Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 994. Sengeløse,

Smørum (tidl. Lille) Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/74; K. M. 148; L. P. B. 81; Lkm. 1/62; M. 30; Kbg. 1672.
Anm. Hørte vist tidligere til Roesk. Dk.; see Nr. 1. Hørte i 1584 og 1610 til Lille Herred.
———————————

1. c. 1544. Mikkel Rasmussen (Madsen?), tillige Vicarius til Roesk. Dk., f. c. 39; [† 25/4 1577, b. i Roesk. Dk.; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 2048 (Roskilde domkirke).

2. c. 1577. Niels Pedersen Søborg, i 33 Aar; [† 1610; hans Initialer (N. P. S.) paa en Mur i Kirken 1577; hans Navn paa Alterbordet 1581 og paa et Pulpitur 1598: »Her Niels Pedersøn Søborg«].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 3, s. 558, 559-560, 563 (se nedenfor).

3. c. 1610. Niels Pedersen, i 28 Aar; maaskee St. i Kbh. (02); ~ Maren . . . ; [† c. 1638 el. 39].

F-P s. 187 (»Nicolaus Petri Sielandus«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; KrSk bd. 1, s. 467 (kalles her Mats Nielsen, men dette navn er tilføyet senere og står ikke i originalen. Måske var her en præst ved dette navn mellem nr. 3 og 4).

4. 29/3 1639. Jørgen Hermansen Lipper (Hammer) af Kregome-V., f. c. 07; St. Sorø 30; [maatte s. A. levere sit Kaldsbrev fra sig, da Biskop Jesper Brochmann fandt ham udygtig; 1641 p. Cap. i Strø].

KUM I, s. 99 (»Georg. Hermannus Lipperus«); SB s. 145; KS 2:1 (1857-59), s. 507 (»Jørgen Hermandsen Lipper«, 34 år gl.); 4:3 (1893-95) s. 185.

5. o. 1/5 1639. Niels Frandsen af Ondløse-S., f. Kbh.; St. Roesk. 33, Bacc. 34; 1 ~ Margrethe Pedersdtr.; 2 ~ Maren . . . , b. Roesk. 16/2 06; see P. N. Sengeløse i Hjardemaal; J. N. Sengeløse i Hodde-T.; M. J. Junghans i Møgeltønder; [var her endnu 61; † •/3 1690].

KUM I, s. 114, 123 (»Nicol. Francisci Haffniensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 501 (»Niels Frandsen«); Kh 1661, s. 130; Danske Kancelli: Efterfølgerens ansøgning efter hans død.

6. 25/10 1690 [vist p. Cap.* c. 72-73] Christian Langemach, f. Falst. c. 29; St. i Rostock 49, i Kbh. 55; ~ (76) Anna Christophersdtr. Lidøe af Ledøie-S.; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. H. Leth og B. Nielsen i St. Hedinge; Hans Henrik L. i Skjævinge-G.; [† 29/3 1691].

KUM I, s. 254 (»Christianus Langemak Danus. Rostochij deposuit 1649. ex privata in ædibus paternis falstriæ institutione«); Helk I, s. 291; Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 16, 43, 3; Kbg. Høje Tåstrup (1648-1894) opsl. 5 (fadder 1677: »H: Christian Langemach i Sengeløs«).

7. 28/4 1691, o. i Birkerød, Falk Hansen Leth, f. Ringe Pg. 8/12 63; F. H. Sørensen L., siden kgl. Confessionarius; St. Kbh. 84; ~ F. E., † 25/3 37; 1 D.; [† 12/10 1736].

KUM II, s. 129 (»Falco Iohannis Leth«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 43.

8. 21/11 1735*, o. 14/11 36, Peder Christian Hansen Runchel, f. Haderslev 29/6 99; F. H. R., Bgr.; M. Marie Schultz; St. Haderslev til Jena 20; St. i Kbh. 35; C. 20/9 35, n.; ~ Elisabeth Eleonore v. Bracht, f. c. 04, b. Asminderød 10/7 89; 4 S., 3 D.; see P. Hansen til Kbh. Hel. G. K.; (C. J. Wittendorff i Hvirring-H.); [† 19/3 1755].

KUM II, s. 566 (»Petrus Christ. Runckel«); Achelis I, nr. 4916; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 54.

9. 18/4 1755 [Brahetrolleborg-K. 7/4 52] Henrik Jørgen Niemann Didriksen Finchenhoff af Hjørring-H.-O. r. Cap. (F. D. M. Buch), d. Hjørring 10/9 13; St. Hjørring 30; C. 1/8 42, n.; Skllrr. i Farum 44; Sp. Laurbjerg-L. 5/7 48; ~ 10/9 48 Marie Dorothea Pechüle, f. 10, † 76; (Faster t. Elisabeth M. P. ~ N. H. Aulum i Karlslunde-K. og t. Eva L. D. H. P. ~ J. C. Müller i Haudrup-S.), f. c. 10, b. Kbh. 27/1 76; u. B.; [† 9/8 1756].

KUM II, s. 522 (»Henricus Dieterici Niemand«, 18 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 20; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 85; Kbg. Kbh. Frue K. (1727-76 D) opsl. 225 (enkens begr.).

10. 10/9 1756 [p. Cap. Steenløse-V. 5/3 45, o. 18/4] Gregers Johansen Heerfordt af Holbæk-M., f. 19/12 15; St. Sorø 35; C. 17/2 42, l.; ~ Elisabeth Lorentsdtr. Wissing af Værslev-J., f. 22, † Hjembæk 7/8 96; 1 S., 1 D., der ikke overlevede forældrene; [† 28/9 1784; Eptph.].

KUM II, s. 562 (»Gregorius Heerfordt«, 19 år gl.); SB s. 253; DanKir bd. 3, s. 564 (se nedenfor); Kbg. Holbæk (1700-1742), f. 79b, opsl. 82 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 72.

11. 10/12 1784 [p. Cap. Høie-Taastrup 12/10 83] Henrik Mathias Gjertsen, f. Kind, Bergens St., 57; F. David Monrad G., r. Cap. ss.; M. Birgitte Bagger; St. Bergen 79; C. 7/4 83, n.; ~ Anna Birgitte Marie Brønstorph; F. Math. B., Godseier el. Propr.; 11 B., hvoraf 6 S., 4 D.; see H. C. Monrad i Mern; [† 10/12 1806; var meget fattig; Eptph.].

DanKir bd. 3, s. 564-565 (se nedenfor).

12. 23/1 1807 [r. Cap. Hof i Solør, Aggersh. St., 02] Christian Hermansen Halling, f. 74; F. H. Christian H., r. Cap. Kongsberg; M. Marie Cathrine Hansdtr. Due; St. Kongsberg 93; C. 1/5 98, h.; ~ 14/8 02 Elisabeth Dorothea Gjersing; [† Kbh. 16/8 1807].

Skifte eft. moder 1795 og fader 1812 (Geistl. skifteprot. Kongsberg prosti 3 (1775-1816), s. 409, 763); NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900".

13. 20/11 1807 [Cat. Kbh. Frue K. 25/3 s. A.] Nicolai Clausen Schack; Pr. 17/12 24; [18/1 1833 Kbh. Frelsers K.; see der].

14. 17/5 1833 [Borup-K. 10/10 21, o. 18/1 22] Carl Gustav Johnsen, f. Kbh. 11/2 93; F. Kmrd. John J., Landinsp.; M. Marie Elisabeth Lemvig; St. Kbhs. Bgdsk, 11; C. 12/1 16, l.; ~ Kbh. Frue K. 23/6 23 Eline Marie Ambders, f. 25/2 90, † 16/1 67; F. Peter Christ. A., Revisor v. Klasselotteriet; M. Joh. Cathr. Nimb; 2 S., 3 D.; see John P. J., Cat. i Rødby; [† 10/3 1857].

15. 20/3 1857 [Børglum-V.-F. 15/5 46] Christopher Budde af Rørby, f. Havrebjerg 20/2 06; St. pr. 25; C. 6/7 30, l.; Cat. Holbæk 2/5 33, o. 6/6; Sp. Rimsø-K. 5/12 37; Pr. 5/8 49; ~ Viskinde 8/4 34 Anna Sophie Gether, f. Roesk. 4/10 10, † 26/9 55; F. Oberst Leopold Carl Christ. G., v. Husarerne; M. Anna Sophie Magd. Elisabeth Gjøe; 5 S., 1 D.; [† 2/3 1876].

(8/6 – 4/9 1876. T. C. Taaffe; see Langaa-T.-V.).

16. 4/9 1876 [Lyngby-A. 6/8 70] Prof. Arnold Magdalus Andreas Kühnell; see Kristrup-H.; † 1/8 1877; „I Nordslesvig leve Mange af den Afdødes Elever baade fra Flensbg. Latinsk. og Tønder Sem. Han var en alvorsfuld og nidkjær Lærer og i sin Stilling som Forst. for Tønder Sem. viste han en stor Kjærlighed til sine Elever og megen Omhu for deres Uddannelse, saa han af Mange, Mange, vil mindes med Kjærlighed og Taknemmelighed. Tienden om hans tidlige Død vil derfor ogsaa paa mange Steder her i Nordslesvig blive modtagen med Bedrøvelse og mangen venlig Taare vil blive ofret den Hensovede“. See Berl. Tid. eft. Flensbg. Avis 77/179.

17. 19/10 1877. Henrik Julius Leth; see N. Jernløse-K.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Sengeløse Kirke, s. 556-566.