Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 311. Gjerding og Blenstrup,

Hellum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/199; Kbg. 1701.
———————————

1. (1536). Jens Sørensen Gjerding; havde været Munk.

KS 7:3 (1957-59), s. 19.

2. (1568. 84). Bertel Jespersen.

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

3. c. 1599. Jens Andersen; Pr. (08. 27); 2 S., 1 D.; see P. J. Gjerding i Skibsted-L.; A. J. Gjerding i Brøndum-S.-T.; Etm.; [† 1640; erklærede 39 at have været her i 40 aar. Da kejserens folk kom hertil første gang – 1627 – blev han fuldstændig udplyndret, hans bohave ødelagt og han selv med kone og børn forjaget i otte uger. Senere pressede en officer, ritmester Hans Mand, der havde kvarter paa Næs, og en anden »hopmand« Lenhart, der laa i Aalborg, store beløb ud af ham, foruden at andre fjender røvede store pengesummer fra ham, saa han 1631 var geraadet i stor gæld og kummer].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; PT 11:1 (1940), s. 58.

4. 1640 [Degn i Gjerding] Jens Christensen Mørch; F. C. M. i Faarbæk, Haderup S., Ginding H.; St. Vibg. 34; ~ F. D. Vibekke Jensdtr.; 5 S., 1 D.; see Jens J. M. her; Poul J. M., r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v.; [† 9/1 1669].

KUM I, s. 125 (»Iohannes Christiernus Mørck«); Sixhøj nr. 34; »see P. J. Hegelund i Stavning« udgår.

5. 27/1 1669. Mag. Niels Andersen, f. Kbh. 02; St. 30; St. i Franeker 32; Mag. Kbh. 16/5 37; Forstander for Hlhs. Skole 42–46; opholdt sig siden i Kbh.; 1 ~ 10/9 46 . . . ; 2 ~ Cathrine Hansdtr. Brandt, d. Aalbg. 12/5 33, b. Aalbg. 27/6 10; F. H. B., Rdmd.; M. Mette Christensdtr.; 4 S., 2 D.; see A. N. Gjerding i Hjortdal; [† 1685; fik 20/2 59 Tilgivelse for et i sin Tid begaaet Leiermaal].

KUM I, s. 103, 140 (»Nicolaus Andreæ Hafniensis«); Helk I, s. 151.

6. 6/1 1672**, o. 14/2, Jens Jensen Mørch, f. her c. 40; St. Aalbg. 60; ~ 24/5 78 Karen Jensdtr. Bjerring, b. 5/4 06; 3 S., 2 D.; see Etm.; P. N. Skyum i Skjørping-F.; [† 29/6 1718].

KUM I, s. 282 (»Ioannes Iani Mørchiu«).

7. 7/11 1710**, o. 23/1 11, F. S. Bolle Jensen Mørch*, f. 14/1 82; St. Aalbg. 01, Bacc. 03; C. 29/11 03; Pr. 1/9 19; 1 ~ Aalbg. Elisabeth Dorothea Theilgaard, † 24/7 20; F. Hans Jørgensen T. i Kbh., tidl. førende af Lollands Post; M. Maren Nielsdtr., † i Ålborg; 1 S., 2 D.; 2 ~ Aalbg. 13/5 21 Lovise Ottosdtr. Himmelstrup, f. 00, † 25/5 59; F. Krigscomm. O. H., Eier af Ørritslevgd. i Fyen; M. Maren Bang; 2 S., 1 D.; see O. N. Hvidberg i Gunderup-N.; Etm.; N. J. Rosenkilde i Brøndum-S.-T.; [† 14/2 1765].

KUM II, s. 267, 282 (»Bollerus Jani Mørch«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1779; Nygaards sedler: Børn.

8. 27/6 1749** [p. Cap.* 12/8 48, o. 9/10] F. S. Otto Himmelstrup Bollesen Mørch, f. 18/3 22; St. pr. 39, Bacc. 40; C. 1/8 44, n.; Pr. 25/9 65; ~ Skjørping 48 Christine Augusta Madsdtr. Hvass, f. 25, b. Vibg. 19/9 00; F. M. H., Forp. p. Tustrup; M. Ingeborg Marie Tved; 5 S., 9 D.; see B. N. Hvidberg i Bælum-S.; Andreas L. M. i Dronninglund; H. Munch i Skibsted-L.; [† 6/8 1775].

KUM II, s. 603, 610 (»Otto Himmelstrup Mørch«, 17 år gl.).

9. 18/4 1776, o. 15/5, Jens Reiersen; [7/2 1781 Nibe-V.; see der].

10. 28/3 1781, o. 15/6, Andreas Jungersen; [31/7 1789 Brøndum-S.-T.; see der].

11. 7/8 1789 [Fp. i Norge 1/10 88, o. 22/10] Samuel Johansen Tilemann, f. Nordborg 21/7 64; F. Hans Jørgen T., Landfoged; M. Regitze Sophie Brandt; St. Od. 84; C. 87, l.; ~ Hammer i Jydld. 16/7 90 Charlotte Sophie Valeur, f. Aalbg. 6/7 64, † ss. 17/12 34; F. Jstrd. Johannes Meller V. p. Langholt; M. Kirstine Christensdtr.; 5 S., 4 D.; see H. C. Lyngbye i Søborg-G.; H. Hansen i Skjørping-F.; [† 12/1 1820; jevn, redelig og retsinding; agtet og yndet; dygtig Ldmd.; opførte Øster- og Vesterhuset af Nyt, hovedreparerede Vaaningshuset].

KUM III, s. 403 (»Samuel Tileman«, 20 år gl.).

12. 19/5 1820 [Sunds 17/12 19] Henrik Christensen Seerup; [9/4 1828 Mariager; see Borre].

13. 2/7 1828 [p. Cap. Gudum-V.-S. 3/1 27, o. 23/5] Carsten Rehders af Skjæve, f. 26/2 98; St. Aalbg. 15; C. 20/4 19, l.; Pr. 1/3 36 – 26/8 45; ~ 28 Inger Gleerup, f. Hørby 4/12 03; F. Jens G., Eier af Haven; M. Birgitte Johanne Illum; 1 S., 1 D.; [† i Kirken første Pintsedag 31/5 1845; særdeles brav og dygtig, agtet og afholdt; men forfaldt tilsidst; B. D. G. 1/195].

14. 7/8 1846 [p. Cap. Gudum-V.-S. 18/2 41, o. Aalbg. 24/3; Hjelpep. v. Vibg. Dk. 45–46] Christian Ehrenfred Steenstrup af Skelund-V., f. Vang 30/3 11; St. Aalbg. 30; C. 1/11 37, h.; ~ Veggerby 4/5 47 Sophie Elisabeth Fangel af Gudum-V.-S., f. 3/4 14, † Aalbg. 7/3 99; 2 S., 3 D.; [† 3/3 1865].

PT 13:1 (1952), s. 10 (Slægten Fangel fra Nordborg).

15. 14/6 1865 [p. Cap. Skibsted-L. 8/10 55, o. 19/12] Rasmus Windfeldt af Skibsted-L., f. p. Venø 10/11 25; St. Rand. 44; C. 18/4 49, *l.; ~ Skibsted 8/11 61 Helene Heide, f. 19/8 36; F. Ammon Nic. Edinger H., Mølleeier; M. Marg. Aabye; (68) 1 S., 1 D.; [26/11 1877 Kristrup].

16. 25/1 1878 [Cap. p. p. N. Lyndelse-H. 16/6 74, o. 17/7] Simon Ploug Rasmussen af Steenstrup-L., f. 2/7 47; St. Hlh. 65; C. 24/1 71, l.; ~ 7/11 74 Petra Hansine Dorthea Langkilde, f. Krogelund 1/8 51; F. Rasm. L., Propr.; M. Dorthea Hel. Lollesgaard; (77) u. B.; [28/2 1884 Saxild-N.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie: Oplysninger om Hellum herreds præster c. 1600-1656. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:1 (1940), s. 55-59.