Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 136. Borup og Kimmerslev,

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/220; K. M. 113; M. 158; Lkm. 1/400; M. Nr. 497; U.; Kbg. 1645.
———————————

1. 15. . Hans Nielsen Grovsmed (Groffsmidt); Pr.; [† 21/4 1573; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 1191 (se nedenfor).

1b. 1573-1581.

2. c. 1581. Mads Pedersen i 20 Aar, f. c. 43; ~ Anna Johannesdtr.; [† 12/2 1601; hans Navn paa Kirkeklokken 1598; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 3, s. 1189, 1191 (se nedenfor).

3. c. 1601. Jørgen Hansen i 11 Aar, f. c. 60; ~ Catharina . . . ; [† 18/12 1611; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 3, s. 1191-92 (se nedenfor).

4. c. 1611. Christen Hansen i 17 Aar; ~ 18 Margrete Frandsdtr.; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† c. 1628; hans Navn paa et Stolestade 1619].

DanKir bd. 3, s. 1188, 1190 (se nedenfor).

5. o. 22/6 1628. Hans Johansen Høyer, f. Roesk. 99; (vist Bdr. t. Herman H. H., ø. Cap. t. Roesk. Dk.); St. Roesk. 23; 1 ~ F. E., † 7/4 53; 2 S., 4 D.; 2 ~ Maren Lauritsdtr.; see Christen H. H. i Magleby-H.; [† 1657; hans Navn paa Kirkeklokkerne i Kimmerslev 1629 og 53, og paa Prædikestolen i Borup 1633; Eptph.].

KUM I, s. 59 (»Iohannes Iohannis Høyer«); PT 8:6 (1927) s. 190; KS 3:5 (1884-86), s. 432 (Kornerup og Svogerslev); DanKir bd. 3, s. 1187, 1189, 1190, 1204-05 (se nedenfor).

6. 5/4 1657. Iver Enevoldsen Brochmann, f. Kjøge 28; Broder til Mag. Hans E. B. til Kbh. Nic. K. og t. Peder E. B. i Skjelby-Gu.; F. E. Rasmussen B., Bgmstr. i Kjøge; M. Margrethe Rasmusdtr.; St. pr. 50, i Leiden 52; ~ Kbh. Frue K. 57 Bodil Wulfgangsdtr. Rhumann, f. 33; F. W. R., Prof. dialectices i Kbh.; 2 ~ Etm.; [† 1666].

KUM I, s. 222 (»Ivarus Enevaldi Brochmand«); Helk I, s. 181; PT 2009, s. 151-152; FWDP 136,06.

7. o. 1/8 1666 [Aman. hos Biskop Svane i Kbh.] Søren Christensen Lemvig, f. Lemvig 35; F. S. C., Kbmd. og Rdmd.; M. Ellen Pedersdtr.; St. Kbh. 59; 1 ~ Borup 14/2 67 F. E., † 79; 3 S.; 2 ~ Borup 19/10 80 Dorthea Andersdtr. Gonsager, f. Ribe 30, b. Ørsted i Sjælld. 28/10 94; E. e. . . . ; (Søster til Mag. L. Andersen G. i Jelling-H.); F. A. Jessen, Skomgr.; M. Anna Adsersdtr.; u. B.; see Christen S. L., kgl. Confess.; Hans S. L. i Ørsted-D.; J. J. Bircherod i Gladsaxe-H.; [† 1692; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 276 (»Severinus Christierni Lemvicensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 4; PT 8:5 (1926), s. 189 (hustrus testamente); FWDP 136,07; DanKir bd. 3, s. 1190-91, 1193 (se nedenfor).

8. 7/1 1693, o. 15/2, Mag. Mogens Andersen Regel af Aaby-H.; St. Aarh. 76, Bacc. 77; St. i Oxford 80, Leipzig 83, Rostock 88; Mag. Kbh. 28/5 90; Pr. 14; ~ 6/10 97 Birgitte Lime, b. Helsingør 28; F. Claus Lauritsen Lime i Helsingør, Ass. i Kammercoll. og Commiss.; M. Maria Jonasdtr. Heinemark; B.; see C. J. Bruun i Herslev-G.; [† 1722; „vir eruditionis et scriptorum fama clarissimus“(1) (Poulson)].

KUM II, s. 66, 73, 173 (»Magnus Andreæ Regelius«); Helk II, s. 221; PT 9:1 (1928), s. 257 (Bircherods Dgbg.); 11:5 (1944), s. 213, 215; EM VI, s. 437; DanKir bd. 2, s. 271 (Helsingør S. Olai Kirke).

9. 31/7 1722 [Hør. Roesk. 17] Mogens Jacobsen Baden af Elmelunde, f. 31/7 92; St. Roesk. 12; ~ Kbh. Hel. G. K. 9/12 23 Edel Maria Andersdtr. Jørgensen; F. A. J.; M. Ingeborg Jensdtr. Laasbye (Sstr. t. Jens J. L. i Høie-Taastrup, t. Gjertrud J. L. ~ F. M. Thestrup i Harring-S. og t. Karen J. L. ~ P. S. Kirketerp i Bedsted-G.); u. B.; [† 7/12 1743; Lgst.].

KUM II, s. 365 (»Magnus Iacobi Baden«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 9, i København amt, Smørum hrd. nr. 44, Århus byfoged nr. 839; DanKir bd. 3, s. 1192-93 (se nedenfor).

10. 28/12 1743 [Vrou-R. 8/12 41, o. 7/2 42] Peder Hansen Ursin, f. Kbh. 10/8 13; F. H. Lauritsen U. af Jerslev-B., Ass. i Høiesteret og Præsident i Admiralitetet; M. Anna Sørensdtr. Formand; St. pr. 31, Bacc. 32; C. 8/9 35, l.; ~ 42 Anna Margrethe Hansdtr. Rosborg, f. 11, † Resen i maadelig Tilstand 24/5 89; F. H. R. t. Rosborggd., Mønsted Sogn; u. B.; [† 7/6 1770].

KUM II, s. 531, 534 (»Petrus Ursin«, 18 år gl.); KlitVen s. 183.

11. 15/2 1765*, o. 19/10 70, Hans Teilmann; [19/6 1776 Tølløse-Aa.; see der].

12. 19/7 1776, o. 1/11, Peter Teilmann; [21/2 1783 Tostrup-U.; see der].

13. 7/5 1783 [Chinap., o. 1/11 80] Jonas Collin; [27/5 1791 Veggerløse; see Kallundborg].

14. 15/7 1791 [r. Cap. Mariager-H.-S. 7/10 85] Peter Jensen; [10/1 1801 Rødby-R.; see der].

15. 2/10 1801 [Kbh. Frederiks Hosp. o.s.v. 31/10 94, o. 24/10] Gotthard Julius Schmidt af St. Magleby, f. Kbh. 5/2 64; St. Kbh. 85; C. 31/10 93, l.; [† 1/8 1821].

16. 10/10 1821, o. 18/1 22, Carl Gustav Johnsen; [17/5 1833 Sengeløse; see der].

17. 30/8 1833 [Ballum 24/10 32] Poul Christian v. Tillisch; [26/8 1844 Herlufsholm; see der].

18. 21/10 1844 [Jydstrup-V. 7/3 38] Ernst Henrik Holst af Høiby, f. Ellidshøi 6/2 03; St. Fdbg. 22; C. 10/1 28, h.; p. Cap. Vigersted-K. 30/5 28, o. 2/7; St. Hedinge-H. 2/10 29; Sp. Gjødvad-B. 22/4 35; ~ 26/10 31 Christiane Nicoline Lassen, f. Kongsdal, d. 18/10 06; F. Kmrd. Niels L.; (67) 1 S., 4 D.; see Erik B. H., Cand. theol., 61/1; [† 5/2 1867; E. S. 1/835].

19. 12/4 1867 [P. ved Vridsløselille Straffeanstalt 26/4 61] Theodor Smidt Oxholm af Jyllinge-G., f. St. Croix 10/6 20; St. Roesk. 39; C. 30/4 46, h.; P. t. Kbhs. civ. Arresthuus 26/11 55, o. 16/1 56; ~ 15/5 50 Claudia Olivia Petrea Monrath, f. 28/8 17; F. Jstrd. Pet. Holm M., Contoirchef i Kbhs. Magistrat; M. Agathe Joh. Schouboe; 1 S., 1 D.; [† 8/10 1869. „Han havde et ualm. reent, blidt og menneskekjærligt Sind, og de Skuffelser, dette led under hans Virksomhed som Præst ved Vridsløselille Fængsel, have rimeligviis fremskyndet hans Død“; see Berl. Tid. 69/2 38. „Han var en begavet, agtet Sjælesørger og vil navnlig blive erindret med Kjærlighed af de mange Ulykkelige, hvis Sjælepleie han med en sjelden Omhu og Udholdenhed antog sig, medens de vare i Fængslet, og som han vedblev at støtte med Raad og Daad, efter at de vare vendte tilbage til det borgerlige Samfund“; see D. T. 69/278].

20. 12/1 1870. Henrik Ferdinand Binzer; see Skanderborg-S.-S.

———————————

Noter:

(1) »vir eruditionis et scriptorum fama clarissimus« = en lærd Mand med det mest strålende Ry blandt Forfattere.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Borup Kirke, s. 1177-1194; Kimmerslev Kirke, s. 1195-1205.