Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1254. Vaalse (St. Johannis K.),

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 2/149; Rh. 2/159; M. S. 2-b/64; L. P. B.-Z; Lkm. 2/711; Kbg. 1673.
———————————

1. 1537. Mogens Jacobsen Ørn; [† 1559].

2. 1559. Niels Sørensen; [† 1571 (77?)].

3. 1571 (77?). Jørgen Jensen Faaborg; ~ Karen Hansdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1603].

»see Hans J. F. i N. Alslev« udgår, han var fra Åstrup i Fyn.

4. 1603 [p. Cap.* 99] Eskil Hansen, f. Svendbg.; ~ F. E.; [† 15/9 1618; Ligst.].

DanKir bd. 8, s. 1214 (se nedenfor).

5. 1618 [r. Cap. Nykjøb.-S. 12] Niels Kjær (Wellejus), f., vistnok Veile, 76; p. Cap. i N.; i Slesvig c. 08; ~ Anna Pedersdtr.; [† 2/10 1623; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 1214 (se nedenfor).

6. 1623 [r. Cap. Nykjøb.-S. 20] Rasmus Sørensen Rosenquist, f. c. 94; St. Nykjøb. p. F. 17; St. i Wittenberg 20; r. Cap. Rødby-R., o. 11/8 19; ~ Kirsten Hansdtr.; 1 S., 1 D.; see Eskil R. R. i Vesterborg-B.; (C. V. Kneutel her); [† 1639; Lgst.].

KUM I, s. 28 (»Erasmus Severini«); Helk I, s. 364; KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Erasmus Severinus«, 25 år gl.); DanKir bd. 8, s. 1214 (se nedenfor).

7. k. •/6 1639 [r. Cap. Rudkjøb.-S., tillige Rtr., o. 4/11 38] Christopher Hansen Bech af Ønslev, f. 10; St. Helsing. 33; [† 9/5 1673; beskyldte Formandens Enke for Hoer].

KUM I, s. 118 (»Christophorus Iohannis Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Christophorus Johannis Falsterus«, 28 år gl.).

8. 7/2 1667**, o. 19/4, Christian Valentinsen Kneutel, f. Nykjøb. p. F. 30; F. V. Henriksen K., Dronning Sophies(1) Apoth.; M. Lisbeth Mortensdtr.; St. pr. 55; 1 ~ Margrethe Poulsdtr., Datterdtr. af R. S. Rosenquist her, f. c. 45, b. 10/9 75; M. Bodil Rasmusdtr. Rosenquist; 2 S., 1 D.; 2 ~ Margrethe Jørgensdtr. Stadager af Stadager, f. c. 50, b. 11/4 84; 1 S., 3 D.; 3 ~ Anna Cathrine Jensdtr. Skytte af Tingsted; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 15/7 1707; havde Stridigheder med Capellanen, som han flere Gange overfusede; saaledes sagde han engang til ham i Kirken: „Lich fossen, Du Hundsfot!“ Plantede 365 Frugttræer i Alleer; Lgst.].

KUM I, s. 257 (»Christianus Kneutelinus«); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 138; PT 1980, s. 141-142 (Købmænd i Stubbekøbing); DanKir bd. 8, s. 1214 (se nedenfor).

9. 18/7 1696** [Hør. Nakskov . . ] Thomas Hansen Rostorph af Nakskov-B., f. Nykjøb. p. F. 60; St. Sorø 79; ~ 7/8 08 F. E., b. Nykjøb. 12/2 32; u. B.; [† 24/12 1721].

KUM II, s. 94 (»Thomas Iohannis Rostorpius«); SB s. 211.

10. 13/2 1722 [r. Cap. Nykjøb.-S. 24/1 10] Mag. Hans Hansen Bødtker, f. Sundby 1/1 74; F. H. B.; M. Marg. . . . ; Hør. og Cant. Nykjøb. p. F. 95; Bacc. 96; C. 6/6 09, h.; Mag. Kbh. 28/5 10; Pr. . . ; ~ 10 Maren Simonsdtr. Aarhuus af Halsted-A., f. 12/10 89, b. 4/1 20; 3 S., 3 D.; 2 ~ 16/12 22 Ingeborg Christiansdtr. Kruse, † Nykjøb. p. F. 21/4 39; F. C. K., Hofgartner v. Nykjøb. Slot; M. Bodil Christiane Simonsdtr. Aarhus, 1. Hustrus Sstr.; 3 S., 3 D.; [b. 1/3 1735].

KUM II, s. 216 (»Ioh. Iohnnnis Bødker«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 53; Nykøbing Falster byfoged, nr. 694.

11. 18/3 1735 [Anholt 22/6 31, o. 28/9] Johan Henrik Abrahamsen Schrøder af Torkildstrup-B., f. 6/4 05; St. Nykjøb. 25; C. 4/5 28, h.; ~ Nykjøb. 6/9 29 Bodil Larsdtr. Hald, f. 11/2 97, † 25/1 47; F. L. Pedersen H., Vandmøller; M. Anne Simonsdtr. From; 4 D.; 2 ~ 17/10 49 Charlotte Amalie Christiansdtr. Getreuer af Ønslev-E., f. 13/9 29, † 10/5 84; 3 S., 3 D.; [† 27/5 1758].

KUM II, s. 472 (»Ioh. Henricus Schrøderus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 841; PT 13:6 (1958), s. 84 (Flindt).

12. 18/8 1758 [Fp. ved Livgarden . . . ] Lorents Pedersen Floor, f. Trondhj. 10/8 20; F. P. F., Skcpt.; M. Elisabeth Lucie Flensborg; St. Trondhj. 39; C. 2/12 45, h.; p. Cap. Ørkedal (Orkdal), Trondhj. St., 29/7 46, o. 14/12; Meldal, samme Stift, 47; r. Cap. ss. 9/8 48; Fp. v. Artilleriet 53; Hjelpep. i Birkerød . . . ; ~ 2/5 59 Elisabeth Milan, f. Kbh. 40; F. Gabriel Ferdinand M., Hofforgylder, siden Bgmstr. i Helsingør; M. Anne Marie Jensdtr. Mørch (Sstr. t. Martha C. M. ~ S. N. Bisted i Levring-H. og Moster t. A. M. Kutcher ~ J. I. J. Colding i Brøndby V. og Ø.); 1 S., 7 D.; 2 ~ 28/11 77 Hans Jacob Lemming, Færgemd. i Guldborg og † 30/9 08; see Gabriel F. F. i Solbjerg-S.; [† 15/12 1776].

KUM II, s. 607 (»Laurentius Flor«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1819.

13. 5/2 1777 [r. Cap. Frue K. i Aarh. o. s. v. 25/1 65] Jørgen Stauning; [1/12 1779 Maribo-H.; see Stege].

14. 1/12 1779 [Miss. v. Clausholm og Christianshaab. i Grld. 20/4 70, o. 27/4] Hans Egede Saabye; [3/2 1792 Raklev; see Udby i F.].

15. 17/2 1792 [p. Cap. Trondhjems Dk. 5/9 81; Fp. 88] Johan Henriksen Formann, f. Bergen 29/10 47; F. H. Jansen, Kbmd.; St. Bergen 67; C. 1/6 69, n.; ~ 7/6 92 Sophie Henriette v. Deurs, f. 20/6 72; F. Jstrd. Jacob Christian v. D., Grossr.; M. Henriette Johanne Dorothea de Ployart; 6 S., 1 D.; sep. 18/2 03; 2 ~ c. 14 Cclrd. Peter Dahlstrøm og † 2/8 32; see Jacob C. F. i Kundby; [† 31/1 1817; dygtig Præst og god Taler, men heftig og opfarende, hvilket paa Grund af ulykkelige Familieforhold tiltog bestandigt mere].

KUM III, s. 274 (»Ioannes Henricus Formand«, 20 år gl.).

16. 21/5 1817 [o. Cat. Kbh. Holmens K. 31/7 12, tillige P. v. det civ. Arresthuus 31/10 15] Jens Eriksen Wraae; [13/1 1832 Kippinge-B.; see der].

17. 2/5 1832 [Hals 14/9 27] Frederik Carl Rosen; [19/5 1845 Kjettinge-B.; see der].

18. 28/7 1845 [Tæbring-O.-R. 20/1 30] Peter Høy Aabye; [10/3 1849 Anst-G.; see der].

19. 25/9 1849 [Kobberup-F.-G. 28/6 36] Anders Ammentorp; [24/8 1860 Tirsted-S.-V.; see der].

20. 30/10 1860 [Ærøskjøb. 8/7 51] Harald Valdemar Dahlerup; [29/9 1868 Ørbæk; see der].

21. 26/11 1868 [Ø. Nykirke-G. 19/4 59] Johan Conrad Bolvig, f. Karensdal v. Fred. 28/10 21; F. Krigsass. Jens Gert B., Propr.; M. Christiane Dau; St. Kold. 40; C. 28/4 46, l.; p. Cap. Greis-S. 12/6 47, o. 11/8; past. vic. Ø. Nykirke-G. 57; # Give 22/1 66; ~ Bergen 28/7 54 Sophie Jaunsen, f. Bergen 2/12 26; F. Severin J., Mægler; M. Nicol. Schjoldberg; (67) 4 S., 2 D.; [7/6 1882 Fanefjord].

———————————

Noter:

(1) Dronning Sophie = Frederik den II.s Enke, Mor til Christian IV. Hun havde faaet Falster som Livgeding, dvs. underhold (i jordegods ell. løsøre), der blev tillagt en person for dennes levetid, især om det underhold, der tillagdes en enkedronning. Det blev som en Landsforvisning, fordi hun ville blande sig i sønnens Opdragelse. Hun holdt stort Hof paa Nykøbing Slot, hvor hun residerede fra 1594 til sin Død i 1631.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. bd. 2, Kiøbenhavn 1794, (Vaaels Sogn: s. 199-200 og 244-248).
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Vålse kirke, s. 1202-1215.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Vaalse: bd. 2, s. 199-223.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Waaels Sogn s. 199-200, Præsterne: s. 244-248).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Vaalse Sogn s. 158-165, Præsterne: s. 159). PDF-udgave.