Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 59. Alsted og Bjergby,

Nørre Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 89; E. M.; M. Nr. 497; M. S. III.; Lkm. 4/375; Kbg. 1646.
Anm. Præsten boer i Skarum.
———————————

1. (1529. 36) [Munk i Dueholm Kloster] Tuffe, el. Tue; harmede sig ihjel over Reformationen*); Lgst. i Bjergby K.
*) Dette passer ikke med det, som Lkm. anfører, at han som Munk offentligen af Prædikestolen læste Lutheri Catechismus for sine Tilhørere.

DanKir bd. 12, s. 998 (se nedenfor).

1b. 15 . . Niels Sommer; [# 1532; fmtl. den sidste catholske Præst].

FR s. 324.

2. 17/7 1532. Jens Madsen, luthersk P.; [var her endnu 1538].

FR s. 324.

3. (1540). Niels Winther („gamle Hr. N.“); [levede 1571; hans Bibl., optalt af Biskop Chrysostomus, udgjorde 9 Bøger].

4. (1568**. 93). Niels Christensen Huusbond, („unge Hr. N.“).

5. 15 . . Claus Christensen (el. Rasmussen); [† 1596].

6. 1596. Christen Lauritsen; [† 1606 el. 07].

7. 1607. Anders Frandsen Thisted; St. i Kbh. (02); Pr. (efter 1620); [† 1647].

KS 3:3 (1881-82), s. 746; F-P s. 182 (»Andreas Francisci Tystadius«).

8. 1647. Anders Pedersen, f. c. 12; maaskee St. Randers 33; ~ Alsted 24/10 47 Dorthe Andersdtr.; 5 S.; 2 ~ Etm.; [† 26/4 1655].

KUM I, s. 118 (»Andreas Petri Randrusius«); Nygaards sedler: Børn, vielse, død.

9. 1655. Ole Jensen Julby el. Jølby af Dragstrup-S., f. 5/8 24; St. Vibg. 45; Pr. 14/10 85; 1 ~ her 27/7 56 F. E., † 81; 2 S., 3 D.; 2 ~ Elsebeth Andersdtr.; u. B.; see J. O. Scharum i Byrum-V.-H.; [# 1694; b. 24/8 1694].

KUM I, s. 195 (»Olaus Ioannis Iylby.«); Sixhøj nr. 189; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; Ålborg stift nr. 28, 122; Nygaards sedler: Vielse, børn, begr..

10. 24/8 1694**, o. 19/10, Jacob Nielsen Erslew, f. Nykjøb. p. M. 28/1 60; (Bdr. t. Karen N. ~ T. M. Nykjøbing i Tødse-E.); F. N. Nielsen E.; M. Anna Jacobsdtr.; St. Vibg. 83; C. 9/3 87, mediocr.; 1 ~ 10/10 95 Annike Pedersdtr. Bodtzen, f. c. 47, (Halvsstr. t. Hans P. B. i Tirstrup-F., Sstr. t. Cathrine P. B. ~ N. S. Steenstrup i Øsløs-V.-A. og E. e. J. I. Wedsted i Seierslev-E.-J.); F. Peter Carstensen Bodtzen, Orgelbygger i Vibg.; M. Magdalene(?) . . . ; Skifte 26/5 27; u. B.; 2 ~ Anna Maria Larsdtr. Guldager, E. e. L. A. Als i Seierslev-E.-J.; 3 ~ J. V. M. Steenstrup i Sjørring-T.; [† 15/7 1730].

KUM II, s. 124 (»Iacobus Nicolai Erslevius«); Sixhøj nr. 634, 394, 476; FWDP 59,10.

11. 11/12 1730 [r. Cap. Nykjøb.-L.-E., o. 20/11 20] Christen Christensen Friis af Boddum-Y.-H., f. 19/10 71; St. Aarh. 88; C. 29/1 91, n.; ~ 7/2 03 Jytte Madsdtr. Schytte af Karby-H.-R., d. 11/9 70, b. 1/5 38; 1 S., 1 D.; [† 27/11 1737].

KUM II, s. 163 (»Christianus Friisius«); FAaW s. 24.

12. 31/1 1738, o. 2/4, Søren Christian Christensen Sinding af Vorde-F.-R., f. 2/6 06; St. Vibg. 24; C. 6/7 28, h.; ~ Frederikke Christiane Lynge, † Bjergby 15-16/11 83; F. Christian L., proc.; M. Birgitte Cathrine Rasmusdtr. Harboe; (70) 6 S., 2 D.; see Christian S. S. i Broust-S.; [† 2/6 1770].

KUM II, s. 462 (»Severinus Sindingius«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 924; FWDP 59,12.

13. 7/9 1770, o. 2/11, Johan Ludvig Caisen Langelo af Vonsild-D., f. 2/9 32; St. Kold. 49; C. 17/6 54, h.; var 21 Aar i Kbh.; ~ Anne Marie Olsdtr., f. 43, † 14/3 97; 4 D.; [5/3 1777 Lexvigen, Trondhj. St.; † her 9/7 s. A.].

KUM III, s. 94 (»Iohannes Ludovicus Langelo«, 17 år gl.); KoldStud s. 209; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Nørre hrd. nr. 36.

14. 28/5 1777 [p. Cap. Vreilev-H. 23/8 65, o. 25/10] Christian Thomsen Lillelund; [28/2 1794 Ø. og V. Assels; see der].

15. 28/2 1794 [p. Cap. Ø. og V. Assels 22/2 87] Knud Lund; [12/7 1805 Tømmerby-L.; see der].

16. 18/10 1805, o. 8/1 06, Andreas Frederik Bech af Vallekilde-H., f. 74; St. pr. 92; C. 14/10 96, l.; 1 ~ Anna Hellesen, † 7/12 13; 4 S., 2 D.; 2 ~ 1/5 15 Christine Petersen, f. 2/6 94; F. Erik Dithmar P. t. Mølhave; M. Christine Stadel; 1 S.; 2 ~ sin Mands Broder, Urtekrmr. i Kbh., og † Kbh. •/2 66; 1 S.; [† 21/6 1815].

17. 24/1 1816 [Chinap. 28/3 04, o. Kbh. 6/4] Søren Ditlev Hansen, f. i Mandal 8/11 el. 9/9 el. 9/11 el. 10/11 77; F. Fred. H., Toldkass.; M. Cathrine Brønniche; St. Roesk. 97; C. 9/5 03, n.; ~ Maria Dorthea Jacobsen; F. Bager i Roesk.; [† 5/10 1835].

18. 2/2 1836 [p. Cap. Høie-Taastrup 12/3 30, o. 26/3] Knud Bille Sonnesen, f. 17/7 04; F. Rasmus S., Insp. p. Giesegd.; M. Karen Smith; St. Fdbg. 24; C. 14/7 29, h.; ~ Sigbrit Illum Stadel, f. 10; F. Jstrd. Fred. Hauch S. til Ullerup og Sø; M. Mette Marie Toft; 1 S., 1 D.; [† 10/6 1839; Enken eier Søgaard i Seierslev Sogn].

19. 10/9 1839 [p. Cap. Hasle-R. 30/9 29, o. 8/10; Hjelpep. Baarse-B. 30] Johan Jensen; [16/11 1850 Værum-Ø.; see der].

20. 15/12 1850 [p. Cap. Lindelse 4/5 39, o. 25/6; St. Jørgens-S. 11/8 43] Gomme Christian Graae, f. p. Lykkesholm p. Langeland 11/12 11; F. Niels G., Lieut.; M. Gjertrud Hjortholm; St. pr. 29; C. 17/11 36, h.; ~ 24/1 51 Emma Christiane Frederikke Bojesen af Lindelse, f. 30/3 11; 1 D.; [26/1 1869 Søllested].

21. 30/4 1869. Peter Andreas Ingerslev; [2/5 1877 Tødse-E.; see Skive o. Cat.].

22. 16/7 1877 [Cap. p. p. Gangsted-S. 10/1 71, o. 24/3; past. vic. Almind-V. 3/7 72; Cap. p. p. Rudkjøb.-S. 10/5 75] Christian Sophus Borgen, f. Akureyri p. Isld. 12/10 41; F. Etrd. Bertel Holm B., Foged i N. Lyng og Fjends HH.; M. Nanna Signe Alvilde Tolderlund; St. Vibg. 63; C. 23/6 70, h2.; ~ 30/8 71 Henriette Kirstine Bauer, E. e. Rud. Rudolphsen, cand. phil., f. Fred. 18/7 43; F. Niels Johansen B., Skfrr.; M. Ane Marg. Hansen; (77) 3 S.; [26/11 1880 Røgen-S.; 1889 Leirskov; # 1910; † Kbh. 20/3 1924].

Sixhøj nr. 1797.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Alsted Kirke, s. 1000-1005, Bjærgby Kirke s. 992-999.