Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1257. Vallensbæk,

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/75; L. P. B. 108; K. M. 146; Lkm. 1/65; M. 32 W.; Kbg. 1733.
———————————

1. (1554). Mogens Pedersen; Livsbrev 24/9 54 »for Hr. Mogens Persen paa Kongens Part af Tienden af Vallitzbeck Sogn«.

KB bd. 1 (1551-55) s. 332.
(Udgår her. 1. (1581) [havde været Cannik i Lund] Mag. Ole Stisøn, f. Landskrona 42; ; hans Navn findes paa Kirkeklokken 1581, men da som P. til Burløv i Skaane, til hvilken kirke Klokken oprindeligt maa have været støbt.).
          Caw. I, s. 389; DanKir bd. 3, s. 510 (se nedenfor).

2. (1584). Peder Syndby.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. 1590. Søren Nielsen Yde; see C. S. Wallensbech her; [var her endnu 1610].

KS 2:5 (1869-71), s. 150.

4. (1608). Niels . . . ; vist p. Cap.

5. 16/10 1619 [Cap. Hvidovre 15]. Peder Nielsen; [† el. befordret 1626, maaskee til Ourø 1627].

PT 8:6 (1927), s. 186, 189; KS 3:1 (1874-77), s. 809.

5b. 2/7 1626 [Cap. Hvidovre o. 24/11 19] Christen Mikkelsen Thisted (Tidsted); [fmtl. † kort Tid efter; eller, det er vel muligt, at Kaldelsen blev trukket tilbage; see Hvidovre].

6. 9/8 1626 [Kbhs. ældre Tugthuus, k. 24/1 24] Christopher Sørensen Wallensbech, maaskee en Søn af Nr. 3; St. Roesk. 21; [† c. 1636].

KUM I, s. 53 (»Christophorus Seuerini Valensbecsensis«); PT 8:6 (1927), s. 188, 189.

7. 30/5 1627 [Skp. paa det ostindiske Skib „Perlen“ c. 23] Mads Rasmussen Floe, f. Harndrup p. Fyen 9/12 93; St. Kbh. 20; 1 ~ 27 Anna Svendsdtr., † 28, efter 9 Mndrs. Ægteskab.; 2 ~ 28 Anna Clausdtr. Føert af Thorslunde-I.; 4 S., 5 D., hvoraf 3 S., 3 D. levede; 2 ~ Etm.?; see H. M. Wallensbech t. Kbh. Holm. K. 2 r. Cap.; [† 9/10 1647; siges, allerede 22–26 at have været Skp. paa „Perlen“; om hans Dagbg. paa Reisen til Ostindien see D. Mag. 1/104; hans Navn paa Altertavlen 1636; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 46 (»Matthias Erasmi Otthoniensis«); PT 8:6 (1927), s. 189 (»Hr. Mads Floe, forhen Skibs-Præst«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 134; DanKir bd. 3, s. 506, 510-11 (se nedenfor).

8. o. 24/2 1647**. Vogn Svendsen Sæbye*; St. Kbh. 41; 1 ~ F. E.? Ane Clausdtr.; 2 ~ 85 (Bev. 9/9) Anne Olufsdtr., E. e. T. E. Paaske i Hemmet-V., som overlevede ham; see C. Mikkelsen i Jersi-S.; [† 1698; maaskee 2 forskjellige Mænd; Eptph.].

KUM I, s. 164 (»Wagnerus Svenonis Sebyensis«); PT 7:2 (1917), s. 140.

9. 29/1 1698. Niels Sørensen Loumann; St. Sorø 91; Pr. 21; ~ Aarby 6/11 99 . . . Eggers(?), b. 10/1 20; 1 S., 1 D.; [† 26/3 1736].

KUM II, s. 184 (»Nicolaus Severini Lovmannus«); SB s. 216; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 42.

10. 23/4 1736 [p. Cap. Østerø, Fær., 27] Jesper Nielsen Løve, d. Slag. 19/12 90; F. N. Jespersen; M. Else Albertsdtr.; St. Kbh. 14, Bacc. 15; Hør. Kbh. c. 15; C. 8/12 18, h.; ~ Østerø 25/7 27 Anna Elisabeth Andersdtr. Lemvig af Østerø, f. c. 10, † Kbh. 91; [† 7/4 1747].

KUM II, s. 383, 390 (»Casparus Løve«, 25 år gl.).

11. 29/4 1747 [Miss. i Ø. Finmarken 15/3 43, o. 17/4] Laurentius Hansen Jæger, f. Præstø 31/8 17; F. H. J., Byskrvr. og Contr.; M. Else Cathrine Urne; St. Vdbg. 36; C. 10/12 42, n.; 1 ~ 9/10 46 Inger Cathrine Johansdtr. Birch, f. Kbh. 16/8 27, † 31/10 60; F. J. B.; M. Anna Olufsdtr. Bang; 3 S., 5 D.; 2 ~ Kbh. Frelsers K. 25/11 61 Ellen Cathrine Bartholomæusdtr. Ferslev af Skjævinge-G., † Kbh. Trin. S. 12/1 08; 1 S., 4 D., hvoraf 2 D. levede 08; [† 2/3 1773; W. 3/385; N. 299; Lgst. over 1. Hustru].

KUM II, s. 574 (»Laurentius Iægerus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 89, 772, i København amt, Smørum hrd. nr. 58; Kbg. Kbh. Trin. K. (1805-17 D), opsl. 39 (enkens død); DanKir bd. 3, s. 511 (se nedenfor).

12. 25/3 1773, o. 26/6 [Degn i Karlslunde-K. 64] Christian Lehmann Haaber, f. Møgeltønder 31/1 47; (Bdr. t. Ellef J. H. i Vaagø, Fær. og t. Eva Cathrine J. H. ~ C. J. Boserup i Terslev-Ø.); F. Johan Joseph H., Degn, siden Klokker til Kbh. Nic. K.; M. Charlotte Henriksdtr. Holst; St. pr. Kbh. 62; C. 28/3 70, n.; ~ Snoldelev 18/9 66 Susanne Elisabeth Fugl af Snoldelev-T., d. Haarby 1/10 37, † 18/2 12; 1 S., 5 D.; [# 1778; Overassistent i den kgl. octroverede østersøeske og guineiske Handels Tjeneste p. Hovedfortet Christiansborg i Guinea; † der 3/4 1786].

KUM III, s. 222 (»Christian Lehmann Haaber«, 16 år gl.); Achelis II, nr. 6494; Kbg. Møgeltønder (1730-1792), s. 186, opsl. 98 (født); DIS-Forum indlæg nr. 4; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 102; SjDegn s. 48-49.

13. 23/12 1778, o. 23/12, Hans Jørgen Petersen Birch; [29/12 1779 Glostrup; see Middelfart-K.].

14. 26/1 1780, o. 16/6, Peter Jacob Homann; [2/10 1782 Hammer-L.; see der].

15. 7/8 1782 [r. Cap. Gran, Aggershuus Stift, 12/8 78] Christopher Nyrop; [16/12 1791 Glostrup; see N. Vedby-A.].

16. 10/2 1792 [Pedersborg-K. 5/2 90, o. 26/3] Christian Johansen Frimodt, d. Kbh. 19/7 63; F. J. F., Auctionsdirctr.; M. Elisab. Magd. Drewsen; St. Hors. 81; C. 11/12 86, h.; Cand. philol. 8/5 84, l.; ~ 22/4 90 Cathrine Margrethe Pheiffer, f. Kbh. 19/3 63; F. Joh. Pedersen P., Steenhugger; M. Anna Hedvig Wittrock; her 1 S., 1 D.; 2 ~ 20/10 00 Lieut og Contr. Georg Joh. Nic. Leithausen, og † 16/11 44; (see J. Clausen t. Fred. Trin. K.; Jens C. R. F. t. Kbh. Johs. K.); [† 16/9 1798].

17. 2/11 1798 [Kbh. Alm. Hosp. o.s.v. 2/8 93] Niels Schouboe; [15/2 1805 Glostrup; see der].

18. 22/2 1805 [r. Cap. Ebeltoft-D. 9/3 92, o. Kbh. 18/4] Andreas Svendsen, f. Kbh. 1/6 65; F. Niels S., Hof-Kjøkkenskrvr. eller Slagter; M. Birg. Dorth. Sihm; St. Roesk. 83; C. 26/10 90, l.*; ~ 13/4 92 Cathrine Marie Pechüle, f. Kbh. 67; † Kjøge 24/7 22; F. Joh. Pet. Henr. P., Bogholder; M. Sophie Elisabeth Palschou; 1 S., 2 D.; [# 6/6 1821; † Kjøge 24].

Nygaards sedler: Børn i Ebeltoft.

19. 29/9 1824 [Roslev-R. 15/6 el. 25/6 18] Elias Fohlmann Finchenhoff, f. Sæby i Sjælld. 1/8 74; F. Johan Fohlmann, Herredsskrvr. i Løve, Arts og Skippinge H.H.; M. Charlotte Amalie Grüner; St. Slag. 96; C. 5/5 01, h.; Sp. Hellum 28/3 06, o. 4/6; ~ 06 Birgitte Marie Øvre, f. Roesk. 24/5 83, † her 26/2 38; F. Mathias Ø., Hør.; M. Charl. Arenza Rasmusdtr.; 2 S., 3 D.; see Peter M. F. F. i Frøslev-M.; [† 6/7 1828].

20. 19/9 1828 [Hedensted-D. 8/6 27] Ole Nielsen Rafn, f. Kbh. 10/12 76; F. N. R., Handelsmd.; M. Marie Nielsen; St. Kbh. 95; C. 23/1 00, l.; Lærer v. Nic. Sk. (07); Sp. Hurup 3/5 09, o. 5/7; ~ Kbh. 20/6 09 Martha Marie v. Koss, d. Kbh. 19/7 85, † Kbh. før han; F. Major Adam Burker v. K.; M. Dorthea Cathr. Kjær; u. B.; [# 19/9 1841, efter kort iforveien at være tilligemed sin Kone bleven skrækkeligt mishandlet af en udbrudt Slave, som brød ind hos dem; † Kbh. 5/4 62; efter Tidens Leilighed en dygtig P.; gav 10,000 Rdlr. til Johannes Kirken ved Kbh.; B. D. G. 1/14].

VejAar 1925, s. 58-65 (Præsterne i Hedensted).

21. 22/11 1841 [o. Cat. Holbæk 10/3 38] Carl Frederik Stub; [16/9 1858 Glostrup; see der].

22. 19/12 1858 [Vang 21/4 48] Gumme Bondo, f. Svendbg. 16/3 14; F. Gumme Christ. B., Kbmd.; M. Anna Susanne Jantzen; St. Od. 33; C. 14/7 37, l.; Cat. Faaborg 27/5 42, o. 28/6; ~ 4/11 42 Anna Petra Elisabeth Fog, f. 25/10 13; (Sstr. t. Brun J. F. t. Kbh. Holmens K., siden Biskop og t. Carl J. H. F. i Ebeltoft-D.); F. Cpt. Laurits F., Veier og Maaler i Kbh.; M. Christiane Bothilde Birgitte v. Munthe af Morgenstjerne; 6 S., 2 D.; see Caspar V. B., Cap. p. l. i Raklev; fik 4/11 67 ved sit Sølvbryllup et smukt Taffeluhr for sin humane Virken og sit smukke chrl. Liv.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Vallensbæk Kirke, s. 501-512.