Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 220. Elmelunde,

Møenbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/252; L. S. 1/41; L. P. B. 463; K. M. 96; Pal. 501; Lkm. 1/1106; M. 154; Kbg. 1630.
Anm. Præsten Boer i Hjertebjerg. Elmelunde var fra c. 1582 til 1602 forenet med Borre.
———————————

1. 15 . . Rasmus Jensen; tilforn Foged og Skriver p. Stege Slot.

2. 15 . . Jesper Christensen.

3. 15 . . Eskil Nielsen Stege.

4. 15 . . Mogens Lagesen Gynge; [† c. 1582; Pg. br. 82 og 88].

———————————

5. 1602 [Borre, k. 88] Niels Hansen Borre, f. c. 57; p. Cap. Borre-E. 158 . ; ~ Marine Eriksdtr., f. c. 58, † 15/1 26; see H. N. Borre i N. Vedby; N. F. Bruun i Magleby p. Møn; A. J. Beeske i Stubbekjøbing-M.; [† 29/4 1630; Eptph.].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 6, s. 987, 988 (se nedenfor).

6. o. 16/5 1627** [Rtr. Nakskov 10/3 26] Hans Jørgensen Smed (Nakskov), f. Harpelund, Sandby S., 4/6 99; St. Od. 22; Hør. Nakskov 31/5 24; 1 ~ 30/1 31 Sidsel Hansdtr., † 19/12 42; F. Skomager i Stege, Bgmstr. og Rdmd.; M. Marg. Lauritsdtr.; 4 S., 5 D.; 2 ~ Stokkemarke 24/9 43 Karen Hansdtr. Mule af Stokkemarke; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see S. H. Hjorteberg i V. og Ø. Vandet; [† 21/12 1657].

KUM I, s. 56 (»Iohannes Georgii Smidius«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Johannes Georgii Smed«); PT 8:6 (1927), s. 189; HT-Sadolin s. 523, 532.
(k. •/6 1658. Gellius Jensen Sascerides, fmtl. af Gyrstinge-F.; St. Roesk. 53; var kaldet af Sognemændene, men Valget blev underkjendt af Lensmanden og Biskopen. Fik ved Kongebrev af 9/1 58 Tilgivelse for begaaet Leiermaal.)
            KUM I, s. 242 (»Gellius Iohannis Sascerides«); KS 2:5 (1869-71), s. 678-79.

7. o. 9/7 1658. Christian Salmonsen Rosendahl; St. Kbh. 38; 1 ~ F. E., b. 4de Pintsedag (13/6) 60; 1 D.; 2 ~ 3die Paaskedag (1/4) 62 Regine Larsen; [afsat 1662 for slemme Beskyldninger].

KUM I, s. 147 (»Christiernus Salomonis Hafn.«).

8. 20/1 1663. Søren Olufsen (Olsøn) Brønderslev; St. Fdbg. 50; ~ Johanne Madsdtr., f. 27, † Vibg. 12/3 94; M. Maren Nielsdtr.; 1 S., 3 D.; see M. S. Cormontan i Laastrup-S.; S. H. Hjorteberg i V. og Ø. Vandet; (L. S. H. Rhode i Solbjerg-S.); [† 26/1 1672].

KUM I, s. 225 (»Severinus Olai Brynderslevius«); Sixhøj nr. 886.

9. 6/2 1672. Mogens Olufsen; vist St. Kbh. 47; ~ Magleby 57 Sophie Nielsdtr. af Magleby p. Møn, f. c. 20, † 28/11 07; 1 S., 1 D.; see Etm.; [b. 11/6 1690].

KUM I, s. 205 (»Magnus Olai«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 10, 23.

10. 11/5 1689*. Jacob Jacobsen Baden af Holbæk-M.; St. Holbæk 84; 1 ~ 19/12 90 F. D. Judithe Mogensdtr. Hjerteberg, E. e. Forv. Abraham Jacobsen, f. c. 57, † 1/3 13; 2 S., 2 D.; 2 ~ 6/11 15 Agate Hansdtr. Eller, E. e. Niels Mortensen Bolth i Helsingør; u. B.; see Mogens J. B. i Borup-K.; [† 30/7 1721].

KUM II, s. 134 (»Iacobus Iacobi Badenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 23, 34, 44.

11. 26/12 1721. Nicolai Jørgensen Jæger; [29/11 1737 Stege; see der].

12. 31/3 1738 [p. Cap. Steenløse-F. 20/11 33] Johan Philip Hansen Plesner af Skjellerup-E., f. 00; St. Od. 17, Bacc. 18; p. Cap. Flødstrup-U. 28; ~ Rønninge 10/8 34 Christiane Jacobsdtr. Kullerup af Faaborg-D., f. 13, b. Stege 8/10 88; 2 S., 2 D.; see J. Beck i Varde; [# 1750; † i Stege . . (mel. 1759 og 1788)].

KUM II, s. 408, 414 (»Ioh. Philip. Plesnerus«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 38; Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 141, Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 68; Kbg. Stege (1764-1816), opsl. 45.

13. 13/2 1750. Peder Haagensen Hagen; [31/3 1766 Kjeldby; see der].

14. 23/5 1766 [Skp. 16/3 59, o. 28/3] Edvard Henriksen Steuner af Vibg. Dk. r. Cap., f. Kbh. 10/2 31; St. pr. Bergen 50; C. 22/4 54; ~ 12/11 66 Marie Christine Fjeldsted; F. Kgrd. F. i Præstø; 1 S.; 2 ~ F. C. Reenberg i Præstø-S.; [b. 8/9 1770].

KUM III, s. 106 (»Edvardus Steuner«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 117.

15. 28/9 1770, o. 19/10, [Aftensangsp. i London 56] Otto Christian Conradsen Wechmann af Aarh. Dk., f. 20/12 20; St. Aarh. 45; C. 52; ~ 68 Isaka Margrethe Falck, d. Øyestad 5/3 25, † 20/1 88; F. Isak Poulsen F., i Øyestad v. Arendal; M. Elschen (Elsiken) Margrethe Jensdtr. Jersin, hvis Fader var af Kallundbg.; u. B.; [† 26/6 1785; Eptph.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 139; PT 4:4 (1901), s. 167-69 (her opgives forkerte forældre til hustruen), 7:2 (1917), s. 185; Kbg. Øyestad A3 (1722-1730) f. 49a, opsl. 50 (hustrus dåb); Kbg. Elmelunde (1729-96), f. 164b, opsl. 167 (enkens død); NST 17 (1960), s. 120, 126-127 (Jersin); DanKir bd. 6, s. 987 (se nedenfor).

16. 23/9 1785 [Miss. i Grld. 21/3 75, o. 31/3] Christopher Holm, f. Kbh. 6/10 47; F. Joh. Pet. H.; M. Lovise Fischer; St. Nykjøb. 70; C. 74; ~ Kbh. 20/4 75 Mette Elisabeth Saabye af Aagerup-K., f. p. Strynø 16/9 53, † 32; 4 D.; (see A. Herskind i Nexø-B.); [† 21/8 1819; godmodig og retskaffen; N. 262; E. 1/678 og S. 2/824].

17. 31/12 1819, o. Od. 19/3 20, Peter Nicolai Møller-Holst af Randers, f. Sorø 12/8 84; St. Rand. 04; C. 19/4 09, l.; Lærer for Prinds Fred. Carl Christian (d.v.s. Kong Fred. VII.); R.* 6/4 59; ~ Kbh. Frue K. 12/8 17 Anna Helene Nicoline Tønder-Lund, f. 7/6 00; F. Etrd. Niels T.-L., Deputeret i Toldkammeret; M. . . . Krogh; 7 S., 5 D.; see J. Wøldike i Ø. Hornum; [# 26/11 1861; D.-M. 8/12 s. A.; † Kbh. 22/12 72].

18. 14/5 1862 [Kattrup-Ø.-T. 23/11 39] Anton Frederik Leunbach, f. Hors. 18/3 05, F. Kmhrre., Oberstlieut. Christian Heinrich de L.; M. Anna Christiane el. Christine v. Lillienschjold; St. Hors. 23; C. 14/1 30, l.; Ikast 15/8 34, o. 24/10; ~ 19/11 34 Hildur Gyrithe Høegh af Gjentofte, f. 17/6 11; 4 S., 4 D.; see Henrik C. L., Cap. p. l. Taarnby; Jørgen H. L. i Hvilsted; [† 23/3 1865].

19. 10/7 1865 [Tønder 26/9 60, afsat 64 af d. t. R., # 28/10 s. A. af d. d. R.] Jens Mathias Lind Hjort af Tømmerup, f. Ribe 5/11 24; St. Kbh. 42; C. 19/1 48, l.; Lærer v. Søetatens Dgsk. 28/11 50; Overlærer ss. 25/9 52; r. Cap. Kolding osv. 6/2 59, o. 25/3; Pr. 26/9 60; ~ 28/10 53 Clara Dorothea Schou, f. Kbh. 10/7 24; F. Jstrd. Laurits Christ. S., Hovedbogholder i Nationalbanken; M. Elisabeth Lind; (66) 1 S., 2 D.; E. S. 1/798.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Elmelunde Kirke, s. 975-988.