Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

Aalborg.

No 12. Frue Kirke; Sognepræster.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

A. H. N.; V. 3.; M. S. III.; L. P. B. 113; M. Nr. 497; Kbg. 1715.
———————————

a) Frue Kirke alene.

1. 1544. Niels Jespersen; »Hr. Niels Jespersen, Sognepræst til vor Frue Kirke i Aalborg« fik 10/9 54 »Brev paa Kronens Part af Tienden af Gunderup og Noggeling (Nøvling) Sogne i Nørrejutlandt«; [1554 Sp. i Malmø; see Kbh. Frue K.].

KB bd. 1 (1551-55) s. 327.

2. 1554. Peder Jensen; fra 55 tillige S. og N. Tranders, hvor den sidste Sp. Mag. Ambrosius blev ynkelig dræbt af sin Avlskarl.

 

b) Frue samt S. og N. Tranders.

Anm. Den nye Kirke indviet 22/12 1878.

1a. 1545. Christen, »Her Christiern y Tranders«.

KS 7:3 (1957-59), s. 19.

1b. 1555. [Aalbg. Frue 54] Peder Jensen; [var her endnu 11/9 1561].

LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-100, 11/9 1561.

1c. c. 1567 [Skjørping-F. 60] Oluf Jensen; Rtr. Vibg. 55; [† Aalbg. kort efter; N. khist. S. 5/351].

KS 3:4 (1882-84), s. 526.

2. c. 1568 [Vibg. Dk. r. Cap. (59-67)] Hans Ibsen* (af Vibg. Graabr. K.?); P. i 50 Aar; see Etm. [† 25/7 1592; »Hr. Hans Ipsen« fik 17/10 1559 Brev »paa Kronens Part af Tienden af Skals Sogn, dog først fra næste Aar«; 12/810 60: »Da Hr. Hans Ibsen, har klaget over, at Hr. Otte [Krumpen] trods Kongens aabne Brev derpaa gjør ham Hinder paa Kronens Part af Tienden af Skals Sogn, befales det Hr. Otte i Henhold til Kongens Brev at lade ham faa samme Tiende«; 25/7 1564: »Forleningsbrev for Hr. Hans Ibsen, Prædikant i Viborg, paa Kronens Part af Tienden af Selde Sogn i Saling, uden Afgift.«; 5/1 1567: »Ekspektancebrev for Hr. Hans Ibsen, Sognepræst [r.Cap.] i Viiborg Domkirke, paa det første ledige Kannikedømme smstds.«; Borgere i Aalborg og Ribe beskyldte ham for i en ligprædiken over Peder Stub 19. september 1577 at have rettet grove beskyldninger mod den avdøde, .. . »en ukristelig, hadsk og tilforn uhørt ligprædiken«, men han frifandtes i alle instanser og fik vidnesbyrd af menigheden om, at »have skikket og bevist sig ærlig og vel.« Han hævdede at have talt i almindelighed som formaning, ikke rettet mod avdøde. Sagen forsøgtes genoptaget 1590, men blev avvist 29/7 (H. D. nr. 13 f. 26); 17/3 1587: »Forleningsbrev for Hr. Hans Ibssen, Sognepræst i Olborg, paa Kronens Korntiende af Øster Hassing Sogn til hans Søns Underhold.«].

KS 6:2 (1936-38), s. 459; KB bd. 2 (1556-60) s. 324, 456, bd. 3 (1561-65) s. 482, bd. 4 (1566-70) s. 121, bd. 8 (1584-88) s. 684-85; LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-56, 23/6 1592.

3. c. •/8 1592. [Cap.* (92)] F. S. Mag. Ambrosius Hansen; ~ c. 92 Anna Nielsdtr. Juul, E. e. A. O. Schytte i Vibg. Graabr. K.; [† 1601 el. 02].

LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-56, 23/6 1592 (kapellan).

4. 1601 el. 02. Mag. David Jensen Klyne; i Sorø sk. 86; St. Wittenberg 91; Mag. sst. 93; Jena 00; 1 ~ Lisbet Nielsdtr., f. c. 59, † 21/11 23, E. e. Christen Andersen; 3 D.; 2 ~ Maren Hansdtr. Wandal, f. 03; F. H. Pedersen W., Bgmstr. i Aalbg.; M. Marine Lauritsdtr.; 2 ~ Etm.; 2 D.; see O. P. Aarhuus og N. A. Aslov i Kollerup-S.; [† 28/11 1634; hans Hustru siges, at være bleven forgjort af en adelig Jomfru Christence Kruckou, og at være gaaen fra Forstanden; See J. H. 5/86].

Helk I, s. 277; SB s. 100; PT 1995, s. 34-36; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 19; PT 1995, s. 34-36.

5. 1634 el. 35 [Crtr. i Aarh. og Sp. t. Aaby-H. 30] Mag. Niels Andersen Holm (Vadomius) af Vadum, f. 04; St. Aalbg. 23, Mag. Kbh. 28/3 33; 1 ~ . . . . Mogensdtr.; (Sstr. t. J. Madsens Hustru i Søby-S.-H. og t. Margrethe M. S. ~ A. Regel i Aaby-H.); F. M. Mogensen Schow, Bgmstr. og Kbmd. i Randers; M. Mette Akselsdtr. Aand; u. B.; 2 ~ 35 F. E.; 3 D.; 3 ~ Etm.; see L. H. Tanche i Haverslev-B.; (H. C. Morsing i Hjerk-H.); [† 13/9 1645; Eptph.].

KUM I, s. 61, 116 (»Nicolaus Andræas Holmius, Alburgensis«); E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 277; Ålborg byfoged nr. 250; PT 1995, s. 36, 38.

6. 1645. Mag. Jacob Poulsen (Thisted), f. Thisted c. 20; M. Ingeborg Sørensdtr. i Thisted; St. Vibg. 40, Mag. Kbh. 19/6 47; Pr., i. 14/2 76; 1 ~ 46 F. E., † 50 (Skifte 5/11); 2 ~ 10. Trin. 51 Else Andersdtr. Ringkjøbing af Kbh. Holmens K., f. c. 25, † 59, Skifte 61; 3 S., 3 D.; 3 ~ 61 ; 5 S., 3 D.; 3 ~ 61 Maren Pedersdtr. Bering, † 13; F. P. Pedersen B., Bgr. i Vibg.; M. Margrethe Frantsdtr.; P. J. Poulsen i Mov; see U. P. Bruun i Tømmerby-L.; A. J. Poulsen i Mov; P. J. Poulin til Roesk. Dk.; [† 1677].

KUM I, s. 157, 203 (»Iacobus Pauli Tistadius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 596; Sixhøj nr. 91.

7. 18/8 1677 [P. og Feltpr. i Skaane, o. 7/7 75] Mag. Hans Hansen (Jensen?) Ramløse; St. Fdbg. 66; Mag. 75; ~ 76 (bev. 10/3) Margrethe Poulsdtr. Herløf, E. e. Laurits Thes; F. Povl Christensen H., isl. kbmd i Kbh.; M. Karen Jensdtr.; see Hans H. R. i Hvidbjerg-Ø.-L.; (Stedsøn: P. L. Thess i V. og Ø. Hassing); [† 21/10 1688; W. 2/222].

KUM I, s. 337 (»Iohannes Ioannis Ramlosius«).

8. 30/10 1688 [Kyndby-K. 17/5 63] Mag. Jacob Andersen Langebech af Kallehave, f. 38; St. Nybg. 54; Mag. Kbh. 4/5 92; Pr. 99; ~ Sophie Hansdtr. Winther af Kyndby-K., b. 12/1 11; 3 S.; see Frederik J. L. i Skjoldborg-K.; [† 4/3 1705; Maa have været to Gange gift; thi ved Skiftet 11/1 1711 eft. S. H. Winther, omtales Stud. Anders L. som hendes eneste Søn].

KUM I, s. 251 (»Iacobus Andreæ Longobeccius«), II, s. 186 (»Dn. Jacobus Andreæ Langebech, Pastor Aalburgensis ad Templum Div. Virginis«).

9. 17/3 1705 [Thisted-T. 26/2 98, o. 15/4] Mag. Sixtus Adamsen Aspach, f. Kbh. 2/12 72; F. A. Daniel A., berømt Chir.; M. Cathrine v. Møinichen; St. Kbh. 90, Bacc. 91; C. 29/2 92, h.; D. p. C. 94; Mag. Kbh. 19/5 95; Alumnus p. Borchs Coll. 11/7 95 – 11/3 98; Pr. 10/10 03; Stpr. 29/4 05; Cons.-Ass. 14; tit. Biskop 35; 1 ~ Anna Jensdtr. v Møinichen, † 29/11 08; F. Mag. J. Mortensen M., Sp. t. Bergens Nykirke; M. Magdalene Eriksdtr. Bredal af Kbh. Frelsers K.; 8 B.; 2 ~ 17/9 09 Maren Lauritsdtr. Pop, f. c. 91, b. 14/7 17; F. L. Jensen P., Kbmd. i Aalbg.; M. Birgitte Lauritsdtr. de Hemmer, hvis Moder var 3 ~ A. N. Heeboe i Thisted-T.; 7 B.; 3 ~ 11/1 18 Dorthea Marie Rose, E. e. J. U. Bruun i Tømmerby-L., † Aalbg. 18/12 67; 2 S., 2 D.; see P. N. Cortsen i Thisted-T.; O. P. Agerholm i V. og Ø. Hassing; Laurits C. L. A., r. Cap. i Rønne-K.; Adam D. S. A. i Hellevad-H.-Ø.; Sixtus S. A. til Aalbg. Hosp.; J. J. Tranders i Varde; [† 3/2 1739; W. 1/46; N. 21].

KUM II, s. 173, 180, 217 (»Sixtus Aspach Adami f.«); Borchs K. nr. 29; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 875; Lampe I, s. 110; O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, mv., 2021.

10. 13/3 1739 [r. Cap. Aalbg. Bud. K. 10/8 15] Mag. Peder Olufsen Hovedstrup, f. Ormslev 5/11 81; St. Aarh. 02; C. 26/10 10, h.; Skp. 11; Mag. Kbh. 30/7 18; 1 ~ 16/3 17 Sara mea Donna Jørgensdtr. Rabakovsky, E. e. M. K. Dyre, r. Cap. Aalbg. Bud. K., og † 25/5 40; 2 ~ 17/8 41 Anna Magrethe Jensdtr. Lodberg, b. 12/7 48; F. Dr. med. J. Christiansen L. af Roesk. Dk.; M. Anna Margr. Henriksdtr. Brunov; 3 S., 1 D.; 3 ~ 29/7 50 Anna Sørensdtr. Ware, † 22/12 73, E. e. P. L. C. Frauen i Dronninglund; [b. 19/9 1758; ivrig Pietist.].

KUM II, s. 279, 421 (»Petrus Olai Hovidstrup/Hovedstrup«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Enkens død.

11. 24/11 1758 [r. Cap. Aalbg. Bud. K. 13/3 39] Nicolai Clausen, f. p. Trøiborg •/10, St. fra Itzeho 20, St. Kbh. 27; C. 9/12 27, h.; r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 14/9 36, o. 24/10; ~ 26/6 38 Anna Elisabeth Johansdtr. Hauch, f. 4/2 13, † 14/1 98; (Sstr. t. N. Clausen t. Aalbg. Frue K.-T.); F. Johannes Jørgensen H. til Jullingsholm, S. Omme S.; M. Maren Lauritsdtr. Borch af Aadum; 8 S., 2 D.; see Christian U. C. i Dronninglund; Johannes H. C. i Hjørring-H.-O.; Johan C. C. i Mygind-K.-S.; (Sønnen Nicolaj C. var p. Cap. hos faderen, see C. M. Aspach i Veilby i J.); [† 16/2 1773].

KUM II, s. 491 (»Nicolaus Clausen«, 29 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 189; FWDP, nr. 12b, (11); Nygaards sedler: Sønnen Nicolai Clausens børn.

12. 3/6 1773 [Holstebro-M. 9/5 49] Ebbe Clemensen Kynde, f. Hjørring 25/7 15; F. C. K., Snedker; M. Maren Ebbesdtr. Ribe; St. Aalbg. 36, Bacc. 38; C. 26/4 45, n.; Aman. i Aalbg. 39; Pr. 58; Stiftspr.; ~ 1/5 50 Cathrine Margrethe Brodersdtr. Brorson af Ribe Dk., f. Medolden 28, † 25/9 94; 4 S., 5 D.; see Hans A. K. i Haudrup-S.; [† 19/1 1789; meget duelig].

KUM II, s. 572, 589 (»Ebberus Kynde«, 21 år gl.); DanKir bd. 18, s. 256 (Holstebro kirke).

Ved Rescr. 10/7 1789 blev S. Tranders lagt til det residerende Capellani ved denne Kirke.

 

c) Frue og N. Tranders.

1. 10/7 1789 [r. Cap.* 14/6 62] Christian Frederik Ludvigsen Milling*, f. Hadsund, Aarh. St., 26/4 13; (Bdr. t. Hans J. L. M. i Ø. Hornum); F. Ludv. Christensen M., Toldinsp.; M. Charlotte Vilhelmine Greve; St. Mariager 32; C. 14/9 34, n.; p. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 2/12 38, o. 19/12; P. t. Aalbg. Hosp. 20/12 45; 1 ~ 16/8 42 Karen Globsdtr., f. c. 21, b. 28/10 48; F. G. Sørensen, Negotiant i Aalbg.; M. Mette Cathrine Nielsdtr. Nysom; 3 S., 2 D.; 2 ~ 7/7 56 Frederikke Lovise Bruun, f. 30/11 34, † 6/4 87; see S. Røst i Aasted-S.; Glob S. M. i S. og N. Kongerslev-K.; Nicolai S. M. i Saltum-H.; F. C. Haaslund i Ø. Hornum-R.; [† 16/8 1796; holdt Jubelprædiken 26/7 89, da han indsattes her].

KUM II, s. 537 (»Christianus Milling«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddrag: Mariager byfoged, nr. 207; Ålborg byfoged nr. 3218.

2. 14/10 1796 [Elling-T. 75, o. 21/7] Peder Mathias Gesmell Schjerup*, f. p. Leerbæk i Vensyssel 27/11 47; F. Jens S., Proc.; M. Susanne Marie Gesmell; St. Aalbg. 65; C. 70, n.; Elling-T. 28/4 74*; Pr. 28/6 86; Stpr. 1/8 25, efter at have fungeret som saadan i 27 Aar; 23/8 s. A. R.*; ~ 6/7 81 Anna Fedder Munch af Kornum-L., f. Børglum c. 69, † Sæby 20/5 36; 8 S., 4 D.; (see P. M. O. G. Thestrup i Jungshoved); [† 23/5 1827; E. 3/48 og S. 3/51].

3. 15/8 1827 [Vammen-B.-L. 14/8 01] Jens Stochholm, Stpr.; [5/6 1829 Aalbg. Bud. K.; see der].

4. 14/8 1829 [Junget-T. 1/7 17] Christian Jes Almstrup, f. Roholte 29/12 73; F. Hans A., cand. th., Degn ss.; M. Else Maria Schovert; St. Vdbg. 91; C. 27/4 95, l.; Hør. Hlh. 97; Sp. Rold-V. 25/11 03, o. 25/1 04; ~ Otilia Charlotte Sophie Bernth, f. 71, † Junget 14/9 57; F. Prof. Joh. Ludv. B., Rtr. p. Hlh.; M. Ane Marg. Frantsdtr. Thestrup; 1 S., 1 D; see A. Brask i Junget-T.; [† 12/8 1830; begavet Taler; blid og from Mand; vandt i den korte Tid almindelig Høiagtelse og Yndest; N. 12; E. 1/12 og S. 1/16].

5. 12/11 1830 [r. Cap.* o.s.v. 12/2 30] Jens Krarup; [7/6 1833 Aalbg. Bud. K.; see der].

6. 7/6 1833 [r. Cap. Aalbg. Bud. K. 18/1 33] Lic. th. Peter Tetens Hald; [11/3 1837 Aalbg. Bud. K.; see Kjeldby].

7. 13/5 1837 [Thisted-T. 14/9 31] Jacob Samuel Hertel; [28/5 Eltang-V.; see der].

8. 19/8 1845 [Hvorslev-G. 18/1 39] Niels Peter Henneberg; [20/2 1858 L. Lyngby-Ø.; see der].

9. 21/4 1858 [Sandager-H. 14/1 51] Carsten Mathias Schou, f. Kbh. 18/1 14; F. Lars S., Cand. phil., Lærer i Engelsk; M. Christiane Smith; St. v. W. 30; C. 27/4 35, h., 11/7 36, l.; Lærer og Insp. v. v. W.; Cat. i Assens 13/3 41, o. 29/6; Pr. Kjær H. 12/4 74; 1 ~ Kbh. Frue K. 8/5 41 Ludovica Birgitte Johanne Bagger, f. Kbh. Trin S. 30/1 12, † Assens 26/7 44; (Sstr. t. Jens L. Fr. B. i Uldum-L.); F. Andreas Ludvig B., Chocolade- og Lakfabr., Urtekræmmer; M. Engel Frederikke With; 1 S.; 2 ~ Assens 16/10 46 Henriette Jacobine Nicoline Hedvig Taulov, f. Kjerteminde 3/7 21, † Kbh. Nazareth S. 26/10 1915; (Sstr. t. Caroline V. S. E. T. ~ Th. A. Jespersen i Hundslund); F. Gilbert Lauri T., By- og Herredsskriver; M. Johanne Dorothea Gram; 1 S., 4 D.; [† 3/12 1876].

Elvius, s. 25, 219-220; FT. 1860; Kbg. Kbh. Frue K. (1838-60 V) opsl. 26 (1. vielse), Kbh. Trin. K. (1811-13 F) opsl. 15 (1. hustrus dåb), Kbh. Nazareth K. (1900-22) opsl. 211 (enkens død), Assens (1841-65) opsl. 205 (2. vielse); Portræt.

10. 15/3 1877 [r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. t. Tranders 15/1 71] Christian Claus Lorenzen, f. Satrup, Sundeved, 4/3 29; F. Claus L., Gdeier; M. Maren Jørgensen; St. pr. Kbh. 51; Førstelærer v. Garnsk. i Slesv. 1/1 55; C. i Flensbg. 28/6 56; Adj. v. Slesv. Domk. 29/9 s. A.; Sp. Siversted, Flensbg. Pr., 23/1 61, o. Flensbg. 20/3; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Lærer v. Svendbg. Bgrsk. . . , siden v. Hlh.; ~ Slesvig 28/12 55 Sophie Marie Hoffmann, f. 24/9 31; F. Joh. Christ. H., Stabstromp. v. 4 Dragonrgmt. i Nestved; M. Kirstine Ottine Lange; 5 S., 2 D.; [† 18/8 1887].

Achelis II, nr. 9957; Arends II, s. 15: M. 276; Elv. 26; Gr. & H.-F. I. 9; Wulff. II. 37; K.-K. 1862 S. 30. 91; Ersl. S. II. 240; Alb. I. 536; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser); PT 15:4 (1970), s. 141.
———————————

 

 

No 13. Sognecapellaner (ved Rescr. 2/3 1742 residerende) til Aalborg Frue Kirke.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

[Kilder: se Aalborg Budolphi K.]

a) til Frue K. og til S. og N. Tranders.

1. (1586). Laurits Grøn.

1b. (1592). Mag. Ambrosius Hansen; [c. •/8 1592 Sp.*; see der].

2. (1592. 98) Jens Madsen.

3. 15 . . 16 . . Gisbert Tønnesen Balkenburg; [1602 Skjørping-F., see der].

4. 1602. Niels Pedersen Hemmingsen; [1602 Kjetterup-G.; see der].

4b. (1619) Søren Christensen; maaskee St. Aalbg. 16.

KUM I, s. 25 (»Severinus Christiani Alburgius«); KS 3:3 (1881-82), s. 740.

5. (1638) Jens Christensen Friis, f. Aalbg.; St. Aalbg. 22; ~ Maren Pedersdtr.; 3 S.; [† Skifte 7/2 1654; Da sognefolkene 28. juni 1646 kom til S. Tranders kirke, var præsten ikke kommet. De laasede derfor kirkedøren og tog nøglen, saa præsten ikke kunde komme ind, da han senere kom til kirken. Det synes at have været en protest mod, at S. Tranders skulde have sidste prædiken, men ingen vilde paatage sig ansvaret. Nogle bønder blev frifundet for at have været med til lukningen, men andre blev dømt i øvrighedens minde og dømtes senere fra deres fæste; hans Stedmoder blev b. i Aalbg. Bud. K. 3/4 36].

KUM I, s. 56 (»Iohannes Christiani Frisius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 436; PT 11:2 (1941), s. 127; Nygaards sedler: Hans stedmoder.

5b. 1654(?). Niels Lauritsen, maaskee St. Vibg. 47; [vist † 1671].

KUM I, s. 203 (»Nicolaus Laurentius«); Sixhøj nr. 202; Nygaards sedler: Efterfølgerens kaldsbrev.

6. 28/3 1671 Gert Zachariesen Thiesen, f. c. 43; St. Bergen 65; ~ 10/9 73 Ane Madsdtr. Bay, E. e. Laur. Hansen ved Vesteraa, Rdmd. i Aalbg. (Forældre t. Margrethe Lauritsdtr. ~ J. S. Giessing i Tversted-U.-B.); F. Mads Lauritsen Bay; M. Margrethe Jensdtr.; [b. 22/12 1685].

KUM I, s. 328 (»Gerhardus Zachariæ«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 761; T-N s. 141; Nygaards sedler: Kaldsbrev.

7. 26/12 1685, o. 12/3 86. Hans Jørgensen Mørk, f. Høystrup, Stevns H., 5/10 56; F. J. Mogensen M., Herredsfgd.; M. Cathr. Lauritsdtr.; St. Roesk. 73; C. 75, illum.; [† 1687; en lærd Pedant].

KUM II, s. 39 (»Iohannes Georgii Mørckius«).

8. 22/2 1687, o. 20/4, Mag. Poul Jensen Mørk* af Gjerding-B., f. 16/7 58; St. Aalbg. 77; C. 8/6 81, illum.; Mag. 12; ~ 89 Mette Clausdtr. Reenberg, f. Vibg. 11/7 55, b. 17/4 36; (Sstr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Faster t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., Claus P. R. i V. Aaby-Aa., Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K., Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M., Claus F. R. i St. Bjergby-M., Christian C. F. R. i Finderup og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); F. C. Christensen R., Bgmstr.; M. Mette Pedersdtr. af Vibg. Sortebr.; 3 D.; see J. A. Høgh i Anst-G.; P. F. Wandal i Vindinge; (J. C. J. Gleerup i Torslev-L.); [† 20/7 1736; dygtig Præd.; W. 2/75; N. 121].

KUM II, s. 76 (»Paulus Iani Mørkius«); SJHT 2:3 (1891-93), s. 181-185 (Reenberg); E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 277.

9. 14/9 1736. Nicolai Clausen; [13/3 1739 r. Cap. Aalbg. Bud. K.; see Aalbg. Frue K. o.s.v.].

10. 13/3 1739. Peder Pedersen Clementin; [19/3 1762 r. Cap. Aalbg. Bud. K.; see der].

11. 14/6 1762 [Aalbg. Hosp. 20/12 45] Christian Frederik Ludvigsen Milling; [10/7 1789 Sp.*; see der].

 

b) Residerende Capellaner til Frue K. og Sognepræster til S. Tranders.

Anm. S. Tranders skal forenes med N. Tranders.

1. 14/8 1789 [r. Cap. Kjøge-Ø. 26/5 84] Mag. Nicolai Ulrik Bach; [20/2 1801 Søllerød; see der].

2. 8/5 1801 [Linnerup-H. 27/4 92] Christian Lünow Ferslev; [21/5 1802 Jelling-H.; see der].

3. 18/6 1802 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 10/4 95] Andreas Peter Meden; [12/6 1818 Fred. Mich. K. og E.; see Kippinge-B.].

4. 7/10 1818 [Cat. Kjøge 6/1 09, o. 1/3] Tycho Fuhr, f. Kbh. 18/1 79; F. Jens F., Rodemstr.; M. Birgithe Hulevad; St. Kbh. 95; C. 5/5 00, l.; ~ Fdbg. 10/3 09 Margrethe Kirstine Ibsen, f. c. 82, † Kbh. Trin. 5/5 44; 2 S., 1 D.; [† 19/10 1824; mindedes hædeligt; stille var hans Færd, fordringsfri, beskeden, ædel hans Vandel].

5. 12/1 1825, o. 11/3 [Adj. Fdbg. 23/6 21] Peter Christian Stenersen Gad; [27/8 1828 Kbh. Frue K. 2. r. Cap., see Kbh. Trin. K. 1. r. Cap.].

6. 5/11 1828 [Gjerlev-E. 28/7 19] Jens Christensen Brix; [26/11 1829 Aarh. Frue K. og Aa.; see Aarh. Frue og Hosp.].

7. 12/2 1830 [Nykjøb.-L.-E. 13/12 26] Jens Krarup; [12/11 1830 Sp.*; see Aalbg. Bud. K.].

8. 4/2 1831 [Solbjerg-S. 24/10 17] Hector Frederik Jansen Fogh; [29/1 1839 Nykjøb.-S.; see der].

9. 23/4 1839 [p. Cap. Grevinge 19/5 30, o. 29/5; Hjelpep. i Taarnby 25/2 32; p. Cap. ss. 25/3 37] Carl Bruun; [23/9 1846 Kbh. Garn. K. r. Cap.; see Sverborg].

10. 18/12 1846, o. 17/2 47. Jens Christopher Schurmann; [25/3 1851 Skaarup; see der].

11. 6/6 1851, o. 9/7, Andreas Laurits Carl Listov; [30/12 1858 Nestved St. Mortens K., see Dalby-T.].

12. 9/3 1859 [Cat. Korsør 27/1 49] Hans Jørgen Theodor Haar af Himmelev, f. 27/1 19; St. Roesk. 36; C. 12/1 42, l.; p. Cap. Soderup-E. 18/7 44, o. 21/8; ~ 8/3 50 Maria Christiane Jansen (Tjaden), f. 13/12 18; F. Malermstr. i Stege; M. Ane Joh. Bruun; 1 S.; [12/11 1870 Nykjøb.-S.].

13. 15/1 1871 [Siversted, Flensbg. Pr., 23/1 61, o. Flensbg. 20/3; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Christian Claus Lorenzen; [† 15/3 1877 Sp. Aalbg. Frue K. o.s.v.; see der].

14. 26/7 1877 [Cap. p. p. Lyderslev-F. 11/4 74, o. 13/5] Otto Frederik Begtrup Hansen af Tersløse-S., f. Veierslev 18/8 48; St. Sorø 67; C. 23/6 73, h.1; ~ Lyderslev 8/11 77 Nancy Charlotte Isidora Thaning af Lyderslev-F., f. Vollerslev 18/6 46; Mindegaver ved Afskeden fra Lyderslev; see Nat. Tid. 562.

———————————

 

No 14. Capellaner pro loco til Frue og N. Tranders.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

1. 1/6 1798 [Cat. Kbh. Holm. K. 95] Christian Michael Aspach; [21/10 1811 Veilby i J.; see der].

Nedlagt eft. Rescr. 26/8 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.