Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1035. Sognepræster i Skive (St. Peters K.) og Resen,

Hindborg Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 519; Lkm. 3/285; Kbg. Skive 1674, Resen 1755.
———————————

1. 1514. Jacob Mouritsen.

1b. (1531) [Forst. for Aalbg. Hosp. . .] Laurits Nielsen.

FR s. 368.

2a. (1542). Mads Dabjerg (Daugbjerg); [† 1544; fik 42 Kongetienden af Skive].

DV s. 229.

2b. (1549. 71. 84). Peder Juell; Pr. (7 .), tillige Pr. i Rødding H. (68. 84); [† 1584; see J. H. 6/274].

DV s. 272; KS 3:5 (1884-86), s. 514; 3:2 (1877-80), s. 204 og 205.

2c. (1608. 19). Antonius Christensen; St. i Kbh. (03).

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105; F-P s. 193 (»Antonius Christierni«).

3. 16 . . Laurits Knudsen Breth; maaskee St. Nykjøb. p. M. 16; [† 1652; Eptph.].

KUM I, s. 26 (»Laurentius Canuti Morsianus«).

4. 1652 [Crtr. Vibg. 47] Mag. Jacob Danielsen Faber; Pr. i Hindborg og Rødding HH. (61); [30/6 1667 Kbh. Frue K.; see der].

5. 4/7 1667. Hans Thomsen Svendborg, f. c. 37; St. Sorø 57; ~ Vibg. Sortebr. K. 18/6 71 Cathrine Hansdtr. Majoner, f. Vibg. 55; (Sstr. t. Just H. M. i Bredstrup og t. Anne Marie H. M., Svigermdr. t. O. L. Franch i Hørup og L. S. H. Rhode i Solbjerg-S.); F. H. Jørgensen M., Kbmd.; M. Hylleborg Jensdtr. af Tjele-F.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1674; deeltog under Kjøbenhavns Forsvar].

KUM I, s. 274 (»Iohannes Thomæ Suenoburgius«); SB s. 179; F. Aa. Winther: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang, manuskr. marts 2014 (gælder også næste).

6. 25/3 1674 [Virring-E. 21/8 69**, o. 4/10 70] Mag. Niels Nielsen Krog af Veilby i J., f. Aarh. 45; St. Aarh. 62, Bacc. 64; Mag. 75; Pr. 74; ~ 4/11 74 F. E., † Linaa •/2 92; 4 S., 2 D.; [† 6/10 1680; det synes, som om han havde været p. Cap. i St. Hedinge].

KUM I, s. 307, 322 (»Nicolaus Nicolai Krogius«); P-Aarh. f. 50b, opsl. 54.

7. 12/10 1680 [Skp. 18/3 78, o. 22/3] Laurits Olsen Breth, f. Arnøie 38; St. Nestved 62; C. 9/3 67, mediocr.; Pr. . . . ; ~ Else Pedersdtr., f. c. 37, † 8/12 00; 1 D.; see Etm.; [† 22/9 1702; Eptph.].

KUM I, s. 308 (»Laurentius Olai Brethius«).

8. 14/10 1702 [r. Cap.* 29/10 01] Mag. Christen Lassen Tychonius; Pr. 25/9 09; [6/10 1727 Vibg. Dk.; see der; Pg. br. 13/2 03 og 15].

(6/10 1727. M. J. Ostenfeld, vist Crtr. i Vibg.)

9. 7/11 1727, o. 28/11, Jacob Lauritsen Hasse; Pr. 38; [17/7 1750 Vibg. Dk.; see der; Pg. br. 49].

10. 23/10 1750 [Nautrup-S.-V. 20/12 48] Vilhelm Adolph Sørensen Worsøe; Pr. 59; [18/4 1766 Vibg. Dk.; see der].

11. 20/6 1766 [Venø 9/4 56, o. 12/5] Frederik Vilhelm Jensen Wind af Græse-S., f. Birkerød 30/11 28; St. Fdbg. 48; C. 16/9 51, n.; 1 ~ Almind 19/6 56 Dorothea Ingeborg Adler, f. c. 19, b. 11/3 86; 2 S. p. Venø; 2 ~ Almind 17/8 87 Anna Margrethe Dreyer, f. c. 55, † 5/7 Hors. 09; F. Rasmus D., Dons Mølle, Almind S.; [# 14/3 1800; † Almind 22/1 1801].

Nygaards sedler: 1. vielse, 2. vielse, død.

12. 15/8 1800 [r. Cap. Vibg. Graabrødre K.-A.-T. 2/12 96, o. 18/1 97] Jens Høyer Leth, f. Aarh. 9/8 66; F. Mikkel Nielsen, Hjulmand; M. Sidsel el. Cecilie Nielsdtr. Giessing; St. Aarh. 85; C. 26/10 91, l.; Apr. 10/7 12; ~ Borris 8/12 97 Nicoline Fabricius af Leirskov-J., f. 13/1 75, † Aarh. 3/7 60; 3 S., 1 D.; see J. Møller i Grinderslev-G.-T.; Jens N. F. L. i Visby-H.; [† 17/11 1812; N. 344].

Nygaards sedler: Vielse, barn i Viborg, børn i Skive; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 71-72

13. 11/6 1813 [Skjørping-F. 7/3 00] Albert Philip Bregendahl; [27/5 1825 Kbh. Frelsers K.; see der].

14. 23/3 1827 [Gjerrild-H. 21/7 09] Nicolai Kamph; [15/1 1834 Skjærbæk; see der].

15. 9/6 1834 [Galtrup-J. 9/3 37] Peter Deichmann Aagaard; [21/4 1848 Korup-U.; see Gunderup-N.].

16. 21/6 1848 [Vegerslev-V. 28/2 34, o. 14/3] Andreas Ditlev Møller, f. Christinefeld p. Lolld. 27/7 05; F. Jørgen M., Ldmd.; M. Joh. Constance Kølle; St. Nykjøb. 26; C. 7/7 30, h.; ~ 34 Emma Christiane Charlotte Ørbæk, f. 07, † Kbh. 14/1 56; F. Johan Jacob Ø., Urtekrmr. i Kbh.; 1 D.; [† 24/2 1852].

17. 2/6 1852 [Cat. Kbh. Holmens K. 10/2 40, o. 4/3; tillige c. Præd. ved Søetatens Hosp. 16/1 44; virkelig Præd. ss. 6/6 45] Carl Kjerumgaard, f. Kbh. 15/3 08; F. Jørgen Axelsen K., Copiist, siden Assistent i Auctionscont. under Hof- og Statsretten; M. Karen Brogaard; St. pr. 26; C. 24/4 32, h.; R.* 16/7 77; ~ Kbh. 24/6 48 Adamine Sophie Louise Gorm, f. Kbh. 16/8 19; F. Cclrd. Ole Ibsen Ludvig G., Told- og Consumtionskass. i Thisted; M. Anna Sophie Marg. Lund; 3 S. (alle †); E. 2/26 og S. 2/48.

———————————

 

 

No 1036. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Skive og Resen.

[Hindborg Herred, Viborg Amt og Stift]

M. S. III.; A. H. N.; Lkm. 3/287.
———————————

1. 7/9 1670. Christian Johansen Walter, f. c. 32; F. J. W., Adelsmd. i Lundenæs len; St. Sorø 55; ~ 71 (Bev. 26/4) Dorothea Berntsdtr., f. c. 34, † 19/2 07; [† 9/2 1690].

KUM I, s. 255 (»Christianus Iohannis Wolterus«); SB s. 174; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 1.

2. 18/2 1690. Jens Lucassen Knub, f. c. 61; F. Lucas Jensen i Thisted; M. Kirsten Jensdtr.; St. Thisted 82; C. 15/6 87, n.; ~ Skive 3/4 91 F. Sstr.? Ane Johansdtr. Walter, f. c. 48, † 22/7 el. 22/8 30; u. B.; [† 5/5 1701; havde 50 Rdlr. i Løn].

KUM II, s. 118 (»Ianus Lucæ Knub«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 12; Nygaards sedler: Forældre, vielse.

3. 29/10 1701. Christen Lassen Tychonius; [14/10 1702 Sp.*; see Vibg. Dk.].

4. 30/12 1702, o. Vibg. Dk. 4/4 03, Laurits Madsen Vidberg; [7/11 1708 Nautrup-S.-V.; see der].

5. 23/2 1709. Axel Antonsen Rosenquist, f. Vibg.; St. Roesk. 80; C. 18/2 02, n.; ~ Skive 9/11 12 Johanne Knudsdtr. Floutrup; M. Maren Jensdtr.; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see A. L. Guldager i Rødding-L.-P.; [b. 24/3 1721].

KUM II, s. 101 (»Axelius Arnoldi«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 7; Nygards sedler: Vielse, børn, begr..

6. 3/11 1721 [r. Cap. Hjerm-G.-V. 1719(?)] Niels Jensen Snedstrup; [22/8 1730 Aulum; see der].

(11/12 1730. H. C. O. Sadolin; see Strandby-B.-M.)

7. 3/11 1731, o. 21/12, Søren Sørensen Ørting af Veggerby-B., f. 94; St. Aalbg. 14; C. 16/11 19, n.; O.; [† 13/12 1732].

KUM II, s. 385 (»Severinus Ørting«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 15; Nygaards sedler: Begr..

8. 23/1 1733, o. 22/5, Niels Nielsen Friborg; [8/1 1734 r. Cap. Vibg. Sortebrødre K.; see Herslev-V.].

9. 5/2 1734, o. 10/3, Gregers Laugesen Fanøe; [4/11 1740** Ikast; see der].

10. 24/2 1741, o. 22/3, Poul Klingenberg Nielsen Gjern af Liørslev-Ø., f. 18/1 14; St. Vibg. 34, Bacc. 35; C. 27/2 40, n.; Titel som r. Cap. 4/6 51; ~ Liørslev 12/10 51 Martha Cathrine Stockberg; 2 S., 1 D.; [† 20/4 1765; efter Rescr. 3/12 65 skulde Spsten. være fri for Capellan].

KUM II, s. 553, 559 (»Paulus Klingenberg Giernæus«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 983; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 34.

11. 20/6 1766, o. 30/7, Christian Hannibal Holm; [15/9 1773 Holstebro-M.; see der].

12. 23/12 1773, o. 26/1 74, Rasmus Jørgen Giessing; [16/2 1780 Storvorde-S.; see Bogense-S.].

13. 16/2 1780, o. 3/5, Anders Lassen Schonning; [8/7 1785 r. Cap. Nybg.; see Skamstrup-F.].

14. 14/10 1785, o. 9/12, Jens Groth Krag; [3/2 1792 Junget-T.; see der].

15. 3/2 1792, o. 23/3, Laurits Baggesen, f. Nybg. 65; F. Rasmus Lauritsen B., siden Rdmd. i Kold.; M. Karen Frederiksdtr. Jahn af Kjølstrup-A.; St. Kold. 83; C. 10/10 87, h.; ~ Kbh. 2/3 92 Anne Margrethe Sentine Søllerød, f. Kbh. 28/11 69, † Heils 17/2 17; F. Isak Christiansen S.; M. Anne Margrethe Møller; u. B.; 2 ~ Falle E. Eisbøl i Heils-V.; [† 26/2 1793].

Nygaards sedler: Enken.

16. 10/5 1793, o. 24/7 [Hør. Rand. 75] Søren Pedersen Bagge; [13/4 1804 Grindsted-H.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 12/8 1803.

———————————

 

 

No 1037. Ordinerede Catecheter i Skive.

[Hindborg Herred, Viborg Amt og Stift]

———————————

1. 27/4 1846, o. 26/8, Conrad Sophus Nyegaard; [21/8 1854 Blidstrup; see der].

2. 5/12 1854, o. 7/3? 55 [Chordegn i Løgstør . .] Otto Christian Buchholtz; [22/12 1862 Vorde-F.-R.; see der].

3. 29/4 1863 [p. Cap. Kongsted 13/2 58, o. 24/3] Peder Andreas Ingerslev af Kongsted, f. Ørting 2/11 33; St. Fdbg. 51; Alumnus p. Borchs Coll. 24/10 55 – 28/10 56; C. 22/1 57, l.; ~ Jungshoved 7/8 63 Frederikke Nicoline Mølsted af Jungshoved, f. Lille-Nestved 27/4 35; (77) 3 S., 5 D.; [30/4 1869 Alsted-B.; Tødse-E. 3/5 77; Barrit-V. 18/6 83; † 4/3 1892 af Lungebetændelse].

Borchs K. nr. 659; Elvius s. 56; G-HF I, s. 63.

4. 1/10 1869, o. 12/1 70, Edvard Richard Mathias Eller; [11/10 1875 Nibe-V.; see der].

5. 7/2 1876, o. 24/3, Vilhelm Conrad Ludvig Kleffel, f. Kbh. 26/4 48; F. Carl Vilh. Fred. K., Dreiermstr.; M. Mar. Sophie Jensen; St. Chrhvns. Bgdsk. 67; C. 20/6 73, h1.; Lærer v. Voldkvarterets Betsk. i Kbh. 1/5 74; (78) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.