Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1043. Skjævinge og Gjørløse,

Strø Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/196; L. P. B. 173; K. M. 166; Lkm. 224; M. 28; Kbg. 1702.
———————————

1. c. 1536 [Munk i Ebelholt Kloster . . . ] Peder Bendtsen, f. Manderup v. Slag.; [† 1559].

2. 1559. Peder Nielsen, f. Kbh. c. 35; Pr. . . ; 1 ~ Anne Pedersdtr.; 2 ~ Cathrine Johansdtr, som overlevede ham; [† 29/7 1604; Eptph.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 2, s. 1476 (se nedenfor).

3. 1604. Hans . . . , f. Strø; [† 1608].

4. 1608. Søren Pedersen, f. i Jydld. c. 38?; ~ Margrethe . . . ; 2 S.; [ihjelslagen svag og sengeliggende tilligemed sin Hustru og sine to Sønner af en Tærsker 15/11 1618].

KS 2:5 (1869-71), s. 151.

5. 1619. Andreas Christensen; [† 1619].

6. o. 1/12 1619. Laurits Jørgensen, f. Nybg.; St. Od. 16; Pr. (61); 1 ~ (45) Anne Sørensdtr.; (mindst) 1 S.; 2 ~ Sophie Olufsdtr. af Roesk. Frue K., f. 22; 2 ~ S. P. Judicher i Slangerup-U.; see Etm.; [† 1663; var en Slægtning af S. Lauritsen i Slagslunde-G.; hans Navn paa Prædikestolen i Gørløse K.; Eptph.].

KUM I, s. 24 (»Laurentius Georgii Neoburgensis«); PT 8:6 (1927) s. 186; Kopskatten 1645, opsl. 48; DanKir bd. 2, s. 1476, 2188 (se nedenfor), s. 2445 (Slagslunde Kirke).

7. 14/5 1663. F. S. Christen Lauritsen (Schevingius); St. Roesk. 57; Pr. (89); 1 ~ 64 (Bev. 26/9) Helvig Friis; 2 ~ 78 (Bev. 7/1) Inger Lauritsdtr., E. e. T. H. Buch i Thorslunde-I., Skifte 6/2 1696; 3 ~ Karen Røyling; 2 ~ Hillerød 24/11 00 Svend Ravn, kgl. Fyrbøder; [† c. 1699; en Jordemoder døbte et Barn med Øl, hvilket han maatte omdøbe med Vand; see Nye khist. Saml. 2/814].

KUM II, s. 273 (»Christianus Laurentii Schevingius«).

8. 24/10 1699. Hans Henrik Langemach af Sengeløse; St. Fdbg. 92, Bacc. 93; 1 ~ 12/4 01 Salome Lorentsdtr. Meulengracht af Slangerup-U., f. c. 81, † 15/4 22; 3 S., 6 D.; 2 ~ Maren Barchmann, d. Tønsberg 21/7 03; F. Christian Sørensen B., Bgmstr. i Tønsberg; M. Cathrine Gerhardsdtr. Wienicken (Wenneke) af Kbh. Holmens K. (2 ~ Jstrd. Jens Reiersen, Bogholder paa Holmen); 1 D.; 2 ~ Etm.; see P. J. Maar i Fensmark-R.; E. S. Lemming i Ude- og Oppe Sundby; [† 1728].

KUM II, s. 190, 193 (»Iohannes Henricus Langmach/Langemach«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 393, Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 43; NST 13 (1952) s. 16 (Barchman).

9. 14/5 1728. Bartholomæus Pedersen Ferslew af Skjelby-Gu., d. 14/4 87; St. Sorø 07, Bacc. 08; C. 4/8 12. l.; boede i Kbh. 14; ~ 29 F. E.; 1 S., 5 D.; 3 ~ Etm.; see L. H. Jæger i Vallensbæk; [† 24/2 1740].

KUM II, s. 321, 328 (»Bartolomæus Færsløw/Fersløv«, 19 år gl.); SB s. 229; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 89.

10. 1/4 1740, o. 6/4, Johan Ottesen Friis; [3/3 1752 Ebeltoft-D.; see der].

11. 3/3 1752 [Ebeltoft-D. 27/9 48] Erik Vilhelm Jørgensen Quist, f. Kbh. 10 (08?); F. J. Q., Kbmd.; M. Mette Sophie Lund; St. pr. 31; C. 14/12 34, h.; r. Cap. Ebeltoft-D. 30/3 42, o. 15/6; 1 ~ Tirstrup 12/12 49 Mette Jensdtr. Rhode f. Ebeltoft 13/9 28, † her 14/8 57; u. B.; 2 ~ Cathrine Marie Møller, † 16/2 30; F. Poul M., Møller i Strø Mølle; 4 S., 2 D.; Sønnen Poul Q. blev Sp. til Næsodden, Aggersh. St.: [ 21/4 1779; byttede Embede med Formanden; lof 58 opføre et Gravkapel ved i Kirken for sig og sin Familie; 1. Hustrus Kisteplade i Kirken; W. 2/220].

KUM II, s. 525 (»Ericus Wilhelmus Qvist«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 25; Kbg. Skævinge (1702-1815), opsl. 88 (1. hustrus begr.); L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 170-171; DanKir bd. 2, s. 1461 (se nedenfor).

12. 23/6 1779 [r. Cap. Slangerup-U. 30/7 76] Frederik Stephansen Asmussen; [18/3 1791 Karlebo; see der].

13. 18/3 1791 [r. Cap. Slangerup-U. 30/7 84, o. 8/10] Frederik Peter Jacob Dahl, f. Farum 28/9 48; F. Hans Jørgensen D., Rgmtskrivr.; M. Dorothea Magd. Schæffer; St. Fdbg. 67; C. 28/10 72, n.; ~ Kbh. 2/11 94 Anna Margrethe Dahl af Asnæs; mindst 2 S., af hvilke Frederik P. J. D. blev Overlærer v. Fdbg Skole, (see Frederik P. J. D., Cat. i Holbæk-M. og Chr. H. J. D., Cat. t. Svendbg. Nic. K.), og 1 D.; [# 23/6 1809; † 4/3 13].

14. 31/10 1809 [Hirschholm 3/1 06] Elieser Gad; [22/10 1823 Andenpræst v. Roesk. Dk.; see der].

15. 31/3 1824 [N. Jernløse-K. 23/7 13] Georg Joachim Ludvig Brockdorff, f. Kbh. 16/4 73; F. Henrik Nic. B., Skrædermstr.; M. Birgitte Hassing; St. pr. 97; C. 23/7 02, h.; p. Cap. Høiby 3/8 04, o. 10/8; 1 ~ Anna Marie Lindam, f. 76, † 24/12 14; F. Høker i Kbh.; 1 S.; 2 ~ 21/2 17 Caroline Kolvig, E. e. Joh. Lassen, Skibslæge, f. c. 82, † 21/8 64; 2 S., 2 D.; see Frederik N. B. p. Alrø; [† 22/3 1837].

16. 24/6 1837 [Støvring-M. 24/2 19, o. 15/5] Jørgen Christopher Bang, f. Fred. 27/7 82; F. Peder Jørgensen B., Kbmd. og Bgrcpt.; M. Ingeborg Casparsdtr. Bøtcher; St. Fred. 00; C. 14/1 06, h.; ~ 5/5 19 Anna Kirstine Vogelius af Kbh. Hel. G. K., f. Kbh. 19/2 80, † Deibjerg Pg. 10/3 63; 2 S., 1 D.; see A. C. Jungersen i Skjellerup-E.; [† 27/4 1851 under Confirmationshandlingen i G., b. ss.].

17. 8/7 1851 [Nordby p. S. 26/1 36] Stephan Heegaard af Nordby p. S., f. 8/12 99; St. Aarh. 19; C. 16/10 23, h.; Sp. paa Tunø 9/3 27, o. 8/6; ~ 28/1 28 Lovise Augustine Schade, f. Esrom Kro 21/8 08, † 30/4 56; F. Jens Tanch S. af Taagerup-T.; M. Lovise Christiane Stockmar(k); 4 S., 1 D.; see A. Winding i Vridsted-F.; [# 22/12 1866; fik 20/4 67 et smukt Taffeluhr, som Beviis paa den Agtelse og det kjærlige Forhold, som havde fundet Sted mellem ham og Sognets Beboere (Berlingske Tidende 67/96); see D. T. 72/177, hvori Beboerne i Nordby p. S. bevidne ham deres velmeente og hjertelige Tak for de nyttige Foretagender i Sognet, han under sit Ophold der saa beredvilligt fremmede; levede 72 i Hillerød; † 18/7 1880].

Richter II, s. 465.

18. 2/3 1867 [c. P. ved Kbhs. Communehosp. 30/9 65] Christian Anton Henningsen, f. Aalbg. 25/8 22; F. Hans H., Kbmd. og fransk Viceconsul; M. Christophine Holst af Høiby; St. Chrhvns. Bgdsk. 40; C. 27/10 46, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 26/9 49 – 23/8 52; o. Cat. Kbh. Holmens K. 23/8 52, o. 24/9; Sp. Oversø, Flensborg Pr., 26/5 54; afsat af den t. Reg. 8/5 64; # af d. d. Reg. 28/10 s. A.; ~ Kbh. Holmens K. 19/7 54 Kirstine Caspersen, f. 23/5 34; (Halvsstr. t. Johanne J. C. ~ J. A. L. Holm i Hyllested-V.-H.); F. Johannes C., Cpt. i Brandcorpset og Ankersmedmstr.; M. Jacobine Marie Hellemann; (68) 3 S., 2 D.; [# 10/3 1884; boer i Kbh.; 9/1 71 indgave 84 Beboere et Andragende om, at deres Sp. maatte blive afløst af en anden. Klagen var aabenbart falsk, da det er bekjendt, at Past. H. er en dygtig Præd. og hans private Liv er uden Dadel. Overretsdommen (18/11 73) billigede, at de 15 Tiltalte erholdt Bøder efter Straffelovens § 226, nemlig Gdmd. Andersen 40 Rdlr. og de øvrige hver 24 Rdlr.; see Fyens Stiftstid. 73/290].

Borchs K. nr. 629; Elvius s. 455.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Skævinge Kirke, s. 1457-1478, Gørløse Kirke, s. 2175-2194 (i Lynge-Frederiksborg hrd., udg. 1975).