Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

Aarhuus.

No 24. Frue Kirke, Sognepræster.

[Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift]

M. S. III; P. 36; K.; Hertel; Kbg. 1726.
———————————

 

a) Frue K. alene

1. 1537. Mag. Niels Jacobsen Molsing(?), f. Aarh.; F. J. Nielsen, Cannik; selv Cannik; see Nr. 4 og 5 her; [† 1550].

KS 2:2 (1860-62), s. 286; 2:3 (1864-66), s. 461; 3:3 (1881-82), s. 343.
(Udgår her, fordi nr. 1 døde i 1550, ikke 1542. 2. 1542. N. N.)

3. 1550 [Rtr. Aarh. og Sp. Veilby (47)] Mag. Laurits Bartholin el. Bertelsen, f. 14 i Harsyssel, Ribe St., af Bønder; Cannik; 1 ~ Maren . . . ; 2 ~ Anna Jørgensdtr. af Besser-O., † 8/4 69; 3 ~ Ellen Sørensdtr., E. e. Mag. E. Knudsen t. Aarh. Dk., † 12/11 21; see H. L. Oldorph, Nr. 6 her; [1557 Biskop i Aarh.; † 19/1 1588; 8/6 47: »Mester Lavrits Bertelssen, Skolemester i Aarhus, fik Brev paa det første Kannikedom, som falder i Aarhus Domkirke.«; fik 25/6 48 »Livsbrev [paa] Eggoe (Egaa) Præbende og Kannikedom smstds.«; Lgst. i Aarh. Domk.; W. 1/78; N. 58].

DKR s. 348, 386; DBL; DanKir bd. 16, s. 822, 823, 912 (Århus Domk.).

4. 1557 [Rtr. Aarh.] Mag. Ole Olsen, f. Hors.; F. O. O.; M. Karen Christensdtr. Pind; ~ Tove Nielsdtr., en Dtr. af Nr. 1, f. Aarh.; 2 S.; 2 ~ Etm.; [† 10/7 1566; »M. Olluf, Sognepræst i Aarhus Domkirke« fik 8/10 58 aabent Brev om, at han »indtil videre maa oppebære Kronens Part af Tienden af Malling Sogn«].

PT 2006, s. 202 (note 10) og 2008, s. 144; KS 3:3 (1881-82), s. 343; KB bd. 2 (1556-60) s. 212.

5. k. 1/8 1566 [2 r. Cap. Kbh. Frue K. 64] Mag. Christen Ottesen Blichfeldt, f. Kbh. c. 37; Mag. Kbh. 65; Rtr. Ystad . . ; p. t. Christiansbg. Slot og Hofp. 63; Mag. Kbh. 6/7 66; Pr. i Ning H.; Cannik; 1 ~ F. E., † før 79; 3 S., 3 D.; 2 ~ 79 Cecilie (Sidsel) Lauritsdtr. Fogh; F. L. F. Bgmstr. i Aarh.; 8 B., hvoraf 1 S., 5 D.; 2 ~ Hans Hansen Zeuthen, r. Cap. Aarh. Frue K. og Hospp.; see Henrik C. B. i Tirstrup-F.; H. Lauritsen i Odder; Sønnen Otto C. B., Rtr. i Vibg. 17-25; H. J. Bruun og L. Pedersen i Voldum-R.; af 2. Ægtesk.: N. C. Morsing i Braband-K.; Peder C. B. i Værum-Ø.; (Christen J. B. i Ringsted-B.; P. J. Saxe i Sjelle-S.-L.); [† 23/4 1596 (el. 93); Lgst.].

F-P s. 50 (»Christiernus Otthonis«); KUH II, s. 744; PT 11:3 (1942), s. 111, 109; 2006, s. 179-185 og 2008, s. 143-146; DanKir bd. 16, s. 1244 (se nedenfor).

6. 10/5 1593** [Rtr. Aarh. 78] Mag. Hans (Johan) Lauritsen Oldorph af Aaby-H., f. Aarh. c. 56; St. i Tübingen 78, Mag. ss. 25/2 79, i Genève 79, i Strasbourg 79; 1 ~ c. 82 Maren Lauritsdtr. Bartholin, en Dtr. af Nr. 3, f. c. 63, † 83; 1 D.; vist 2 ~ Karen Nielsdtr., fmtl. † c. 89; 3 ~ Barbara Christophersdtr. Knopf af kgl. Confess., f. c. 81; 2 ~ Etm.; see Laurits L. O. i Grenaa; [† 26/2 1605; Lgst. i Aarh. Domk.].

Helk I, s. 330; KS 3:6 (1887-89), s. 373; PT 3:2 (1893), s. 261; DanKir bd. 16, s. 823, 824 (Århus Domk.).

7. 1602 [P. t. Fdbg. Slot 2/9 88] Mag. Christen Sørensen Stub, tillige P. i Veilby (08. 10); Mag. Kbh. 8/5 95; Cannik; 1 ~ F. E., † 11/11 06; mindst 1 S.; 2 ~ Anna Nielsdtr., † 25/1 13; 3 ~ Maren Hansdtr., † 7/2 18; [† 1621; Lgst. i Aarh. Domk.].

F-P s. 142; KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 308-309 (Præster ved Frederiksborg Slotskirke); PT 3:2 (1893), s. 261; DanKir bd. 16, s. 780, 903 (Århus Domk.).

8. 1621 [Kristrup-H. 18] Mag. Laurits Nielsen Bording, f. Aarh. 90; F. N. Pedersen, Bgmstr.; St. Aarh. 12, Bacc. 14; St. i Wittenberg 14; Mag. Kbh. 20/5 17; Rtr. Rand. 17; Pr. i Sønderhald Hrd. (20); Cannik; ~ Maren Nielsdtr.; F. N. Christensen Skriver, Rdmd. i Aarh.; 2 ~ Etm.; [† 1623; Lgst.].

KUM I, s. 5, 15 (»Lavrentius Nicolai Bordingius Arhus.«); Helk I, s. 177; KS 3:2 (1877-80), s. 757; PT 1991, s. 57; DanKir bd. 16, s. 1233-34 (se nedenfor).

9. 1623 [Rand. Graabr. K. 12] Mag. Bonde (Buni) Nielsen af Aarh. Olai K., f. c. 79; St. i Kbh. 02, i Marburg 05, i Giessen 07, Mag. ss. 08, i Rostock 08; Rtr. Vibg. (10); Pr. Nørhald Hrd. (20); Cannik; 1 ~ Randers 12 F. E. i Rand. Graabr. K.: Maren Thøgersdtr. af Rand. St. Mortens K., † Rand., Skifte 24/4 22; 1 S.; 2 ~ F. E., b. Aarh. Frue K. 16/10 51; 1 D.; see J. Bondesen i Skivholme-S.; [† 1639].

F-P s. 185; Helk I, s. 322; KS 3:2 (1877-80), s. 757 (Randers); PT 1991, s. 49, 56-59; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 41, 43 og 50.

10. k. 15/2 1639. Mag. Christen Nielsen Bonde; Cannik; [1641 Aarh. Dk.; see der].

11. 1641 el. 42. [Raarup c. 31] Mag. Christen Nielsen Friis, f. Aarh. c. 04; (Halvbdr. t. Anne N. C. ~ J. N. Nielstrup i Aarslev-H.); F. N. Chistensen F., Rdmd.; M. . . . ; St. Aarh. 22, Bacc. 24; Hør. Aarh.; Rtr. Hors. 30-31; Mag. Kbh. 47; Pr. Ning Hrd. (45), 30/12 47; Cannik; ~ Karen (Cathrine) Clemensdtr., f. c. 10, † 85; 11 B.; see A. Bentzen i Tyrsted-U.; J. Anchersen til Aarh. Dk.; Etm.; Christen C. F. i Boddum-Y.-H.; Niels C. F. i Skorup-T.; Knud C. F. i Nordby p. S.; Ole C. F. i Hundslund; Jens C. F. i Feldballe-N.; [b. 25/9 1664; „Pietate, candore et gravitate commendabilis“; Eptph.; Begravelse i K.].

KUM I, s. 55, 67, 203 (»Christianus Nicolaj Fris Arhusiensis«); P-Aarh. f. 3b, opsl. 6; f. 32a, opsl. 34; SerRect s. 17; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Samsø og Tunø nr. 1; FAaW, s. 13; PT 5:6 (1909), s. 180; DanKir bd. 16, s. 1120, 1253 (se nedenfor).

12. o. 21/12 1664 [Hør. Aarh. 60, tillige Chordegn v. Dk.] Mag. Henrik Christensen Blichfeldt af Lyngaa-S., f. 18/8 31; St. Aarh. 51, Bacc. 54; C. 58; Mag. Kbh. 65; Pr. 64; Pr. Ning hrd. 31/1 66; Cannik; 1 ~ 10/1 64 F. D. Karen Christensdtr. Friis, f. c. 35, b. 23/9 77; 1 S., 4 D.; 2 ~ 85 Margrethe Johansdtr. Rhumann af Aarh. Dk., f. c. 65, † Aarh. 56; 1 S., 1 D.; see Christen H. B. i Kjøge-Ø.; P. J. Paulin i Roesk. Dk.; J. H. Rhodius i Aaby-H.; [† 16/3 1703; tækkelig, velyndet; vir omnibus carus et acceptus (P.); Enken skænkede Alterdug til K. 1709].

KUM I, s. 229, 252, 330 (»Henricus Christierni Blixfeld/Blichweld/Blickfeld«); P-Aarh. f. 5b, opsl. 8; f. 19b, opsl. 22; FAaW, s. 13, 21-22; DanKir bd. 16, s. 1204-1206 (se nedenfor), s. 910 (Århus Domk.).

13. 3/4 1703 [P. t. d. holl. Menighed i Kbh. 8/10 95, tillige til Nyhollænderby 30/6 96] Mag. Laurits Lauritsen Thura, Pr. i Ning H.; [26/10 1706 Aarh. Dk.; see der].

14. 26/10 1706, i. 19/12 [Fp. og Fpr. i Braband 10/3 05, o. 18/3] Mag. Johan Matthis Hammerich, f. Kbh. 5/11 77; (Bdr. t. Just F. Hammerich i Skjern); F. Friderich H., Admiralitets Physicus i Kbh.; M. Margarete Feldhaben; St. pr. 94, Bacc. 95; C. 14/3 98; Dekan paa Communitetet i 5 Aar; Alumnus p. Borchs Coll. 11/5 00 – 11/9 04; Mag. Kbh. 24/5 02; ; Provst paa Communitetet 21/2 04; Kannik; Pr.; ~ Aarh. 27/9 12 Anna Margrethe Christiansdtr. Braëm; F. Cmrcrd. C. Gotthardsen B. (Bdr. t. Johan G. B. t. Roesk. Dk., Biskop i Aarh.), Ass. i Commercecoll.; M. Thalia Lange; 3 S., hvoraf 1 overlevede Faderen; 2 ~ D. M. Bülch i Besser-O.; [† 11/2 1726; reprimenderet 19 for sin tiltagne Myndighed over Stpr. Wechmann (t. Aarh. Dk.)].

KUM II, s. 201, 208, 274 (»Iohannes Matthias Hammericus«); Borchs K. nr. 52; Han var ikke 2 ~ D. . Ditmarsdtr. Bülch af Besser-O., se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 22; KS 4:1 (1889-91) s. 91-97 (se nedenfor).

15. 15/3 1726 [Aarslev-H.-L. 11/4 24] Mag. Hans Jacobsen Buch; [12/11 1728 Kbh. d. Garn K.; see Roesk. Dk.].

16. 21/1 1729 [Crtr. Aarh. og P. t. Aaby, o. 28/5 17] Mag. Jens Jensen Mundelstrup af Aaby, f. Aarh. 14/12 89; St. Aarh. 06, Bacc. 07; C. 22/7 09, l.; Hør. og Cant. Aarh.; Mag. 16; Pr. . . ; ~ 9/6 17 Ingeborg Marie Jespersdtr. Hutfeld, f. Aarh.; F. J. H., Landsdommer og Kammer-Ass.; [† 21/7 1736].

KUM II, s. 313, 319 (»Ianus Mundelstrup«, 18 år gl.).

17. 5/10 1736 [Hygum 12/7 32] Peder Jacobsen Hygom; Pr.; [22/11 1737 Aalbg. Bud. K.; see der].

18. 22/11 1737 [Ribe Hosp. 19/10 31] Elieser Andersen Beyerholm af Saxkjøb.-M., f. 2/1 95; St. Sommersted t. Wittenberg 12, i Kbh. 14; C. Kbh. 20/2 20; St. i Kiel 30; ~ Anna Clausdtr. Gosmann af Ribe Dk. r. Cap.; 2 ~ L. C. Lund i Hersted Ø. og V.; [† 15/5 1738].

KUM II, s. 387 (»Eleeser Beyerholm, Hatterslebia-Cimber«, 20 år gl.); Helk II, s. 73.

19. 1/8 1738 [Ebeltoft-D. 17/8 36] Christian Ludvigsen Pontoppidan; Pr. Ning Hrd.; [19/6 1748 Aarh. Dk.; see der].

20. 27/9 1748 [Ebeltoft-D. 3/8 42] Hans Rasmussen Lindegaard; [27/6 1766 Kbh. Waisenhuset; see der].

21. 19/9 1755 [r. Cap. Helsing. St. Mariæ K. 11/12 44] Jacob Christian Christiansen Pingel; Pr. i Ning og Hasle H.; [23/9 1760 Sorø; see Od. St. Knuds K.].

22. 23/9 1760 [Sorø 9/11 59] Prof. th. Christian Michael Christiansen Rottbøll; [23/11 1764 tillige Aaby].

b) Aarhuus Frue K. og Aaby.

1. 23/11 1764 [Aarh. Frue K. 23/9 60] Prof. th. Christian Michael Christiansen Rottbøll, tillige Stpr. og Pr. i Ning og Hasle H.; [29/11 1765 Aarh. Dk.; see Kbh. Trin. K.].

2. 28/2 1766 [Askevold, Bergens St., 63] Stephan Middelboe; [14/2 1781 Ribe Dk.; see der].

3. 11/7 1781 [Nykjøb.-R. 25/8 69] Jochum Gregersen Bruun af Gjerrild-H., f. 3/8 29; St. Aarh. 48; C. 13/7 52, h.; Hør. Aarh. 3/5 55; Sp. K. Lyngby 27/10 58, o. 27/10; Pr. i Nim H. 81; ~ 22/5 59 Bodil Cathrine Henriksdtr. Bützow af Kbh. Frue K., d. 6/10 37, † 30/8 05; 1 S., 1 D.; [† 25/12 1797].

4. 14/2 1798 [2. r. Cap. Aarh. Dk. 28/3 81] Niels Kirkmoe Bechmann; Pr.; [20/2 1807 Aarh. Dk.; see der].

5. 18/12 1807 [2. r. Cap. Aarh. Dk. 24/4 98] Frederik Carl Studsgaard; [4/9 1816 Aarh. Dk.; see der].

6. 4/9 1816 [Slangerup-U. 5/7 15] Prof. Jens Henrik Larsen; [† 4/7 1821 Holbæk-M.; see der].

7. 9/1 1822 [Kjetterup-G. 2/11 04, o. 21/12] Johan Peter Hald, f. 4/3 77; F. Laurits Pedersen H. af Idom, kgl. Mundskjænk; M. Maria Cathrine Schrader; St. Vibg. 93; C. 17/1 99, l.; ~ Kbh. 26/7 05 Cathrine Elisabeth Smidt, f. c. 81, † Aarh. 7/3 61; 7 B.; see Laurits M. E. H. i Snodstrup; Gerhard T. W. H. i Mygind-K.-S.; (C. H. Gyberg i Mygind-K.-S.); [† 18/11 1825].

Sixhøj nr. 1497.

8. 29/3 1826 [Østbirk-Y. 1/4 14] Mogens Lindhard; [18/9 1829 Aarh. Dk.; see der].

9. 27/11 1829 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 5/11 28] Jens Christensen Brix; [3/12 1845 Hospitalet istedetfor Aaby].

c) Aarhuus Frue Kirke og Hospital.

1. 3/12 1845 [Aarh. Frue K.-Aa. 27/11 29] Jens Christensen Brix, d. Kjærby v. Rand. 3/12 80; F. Ldmd.; St. Rand. 05; C. 12/10 09, l. egr.; Manuducteur; Sp. Gjerlev-E. 28/7 19; Cons.-Rd 28/10 36; ~ 17 Caroline Margrethe Sophie Holm, f. 28/8 96, † Kbh. 2/4 73; F. Christ. Fred. H., Bogtrykker i Kbh.; M. Sophie Elisabeth Ratenburg; mindst 3 S., 2 D.; [† 11/2 1849; vandt ved nidkjær Embedsførelse og christelig Vandel sine Menigheders Agtelse og Kjærlighed; jevn og ligefrem; ikke Falskhed i hans Sjel; beskeden og fordringsløs; see Selmers necrol. Saml. 1/520].

2. 25/5 1829 [r. Cap. Kolding o.s.v. 26/9 37] Christian Frederik Kragerop, f. Kbh. 18/2 06; F. Fred. K., Blikkenslagermstr.; M. Ane Kirstine From; St. v. W. 23; C. 22/4 28, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 20/2 30 – •/2 32; Cat. Kallundbg. 29/2 32, o. 28/3; Cons.-Rd. 9/1 60; ~ 32 Inger Margrethe Wolf, f. Vordingbg. 31/12 96, levede 68; F. Pet Rudolph W., Hører, siden Adj. ss.; M. Ragnhild Caroline Mariane Beck; B.; see Frederik R. D. K., Cat. Nestved; [† 4/1 1861; E. 2/54 og S. 2/90].

Borchs K. nr. 528.

3. 28/3 1861 [Høibjerg-E. 2/12 50] Peter Vincens Bendix, f. Vibg. 14/3 09; F. Ole Christ. B., Kbmd. og Bgrcapt.; M. Cathine Marie Bregnholm; St. Vibg. 28; C. 9/5 38, h.*; p. Cap. Kregome-V. 16/5 40, o. 20/5, tillige Institutbest. i Fdrværk. 42; Pr. Lysgd., Hids og Houlbj. HH. 25/2 53; Medl. af Vibg. Amtsrd., valgt 28/4 56 og 26/4 59; R.* 26/5 67; Pr. Vinding og Gudme HH. 31/7 74; ~ 18/10 42 Julie Sophie Meyer, f. Jægerspris 14/11 15; F. Johan Adolph M., Insp. p. Jægerspris, siden Forp. af Børglumkloster; M. Cecilie Birgitte Jacobsen; [19/10 1869 Vindinge; Pr.; † 15/3 1887].

Sixhøj nr. 1644; Elvius s. 590.

4. 23/1 1870. Ferdinand Emil Seidelin; R.* 28/1 76; see Holmsland.

———————————

 

 

Aarhuus.

No 25. Sognecapellaner til Frue Kirke.

[Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift]

P. 39; K.; M. S. III; Aarh. M.
Anm. Aaby nye Kirke indviet 1/6 1875.
———————————

a) Capellaner til Frue K. og Præster til Hospitalet.

1. 15 . . Jens Jensen Lundum, f. c. 48; ~ Marine Frandsdtr.; [† 1596; Lgst. i Aarh. Domk.].

DanKir bd. 16, s. 823 (Århus Domk.).

2. 15 . . Jens Jensen, vistnok = den i Aarh. M. omtalte Hans Hansen Zeuthen, formodentlig af Søften-F.; ~ Cecilie Lauritsdtr. Fogh, E. e. C. O. Blichfeldt til Aarh. Frue K., og † 16 . .; [† 16 . . ; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 1244 (se nedenfor).

3. 1614. Christen Madsen Ringkjøbing; vist St. i Kbh. (10); ~ Margrethe Lauritsdtr., b. 1/3 38; F. L. Pedersen Bording (Borum), Lect. i Aarh.; M. Maren Pedersdtr.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Terkild Andersen; 1 S.; 3 ~ Christen Jensen Kjær; [fmtl. † c. 1623; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 22/6 1614]

F-P s. 259 (»Christianus Matthiæ Rincopiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 750 (»Christiernus Matthiæ Rindcopius«); FWDP 25a,3; Århus Overformynderi, 28/9 1626, 17/2 1631.

3b. 1623. Jens Nielsen Storvorde, maaskee af Storvorde-S.; St. Vibg. 18; [Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1623]

KUM s. 32 (»Iohan. Nicol. Storvad. Wib.«); KS 3:2 (1877-80), s. 753 (»Joannes Nicolai Storvordus, accitus in comministrum ad Divæ Virginis Arhusii«).

4. 16 . . Jens Madsen (Phi).

5. E. f. B. 19/1 1625. Thomas Hansen; maaskee St. 17; [† el. forflyttet 16 . . ].

KUM I, s. 30 (»Thomas Johan. Colding.«); KS 3:2 (1877-80), s. 753 (»Thomas Johannis«).

 

b) Capellaner alene (Hospitalet fik præster for sig, see der).

1. k. 12/9 1642 [Hør. Aarh.] Svend Albertsen, f. Helsing.; St. Aarh. 36; ~ Johanne Christensdtr., Skifte 27/11 93; 2 ~ Johan Arentzen p. Lyngbygd.; see Etm.; [† 1680].

KUM I, s. 133 (»Sveno Albertius Helsingorensis«).

2. 22/7 1680**, o. 3/9, Erik Jacobsen Møller; St. Aarh. 74, Bacc. 77; ~ F. D. Hille (Helle) Svendsdtr., levede 93; [† 1683].

KUM II, s. 47, 72 (»Ericus Moller/Ericus Iacobi Molerus«); P-Aarh. f. 55a, opsl. 58.

3. 22/12 1683, o. 16/5 84, Lyder Jensen Lassen; [9/11 1686 Viby-T.; see Rand. St. Mort. K.].

4. 9/11 el. 22/10 1686, o. 10/12, Japhet Japhetsen el. Jeppe Jepsen Lillebrende; [15/4 1690 tillige P. t. Hosp.].

 

c) Capellaner til Frue K. og Præster til Hospitalet.

1. 15/4 1690 [Aarh. Frue K. r. Cap. 9/11 86, o. 10/12] Jeppe Jepsen Lillebrende, fmtl. f. i Lillebrænde p. Falster c. 60; St. Nykjøb. p. F. 80; ~ Dorthe Jensdtr. Seidelin, † Aarh. 16/5 02, E. e. i C. J. Wibye i Viby-T.; F. J. Jensen, Bgr. i Malmø; M. Dorthe Hansdtr. Seidelin; 2 S., 1 D.; [† 1696].

KUM I, s. 101 (»Iapetus Iapeti Lillbrennius«); P-Aarh. f. 57b, opsl. 61 (»Japetus Japeti Lillebrendiu«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 73; Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 6, 12.

2. 14/1 1696 [Fp. i England og Braband, o. 15/2 93] Hans Toxverd af Toksværd, f. c. 68; St. Hlh. 87; C. 14/8 89, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 25/6 92 – 11/3 93; ~ Aarh. Dk. 23/9 96 Anna Christiane Ludvigsdtr. Pontoppidan af Aarh. Dk., b. 21/7 51; 3 S., 2 D.; see Frants H. T. i Nim-U.; Etm.; H. H. Hatting i Hatting; [† c. •/8 1724].

KUM II, s. 153 (»Iohannes Francisci Togsverus«); Borchs K. nr. 21; PT 16:6 (1978), s. 196-197 (I. Carlsen: Slægten Toxværd); Kbg. Århus Dk. (1685-1728) opsl. 41 (vielse); Danske Kancelli: Sønnens kaldsbrev af 5/8, hvor faren oplyses at være død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 5.

3. 5/8 1724. F. S. Ludvig Hansen Toxverd; [28/5 1740 tillige Aaby].

 

d) Capellaner til Frue K. og Præster til Hosp. og Aaby.

1. 28/5 1740 [r. Cap. t. Aarh. Frue K. o.s.v. 5/8 24] Ludvig Hansen Toxverd, f. c. 98; St. pr. 16, Bacc. 17; 1 ~ Ingeborg Marie Splid; u. B.; 2 ~ Brabrand 18/6 26 Sidsel Andersdtr. Hutfeld; [† 1741].

KUM II, s. 396, 406 (»Ludovicus Toxsverdt«, 18 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev (efter sin afdøde far).

2. 6/10 1741 [Sal-G. 19/3 37] Mag. Ole Pedersen Kleve, f. Kbh. 08; F. P. Iversen K.; M. Anna Formann; St. pr. 30; C. 28/6 34, n.; p. Cap. Karise-A. 23/4 36, o. 25/4; Mag. 44; ~ 37 Mette Palene Hansdtr. Rosborg, f. 18/2 21; F. H. Hansen R. p. Friisholt; M. Helle Madsdtr.; 1 S., 1 D.; [# 1749 som mente captus; † paa Bornholm; Underlig og urimelig].

KUM II, s. 524 (»Olaus Klevius«, 23 år gl.).

3. 17/10 1749. Christian Ludvig Antonsen Sundt; [9/5 1755 Saxild-N.; see der].

4. 1/8 1755. Frederik Christian Johansen Schönau; [28/9 1764 Kregome-V.; see der].

 

e) Capellaner til Frue og Præster til Hospitalet.

1. 25/1 1765, o. 27/3, Jørgen Stauning; [5/2 1777 Vaalse; see Stege].

2. 30/4 1777 [Aman. Aarh. 1/5 70] Frederik Rasch, tillige Aman.; [12/9 1794 Kristrup-H.; see Harridslev-A.].

3. 11/7 1794 [r. Cap. Skanderborg-S.-S. 21/1 91, o. 2/3] Michael Frederik Jahnsen*, f. Aarh. 3/7 60; F. Joh. Fred. J., Farver og Trykker; M. Kirstine Dallerup; St. Aarh. 82; C. 25/4 86, h.; ~ 91 Else Cathrine Aabye, f. Od. 7/4 59, † 3/8 32; F. Laur. Aa., Rgmtsqvarteermstr. og Rdmd.; M. Anna Margrethe Langsted; 2 S., 1 D.; [† 7/4 1845; en ualmindelig legemskraftig Personlighed; B. D. G. 1/181; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 16, s. 1325 (se nedenfor).

f) Capellaner til Frue og Præster til Aaby.

1. 7/2 1846. Lic. th. Ole Christian Lund Gad; [6/11 1852 Søllerød; see der].

2. 25/2 1853 [c. Adj. Aarh. Realsk. 3/8 47; Adj. ss. 29/9 48] Alfred Hjalmar Elmquist; [8/3 1864 Virring-E.; see der].

3. 12/5 1864 [p. Cap. Farum-V. 4/4 56, o. 23/4; Jetsmark 13/1 58] Jens Vahl, f. Aalbg. 24/11 28; F. Henrik V., Reg.-Chir.; M. Vilh. Bøggild; St. Sorø 48; C. 20/1 54, l.; ~ 9/11 64 Emilie Magdalene Christine Worm, f. 10/6 36; F. Propr. Jacob W. til Aldumgd., senere til Kalsbøl, Aggershvile og Vibygd. v. Aarh.; M. Andriette Justine Hastrup; (67) 2 D.; [30/9 1869 Ø. Snede; Karrebæk 22/9 77].

4. 29/11 1869 [forhenv. Hofp. hos Kong Georg i Grækenld., o. 28/2 64] Lic. theol. Theodor Vilhelm Laurits Hansen; [19/4 1877 Østrup-H.; see der].

5. 11/7 1877 [Cap. p. p. Randlev-B. 12/4 72, o. 3/7] Jacob Nicolai Zahrtmann af Hatting-T., f. 3/8 45; St. Hors. 64; C. 21/1 70 h1.; (77) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Århus Vor Frue Kirke, s. 1003-1288; Århus Hospitals Kirkesal, s. 1289-1311; Kirkegårde i Århus, s. 1318-1328; Åby Kirke, s. 1429-1452.
Rørdam, Holger Fr.: Nogle Præstebiografier: Johan Matthis Hammerich. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 91-97.