Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 426. Hem, Hindborg og Dølby,

Hindborg Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 317; M. S.; Lkm. 3/291; Kbg. 1701.
———————————

1. c. 1537. Jens Mikkelsen Juul; levede 1555.

1b. (1559. 62. 84). Jens Juul.

DV s. 336; KS 3:2 (1877-80), s. 204.

2. (1584**). Peder Mikkelsen; [† 1618; »H. Peder y Hem« var her endnu 1619].

KS 3:2 (1877-80), s. 204; 5:2 (1903-05), s. 551; 3:5 (1884-86), s. 105.

3. efter 1619. Jens Madsen af Roslev-R.; ~ Kirsten Sørensdtr.; [† 1640].

3b. 1623**. Peder Christensen; maaskee St. Randers 16; M. Gjørild Pedersdtr.; ~ Bodil Mortensdtr.; [fmtl. † c. 1648].

KUM I, s. 25 (»Petrus Christianus«); JJJ m. henv. til Skive Dombog.

4. 1648. Jens Lauritsen Aagaard af Vibg. Graabr. K.-A.-T., f. 17/7 10; St. Kbh. 35; ~ Karen Jensdtr., levede 81 i Vibg.; see Søren J. Aa. i Vistofte; [† 30/5 1662].

KUM I, s. 130 (»Iohannes Lavrent. Aagardt«); JJJ m. henv. til Viborgs (Gejstl.) Justitsprot.; Kh. 1661, s. 134; FWDP 426,4.

4b. 1662. Peder Sørensen Skive; vist St. Vibg. 55; [† c. •/4 1667].

KUM I, s. 257 (»Petrus Severini Schevius«); Sixhøj nr. 292; Danske Kancelli: Efterfølgerens kaldsbrev, hvor han tar over efter »afg. Hr. Peder . . . « (Niels Simonsen kalder sin formand »Peder Søffrensen«).

5. 1/5 1667. Niels Simonsen; maaskee St. Lund 54; 1 ~ Sille Eggertsdtr. Bilenberg; see E. N. Bilenberg i Veggerby-B.; 2 ~ Elle Marie Pedersdtr. Alrøe af Alrø, f. c. 60; 2 ~ Etm.; see P. N. Alrøe i Skuldelev-S.; [† 1697; gav 1678 Kalk og Disk til Hindborg K.].

KUM I, s. 248 (»Nicolaus Simonis«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; »vistnok af Alrø« udgår, det er 2. hustru der er fra Alrø; E. Brejls skifteuddr.: Hads herreds godser, Åkær nr. 179; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 15 (sønnen).

6. 8/6 1697 [Fp. . . .] Knud Madsen, f. Kbh.; St. Kbh. 84; Pr. 02–09; ~ F. E., b. Skive 21/11 26; u. B.; [† 15/6 1712].

KUM II, s. 130 (»Canutus Matthiæ«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 3; Nygaards sedler: Testamente, enkens død.

7. 8/8 1712 [Aman. hos Biskop Deichmann i Vibg.] Johannes Graversen Assels* af Ø. og V. Assels, f. 29/1 84; St. Vibg. 06; C. 16/8 09, h.; Pr. 27–38; ~ Karen Jacobsdtr. Deichmann af Høie-Taastrup, f. 87, † 19/5 60; 1 S., 6 D.; see J. C. Lund i Støvring-M.; H. H. Wassard i N. Nebel-L.; Etm.; V. H. Patberg i Jebjerg-L.; [# før 1760; † 17/5 1765].

KUM II, s. 313 (»Iohannes Graverus Asselius«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 779; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 28, 34; Nygaards sedler: Hustrus død.

8. 17/9 1751**, o. 17/11, Niels Nielsen Hjersing af Søften-F., f. 6/12 24; St. pr. 39; C. 44; ~ 9/6 52 F. D. Anna Johansdtr. Assels, f. 12/5 16, † 29/7 10; 3 S., 1 D.; [† 14/9 1780].

KUM II, s. 601 (»Nicolaus Hiersing«, 18 år gl.).

9. 13/12 1780 [Nautrup-S.-V. 17/3 74] Tønnes Ravn af Hinge-V., f. 19/5 43; St. Vibg. 63; C. 11/6 66, n.; p. Cap. Torning-K. 6/5 73, o. 28/5; Pr. 91; ~ Nautrup 6/12 74 F. D. i Nautrup Johanne Marie Hansdtr. Holm, f. c. 53, † 22/12 98; 7 S., 2 D.; see Hans R. i Dalbyneder-R.-S.; [† 4/4 1810].

KUM III, s. 235 (»Dionysius Rafn«, 20 ½ år gl.); Sixhøj nr. 1302; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 111; Nygaards sedler: Vielse, børn; Richter II, s. 902.

10. 2/11 1810 [Skp. 9/11 98, o. s. D.] Peter Jørgen Junge; [14/3 1821 Fjelsted-H.; see der].

11. 22/8 1821 [r. Cap. Vissenbjerg 18/3 14] Henrik Frederik Gøtzsche; [17/11 1829 Gjerslev; see der].

12. 12/2 1830, o. 12/5 [Lærer v. Kbhs. Gratistsk. . . .] Ludolph Johan Krohn, f. Birkerød 2/9 01; (Bdr. t. Cæsius C. I. K. i V. Aaby-Aa.); F. Major i Artilleriet Johan Jacob K.; M. Maren Rasmussen (Nielsen); St. pr. 21; C. 21/7 27, h.; ~ Kbh. Frue K. 23/6 30 Hansine Jacobine Frederikke Hansen, f. Kbh. 2/12 99, † 17/8 53; F. Hans Jacob H., Copiist i Admiralitetet; M. Ane Cathrine Krohn; 3 B.; [† 7/8 1872].

Elvius, s. 193.

13. 23/12 1872. August Abraham Reimert Sinding; † 26/10 1878; see Haasum-R.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.