Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 364. Haarlev og Himlingøie,

Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/89; L. P. B. 118; K. M. 30; Lkm. 1/579; M. 123; Kbg. Haarlev 1755, Himlingøie 1697.
———————————

1. 15 . . Jeppe . . .

2. (1584). Mogens Lauritsen Gemellus (Tvilling); Pr. 87; [† 7/6 1593; Lgst. p. Kgden.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 6, s. 338 (se nedenfor).

3. c. 1580**. Samuel Hansen Schrøder; ~ Cathrine Hansdtr.; F. Hans Albertsen, Biskop i Sjælld.; see Albert S. S. i Snesere; Daniel S. S. i Bavelse-S.; Hans S. S. i Horsens; [† efter 1616; hans Navn paa Kirkeklokken i Smerup K. 1598].

KS 2:5 (1869-71), s. 145; DanKir bd. 6, s. 435 (Smerup kirke).

4. (1616**). Mag. Anders Frantsen Bruun af Stouby-H.; St. i Kbh. (04); Mag. Kbh. 18/5 13; Pr. 38; see Etm.; Holger A. B. i Kundby; F. A. Bruun i Rørby; [haver fmtl. afstaaet Kaldet til Etm. 1640; var efter khist. S. III 2/14 endnu Provst 1641; udvalgt 13/6 38 til at møde paa Rigsdagen i Od. Han var Stammefader til Familien Rørdam].

F-P s. 204 (»Andreas Francisci Brun«); KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); PT 1:3 (1882), s. 135.

5. 1640 [p. Cap. Tostrup-U., o. 1/4 s. A.] Hans Andersen Høfding, f. Lolland; St. Slag. 33; 1 ~ F. D. Maren Andersdtr. Bruun; 2 ~ 3/12 54 Judithe Jespersdtr. Engberg af Stubbekjøb.-M.; see N. P. Aggerup og P. H. Cappel i Tølløse-Aa.; C. F. Dreyer i Ondløse-S.; [† c. 1671].

KUM I, s. 115 (»Iohannes Andreæ Lolland.«); KS 2:1 (1857-59), s. 503, (»Hans Andersen Lollik«, 26 år gl.), s. 505; DanKir bd. 4, s. 237 (Tølløse kirke).

6. 26/4 1671 [V. Egede, o. 7/6 65] Knud Christensen Doës; maaskee St. Vibg. 44; Pr. 89; ~ 65 (Bev. 27/10) Maren Ibsdtr. (Tuxens), som endnu levede 97, E. e. David Holst; u. B.; [† 1692; hans og Hustrus Navne paa Alterkalken 1685].

KUM I, s. 187 (»Canutus Christierni«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 8; PT 6:2 (1911) s. 265 (ægtesk.bev.), 8:5 (1926), s. 179 (testamente); DanKir bd. 6, s. 336 (se nedenfor).

7. 6/5 1692. Mag. Peder Hansen Krog, fmtl. fra Falster; (maaskee Bdr. t. Jens H. K. i Østofte); St. Sorø 64; Mag. Kbh. 4/5 92; Pr. 92; ~ F. Steddtr. Birgitte Davidsdtr. Holst, der overlevede ham; 1 S.; [† c. 1696, Skifte 31/5 97].

KUM I, s. 325 (»Petrus Iohannis Krogius«), II, s. 186; SB s. 197; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 8.

8. 16/5 1696. Mag. Clemens Vilhelmsen Smidt el. Schmidt, f. Skanderborg 2/2 70; F. V. S., Rgmtchir.; M. Christine Rafn; St. Aalbg. 89, Bacc. 90; Mag. Kbh. 19/5 96; Pr. 09; ~ 97 Dorothea Marie Giessing; 2 S., 4 D.; see H. N. Olivarius i Ørslev-B.; [26/10 1716 Biskop over Bergens Stift; † 26/12 23. Udmærket ved stor Veltalenhed og Nidkjærhed; W. 2/344].

KUM II, s. 169, 172, 217 (»Clemens Wilhelmi Smidius/Schmidius«).

9. 16/5 1716 [Valløby-T. 15/5 00] Niels Poulsen Janson; St. Nybg. 88; Pr. 17; ~ F. E. i Valløby-T.: Birte Jensdtr. Kaalund af Herfølge-S., † 27; 1 S.; see Christen N. J., r. Cap. i Nykjøb.-S.; [† 1727].

KUM II, s. 164 (»Nicolaus Pauli Iansonius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 10, 62, 63.

10. 2/5 1727 [Endeslev-V. 21/9 15] Caspar Christiansen Lemvig af Lidemark-B., f. 92; St. pr. 09; ~ 30/3 16 F. D. i Endeslev-V.: Barbara Tidemandsdtr. Lend, d. 15/11 94, † 53; 4 S., 3 D.; see C. J. Bruun i Herslev-G.; H. M. Blad i Endeslev-V.; J. N. L. Engelstoft i Greve-K.; (H. C. L. Borchgrevinck, 1 r. Cap. t. Kbh. Holmens K.); [† 1732].

KUM II, s. 344 (»Casparus Lemvig«, 18 år gl.).

11. 25/7 1732 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 21/6 28] Johan Samuel Felixsen Mentzer; [19/3 1734 Lellinge Kloster og Sogn; see Kvislemark-F.].

12. 19/3 1734, o. 1/10, Samuel Johansen Steenlos (Steenløse) af Bregninge p. Ærø, f. 8/10 04; St. Od. 24, Bacc. 26; C. 27, l.; ~ Drude Margrethe Iversdtr. Brinch af Kbh. Nic. K., f. 13, † efter 1742; 1 S., 1 D.; 2 ~ F. M. Bircherod i Høielse L.; see Frederik S. S. i Udby i Sjælld.; [† 1742].

KUM II, s. 461, 476 (»Samuel Steenlosius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 1, i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 72.

13. 1743 [P. t. Trondhj. Hosp. 26/8 40] Jørgen Rasmussen Fog, kaldet af Dronning Sophie Magdalene; [12/6 1750 Høielse-L.; see der].

14. 24/7 1750 [p. Cap. Lister, Christiansands St., 17/4 39, o. 3/6] Nicolai Eriksen Leganger; Pr. . . . ; [5/6 1776 Herfølge-S.; see der].

15. 5/6 1776 [Valløby-T. 11/9 61] Andreas Lindahl, f. Kbh. 26; F. Bager; St. Kbh. 46; p. Cap. Valløby-T. 31/8 53, o. 28/8; 1 ~ 20/2 54 Frederikke Dorothea Borch, f. 24, b. 9/3 79; 2 S., 2 D.; 2 ~ 9/11 80 Ellen Cathrine Ziir Rasmussen; F. Ziir R. i Nakskov; M. Anne Rose; 1 D.; [† 22/9 1783].

KUM III, s. 94 (»Andreas Lindahl«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2792, Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 119.

16. 17/12 1783 [Endeslev-V. 29/3 65, o. 17/4] Jens Andresen Bille, f. Kbh. •/2 29; F. A. B., Bgr.; M. Anna Schævinge; St. Kbh. 46; C. 5 ., l.; ~ Endeslev 13/2 66 Maren Møller, † 29/12 92; 3 S., 4 D.; see J. P. Stauning i Stege; (J. V. Bille i Skyum-H.); [† 28/6 1795].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 139, 144.

17. 22/10 1795 [Endeslev-V. 22/12 86, o. 20/12] Peter Lorents Wulff, f. Nestved 3/9 47; F. Jonas W., Guldsmed; M. Kirstine Sophie Pedersdtr.; St. Vdbg. 67; C. 25/11 72, h.; 1 ~ 31/10 87 Mariane Saxtorph af Kbh. Nic. K., f. Saaby 22/6 64, † Roesk. 25/10 01; u. B.; 2 ~ 14/1 05 Birgitte Birchedahl; F. Lars B., Degn i Hammer v. Nestved; [† 22/7 1818].

E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged nr. 790, Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 151.

18. 23/9 1818 [Valløby-T. 23/2 10] Joachim Godsche Willemoes; [3/12 1831 Herfølge-S.; see der].

19. 1/2 1832 [Valløby-T. 11/11 18] Holger Vilhelm Nyholm; [30/5 1856 Høielse-L.; see der].

20. 24/7 1846 [Endeslev-V. 21/9 31] Carl Diderik Lorents v. Würtzen, f. Kbh. 5/4 99; F. Oberst Carl Gottfried v. W., senest Commandant i Citadellet Frederikshavn; M. Valborg Lindam; St. pr. 19; C. 28/4 25, l.; p. Cap. Dalby-T. 14/4 26, o. 3/5; ~ Kbh. Frue K. 25/5 32 Emilie Henriette West, f. Kbh. Nic. S. 10/1 03, † Kbh. 1/3 85; F. Joh. Christian W., Muurmstr. og Cpt. v. Brandcorpset i Kbh.; M. Maren Schou Grønlund; 1 D.; [# 21/2 1868; † Kbh. 3/6 71].

Kbg. Kbh. Garnisonsk (1868-80 D.) opsl. 13 (død), Kbg. Jakobsk. (1878-89) opsl. 55 (enkens død); Kbg. Kbh. Frue K. (1813-38 V) opsl. 290 (vielse); Kbg. Kbh. Nic. K. (1796-1805) opsl. 187 (hustrus dåb).

21. 27/5 1868 [Farup 24/4 62] Theodor Sextus Kühnel, f. Nybg. 3/2 13; F. Cclrd. Aug. Gottlieb K., senest By- og Raadstueskrvr. i Rand.; M. Joh. Magd. Meyer; St. Vibg. 32; C. 23/11 36, h.*; Institutbest. i Vibg.; Cat. Lemvig 9/12 41; Sp. Sæby 10/1 46; Ulsnæs, Flensbg. Pr., 7/1 53; Folkethingsmd. (Ribe A. 3) 5/3 64, 7/6 s. A., 4/6 66; ~ Rand. 14/10 37 Betzy Larsen, f. Kbh. 31/1 12; F. Rasmus L., Politivagtmstr.; M. Ane Sophie Fred. Svendsholm; mindst 3 S., 4 D.; [† Fredriksberg 1904; Fik 72 som Julegave et særdeles smukt Taffeluhr som et Erkjendtlighedsbeviis for den store Flid og Dygtighed, hvormed han har ledet Underviisningen i den derværende Sangforening. See D. T. 73/38].

Sixhøj nr. 1659.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Haarlev Kirke, s. 330-338, Himlingøje Kirke, s. 339-344.