Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 378. Hammer og Lundby,

Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/113; L. S. 1/24; L. P. B. 249; K. M. 49; Lkm. 1/654; M. 69; Kbg. Hammer 1647, Lundby 1710.
Anm. Lundby havde egen Præst i Middelalderen. Efter Reformationen kendes kun:
Mads Bertelsen, der i 1584 var med at udstæde Hyldningsfuldmagten. I Aaret 1600 havde han en Sag paa Landemodet.
 
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra H. F. Rørdam, se nedenfor.]
———————————

1. (1536) [Rtr. Ringsted] Peder . . . ; „antog denne Religion, repudiato papistico fermento“.(1)

2. (1545). Hans Lauritsen; Pr. (45); see L. H. Hammer i Kjøng i S.

KS 2:5 (1869-71), s. 141 (»Joannes Laurentii«).
(Udgår her. 3. 1571 [Veilø-E. 15 . .] Rasmus . . . ; „betjente Kaldet i kort Tid“)
            KS 3:3 (1881-82), s. 119, 443-444 (se nedenfor).

4. 1565. Laurits Jørgensen; Pr. (69. 84); ~ Eline Pedersdtr., † 24/2 01; [† 1/11 1591; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 6, s. 799 (se nedenfor).

5. 1591. F. S. Jørgen Lauritsen; Pr. 19. (22); ~ (98) Abel Thomasdtr. af Alleslev, E. e. H. Lauritsen i Vordingborg-K.; see H. S. Nyborg i Kongsted; H. J. Hammer i Førslev; L. J. Hammer i Lynge-B.; (H. Villadsen i Glumsø-B.); [levede endnu 3/10 1632, fmtl. † c. 1633; hans Navn paa Alterkalken 1601 og paa Prædikestolen i Lundby 1606; Pg. br. 95].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); Vordingborg byfoged: Skifteprot. (1574-1632), fol. 60a-61b; DanKir bd. 6, s. 796 (se nedenfor).

6. (1633) [p. Cap.* . . ] Laurentius Jonsen Haning, f. Jydld., maaskee i Hanning v. Ringkjøb.; vist St. 14, Bacc. 18; ~ F. D. Ellen Jørgensdtr.; 2 S., 2 D.; see Etm.; A. S. Schrøder i Snesere; [† 1645; den hos Lkm. omtalte Peder Borch var formodentligt Cap.].

KUM I, s. 14, 33 (»Laurentius Ionæ Vandalus/Laurentius Ionæ Cimber«); Kopskatten 1645, opsl. 110.

7. o. 2/7 1645 [Rtr. Ringsted 41] Rasmus Madsen Faaborg; St. Od. 38; ~ F. D. Susanne Larsdtr. Hammer, levede endnu 71; 6 S., 5 D.; see C. Terkildsen i Kallehave; P. C. Nelde i Førslev-S.; J. R. Hammer i Ruds Vedby; [† 11/2 1669; hans Navn paa Prædikestolen 1667; Lgst. uden Aarstal opsat 1663].

KUM I, s. 142 (»Erasmus Matthiæ Foburgensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 6, Fåborg byfoged nr. 53; DanKir bd. 6, s. 798, 799-800 (se nedenfor).
 

I Tiden 1669–1675 var Hammer og Lundby lagt til Sjællands Biskop. De to følgende Præster var da kun Biskoppens Capellaner.

 

8. 1668** [Skp., o. 1/8 66] Niels Lauritsen Wedberg; [18/1 1670 r. Cap. Korsør-T.; see der].

9. k. 1/2 1670, o. 22/2, Laurits Olufsen Kold; [13/11 1675 Kallehave; see der].

10. 10/2 1676. Mag. Laurits Gregersen Weile, f. Varde (el. Nørgd. i Skjern) 2/6 41; (Tvillingbdr. t. Jens G. W. i Snesere); F. G. W., Ridefoged p. Lundenæs; M. Maren Jensdtr. Bandsbøl (2 ~ H. H. Bagger t. Varde Nic. K.); St. Ribe 62; Pr. (84); Mag. Kbh. 11/6 84; ~ 74 Anne Clemensdtr., f. 45, † 29/5 27; F. C. Petersen, Rdmd. i Slag. og Amtsskrvr. i Antvorskov Birk; 2 S., 5 D.; see Gregers L. W. i Følleslev-S.; Clemens L. W. i Thorstrup-H.; P. H. Paludan i Kallundborg; O. N. Sletting i Eiby-D.; (A. J. Reiersen i Frederiksborg-H.-H.); [b. 26/5 1699; hans Navn paa Kirkeklokken i Lundby 1691].

KUM I, s. 311, II s. 129 (»Laurentius Gregorij Vellejus«); KS 3:3 (1881-82), s. 132-136 (se nedenfor); PT 1982, s. 91-92 (Sletting); DanKir bd. 6, s. 808 (se nedenfor).

11. 5/6 1699 [Endelave 7/1 90, o. 4/4] Laurits Nielsen Judichær, f. c. 64; F. N. Olufsen J., Sp. t. Vamlingebo p. Gulland (Gotland); M. Anna Nielsdtr. Gardea; St. pr. 86, Bacc. 88; Pr. 28; 1 ~ . . . . , † c. 99; 2 ~ c. 00 Cathrine Elisabeth Henriksdtr. Span, † i Barselseng, b. 4/2 18; naturlig Datter af Admiral H. S.; M. formodentligt Anna Hansdtr. Lyng; 2 S., 5 D.; see Etm.; T. H. Borch i Veilø-E.; Henrik Span J. i Vollerslev-G.; [b. 18/12 1739].

KUM II, s. 145, 158 (»Laurentius Iudichærus«); P-Aarh. f. 59b, opsl. 63 (»Laurentius Judichærus«); KS 3:3 (1881-82), s. 136-139 (se nedenfor); Han havde en »svogerske« på Endelave, Gertrud Lauridsdatter, Kbg. Endelave (1666-1707), f. 54b opsl. 67.

12. 15/12 1724**. Knud Christian Sørensen Sevel* af Kbh. Frue K., f. Vibg. 1/1 97; St. Sorø 16; C. 19; ~ 3/10 25 F. D. Susanne Christine Lauritsdtr. Judichær, d. 31/7 01, b. 4/9 70; u. B.; [# 10/4 1761; flyttede 66 til Annexgaarden Lundby; † 4/9 1782; G. 2/1 316].

KUM II, s. 398 (»Canutus Christianus Sevel«, 18 år gl.); KS 3:3 (1881-82), s. 139-141 (se nedenfor); SB s. 238.

13. 10/4 1761** [p. Cap. Lundforlund-G. 4/3 57, o. 24/3; her 12/10 59] Peder Andresen Hiermin, f. Hillerød 12/5 28; F. A. Christiansen H., Klokker ved Frederiksborg Slotskirke; M. Barbara Hansdtr.; St. Fdbg. 48, Bacc. 49; C. 51; ~ Skjørpinge 28/10 58 Helvig Sophie Sandrue, f. c. 29, b. 29/5 11; F. Oluf Jochumsen S., Degn i Skjørpinge-S. (hvis Fader fmtl. er Jochum Lorents S. af Egeslevmagle, Proc. ss.); M. Anne Marie Iversdtr.; 2 S., 3 D., hvoraf 1 D. overlevede Moderen; [† 3/7 1772].

KS 3:3 (1881-82), s. 141-142 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 122; Århus amt, Samsø og Tunø nr. 27.

14. 3/9 1772, o. 30/10 [Cat. Kbh. Nic. K. 12/10 70] Frederik Christian Mikkelsen Nestius af Landet-Aa.-R., f. 9/3 23; St. Nakskov 43, Bacc. 44; C. 46; ~ Kjøge 9/6 73 Elisabeth Brasch, d. 26/11 40; F. Otto Christian B., Forp. og Forv. p. Gammel-Kjøgegd.; M. Charlotte Elisabeth Bartholdy; u. B.; [b. 5/8 1782].

KS 3:3 (1881-82), s. 142-143, 444 (se nedenfor).

15. 2/10 1782 [Vallensbæk 26/1 80, o. 16/6] Peter Jacob Homann, f. Hors. 15/10 53; F. Peder H., Handskemager.; M. Anna Cathrine Endelave; St. Hors. 73; Huslærer i 2 Aar hos Holger Sehested til Bjerre i Aale S.; Huslærer hos den astronomiske Prof., Etrd. Christian Horrebows børn; Bacc. 76; Alumnus v. Valkendorfs Coll. 77–80; C. 27/7 79, n.; (Vorning-K.-H. 12/4 80); (Glenstrup 29/5 82); ~ Kbh. 27/6 80 Magnine Horrebow, f. Kbh. 22/6 59, † Vdbg. 29/6 41; F. Etrd. Christian H., Prof. i Mathm. og Philos.; M. Anna Barbara Langhorn; 7 S., 5 D.; see Christian L. H. p. Østerø, Fær.; N. Müller i Albæk-V.; D. Windekilde i Kjøng i Sjælld.; [† 22/2 1827; Lgst.].

KS 3:3 (1881-82), s. 428-433 (se nedenfor).

16. 30/5 1827 [Faaborg-D. 16/7 13] Peter Rosenstand Wøldike; [18/5 1839 Taarnby; see der].

17. 30/7 1839 [Kjøng i Sjælld. 2/6 30] Jørgen Hjort Lautrup; [21/7 1850 Taarnby; see der].

18. 25/9 1850 [Fred. Mich. K.-E. 3/11 40] Dr. th. Hans Christian Rørdam af Tølløse-Aa., f. Serup 18/3 03; St. Roesk. 20; C. 27/10 24, l.; Lærer ved v. W.; Lic. th. 6/11 28; Sp. Laastrup-S. 9/1 29, o. 10/4; Dr. th. 30/5 39; R.* 17/3 50; Medlem af Comm. til Kirkeforfatningens Ordning 17/12 53; Viceformand for Roesk. Præsteconvent 10/6 57; Formand for samme 23/5 60; Viceformand 4/6 63; ~ 7/8 29 Conradine Engelbreth af Lyderslev-F., f. 22/8 07; 4 S., 4 D.; see Holger Fr. R. i Brendekilde-B.; Thomas S. R. i Rønnebæk-O.; [† 21/12 1869. „Har udviklet en ganske betydelig Skribentvirksomhed navnligt i theologisk og christeligt opvækkende Retning, og var Medlem af Kirkecommissionen. Hans Retsindighed og varme Hjerte skattedes høit af Enhver, som kom i nærmere Berøring med ham“. See D. T. 67/351. „En Mindestøtte over ham afsløredes 28/6 70. Den er af Granit, udarbeidet i ædle og rene Linier, bestaaer af et stort Kors paa en høi og bred fiirkantet Sokkel og 3 Alen høit, reist af Venner i og udenfor Menigheden“; E. 2/743 og S. 2/896].

19. 7/5 1870. Sophus Carl Viggo Hansen; see Veien-L.

———————————

 

 

No 378b. Capellan pro loco i Hammer-Lundby.

[Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 18/10 1871, o. 25/10, Poul Theodor Sveistrup; [10/5 1878 Harte-B.; see der].

———————————

Noter:

(1) »repudiato papistico fermento« = (lat.) afviste den papistiske surdej – d.v.s. antog den lutherske lære.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Hammer Kirke, s. 787-800, Lundby Kirke, s. 801-809 .
Rørdam, Holger Fr.: Hammer og Lundby Sognekalds Historie. Kirkehistoriske Samlinger 3:3 (1881-1882), s. 112-143, 428-462, 834-837.