Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 54. Alrø,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K. 10; P. 81; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/150; Kbg. 1698 (f. 137b ff., opsl. 98 ff., præsterække).
———————————

1. 15 . . Christen . . . ; „gamle Hr. C.“; [fmtl. † c. 1573; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 2858 (se nedenfor).

2. c. 1573. Peder Simonsen Klakring i 31 Aar; ~ . . . . , vist † c. 25; see Etm.; [var her 1584, fmtl. † c. 1604; Hustrus Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 206; DanKir bd. 16, s. 2858 (se nedenfor).

3. 1604 [vist Degn i Framlev (94. 98)]. F. S. Simon Pedersen Alrøe i 49 Aar, f. c. 77; St. i Kbh. (04); ~ Elle Jensdtr., f. i Ovdrup, Hundlund S., † 2/4 42; 2 S., 2 D. kendes; see Etm.; Rasmus S. A. i Kjettinge-B.; B. J. Galthen i Tranebjerg*); [† 3/5 1653; blev c. 27 fordrevet fra sit Embede af Fjenden; hans Navn paa Altertaven 1625; Lgst.].
*) Efter Gaarmann om Veile, S. 77, blev Jørgen Iversen, som havde været Hører i Veile, 1629 P. p. Alrø; men hvor er hans Plads? Administrators svar: På Endelave.

F-P s. 209 (»Simon Petri A.«); KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757; SB s. 151 (nr. 522); »see N. S. Alrø i Hem-H.-D.« udgår; Kbg. Alrø (1698-1814) opsl. 85 (datters død); DanKir bd. 16, s. 2849-50, 2857 (se nedenfor), Framlev kirke, s. 2054.

4. k. 1/6 1653, o. 21/7 [Rtr. Hobro . . ], F. S. Peder Simonsen Alrøe; St. Sorø 35; ~ Maren Sørensdtr. Glud af Glud-H.; 1 S., 4 D.; see Etm.; E. Pedersen, Nr. 5 her; P. J. Bidstrup i Barrit-V.; N. Simonsen og K. Madsen i Hem-H.-D.; V. H. Steenbloch i Høislev-D.-L.; [# 6/7 1697; † 13/3 1701; Pg. br. 75].

KUM I, s. 127 (»Petrus Simonis Cimber«); SB s. 151; P-Aarh. f. 15b, opsl. 18; Danske Kancelli: Ansøgning om at få sønnen som kapellan, ansøgning om at overlade kaldet til Esben Pedersen, præstegaardens brand; E. Brejls skifteuddr.: Hads herreds godser, Åkær nr. 179; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 15; Nygaards sedler: Afståelse.
(28/1 1688*. F. S. Simon Pedersen Alrøe; St. Hors. 80; ~ Hors. 19/10 87 Elle (Ellen) Michelsdtr.; 3 S., 1 D.; 2 ~ Horsens 15/2 08 Søren Andersen Winther i Horsens; u. B.; see C. P. D. Runge i Udby-Ø.; [fmtl. † p. Alrøe før 1697])
                KUM II, s. 103 (»Simon Petri Alroënsis«); Danske Kancelli: Oprejsning for lejermål 19/11 1687; Kaldsbrev med succession; På trods af hans kaldsbrev, sees han ikke at have vært præst. Fmtl. har han ikke bestået biskoppens eksamination, der var en betingelse for at blive ordineret, da han ikke findes i biskoppens edsbog, jfr. P-Aarh. f. 58a, opsl. 61. Dog har han fmtl. været sin fars medhjælper; Kbg. Horsens (1680-1702) opsl. 45 (trolovelse 29/8 87), opsl. 46 (vielse), opsl. 47 (sønnen Peder døbt 23/11 87), opsl. 194 (enkens vielse); E. Brejls skifteuddr.: Hads herreds godser, Åkær nr. 179, Horsens byfoged nr. 283.

5. 6/7 1697, o. 1/9, Esben Pedersen, f. Hors. c. 71; F. Peder Jensen, Kbmd. og Feldbereder i Horsens; M. Maren Jensdatter Winther; St. 89; ~ F. D. Anna Pedersdtr. Alrøe; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 19/5 1712].

KUM II, s. 171 (»Espernus Petri«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, hans ansøgning om kaldet; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 301, 343, 407; Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 56; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 15; Nygaards sedler: gift med forgængerens datter, børn, begr.; Kbg. Alrø (1698-1814), f. 137b-138a, opsl. 98 (præsterække).

6. 2/7 1712, o. 22/7, Mag. Peder Jonæsen Bidstrup; [1/4 1718 Barrit-V.; see der].

7. 27/5 1718, o. 22/7, Laurits Olufsen Friis af Hundslund, f. c. 83; St. Skanderbg. 06; ~ Anne Sofie Lauritsdtr. Møller el. Seidelin, f. 91, † Ølsted 70; F. L. Ditlevsen M., Rgmtskrvr.; M. Else Jørgensdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S.; 3 S.; [b. 26/4 1725].

KUM II, s. 317 (»Laurentius Olai Frisius«, 24 år gl.); PT 11:5 (1944), s. 100, 282; Nygaards sedler: Børn, død.

8. 4/6 1725, o. 29/6, Mikkel el. Michael Lerche; [24/2 1730 Houlbjerg-G.; see der].

9. 21/4 1730, o. 18/5, Jens Jacobsen Müller; [1/8 1738 Ørting-F.; see der].

10. 5/9 1738, o. 28/11, Hans Lauritsen Lassen; [26/9 1742 Ulvborg-R.; see der].

11. 10/8 1742, o. 14/9, Laurits Nielsen Spandet, f. Ribe c. 13; (Bdr. t. Peder N. S., r. Cap. p. Holmsland); F. N. Lauritsen, Hjulmand; M. Bodil Pedersdtr.; St. Ribe 32, Bacc. 34; C. 21/6 38; ~ 22/8 44 Dorthea Sophie Jacobsdtr. Steenstrup af Torrild-V.; 2 ~ Etm.; see Niels L. S. her; M. Vogelius i Hundslund; J. T. C. Hildebrandt i Torrild-V.; [† 16/12

KUM II, s. 539, 550 (»Laurentius Spannet«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 833, 975.

12. 13/1 1758, o. 17/3, Jens Hansen Møller, f. Bjerring Mølle v. Vibg., d. 9/2 21; F. H. Pedersen M., Møller; St. Vibg. 42; ~ F. E., † 78; see P. Schandorff i Tyrsted-U.; [† 21/12 1785].

KUM III, s. 22 (»Ianus Iohannis Møller«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1067; Kbg. Alrø (1698-1814), opsl. 92 (præstens død).

13. 10/7 1782**, o. 14/8, Niels Lauritsen Spandet, f. her 11/12 51; St. Hors. 71; C. 15/1 82, n.; ~ 6/5 83 Maren Møller, f. 48, † 1/12 10; F. Niels M. i Bjerring Mølle; 2 S.; den bekjendte Etrd. Niels Møller S. var deres Søn; [# 8/10 1817; † her 21/8 26].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Hads hrd. nr. 10.

14. 14/12 1817, o. 13/2 18 [Adj. Kold. 17/10 06] Eskil Eskildsen, d. Kjerteminde 10/12 83; F. Søren E., Kbmd.; M. Kirstine Borch; St. Od. 01; C. 17/6 06, l. egr.; ~ 20/10 15 Birgitte Kirstine Plesner af Glud-H., f. 26/1 94, † Hors. 14/11 66; 2 S., 7 D.; see P. Plesner i Assens-Kl.; [† 23/12 1831].

15. 25/4 1832, o. 1/6, Jens August Paludan; [18/7 1844 Nebsager-B.; see Raarup].

16. 14/10 1844 [Hem-S. 29/12 38] Ove Henrik Bork; [27/1 1852 Søllinge-H.; see Udby i F.].

17. 16/4 1852 [Liørslev-Ø. 13/3 41] Frederik Nicolai Brockdorff af Skjævinge-G., f. 13/7 07; St. Hlh. 28; C. 24/10 34, h.; p. Cap. Skjævinge-G. 23/12 35, o. 30/12; ~ 16/8 36 Birgitte Antonette v. Haven af Odden, f. 21/6 09; 2 S., 1 D.; see Christ. Fred. B., cd. th. 74/2; [† 12/6 1879].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Alrø Kirke, s. 2841-2860.