Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 456. Hinge og Vinderslev,

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 31; Aarh. M.; M. S. III.; Lkm. 5/419; S. i K.; Kbg. 1736.
———————————

1. 1536 el. 37. Peder Nielsen; Pr.; [† 1558 el. 59; havde været Munk, vistnok i Alling Kloster].

2. 1559. Søren Mikkelsen; see Etm.; Erik S. i Torning-K.; [† c. 1597; J. Justesen af Vinkel-R. maa formodentligt have været Cap.].

3. c. 1597. F. S. Hans Sørensen; Pr. (08), men vistnok ikke i 19; [† c. 1632].

KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 757.

4. c. 1621**. Christen Eriksen Bruun* af Karlby-V.; St. i Kbh. (12); Pr. (45); see Etm.; [† c. 1671; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1621; T. 294].

F-P s. 269 (»Christiernus Erici Brun«); KS 3:2 (1877-80), s. 752-53 (»Christianus Erici f.«); P-Aarh. f. 37a, opsl. 39; SevKV s. 14.

5. k. 8/9 1656**, o. 17/9, F. S. Hans Christensen Bruun; St. Vibg. 44; ~ Margrete Hansdtr. fra Sjælld., levede 90; 2 S., 3 D.; see 2 Etm.; [† 1678].

KUM I, s. 187 (»Iohannes Christierni Hinge«); Sixhøj nr. 161; P-Aarh. f. 17a, opsl. 19.

6. 13/2 1678, o. 12/4, Christian Eriksen Grave af kgl. Confessionarius (F. blev Biskop i Aarh.); St. Aarh. 73; ~ F. D. Dorothea Hansdtr. Bruun; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1699].

KUM II, s. 39 (»Christianus Erici Grawius«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57.

7. 26/5 1699, o. 25/8, Niels Ottesen Lind af Grønbæk-S., f. c. 66; St. Vibg. 86; Pr. 6/5 11; ~ F. E., Skifte 36; u. B.; [† 23/7 1736].

KUM II, s. 146 (»Nicolaus Othonis Grønbek«); Sixhøj nr. 658 (er opkaldt efter sin morfar); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 12; FAaW, s. 26.

8. 10/8 1736. Jeremias Pedersen Müller; [13/7 1739 Karlby-V.; see der].

9. 25/9 1739 [Høibjerg-E. 21/12 36, o. 3/5 37] Hans Olsen Ravn, f. Aarh. 07; F. O. Rabe, Chir.; M. Anna Marg. v. Netten; St. Aarh. 25; C. 25/11 29, h.; Degn i Tem . . . ; ~ 9/8 37 Anna Birgitte Rasmusdtr. Lihme af Tem, † 68; mindst 8 B.; see A. Sadolin i Ø. Tørslev; Tønnes R. i Hem-H.-D.; B. C. Friis i Daugbjerg-M.-S.; [† 17/5 1761].

KUM II, s. 468 (»Iohannes Corvinus«, 20 år gl.).

10. 19/6 1761. Albert Sadolin; [16/4 1790 Ø. Tørslev; see der].

11. 25/6 1790 [Holme-T. 89] Jørgen Seidelin Worsøe af Blegind-H., f. 11/3 51; St. Aarh. 74; C. 12/12 80, n.; Holme-T. 12/6 82*; p. Cap. Ødum 18/11 85, o. 14/12; ~ 16/12 84 Øllegaard Juliane Brøndum, f. 67, † 2/9 16; F. Math. B., Eier af Aarh. Møller; M. Juliane Marg. Larsdtr. Hvid; 3 S., 1 D.; [† 1/2 1819].

12. 23/5 1819 [Vinding-V. 11/6 13] Johan Henrik Stabell; Pr. 12/1 27 – 20/2 29; [17/6 1841 Ormslev-K.; see der].

13. 26/8 1841 [Endelave 28/1 29] Mathias Lindhard; [10/11 1851 Astrup-T.-H.; see der].

(12/2 – 20/3 1852. C. Bondrop; see Serup-L.)

14. 20/3 1852 [Vorde-F.-R. 28/9 39] Andreas Henrik Stibolt, f. 10/7 02; F. Oberstlieut. Caspar Henrik S.; M. Erasmine Malling; St. pr. 21; C. 23/10 29, h.; p. Cap. Jelling-H. 20/1 30, o. 3/4; Sal-E. 2/11 31; Smidstrup-S. 4/6 34 – 25/9 35; Sp. Rødding-L.-P. 26/8 37; ~ 10/10 37 Rose Ernestine Hjorth af Aagerup-K., f. Nylarsker (St. Nic.) 13/2 15; levede 68 i Kbh.; 4 S., 2 D.; see Caspar H. S., Cand. th. 67/2; [# 30/12 1863; † Kbh. 25/2 66].

15. 21/3 1864 [Frederiks-K. 5/3 57] Jessenius Theodor Petersen af Stenderup, f. Halk 1/4 14; St. Haderslev t. Kiel 36, Jena 38; C. Gottorp 17/10 41; p. Cap. Ravsted 47, ikke tiltraadt; Diac. i Sottrup 48 (kaldet af Oprørsregjeringen); afsat af d. t. R. 23/1 50; p. Cap. Østbirk-Y. 6/10 54; R.* 87; ~ 9/6 57 Anna Sophie Müller, f. 25/12 23; F. Christ. Gotthilf M., Kbmd. i Hamburg; M. Sophie Henriette Christine Capsias; mindst 7 D.; [# 1888; † Kolding 7/11 1909].

Achelis II, nr. 9420; Arends II, s. 146-47: W. I. 636; Elv. 202; Gr. & H.-F. I. 381; Fr.-B. II. 176; Wulff. 62, II. 26; Had. Joh. 65; Sj. Aarb. 1929 S. 148–51; Nied. F.-G. XIII. 126; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.