Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 736. Lindelse,

Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/104; Lkm. 2/508; St. M.; L. S. v. W.; Kbg. 1706 (÷ 1765–68).
———————————

0. 25/3 1527. Laurits . . .

FR s. 128.

1. (1537). Hans Zachariesen.

2. (1552). Mads Pedersen; maaskee St. 20; faldt ud af Klokketaarnet og slog sig ihjel.

FS nr. 558 (»Matthias Petri«).

3. (1570. 1608). Mikkel Ibsen* el. Jepsen; [† 1623].

4. E. f. B. 23/2 1623 [p. Cap.* 12] Zacharias Hansen, f. c. 77; St. 99, Bacc. 11; [† c. 1640; Eptph.].

FS nr. 135 (»Zacharias Johannis«); KUM I, s. 3 (»Zacharias Iohan.«); F-P s. 168; KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Zacharias Johannis«, 46 år gl.); 6:3 (1939-41), s. 160.

5. c. 1640 [p. Cap.*, o. 28/10 40]. Peder Knudsen, f. Langeland c. 10; St. Od. 33; ~ . . . , levede 88; mindst 2 S.; see Etm.; C. P. Lindelse i Snøde-S.; [† 1682].

KUM I, s. 114 (»Petrus Canutius Langlandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Petrus Canutius Langlandius«, 30 år gl.).

6. 1676**. F. S. Knud Pedersen; St. Slag. 69; 1 ~ 81 . . . Thomasdtr. Bech; F. Landsdommer p. Bjergbygd., Tullebølle S.; 2 ~ Rise 8/6 87 Birthe Cathrine Hansdtr. Glarmand, d. Ærøskjøb. 21/11 69; F. H. G., Bager i Ærøskjøb.; [† 1688].

KUM II, s. 12 (»Canutus Petri Lindelosius«).

7. k. 30/4 1688. Hans Gummesen Brandt, f. Ærøskjøb. 65; F. G. Jensen, Bgmstr.; M. . . . Brandt(?); St. Kiel t. Kbh. 86; C. 9/3 87, illum.; ~ Sophie Elisabeth Jessen, f. c. 80; 3 B.; 2 ~ Etm.; see Gumme H. B. i Tryggelev-F.; [† 1706].

Achelis I, nr. 3544; KUM II, s. 143 (»Iohannes Gum. Brandius Holsatus, ex acad. Chiloniensi«); PT 12:2 (1947), s. 173-174.

8. 17/5 1706, o. Rudkjøb. 8/7, Gjøde el. Gøde Nielsen af Rudkjøb.-S., f. 79; St. Od. 96, Bacc. 97; Pr. (32); ~ 2/12 06 F. E., † 23/12 30 (34?); see Etm.; G. H. Brandt i Tryggelev-F.; J. L. Schurmann i Frørup; [† 5/2 1752; gav (11/6 19) 100 Rdlr. til Rudkjøbings Kirkes Vedligeholdelse].

KUM II, s. 219, 224 (»Ægidius Nicolai«).

9. 7/4 1752, o. 9/5, Laurits Christopher Jacobsen Ursin, f. Kbh. 17; (Bdr. t. Anna Helene J. U. ~ J. A. Kløcker i Aarby, t. Else C. J. U. ~ H. S. Fabricius i Rudkjøb.-S. og Halvbdr. t. Margrethe E. J. U. ~ M. J. Hvistendahl, N. Cap. t. Kbh. Frue K. ); F. J. Lauritsen U. af Jerslev-B., Bskrvr.; M. Margrethe Cathrine Christophersdtr. Tønder; St. pr. 38, Bacc. 39; C. 7/8 41, h.; ~ 19/5 55 F. D. Elisabeth Sophie Gjødesdtr., E. e. en Peder Pedersen Müller i Rudkjøb., f. 10/4 16, † 7/4 93; 2 S., 2 D.; [† 5/10 1794].

KUM II, s. 590, 597 (»Laurentius Christophorus Vrsin«, 21 år gl.); KS 3:5 (1884-86), s. 553 (Kornerup og Svogerslev); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2156, Københavns stadsret nr. 259.

10. 22/6 1787**, o. 28/3 88, Laurits Schurmann af Frørup, f. 27/10 54; St. Od. 74; C. 13/2 81, h.; Pr. c. 01; ~ 91 Maria Cathrine Jensen, f. c. 68, † Kbh. 29/5 49; F. Chr. J., senest Forp. p. Sparretorn; M. Cathrine Matzen; 2 S., 3 D.; see C. Jensen i K. Saaby-K.; [b. 4/1 1810].

11. 30/3 1810 [Simmerbølle 22/11 05] Magnus Ernst Bojesen, f. Nybg. 29/1 76; F. Søren B., Pstmstr. og Bfgd.; M. Dorothea Sophie Bruun; St. Nybg. 91; C. 17/1 97, h.; Sp. Sunds 19/6 01, o. s. D.; 1 ~ Svendbg. Nic. K. 18/10 01 Birthe Sophie Bekker, d. Svendbg. Nic. K. 6/1 78, † 29/6 18; (Sstr. t. Lykke Riborg C. B. ~ C. J. Krarup i Bregninge og t. Henrica Vilhelmine A. C. B. ~ C. G. Klingenberg i Døllefjelde-M.); F. Jstrd. Adrian Tønnesen B., Herredsfoged i Sunds og Gudme HH. og Postmstr. i Svendbg.; M. Christine Henricsdtr. Flindt; 3 S., 4 D.; 2 ~ 23/1 19 sin Broderdtr. Severine Lydia Bojesen, f. Svendbg. 20/8 96; levede i Alsted p. M. 68; F. Jstrd. Bo B., Stiftsphys. i Od.; M. Johanne Dorothea Ryge; 1 S., 1 D.; see G. C. Graae i Alsted-B.; [† pludseligt p. Skovsgd. 5/6 1842; havde i en Række Aar et Opdragelses-Institut i sit Huus; løste sin Opgave med Nidkjærhed; B. D. G. 1/150].

Kbg. Svenborg Nik. K. (1736-1814) opsl. 175 (1. vielse), (1773-1815) opsl. 10 (1. hustrus dåb); PT 13:6 (1958), s. 93; 14:6 (1964-65), s. 111; 1980, s. 104-105; Martin I. Christensen: Adrian Bekker.

12. 17/8 1842 [Harte-B. 6/5 35, o. 24/6] Christopher Octavius Gede, f. Kbh. 24/3 03; F. Cclrd. Jonas Henrik G., Medlem af Bestyrelsen for Handelen paa Grønland og Færøerne; M. Christiane Holst; St. Kbh. 20; C. 20/10 28, l.; ~ 30/9 36 Marie Uldall, f. 12/11 10, levede 68 i Kbh.; F. Generalkrigscomm. Hans Fred. U., Sø- og Landkrigscomm. i det sjælld. Distr.; M. Marie Dorothea Købke; 3 S., 6 D.; [† 13/9 1858].

13. 5/12 1858 [Thorsager-B. 23/8 51] Jens Frederik Vilhelm Edsberg af Svallerup, f. Pedersborg 8/7 00; St. Hlh. 20; C. 18/7 26, h.; Adj. Aarh. 31/5 28; Sp. Hornslet 22/4 35, o. 10/7; ~ 14/9 36 Anna Juliane Cecilie Augusta Ripcke, f. 23/12 08, † Rudkjøb. 7/10 68; F. Joh. Poul R., Mægler i Hamburg; M. Johanne Marie Petzholdt; 5 S., 1 D.; [† 18/4 1837; Pg. ÷ Stuehuset br. 23/10 64].

14. 28/6 1867 [Aardestrup-B.-G. 17/10 51] Theodor Regius Lerche Jørgensen af Veile-H., f. Vibg. 30/12 07; St. Vibg. 28; C. 20/10 34, l.; Cat. Lemvig 6/1 38, o. 3/4; Sp. Kollerup-S.-H. 30/9 41; ~ 28/8 38 Charlotte Amalie Bjørnsen af Kongsted, f. Roholte 7/5 13, † 21/7 81; 4 S., 5 D.; [# 2/1 1882; † 29/1 84].

Sixhøj nr. 1640.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.