Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1069. Snesere (Sneserød),

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/109; L. P. B. 125; K. M. 24; L. S. v. W.; Lkm. 1/717; M. 37; Kbg. 1697.
Anm. St. Peders Capel ved Bækkeskov Strand indviet 15/9 1878.
———————————

1. 15 . . Hans Henningsen.

2. 15 . . Søren . . .

3. (1584. 91). Bent Troelsen (Benedictus Trugilli); havde 91 sexten Klagemaal mod sin Cap., Oluf Buddinge; dog syntes de ikke at være skjellige(1).

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. (1594). Lago . . .

5. (1608). Samuel Mogensen, f. Nestved c. 66; St. i Kbh. (92); ~ . . . . , som vistnok overlevede ham; [† 28/3 1633; Eptph. i Nestved St. Peters K.].

F-P s. 124 (»Samuel Magni Nestvediensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 146; DanKir bd. 6, s. 113 (Næstved S. Peders kirke).

6. k. 6/11 1621 [r. Cap. Østofte, o. 22/11 20] Mag. Albert Samuelsen Schrøder* af Haarlev-H., f. 92; St. 13; Mag. 35; Pr. 57; 1 ~ . . . Hansdtr. Wolf; 1 D.; 2 ~ 31/7 42 Margrete Lauritsdtr. Hanning af Hammer-L., † c. 79; 6 S., 5 D.; see M. J. Prom i Sørbymagle-K.; Daniel A. S. i Rørby; [† 7/4 1670].

KUM I, s. 11 (»Albertus Samuelis Horløff«); Kopskatten 1645, opsl. 73; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 563, Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 1.

7. 28/8 1667*, o. 1/1 70** [Crtr. Aalbg. 6/4 68] Peder Vitisen el. Vithusen, næppe af Blære-E.; vist St. Kalundbg. 55; ~ Pernille Elisabeth Bacher af Nestved St. Pet. K.; 2 ~ Etm.; [† c. •/1 1678].

KUM I, s. 259 (»Petrus Viti Laholm«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 9.

8. 20/2 1678. Mag. Jens Gregersen Weile el. Wedel, f. Varde (el. Nørgd. i Skjern) 2/6 41; (Tvillingbdr. t. Laurits G. W. i Hammer-L.); F. G. W., Ridefoged p. Lundenæs; M. Maren Jensdtr. Bandsbøl (2 ~ H. H. Bagger t. Varde Nic. K.); St. Ribe 62; Mag. Kbh. 17/6 86; ~ 15/1 79 F. E., † 12; [† 1706]

KUM I, s. 311, II s. 144 (»Ianus Gregorij (Wellejus)«); KS 3:3 (1881-82), s. 132 (Hammer Sognekald).

9. 17/4 1706 [Hjembæk-S. 19/5 94] Mag. Hans Zachariesen Schytte, f. c. 68; F. Z. Hansen S., Bgmstr. og Kbmd. i Nestved; M. Birgitte Sofie Jespersdtr. Engberg af Stubbekjøb.-M.; St. Hlh. 86; Mag. Kbh. 16/5 94; V.-Pr. 22; ~ Magdalene Henriksdtr. Lafrents; F. Rdmd. i Nestved; see L. P. Terpager i Mern; [† 11/9 1729].

KUM II, s. 148, 201 (»Iohannes Zachariæ Schytius«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 355; FG II, s. II (Stamtavler).

10. 20/12 1720*. Johan Johansen Neergaard, f. 27/12 95; F. J. Thomsen N.; M. Sidsel Pedersdtr. Wartberg; St. Nestved 16; C. 20/6 18, l.; ~ Barbara Cathrine Reuss, f. 02, † 12/1 89; 2 S.; [† 11/11 1729; Kisteplade].

KUM II, s. 401 (»Iohannes Nærgaard«, 22 år gl.).; DanKir bd. 6, s. 860 (se nedenfor).

11. 24/2 1730, o. 29/3, Andreas Gerhardsen Bonsach af Karlslunde-K., f. Trondhj. 96; St. pr. 13; C. 9/9 15, l.; ~ Ingeborg Afferin af Høve-F.; 1 D.; 2 ~ D. C. Plum i Baarse-B.; [† 25/11 1745; Pg. br. 39 (38?)].

KUM II, s. 371 (»Andreas Bonsak«, 16 år gl.); PT 5:2 (1905), s. 258.

12. 24/12 1745 [Slaglille-B. 1/5 44, o. 24/7] Peder Nielsen Agerbech, f. Varde 15; F. N. A., Hjulmand; M. Ane Andreasdtr.; St. Ribe 36; C. 4/4 43, h.; 1 ~ Anna Christine Nicolaisdtr. Brorson af Kbh. Nic. K., f. Bedsted i Sl., † 7/6 53; 2 S., 3 D.; 2 ~ 19/10 53 Elisabeth Sophie Aggerup af Magleby p. M.; 3 S.; 2 ~ D. C. Plum i Baarse-B.; see Hans A. P. A. i Skydebjerg-O.; [† 1/8 1760].

KUM II, s. 571 (»Petrus Agerbech«, 21 år gl.).

13. 24/10 1760 [Liørslev-Ø. 5/7 43, o. 16/8] Peder Mortensen Radich, f. Nysted 9/11 06; F. M. Hansen R., Skipper; M. Ane Pedersdtr.; var først Skibsdreng 19–24; St. Nykjøb. 31; C. 1/7 38, n.; (p. Cap. Drammen 4/9 38); ~ 51 (Bev. 23/4) Helene Sophie Røring fra Christiania, f. Gjerdrum 29/9 22; F. Peter R., Byskrvr. i Aalbg., siden i Norge; M. Bente Pedersdtr.; mindst 2 S., 1 D.; [† 24/1 1783].

KUM II, s. 531 (»Petrus Radech«, 24 år gl.); Nygaards sedler: Børn i Ljørslev.

14. 26/3 1783 [Roholte 23/12 73, o. 13/5 74] Johan Ditlev Brandt, f. Kbh. 6/1 41; F. Ferd. B., Bgr.; M. Dorothea Bircherod; St. Kbh. 61; C. 29/6 63, n.; ~ Johanne Kirstine Lange, † Endeslev 12/7 12; 3 S., 1 D.; see T. Lang i Spjellerup-S.; [# 31/5 1810; † Spjellerup 25/5 24, b. Endeslev; Lgst. i Endslev K.].

DanKir bd. 6, s. 350 (Enderslev kirke).

15. 20/7 1810 [Karlby-V. 30/12 09] Joachim Otto Schak Warthoe, f. Roest Mølle, Grimstrup Sogn, 4/12 74; F. Johan W., Foged i Skads, Gjørding og Malt HH.; M. Bodil Elisabeth Bjerrum; St. Ribe 91; C. 24/10 94, l.; r. Cap. Nykjøb.-L.-E. 1/11 99, o. 21/2 00; ~ Ribe 18/7 00 Anna Flye Eilschou, f. 7/4 76, † 29/11 54; F. Andreas Mich. E., Apoth.; M. Ingeborg Kirstine Christensdtr. Heldwad; 2 S., 3 D.; see E. S. Wolf i Hveisel-G.; [† 4/2 1833; værdig, duelig og samvittighedsfuld, men noget myndig og egenraadig; kom f. Ex. ikke i Kirken, førend det sidste Vers af Høimessepsalmen blev sjunget; han var den første, der vaccinerede paa Mors].

16. 12/4 1833 [Roholte 20/8 23, o. 8/10] Bertel Mathias Østrup, f. Kbh. 18/8 94; F. Bertel Ø., Handelsgartner; M. Marie Issensøe; St. Kbh. 14; C. 17/10 22, h.; ~ 16/6 24 Sophie Lovise Benedicte Christine Fasting, f. 8/7 01, levede 68 i Vdbg.; F. Jens Martin F., Amtsforv. i Kronborg Amt.; M. Charlotte Christiane Oxenbøll; 1 S., 5 D.; see F. J. Heise i Roholte; [† 24/3 1860; kraftig og opbyggelig Præd.; livlig og oprømt; efterlod et venligt Minde i Menigheden, som opreiste ham et smukt Gravmonument].

17. 2/6 1860 [Korsør-T. 2/12 50] Andreas Danielsen Andresen af Sandby-V., f. 19/12 03; St. pr. 21; C. 16/10 26, l.; Lærer v. Søetatens Drengesk. 1/1 28; Sp. Ho-O. 20/1 30, o. 3/4; Ringkjøb.-R. 5/12 39; Pr. Hind, N. Horne og Bølling H. 10/2 48; Medlem af Tiendecomm. for Ringkjøb. Amts søndre Distr. 2/6 50; R.* 9/1 60; ~ 1/9 42 Hansine Margaretha Marie Grooss, f. Ringkjøb. 13/4 10, † 17/4 80; F. Kmrd. Peter Andreas G., By- og Herredsskriver; M. Elisabeth Anna Brasen; 2 S., 3 D.; Sønnen Peter A. G. A. † •/2 68, efter at være bleven Cand. th. 20/1 s. A.; [† 21/12 1873; „Var en begavet Mand, der vandt Anerkjendelse hos alle sine Menigheder, ikke mindst hos den sidste, der i denne Tid, da Forholdet mellem Præst og Menighed saa ofte kølnes ved den politiske Halvdannelse, som Venstre har Fortjenesten af at have udspredt, stadigt saae op til sin gamle Præst. Hans Humanitet skaffede ham ogsaa udenfor hans Menighed mange Venner og hans Huus var et gjæstfrit Huus for Mange. Han fik adskillige Gange Prædikelegatet og som Dilettant syslede han med Astronomien, af hvilken han ogsaa har givet et populairt Udtog“. See D. T. 73/348; E. S. 1/30].

Elvius, s. 468-469.

18. 5/3 1874. Jens Paludan-Müller; see Marvede-H.

———————————

Noter:

(1) ikke skjellige = ikke rimelige, uden gyldig grund eller årsag.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Snesere Kirke, s. 852-860.