Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 370. Hagested og Gislinge,

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/25; M. S. 1-a/176; L. P. B. 70; K. M. 192; Lkm. 1/1031; M. 81; Kbg. Hagested 1679, Gislinge 1812.
———————————

1. 15 . . Peder Rode; havde været Munk.

2. (1584). Jacob Bjørnsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

3. (1608. 10). Christen Lauritsen; ~ Mariane . . . , f. c. 48, † 28/11 34; [† 16 . .].

KS 2:5 (1869-71), s. 151.

4. o. 23/2 1628**. Jens Andersen Saaell el. Sul (Sulius); St. Roesk. 24; ~ (45) Martha Pedersdtr.; B.; 2 ~ Etm.; [fmtl. † el. forflyttet c. 1630].

KUM I, s. 64 (»Ioannes Andræas Salius«); PT 8:6 (1927) s. 190 (»Jens Andersen Saal«); Kopskatten 1645, opsl. 13.

5. k. 4/7 1630. Andreas Thomsen (Skote, Scotus), f. Slag.?; ~ F. E. Martha Pedersdtr., † 19/7 61; [† 16 . .].

6. o. 1666. Jens Jensen Munch af M. Bjergby-B.; St. Sorø 57; ~ Karen Jørgensdtr. Møinichen af K. Hyllinge-L., som overlevede ham; [† 25/2 1676; W. 2/93; N. 403; Pg. br. 17/5 70].

KUM I, s. 272 (»Ioannes Ioannis Munchius«); SB s. 179.

7. 1676. Jens Nielsen Krag, d. Aalbg. 9/2 45, (Bdr. t. J. N. Holm i Tem og t. Else Nielsdtr. ~ G. Pedersen i Gadbjerg-L.); F. N. Andersen, Bgr. i Aalbg.; M. Else Jensdtr. (hvis Moder Maren Jacobsdtr. var af Vibg. Dk. og var ~ Jens Krag); St. Roesk. 66; 1 ~ 77 (Bev. 14/5) Karen Hansdtr.; 2 ~ Anna Cathrine Nielsdtr., f. c. 48, b. 17/3 05; 3 ~ Helle Marie Jensdtr. Søegard; [† 1709; gav (19/6 09) 100 Rdlr. til Fattige i H.; ligeledes, med sin 3. Hustru, en Lysekrone til Kirken].

KUM I, s. 334 (»Ianus Kragius«); Kbg. Ålbg. Bud. K. (1626-47), f. 211b, opsl. 194 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 679, 260; Gejstl. sk. i Skanderborg Amt, Tyrsting og Vrads hrd. nr. 6; T-N s. 125; Hegelund I s. 335 (Maren Jacobsdtr. Holm); DanKir bd. 4, s. 553 (se nedenfor).

8. 23/2 1709 [Hør. Roesk. 03] Mag. Arnold Henriksen Kruuse* (Cruse), f. Kbh.? 10/10 82; St. Slag. 00, Bacc. 01; C. 14/6 03, h.; Mag. 16; c. Pr. 41; Pr. 42; ~ Birgitte Jacobsdtr. Borch af Alsted-F., † Nykjøb. i Sj. 27/2 77; 2 S., 3 D.; see Valentin A. K. i Grevinge; J. M. Müller i Sæby-H.; [† 28/10 1753; W. 3/920].

KUM II, s. 259, 263 (»Arnoldus Henrici Krusius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 88.

9. 8/11 1748**, o. 10/12 53**, Iver Iversen Brinch; [24/5 1771 Kundby; see der].

10. 1771 [Skamstrup-F. 8/4 44] Jacob Jacobsen Bagger; [1779 Kundby; see der].

11. 31/3 1779, o. 7/4 [Observator p. det astronomiske Observatorium i Kbh. 72] Peter Søeborg, f. Kold. 26/5 47; (Halvbdr. t. Andreas S. i Byrum-V.-H. og t. Jørgen S. i Aastrup-S.); F. Peder Halvorsen S., Smed; M. Maren Jørgensdtr. Frost; St. Od. 69; Alumnus paa Elers Collegium; C. 20/9 75, l.; ~ Inger Magdalene Barbara Rørbye af Uby, f. 61, † 2/1 30; 9 S., 6 D.; see J. Petersen i Ondløse-S.; (H. P. G. Koch i N. Vedby-A.); [# 1/10 1817; † Kbh. Frue S. 28/8 18; W. 3/724; N. 595; E. 3/282 og S. 3/329].

KUM III, s. 288 (»Petrus Søeborg«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 1027; Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1083; NST 11 (1948), s. 168 (Parelius); DBL.

12. 19/12 1817 [p. Cap. Faxe 11/9 16, o. 2/10] Hans Daniel Uldall, f. Svendbg. 87; F. Johannes U., Byfgd.; M. Cathr. v. Bergen; St. pr. 04; C. 19/7 14, l.; O.; [† 26/12 1824].

13. 27/4 1825 [Sorterup-O. 2/8 05, o. 7/8] Laurentius Martin Smith af Ringsted-B., f. Hillerød 76; St. Roesk. 93; C. 17/1 00, l.; Cat. Kbh. Holmens K.; ~ Anne Margrethe Becher, f. 84, † Kbh. 26/9 48; (Halvsstr. t. Maria B. ~ H. P. Kattrup i Skjødstrup-E.); F. Joachim B., Hof-fontainemstr. i Kbh.; M. Gedske Kirstine Pedersdtr. Thorning; 5 S., 1 D.; [† 5/9 1828].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 4643; Smith, Olliver: Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith’s mannlige etterkommere i Norge og Danmark, Oslo 1943, s. 52-53.

14. 14/11 1828 [Seden-Aa. 16/7 11] Laurits Christian Huulegaard; [9/2 1836 Magleby-H.; see der].

15. 20/5 1836 [Meelby 28/12 27, o. 11/1 28] Andreas Petri, f. Kbh. 24/1 95; F. Johannes P., Insp. v. Søkvæsthuset; M. Margrethe Kirstine Fogh; St. Kbh. 14; C. 20/7 19, l.; Overlærer v. Søetatens Drgskl. 20; ~ 28/7 26 Johanne Margrethe Smith, f. p. Chrhvn. 11/1 05, † 28/7 75; F. Koffardicapt. Friederich Carl Gram S. af Ringsted-B.; M. Christine Hedevig Jæger; 3 S., 5 D.; see H. B. Tønnesen i Skagen; Frederik C. P. i Louns-A.; R. Petersen i Snodstrup; [# 27/11 1864; † Kbh. 13/3 76].

KUM III, s. 580 (»Petri, Andreas«, 19 år gl.); Kbg. Kbh. V. Frelsers K. (1797-1813 F) opsl. 51 (hustrus dåb); PT 10:4 (1937) s. 127; Richter II, s. 866.

16. 20/2 1865 [Cat. Roesk. 17/8 53, o. 25/10] Hans Ludvig Lange, f. Kbh. 20/8 15; (Bdr. t. Carl E. L. i Vdbg.-K.); F. Hans Christ. L., Hørkrmr.; M. Maren Marie Bonde; St. Kbhs. Bgdsk. 34; C. 22/1 41, h.; Skolebest. i Roesk. 50; ~ 28/5 51 Inger Marie Brønniche, f. 3/12 31; F. Pet. B., Møller i Roesk.; M. Susanne Dorthea Rugaard; (67) 3 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Hagested Kirke, s. 525-559, Gislinge Kirke, s. 561-586.