Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1195. Torkildstrup og efter Rescr. 17/4 1688 og fra 11/10 92 Lillebrænde,

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 2/174; Rh. 2/130; M. S. 2-b/58 og 76; Lkm. 2/766; Kbg. Torkildstrup 1696, Lillebrænde 1710.
———————————

1. (1549). Hans Pedersen; [† c. 1549].

2. 1549. Jens Jensen; [† 5/4 1580; Gravramme].

DanKir bd. 8, s. 1146 (se nedenfor).

3. 1580. Peder Christensen Jyde; [† 1608].

4. 1608. Mag. Christopher Jørgensen Svindinge af Svindinge; vist St. 07; 1 ~ . . . ; 2 ~ Karine Jørgensdtr., f. c. 00; med begge 10 B.; 2 ~ Etm.; [† 25/6 1623; vist en Slægtning af P. J. Klingenberg i S. Broby].

FS nr. 244 (»Christophorus Georgii Neoburgensis«); DanKir bd. 8, s. 1146 (se nedenfor).

5. k. 3/7 1623 [r. Cap. Østofte, o. 1/4 22] Peder Hansen Bruun af Østofte, f. 94; St. Sorø 13; St. i Rostock 16; Bacc. Kbh. 18; Hør Od. 18, Huslærer hos Corfitz Rud c. 20; 1 ~ F. E., † 13/3 31; 4 B.; 2 ~ Dorothea Rasmusdtr., f. c. 16, † 9/12 44; 7 B.; 3 ~ (47) Lucie . . . ; 3 B.; 4 ~ (50) Ellen el. Helene . . . ; 4 B.; see N. P. Brunow i Od. Frue K.; Rasmus P. B. i Klinte-G.; den ældste Søn af 2. Ægtesk. Hans P. B. blev P., (var 57 C. theol.), men er ikke funden; [† 25/5 1653; Eptph.].

KUM I, s. 11, 33 (»Petrus Iohannis Brunovius«); SB s. 125; Helk I, s. 185; KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Petrus Johannides Brunovius«, 28 år gl.); HT-Sadolin s. 524; DanKir bd. 8, s. 1145 (se nedenfor).

6. 19/6 53, o. 10/7. Niels Hansen Munch; [17/10 1665 Helsing. St. Olai K. 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

7. 18/12 1665 [p. Cap. Feiø 63] Dines Jacobsen Rosendal, f., vistnok paa Lolld., 30; St. Sorø 53; ~ 66 (Bev. 26/11) Maren Nielsdtr., † Nykjøb. 93; 8 B., hvoraf 2 S., 4 D.; [† 1681].

KUM I, s. 239 (»Dionysius Iacobi Lollandus«); SB s. 172.

8. 12/3 1681. Christopher Jensen Kaalund af Herfølge-S., f. 54; St. Roesk. 72; C. 30/9 74, n.; tillige Lillebrænde 10/10 92; Pr. (95); ~ Haslev 27/6 81 Karen Lauritsdtr.; F. Laurits Olsen, Degn i Haslev; M. Anne Jacobsdtr. af Sandby-V.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Jens C. K. i Tirsted-S.-V.; H. E. Wolf i Skjelby-Gj.; [† 1696; hans Initialer og Navn paa Altertavlen 1695].

KUM II, s. 31 (»Christophorus Iani Kaalund«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 50; SjDegn s. 133-34; Kbg. Haslev (1645-1740) opsl. 73 (vielse); DanKir bd. 8, s. 1136, 1140 (se nedenfor).

9. 28/9 1696, o. Fraugde K. Trin. S., Mag. Abraham Mortensen Schrøder, f. Stubbekjøb. 30/3 62; St. Stubbekjøb. 84; Mag. Kbh. 24/5 02; Pr. •/11 23; 1 ~ F. E., † •/9 99; 1 S.; 2 ~ Birthe Cathrine Henriksdtr. Seck, f. Kbh. 19/1 82, † 24/7 20; F. H. S., Staldskriver og kgl. Herold; M. Magd. Sybille Gregersdtr. Zimmer af Nykjøb.-S.; 6 S., 7 D.; 3 ~ 11/8 21 Marie Elisabeth Johansdtr. Hagemejer, f. p. Skjørringe 93, † Nysted 27/2 70; F. J. Caspar H.; M. Marg. Paal; 4 S.; see Johan H. A. S. i Vaalse; [† 29/6 1726; Pg. br. 24/10 19 ved Ildspaasættelse, hvorved en Søn indebrændte. Brandstifterne vilde hevne sig paa Præsten, uvist af hvilken Grund; bekostede 1710 Pulpituret i Lillebrænde K.].

KUM II, s. 133, 273 (»Abrahamus Martini Schrøderus«); DanKir bd. 8, s. 1156 (se nedenfor).

10. 3/9 1726 [r. Cap. Nykjøb.-S. 25/4 22] Christian Ludvigsen Pontoppidan; [17/8 1736 Ebeltoft-D.; see Aarh. Dk.].

11. 17/8 1736, o. 26/9 [Rtr. Svendbg. 23/11 30] Poul Mathias Lorentsen Bildsøe; [9/5 1738 Kbh. d. Garn.; see Kbh. Holmens K.].

12. 1/8 1738 [p. Cap. Sandeherred, Aggershuus St., 4/12 33] Christian Jensen; [9/10 1739 dansk Compastor i St. Magleby; see Slag. St. Mikkels K.].

13. 8/1 1740 [Herlufsholm 31/10 22**] Børge Dinesen Pontoppidan af S. Broby, f. 20/8 83; St. Od. 02, Bacc. 03; C. 25/5 05, h.; r. Cap. Rudkjøb.-S. 30/6 10, o. 17/12; ~ 8/4 23 Magdalene Sophie Leegaard, f. •/5 00, b. Stubbekjøb. 11/8 60; 5 S., 3 D.; see J. Schaarup, r. Cap. i Mariager-H.-S.; Dines P. i Lundum-H.; Johan L. C. B. P. til Aalbg. Bud. K.; [† 17/5 1758].

KUM II, s. 275, 282 (»Byrgerus Dionysii Pontoppidanus«, 19 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev Rudkøbing, ansøgning om samme.

14. 18/8 1758 [r. Cap. Quinnesdal (Kvinesdal), Christiansands St., 18/6 51, o. 3/11] Mathias Garman Gundersen Bergh, f. Strømsø 7/3 25; F. G. Garman B., tidligere Kbmd. i London; M. Mary Dalthen; St. pr. 43; C. 1/6 45, n.; ~ 8/8 52 Elisabeth Faye, f. Holt 1/2 32, † 17/10 08; F. Gerhard (Gjert) Davidsen F., Sp. Holt, Christiansands St.; M. Anna Cathrine Hansdtr. Pay; 10 B. (hvoraf nogle dødfødte); [1774 Toten, Aggershuus St.; † 15/5 82; Pg. br. 60].

Andreas Faye: Bidrag til Holts Presters og Prestegjelds Historie. Arendal 1859; NST 13 (1952), s. 51.

15. 19/5 1774 [p. Cap. Baarse-B. 12/10 70, o. 19/10] Søren Sørensen Ingemann, f. Stege 22/5 35; F. S. I., Smed; M. Bodil Post; St. Vdbg. 56; C. 12/6 62, n.; Pr. 13/2 82–97; ~ 31/7 76 Birgitte Swane, d. Chrhvn. 25/5 51, † Slag. 3/5 09; F. Lars S., Skibscpt.; M. Joh. Marie Harbow; 5 S., 4 D.; see Søren L. I. i Aarby; N. C. Spur i Hobro-S.; blandt Børnene var den berømte Digter, Cfrrd. Bernhard Severin I.; [† 31/12 1799; Kisteplade].

DanKir bd. 8, s. 1147 (se nedenfor).

16. 4/3 1800 [St. Jørgensbjerg-I. 3/1 98] Otto Grundtvig; Pr. 05; [23/5 1823 Gladsaxe-H.; see der].

17. 22/10 1823 [Broust 14/5 17] Carl Frederik Jansen, f. Kbh. 13/10 77; (Halvbdr. t. Hans Peter i Saltum-H.); F. Michael Hansen J., Parykmager, siden Spisevært; M. Christine Marie Niemeyer; St. pr. 92; C. 29/10 99, n.; Hør. Aarh. til Reformen 20/12 05; p. Cap. Aalbg. Bud. K. 15/5 07, o. 10/6; Sp. Broust-S. 21/7 09; Apr. 11/6 17; ~ Aarh. 13/10 02 sin Cousine Anne Cathrine Jansen af Aarh. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Holstebro 28/2 78, † Stubbekjøb. 19/2 42; 13 B.; [† 26/6 1831; „Behandlede som Hør. sine Diciple med Mildhed, men han var neppe sit Embede voxen“. See Hist. Tidskr. IV. 3/70].

PT 1982, s. 94-95 (Sletting).

18. 28/9 1831 [Herslev-V. 28/2 16] Hans Jørgen Giessing; [3/12 1842 Ballerup-M.; see der].

19. 10/2 1843 [Radsted 4/1 32] Dr. phil. Hans Ulrik Møller; # Stpr. 2/9 52; [10/12 1855 Thoreby; see der].

20. 10/4 1856 [Lyngby-A. 2/6 43] Prof., Lic. th. Frederik Nielsen; [8/2 1863 Thoreby; see der].

21. 19/4 1863 [Vestervig-A. 7/10 48] Carl Ludvig Poulsen, f. Slag. 16/1 06; F. Mathias P., Bager; M. Maria Marg. Eggers; St. Slag. 23; C. 14/1 31, l.; Sp. Harring-S. 9/6 35, o. 10/8; Pr. 10/3 49; ~ Kbh. Trin. K. 23/4 36 Marie Brøndum, f. Kbh. 7/2 16; F. Christen Anton B., Brbr.; M. Marie Rosenkrantz; 4 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Torkilstrup Kirke, s. 1130-1147; Lillebrænde Kirke, s. 1148-1158.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Torkildstrup: bd. 2, s. 174-199.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Torkilstrup Sogn s. 192-193, Præsterne: s. 221-227).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Torkildstrup Sogn s. 129-136, Præsterne: s. 130). PDF-udgave.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 158. Brænde (Lille-),

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

B. F. G. 2/171; Kbg. 1710.
———————————

0. 8/9 1525. Jens Ludolphsen (Joannes Ludolpi).

FR s. 91.

1. (1530. 49). Hans Hansen; ved hans Død søgte Sognefolkene i nogen Tid til Stubbekjøb. K., og B. K. blev tillukket; men, da de besværede sig over Forandringen, fik Biskop Mag. Niels Jespersen Brev, at han skulde tilsige Præsten i Stubbekjøb., at holde en Capellan til B., eller, hvis han ikke vilde, forskaffe Beboerne en Sp.

2. (1584). Niels Hansen.

3. 1599 [p. Cap. N. Vedby . . ] David Sørensen.

4. (1627). Jens Lauritsen; maaskee St. Slag. 20.

KUM I, s. 39 (»Ianus Laurentii Cimber«).

5. o. Ønslev K. 9/7 1630. Jørgen Hansen Kruse, f. 91; St. Nyborg 21; ~ Kirstine . . . ; [† 1664].

KUM I, s. 49 (»Georgius Iohannis Crusius Lolandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Georgius Johannis«, 39 år gl.).

6. 1664 [p. Cap.*, o. 17/8 62] Gregers Madsen; [27/3 1679 Feiø; see der].

7. 27/3 1679 [Hør. Nykjøb., i. 28/5 75] Eskil Augustinsen Schandorf af Thoreby; St. Sorø 68; [† 1682].

KUM II, s. 10 (»Aeschelius Augustini Scandorfius«); SB s. 200.

8. 9/9 1682. Jørgen Olufsen Kallundborg; [11/10 1692 Gundslev; see der].

Derefter 11/10 1692 , ifølge Rescr. 17/8 88, Annex til Torkildstrup; see dette.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Lillebrænde Kirke, s. 1148-1158.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Lillebrænde: bd. 2, s. 171-174.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Lillebrænde Sogn: s. 193-194, Præsterne: s. 193).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Lillebrænde Sogn s. 136-137, Præsterne: s. 136). PDF-udgave.