Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 19. Aarby,

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/155; U. A. H.; K. M. 15; Adressecontoirets Efterretninger 1764/196;
Lkm. 1/934; M. 111; Kbg. 1800.
———————————

0. (1540). Jens Jørgensen; [vist † før 1545].

KS 2:5 (1869-71), s. 161-162 (se nedenfor).

1. 15 . . Hans (Aarby); see Etm.

2. (1584). F. S. Niels Hansen (Aarby); ~ . . . . Jensdtr. Winstrup, af Kbh. Nic. K.; 2 ~ Etm.

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 152, 154 (se nedenfor).

3. (1608. 10). Søren Jørgensen Callundborg; [1615 Kallundborg; see der; (Efter M. † her 1610?)].

4. 1615. F. Bdr. Mads Jørgensen Callundborg af Kallundborg; St. 12; ~ Anna . . . , † 4/7 30; [† 7/3 1630].

KUM I, s. 4 (»Matthias Georgii Callundb.«); KS 2:5 (1869-71), s. 154, 155, 157 (se nedenfor).

5. o. 21/4 1630 [Rtr. Kallundbg. 27] Niels Thomsen Roeskilde; St. Roesk. 21, Bacc. 24; Hør. Roesk. 24; [† 7/7 1630; Eptph.].

KUM I, s. 53, 67 (»Nicolaus Thomæ Roëschildensis«, »Nicolaus Thomæ f., scholæ Roëschild. collega«); KS 2:5 (1869-71), s. 157 (se nedenfor); PT 8:6 (1927), s. 190.

6. k. 18/7 1630 [r. Cap. Kallundbg., o. 17/5 26] Mads Mouritsen Kjøbenhavn; St. Skien i Norge 21; ~ Dorthea Christophersdtr., 23/10 37; 2 ~ (45) Karen Lauritsdtr.; see J. M. Aarby i Sorterup-O.; P. Mathiesen t. Aalbg. Hosp.; [† 4/3 1649; nævnt 1628, da han var i Kallundbg., paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift; Eptph. over Hustru].

KUM I, s. 51 (»Matthias Mavritius Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 189; KS 2:5 (1869-71), s. 155 (se nedenfor); 2:6 (1872-73), s. 385; Kopskatten 1645, opsl. 92; DanKir bd. 4, s. 1488 (se nedenfor).

7. 1649 [p. Cap. Tømmerup, o. 2/5 49] Caspar Henriksen Rakløv, vistnok af Kallundborg, f. Raklev; St. Kbh. 40; ~ Birgitte Christensdtr. Herløv, † 91; see H. J. Aarby i Terslev-Ø.; M. J. Aarby i Vallekilde-H.; [† 21/11 1680].

KUM I, s. 156 (»Casparus Henricj Raclevius«).

8. 16/2 1669**, o. 9/6 68, Peder Jensen Raer; St. Kallundbg. 60; ~ Vallekilde 15/11 88 Ingeborg Jensdtr.; see Etm.; [† 12/10 1699; gav et Huus til 2 Fattige].

KUM I, s. 292 (»Petrus Iani Raerus«).

9. 14/11 1699. Poul Johansen Duus; F. Johan D. i Rønnebæk; M. Birgitte Andersdtr. (2 ~ J. J. Guldsmed i Rønnebæk-O.); St. Hlh. 92; ~ F. D. Karen Pedersdtr. Raer, f. c. 73, b. Tommerup 18/2 45; 3 S., 2 D.; see Peder P. D. i St. Jørgens-S.; [† 25/1 1726; Eptph.].

KUM II, s. 190 (»Paulus Iohannis Dusius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 88, i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 51; DanKir bd. 4, s. 1488 (se nedenfor); Kbg. Tommerup (1646-1779), opsl. 283 (enkens begr.).

10. 1/3 1726. Laurits Thuesen Lyster, af Aaker, f. 20/2 91; St. Bornholm 10; ~ 26 Maria Stibolt, † Kbh. •/11 42; F. Hans Andresen S., Oberstlieut. og Command. p. Christiansø; M. Sophie Amalie Westerwald; see T. L. Lend i Vollerslev-G.; J. T. V. J. Prom i Kvislemark-F.; [† 19/5 1739; Eptph.].

KUM II, s. 352 (»Laurentius Lüster/Luster«, 19 år gl.); PT 1983, s. 127; DanKir bd. 4, s. 1488 (se nedenfor); Lystergruppen 2006: Lyster-slægtens vej til Bornholm.

11. 19/6 1739 [Kornerup-S. 31/5 37, o. 5/7] Johan Abrahamsen Kløcker, f. Kbh. 15/11 09; F. A. K., Gross.; M. Elisabeth v. Lengercken; St. pr. 29; C. 36, h.; 1 ~ 13/11 37 Anna Helene Jacobsdtr. Ursin, † 43; (Sstr. t. Laurits C. J. U. i Lindelse, t. Else C. J. U. ~ H. S. Fabricius i Rudkjøb.-S. og Halvsstr. t. Margrethe E. J. U. ~ M. J. Hvistendahl, N. Cap. t. Kbh. Frue K. ); F. J. Lauritsen U. F. af Jerslev-B., Bskrvr. i Kbh.; M. Margrethe Cathrine Christophersdtr. Tønder; 1 S., 1 D. i Kornerup; 2 ~ 24/9 47 Maren Flesborg, f. 23, † 4/10 79; med begge mindst 9 B.; [† 15/12 1755].

KUM II, s. 509 (»Iohannes Kløcker«, 20 år gl.); KS 3:5 (1884-86), s. 552-553 (Kornerup og Svogerslev); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2156, Københavns stadsret nr. 259.

12. 16/1 1756, o. 11/10, Thomas Johansen Schwermann, f. Kbh. 14/7 31; F. Johan Ludvig S., Skriver v. Tøihuset, siden p. Bonderupgd., Sjælland; M. Sophie Christiane (Bertelsdtr.) Bartholin; St. Fdbg. 48; C. 52; 1 ~ . . . . Henriksdtr. Kreiberg, Sstr. t. David H. K. i Rørby; F. H. K., stempelforv. v. Øresunds Toldkammer; M. Lovise Fischer; 2 ~ Kbh. Petri K. 18/1 58 Ulrikke Margrethe Ehlers, f. c. 36, † 18/1 07; (Sstr. t. Anna C. O. E. ~ N. J. Glatved i Stubbekjøb.-M.); F. Otto Christian E., insp. for Kronprindsens Bygninger; M. Margrethe Christine Schreiber; [† 16/5 1768].

KUM III, s. 81 (»Thomas Iohannes Schwerman«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867; Københavns borgret nr. 331.

13. 2/6 1768, o. 23/11, Stephan Flensborg, f. Horsens 6/5 43; (Broder til Ole F. i Harlev-F. og t. Thomas F. i Eltang-V.); F. Cclrd. Andreas F., Bgmstr.; M. Anna Cathrine Stephansdtr.; St. Hors. 62, Bacc. 63; C. 26/6 65, h.; ~ Horsens 13/11 71 Sara Christine Frimodt af Horsens; [† 21/10 el. 31/10 1809].

KUM III, s. 223, 239 (»Stephanus Flensborg«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Vielse.

14. 30/12 1809. Severin Laurits Ingemann af Torkildstrup-B. og Bdr. t. den berømte Digter, f. 22/6 78; St. Nykjøb. 94; C. 5/5 01, l.; ~ Dorthea Kikibusch, vistnok fra Slag., † Slag.; 1 B.; [† 6/1 1813].

15. 26/7 1813, o. 6/10, Christian Bedsted; [28/9 1827 Værslev-J.; see der].

16. 7/12 1827 [N. Omme-B. 12/6 18, o. 9/10] Hans Thomsen Buhl, f. Fred. 12/7 86; F. Jstrd. Hans B.; M. Mathea Dorthea Thomsen; St. Skouboes Inst. 02; C. 10/1 10, l.; Adj. Fred. . . . ; ~ Christine Vilhelmine Paasche, f. 24/12 92 (levede i Kbh. 57); [† 13/12 1836; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 4, s. 1489 (se nedenfor).

17. 11/3 1837 [Ølsted 11/11 31] Johan Frederik Holst; [21/4 1848 Svallerup; see Magleby p. L.].

18. 26/6 1848 [Vilsted-V. 23/10 41] Carl Ludvig Jensen; Pr. 14/11 60 (1/1 61); [26/6 1865 Uby; see der].

19. 20/10 1865 [Veilby-H. 6/12 57] Joachim Christian Møller, f. Kbh. 19/4 12; (Halvbdr. t. Johannes M., o. kat. i Odense); F. Dr. theol. og Prof. Jens M.; M. Abel Sophie Lund; St. Vdbg. 30; C. 26/11 36, h.; Alumn. p. Walchendorfs Coll.; Lærer Kbh. Aftensk.; o. Cat. Nyborg 27/5 48, o. 28/7; Sp. Olsker-A. 19/6 53; 1 ~ 23/5 44 Georgine Christiane Paulia Boethe, f. p. Juellinge, Hellested S., 11/8 15, † 7/3 45; (Sstr. t. Vilhelm J. J. B. i Karby-H.-R. og Moster t. Georgine M. S. D. ~ J. V. C. Skram i Grønbæk-S. og t. Sophie F. C. D. ~ J. S. D. Branth, o. Cat. i Skjelskør); F. Carl Johan Jacob B., Forv. af Juellinge, Tryggevælde og Alslevgd.; M. Georgine Knipschild; 1 S.; 2 ~ 23/7 48 Caroline Gustafva Borgstrøm, f. Malmø 11/12 17, † 25/6 99; F. Cancelliskriver; M. Brita Christine Borgstrøm; 3 S.; [# 31/5 1878; † 17/2 79; E. 2/399 og S. 2/493].

AaDB s. 76; Elvius s. 28.

20. 6/9 1878, o. 30/10 [c. Adj. Hlh. 1/3 70; Adj. ss. 2/6 s. A.; c. Adj. Roesk. 16/8 73; Adj. ss. 16/5 74] Andreas Frederik Boje, f. Kbh. 16/2 41; F. Fred. Sev. B. af Stadager-K., Urtekmr.; M. Anna Elisabeth Hornemann Steenberg; St. Kbh. 60; C. 18/1 66, l.; Huslærer 67–68; Alumnus p. Borchs Coll. 6/1 69 – 13/3 70; Manuduct. og Pærer v. Haderslev Pæreres Sk.; ; ~ Kbh. Frue K. 12/5 75 Marie Sophie Mathilde Scharling, f. 22/11 48; F. Dr. phil. Edv. Aug. S., Prof i Kjemi v. Kbh. Univ.; M. Karen Ørsted; (78) u. B.; [13/11 1889 Helsinge-V.; har udgivet flere Skrifter].

Borchs K. nr. 735; Elvius s. 28; G-HF I, s. 350-351.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Årby Kirke, s. 1443-1495.
Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.