Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 133. Borre, og fra c. 1582 til 1602 Elmelunde,

Mønbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/250; K. M. 98; Palud. 498; Lkm. 1/1103; M. 153; Kbg. Borre 1645, Elmelunde 1630.
———————————

1a. (1516. 17). Anders Rød.

DanKir bd. 6, s. 993 (se nedenfor).

1b. 15 . . Boetius Bundonis, P. i „Østerborre“; [# 1529].

FR s. 204.

1c. 3/5 1529. Niels Hemmingsen, P. i „Østerborre“.

FR s. 204.
(Udgår her, han hører til i Raklev, som undertiden blev kaldet Borre el. Borge) 1d. (1546). Melchior . . . ; see D. Mag. IV. 226.

1 (d). 1546. Lauritz Jensen; [levede 1584].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

2. c. 1582** [ . . ? . . i Sjælld.] Morten Hansen; fik Elmelunde til Annex; [† 1588].

3. 1588 [p. Cap. Borre-E.] Niels Hansen Borre; [1602 Elmelunde; see der; Pg. br. 95].

4. 1602 [Rtr. Stege til 02] Anders Abrahamsen, f. Kbh.; Sorø Sk. 86; St. Sorø 92; St. i Herborn 92, i Heidelberg s. A; ~ Karen, der overlevede ham.; [† 1623].

F-P s. 115; KoM s. 345 (»Andreas Abrahami Havnies.«); Helk I, s. 145; SB s. 100; KS 2:5 (1869-71), s. 149; Lensregnskab Stegehus (1623-28), Udgiftsregnskab 1624/25, opsl. 265 (enkens navn).

5. o. 1/12 1624. Peter Eilertsen (Ehlersen); [1630 (25**?) Hammelev; see der].

6. 10/8 1625 [r. Cap. Vordingborg-K., o. 23/5 23] Hans Andersen Frederiksborg; St. 13, Bacc. 18; Rtr. Skjelskør; [afsat ved Landemodets Dom 22/11 32, formedelst Lejermaal med sin Tjenestepige, Dommen stadfæstet ved Rettertinget 19/6 33. Menigheden gav ham et godt Skudsmaal og vilde beholde ham, men der førtes Vidner paa, at han havde været drukken i Kirken, saa at han havde savlet paa Prædikestolen og ikke kunnet svare Degnen i Litaniet. Pigen paastod, at han havde lovet hende Ægteskab og senere forsøgt at bestikke hende til at udlægge en anden til Barnefader. Han erkendte sin letfærdighed, men hævdede ikke at kunde være Fader, da han var impotent; levede endnu 26/7 37 som forrige Sognepræst og laa i Proces med Bgmstr. og Raad i Stege].

KUM I, s. 12, 33 (»Iohannes Andreæ Friderigsburg«); KS 6:2 (1936-38), s. 220, 463-64; PT 8:6 (1927), s. 188.

7. 1633 [r. Cap. Stege . . ] Hans Pedersen; St. Slag. 18; Hør. Kbh. (20); ~ Karen . . . , boede i Stege 45; [† 1640].

KUM I, s. 31 (»Ianus Pet. Slaglosiensis«); Kopskatten 1645, opsl. 109.

8. 1/11 1640 [r. Cap. Stege, o. 11/8 33] Mag. Angelus Lucius Græsserus, f. c. 03; St. 28; Mag. 28/5 33; Rtr. Slangerup (33); ~ 45 Birthe Pedersdtr., f. c. 16, b. 1/12 56; [† 1652].

KUM I, s. 90 (»Angelus Lucius Gresserus«), s. 116 (»Angelus Lucius Græsserus, rector scholæ Slangendorph«); PT 8:6 (1927), s. 192; KS 2:1 (1857-59), s. 505, 37 år gl.

9. k. 8/12 1652 [p. Cap.*, o. 27/8 s. A.] Herman Hansen Steen, f. Vordingbg. c. 18; St. Kjøge 46; ~ c. 53 Margrethe (Andersdtr.) Hegelund, vist af Stege, f. c. 31; tjente vist som fattig enke p. Malmøhus i 62, levede maaskee i Kbh. 91; 1 S. † spæd; [† P., b. 11/8 1655; Stammefader til Familien Beyer; see Familierne Beyer og Høst, Tavle I.].

KUM I, s. 198 (»Hermannus Iohannis Ortunganus«); Kbg. Borre (1645-1776), opsl. 52, 53, 193, 194; »(see C. H. V. Beyer i Mygind-K.-S.)« udgår. Han kan ikke være stamfar for nogen, for hans eneste barn, sønnen Hans, døbt 16/7 54, blev begr. i Borre 29/11 1655; FWDP s. 465 og nr. 133.09; Kopskatten 1645, opsl. 109.

10. 19/8 1655 [p. Cap. Magleby p. M. 50] Peder Olufsen; M. Mette Pedersdtr.; vist St. Fdbg. 45; 1 ~ Magleby 20/7 51 Christence Nielsdtr. Bruun af Magleby p. Møn, b. 12/11 53; u. B.; 2 ~ c. 62 Anna Clausdtr. af Radsted, f. c. 38, † 28/11 93; 5 S., 4 D.; see Etm.; [† 1692].

KUM I, s. 195 (»Petrus Olaj Hafniensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 11; Kbg. Borre (1645-1776), opsl. 61, 193, 199; Kbg. Magleby p. M. (1645-1694), opsl. 81.

11. 31/12 1687**. Peder Jacobsen Baden af Holbæk-M., f. Landscrone 62; St. Lund 79; 1 ~ 12/6 89 F. D. Christence Pedersdtr., f. 68, † 22/3 02; F. P. Olufsen; 2 D.; 2 ~ Maren Christiansdtr. Heerfordt af Hillested; (Sstr. t. Johannes C. H. i Holbæk-M.); 1 S., 1 D.; 2 ~ P. H. Cappel i Tølløse-Aa.; see L. J. Cappel i Tølløse-Aa.; P. O. Staal, r. Cap. i Tirsted-S.-V.; [† 10/12 1706; Pg. br. 6/6 98].

KUM II, s. 97 (»Petrus Iacobi Badenius Scanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 17, 21; Nakskov byfoged nr. 746.

12. 23/5 el. 23/3 1707. Niels Hansen Brandt, f. Kbh. 26/11 81; vist St. Fdbg. 01; C. 4/10 03, n.; 1 ~ Borre 27/8 09 Hedvig Marie Kjeldsdtr. fra Kbh., E. e. P. P. Gimlinge i Kallehave, f. c. 71, † 28/7 14; F. K. Lauritsen, Kbmd.; M. Anna Cathrine Bornemann; u. B.; 2 ~ Mette Rasmusdtr. Hjorthøi, f. 72, † Stege 9/10 51; u. B.; [† 13/2 1720].

KUM II, s. 266 (»Nicolaus Iohannides«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 37, 43, 93.

13. 26/2 1720. Jens Pedersen Engel, f. Kbh. c. 82; (Bdr. t. Mikkel P. E. i N. Nebel-L.); F. P. Mikkelsen E., Badstuemd. i Kbh.; M. Karen Jensdtr.; St. Kbh. 01; ~ Sigersted 27/6 20 Anne Madsdtr. Brask, d. Sigersted 24/7 96, † 12/7 64; F. M. Jørgensen B. i Skellerød, Sigersted S.; M. Helvig Christensdtr. Farum af Farum; 1 S., 3 D.; see S. B. H. Bredal i Middelfart-K.; Peder J. E. i Bogense-S.; [† 27/7 1748; god Antiqvar].

KUM II, s. 265 (»Ianus Engel«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 87, 101; i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 12; Københavns byting nr. 116; Kbg. Sigersted (1671-1748) opsl. 60 (vielse), opsl. 19 (hustrus dåb); Kbg. Borre (1762-1814) opsl. 138 (enkens begr.).

14. 22/3 1748** [p. Cap.* 21/9 42, o. 44] Søren Bygballe Hansen Bredal; [7/6 1775 Middelfart-K.; see der].

15. 30/8 1775, o. 3/11 [Cat. Kbh. Garn. K. (64)] Johan Jacob Kirchheiner, f. Altona 19/2 33; F. Christ. K.; M. Cathrine Christine (Forældrene vare af den mosaiske Troesbekjendelse, men lode sig døbe); St. Kbh. 53; C. 58, h.; ~ Kirstine Rømling, † 27/3 02; (mindst) 1 S., 2 C.; see Johan J. K. i Fanefjord; [† 24/12 1807; ivrig, ydmyg og venlig].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 165.
(5/4 – 20/5 1808. F. E. Nannestad; see L. Lyngby-Ø.).

16. 20/5 1808 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 5/2 02] Christian Saxtorph af Kbh. Nic. K., f. Saaby 69; St. pr. 85; C. 24/4 94, l.; r. Cap. Korsør-T. 7/12 98, o. 13/2 99; 1 ~ Engel Holm; 2 ~ 2/9 03 Helene Cathrine Gjedde; F. Pr.løjtn. Frederik Christian G.; M. Johanne Kirstine Møller; med begge 3 D.; [† Kbh. •/11 1810].

E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1741; Nygaards sedler: 2. hustrus forældre.

17. 3/5 1811 [r. Cap. Stege 24/9 90, o. 27/10] Peter Panum af Galtrup-J., f. 8/7 63; St. Vibg. 83; C. 9/10 86, h.; ~ Kbh. 30/10 90 Susanna Møller; 1 S., 1 D.; [† 23/7 1838].

KUM III, s. 396 (»Petr. Panum«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1416.

18. 16/10 1838 [Mariager 9/4 28] Henrik Christensen Seerup, f. p. Venø 21/6 88; F. C. Pedersen S., Ldmd.; M. Mette Cathrine Svane Jermiin; St. Aalbg. 06; C. 19/7 11, l.; Adj. Aalbg. 13/8 16; till. p. Cap. Aalbg. Budolphi K. 12/11 17, o. 19/12; (Sp. Sunds 17/12 19 – 19/5 20); Gjerding-B. 19/5 20; 1 ~ Aalbg. Bud. K. 19/1 20 Cathrine Elisabeth Rottenburg Andrup, d. Fladstrand 18/5 88, † Gjerding 9/6 21, E. e. Kbmd. Saurbier i Aalbg.; F. Melchior A.; M. Anna Maria Johansdtr. Gjurup; u. B.; 2 ~ Blære 25/1 22 Villadine Kirstine Colding af Vesterbølle-Ø., f. Blære 2/4 98, † Kbh. 25/6 54; 2 S., 6 D.; see D. L. C. A. Warming i Sal-E.; [† 19/11 1843; yndet Præd.; brav og dygtig; E. 3/148 og S. 3/142; B. D. G. 1/165].

Nygaards sedler: 1. vielse 1. hustrus død, 2. vielse, børn i Gerding, Ft. Mariager 1834; Kbg. Mariager (1833-46) opsl. 11 (søn 1834), opsl. 27 (søn 1837).

19. 24/2 1844 [Nim-U. 23/9 29, o. 25/11] Christian Frederik West, f. Kbh. 21/5 00; F. Johan Christ. W., Muurmstr. og Cpt. v. Brandcorpset; M. Maren Schou Grønlund; St. pr. 19; C. 8/1 24, l.; udenlands 26; ~ Hedvig Maria Schumacher, f. 8/11 06; F. Kammerj. Andreas Anton Fred. v. S., Divisions-Adjutant og Chef for Raketkorpset; M. Elisabeth Cathrine Svendsen; 4 S., 2 D.; [# 1/12 1865; E. 3/515 og S. 3/588].

20. 10/2 1866 [Mov 16/9 48] Christian Siemsen Jacobsen, f. Kbh. 8/5 08; (Bdr. t. Frederik Th. J. i Tjele-V. og t. Emma J. ~ Chr. P. Jacobsen i Rødby-R.); F. Jstrd. Jacob Christ. J., senest Overlæge ved 6te Dragon-Rgmt.; M. Magdalene Elisabeth Siemssen; St. pr. 27; C. 14/1 33, l.; p. Cap. Lumby 30/10 35, o. 2/12; Sp. Harboøre-E. 6/1 38; ~ 31/3 38 sit Sødskendeb. Dorthea Margrethe Jacobsen, f. Kbh. 13/8 08, † 11/12 79; (Sstr. t. Christian P. J. i Rødby-R.); F. Henrik Ludvig J., Urtekræmmer, siden Hyrekudsk; M. Karen Sophie Rasmussen; u. B.; [# 9/11 1881; † 11/12 82; E. 1/769 og S. 1/920].

Elvius, s. 67-68.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Borre Kirke, s. 989-998; Elmelunde Kirke, s. 975-988.