Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1165. Tem (Them),

Vrads Herred, Aarhuus (tidligere Skanderborg) Amt og Stift.

K. 4/18; P. 71; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/386; L. S. v. W.; Kbg. 1686.
Anm. I Brand har tidligere været en Kirke.
———————————

1. 15 . . Lenno . . . ; see Etm.

2. (1584). F. S. Thomas Lennesen (Lennonis) (Lauritsen?); [fmtl. † c. 1603].

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

3. c. 1603(?). Ole Andersen Grønbech°, vistnok af Grønbæk-S.; St. i Kbh. (94); Pr.; ~ Inger Nielsdtr., (Moster t. Inger Pedersdtr. ~ P. M. Thorning i Gjødvad-B.) ; u. B.; [† 1636; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1603; gav Alterkalk til Kirken 33].

F-P s. 135 (»Olaus Grønbecchius«); KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 746 (»Olaus Gronbecchius And. filius«); PT 15:6 (1972), s. 8, 24 (A. A. Viborgs slægtsoptegn.); DanKir bd. 16, s. 4125 (se nedenfor).

4. o. 1636. Anders Jensen Ørsted; St. Aarh. 29; ~ . . . ; vist 1 D.; maaskee 2 ~ Etm.; [fmtl. † c. 1641; klagede 1638 over, at Vinding kirkes indtægter tilfaldt sognemændene og ikke hans embede, sådan som to af hans forgængere havde haft det; to år senere afgjorde kancelliet sagen til fordel for præsten]

KUM I, s. 96 (»Andreas Ioannis Ørstadius Cimber«); DanKir bd. 16, s. 3883 (Vinding kirke).

5. 1641 [Rtr. Nykjøb. (34)] Mag. Niels Jørgensen Seerup; [dømt fra Kaldet 1655; 21/12 1666 Hobro-S.; see der].

6. o. 27/9 1655 [Hør. og Musikdirctr. i Sorø . .] Jacob Nielsen Holm, f. c. 28; (Bdr. t. J. N. Krag i Hagested-G. og t. Else Nielsdtr. ~ G. Pedersen i Gadbjerg-L.); F. N. Andersen, Bgr. i Aalbg.; M. Else Jensdtr. (hvis Moder Maren Jacobsdtr. var af Vibg. Dk.); St. Aalbg. 46, Bacc. 48; 1 ~ Karen Pedersdtr.; 13 B.; 2 ~ Ingeborg Pedersdtr. Hemmet af Albæk-V., f. 32; 13 B., hvoraf 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Peder J. H. i Gjedsted-F.; Niels J. H., r. Cap. i Hammer-H.-S.-A.; [levede endnu 22/4 1675; † 1680, Skifte 11/10 s. A.; W. 3/353 og 1/461].

KUM I, s. 202 (»Iacobus Nicolai«), 213 (»Iacobus Nicolaj Holmius«); Han var ikke »af Hassing-V.«, se E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 679, 260; Gejstl. sk. i Skanderborg Amt, Tyrsting og Vrads hrd. nr. 6; Ålborg stift nr. 186; »see G. Pedersen i Gadbjerg-L.« udgår, hvis hustru var J. N. Holms søster, ikke datter, se VejAar 1928, s. 86-87; T-N s. 125; EM IV, s. 113; Vrads Herreds tingbog 6/10 1680; KlitVen, s. 35; Nygaards sedler: 1675; Hegelund I s. 335 (Maren Jacobsdtr. Holm).

7. 22/4 1675**, o. 3/9, Niels Cortsen Bisted, f. c. 49; (Farbdr. t. M. A. Trap i Terslev-Ø.); F. C. Christophersen, Smed i Vibg.; M. vist Maren Nielsdtr.; St. Vibg. 72; 1 ~ i 14 Aar F. E., b. 13/3 94 (Skifte 12/4); u. B.; 2 ~ Grønbæk •/11 94 Ellen Ottosdtr. Grønbech (el. Grave) af Grønbæk-S., f. 75, b. 19/3 53; 5 S., 2 D.; see Cort N. B. i Veirum; Arent N. B. i Skarrild-A.; Søren N. B. i Levring-H.; J. J. Müller i Ørting-F.; [b. 14/10 1707; Lgst.].

KUM II, s. 31 (»Nicolaus Curtius«); Sixhøj nr. 528, 773; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg Amt, Tyrsting og Vrads hrd. nr. 6 og 118; Nygaards sedler: Kaldsbrev, børn, begr.; FAaW, s. 27; DanKir bd. 16, s. 4136-37 (se nedenfor).

8. 2/12 1707, o. 17/2 08, Rasmus Pedersen Lihme, f. p. Farregd. el. Sjelleskovgd. 24/9 82; F. Ass. P. L. til Farregd.; M. Anna Fischer; St. pr. 02; C. 25/10 04, n.; ~ Ingeborg Lauritsdtr. Høysgaard, f. c. 88, b. Tem 10/9 62; 2 S., 7 D.; see Tønnes R. L. i Seiling-S.; J. O. J. Nørholm i Gjødvad-B.; H. O. Ravn i Hinge-V.; T. P. Lillelund i Aarslev-T.; Etm.; [† 7/3 1747; forærede Klokken til Kirken; hans Navn p. Kirkeklokken 30; han blev kaldet af sin Fader, der ejede Kirken].

KUM II, s. 272 (»Erasmus Petri Liime«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Børn, enkens begr.; DanKir bd. 16, s. 4110, 4135 (se nedenfor).

9. 26/4 1743**, o. 9/8, Poul Jensen Spliid af Skorup-T., f. 15/3 11; St. pr. 30; C. 13/6 35, n.; 1 ~ F. D. Johanne Kirstine Rasmusdtr. Lihme, d. 2/9 26; 2 S.; 2 ~ 28/2 52 Maren Ottosdtr. Sommer af Sjelle-S.-L., b. 9/2 04; 1 S., 1 D.; see Etm.; Otto S. S. i Grinderslev-G.; P. D. Baade i Lidemark-B.; [† 21/3 1766].

KUM II, s. 517 (»Paulus Iani Spliid«, 19 år gl.).

10. 9/5 1766. Christian Frederik Lauritsen Aagaard af Aardestrup-B.-G., f. 6/5 38; St. Aalbg. 54; C. 22/4 60, n.; 1 ~ . . . . ; 2 ~ 2/10 70 F. D. Johanne Kirstine Poulsdtr. Spliid, f. 6/5 53, † 22/3 94; 4 S., 5 D.; (see J. N. F. Leth i Visby-H.); [† 9/12 1788].

11. 28/9 1787** [Sognecap. Borbjerg-R. 27/5 85, o. 24/9] Michael Overgaard Asmussen°, f. Aarh. 7/11 54; F. Peter Christ. A., Farv.; M. Christiane Mikkelsdtr. Overgaard af Nørup-R.; St. Aarh. 75; C. 25/4 80, n.; ~ Aarh. 24/9 88 Birgitte Elisabeth Schade af Taagerup-T., f. 25/6 39, † Kbh. 10/6 41; 5 S., 3 D.; see Etm.; N. M. Aaboe i Kragelund-F.; [# 8/5 1835; † 1/10 38].

12. 21/8 1835 [Vridsted-F. 7/6 33] F. S. Peter Christian Asmussen, f. 3/1 90; St. Aarh. 12; C. 12/1 18, h.; c. Adj. Aarh. •/5 18; Adj. ss. 14/11 s. A.; Sp. Seiling-S. 9/4 28, o. 9/5; 1 ~ Tikjøb 20 Amalie Rosine Schade, f. Esrom Kro 3/7 00, † 29/12 31; F. Jens Tanch S. af Taagerup-T., Gjæstgiver; M. Lovise Christiane Stochmar(k); 3 S., 3 D.; 2 ~ 1/9 32 Marie Frederikke Wahl, f. Kbh. 11/7 95, † Silkeborg 12/4 75; F. Joh. Christ. W., Major i Brandcorpset og Tømmermstr.; M. vist Marie Elisabeth Wulff; 1 S.; see Michael C. A., ord. Cat. i Kjerteminde; [† 22/11 1834; Pg. br. 19/6 61].

13. 10/2 1865 [N. Nissum 5/3 57] Ely Sophus Falkenskjold, f. Sjørupgd., Nimtofte S., 7/9 12; F. Major Andr. Sehestedt F., Stempelpapircontr.; M. Cathr. Hedvig Leth; St. Hlh. 31; C. 23/11 36, h.; Adj. Hlh. 43–49; Sp. Rind-H. 7/5 52, o. 4/6; O.; [# 9/8 1867; Hjelpep. i Stege •/10 68 – •/10 72; i Frederiksborg-H.-H. til Slutningen af 73; levede 75 i Hillerød; begavet].

14. 18/10 1867 [Cat. Ebeltoft 30/4 60, o. 13/6] Ascan Carl Holm af Tved i J., f. Lemb 1/12 27; St. Aarh. 48; C. 22/1 55, l.; ~ 14/5 58 Georgine Joachimine Franciska Knipschildt, f. 22/5 27; F. Frants Carl K., Skovrider paa Bregentved; M. Maren Christine Sønderup; 2 S.; [26/7 1877 Hatting og ad. int. Torsted].

15. 1/10 1877 [Gjellerup-S. 1/10 74] Frederik Thorvald Tesch, f. Kbh. 17/4 43; F. Gotthilf Fred. Ferd. T., Hofskomgr.; M. Ane Christ. Krause; St. Kbh. 63; C. 18/1 69, h1.; Cap. p. p. Gjellerup-S. 30/8 69, o. 24/9; ~ 20/9 72 Anna Vilhelmine Dampe, f. Kbh. 7/12 49; F. Christ. Henr. D., en Søn af den bekjendte Dr. Jac. D., Forretningsfører for Boghdlr. Steen; M. Anna Nielsmine Hørup; (75) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-1996. Them Kirke, s. 4109-4144.