassing-V.«, se E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 679, 260; Ribe byfoged nr. 187; Kbg. Ålbg. Bud. K. (1626-47), f. 211b, opsl. 139 (hustrus dåb); T-N s. 125; OD-RFR II, s. 197-198; Nygaards sedler: død (før 9/1 1680); VejAar 1928, s. 86-87 (se nedenfor); Hegelund I s. 335 (Maren Jacobsdtr. Holm).

5. 9/1 1680, E. f. B. 19/2, Frederik Andersen Søbøtker; [16/12 1684 Sverborg; see der].

Ved Rescr. 23/2 1684 Annexer til Ringgive.

———————————

6. 22/1 1866 [Keitum p. Sylt, Tønder Pr., 21/6 61, o. Flensborg 11/8; afsat af d. t. R. 29/7 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Hans Hansen Andersen Meier, f. Brendstrup, Rødding S. i Slesvig, 19/3 29; F. Anders Hansen, Skllrr. og Degn; M. Joh. Hansen; St. Ribe 50; Alumnus p. Borchs Coll. 27/10 52 – •/6 1855, atter 10/12 56 – 11/4 58; C. 12/6 55, l., men avsluttede formedelst Militærtjeneste først 30/6 57; Lærer v. Petri tyske Realsk. i Kbh.; Tredielærer v. Tønder Sem. 26/3 58; c. P.-vic. Ringgive-G.-L. •/3 65; ~ Høirup 19/8 58 Ane Margrethe Mattesen, f. Arnum, Høirup S., 16/4 32; F. Laur. M., Gdeier. i Arnum; M. Ane Marie Strarup af Lintrup-H.; 1 S., 3 D.; [18/5 1876 Løsning-K.; Sølv-Bordopsats (see Tillæg til D. 3); Ødis 3/1 89; † 15/5 1891].

Achelis II, nr. 9928; Borchs K. nr. 644; Elvius s. 342; G-HF II, s. 449; Arends II, s. 72: M. 326; Elv. 342; Gr. & H.-F. II. 449; St. f. Ribe 50; (Arends’ litteraturforkortelser); VejAar 1928, s. 121-123 (se nedenfor).

7. 31/7 1876 [Cap. p. p. Anst-G. 7/12 66, o. 30/1 67] Peter Sølling Schousboe af Anst-G., f. Ringgive 9/2 41; St. Ribe 60; C. 22/1 66, h1.; ~ 11/8 75 Julie Davida Gjellebøl af Præstø-S. (F. nu i V. Skjerninge-U.), f. Kbh. 11/11 49, † Gamst 24/8 76; 1 S.

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Gadbjerg Kirke, s. 2807-2848, Lindeballe Kirke s. 2853-2884 (udg. 2021).
Kau, Hans: Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke. Vejle Amts Aarbog 1906–2, s. 117-135.
Kau, Hans: Bidrag til Ringive, Gadbjerg og Lindeballe Sogns Historie fra Reformationen til 1866. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 72-123, samt Tillæg s. 153-158..