Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1176. Tjele (Thjele) og (fra 1555) Vinge,

S. Lyng Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/10; Kbg. 1724.
Anm. Præsten boer i Foulum, hvor der før var Kirke og endnu er Kirkegaard.
———————————

1. (1545. 54). Jens Stigsen; [† 1559].

KS 7:3 (1957-59), s. 17; DD II, s. 29, 34.

2. c. 1559. Niels Eriksen*; vist Pr. (10); [† 1613; havde 1568 Capellanen Christen Mauritsen, der maaskee siden blev Hospp. i Randers].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205; 5:2 (1903-05), s. 551.

3. 1613. Jens Madsen Roed; ~ Else Nielsdtr.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; (see i H. T. Svendborg og N. N. Krog i Skive-R.; J. H. Majoner i Bredstrup); [† 1624].

F. Aa. Winther: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang, manuskr. marts 2014; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 4.

4. (1656). Hans Jacobsen Riber; maaskee St. Ribe 21; ~ F. E., † 71, Skifte 5/7 s. A.; 1 D.; [† 11/6 1672].

KUM I, s. 48 (»Iohannes Iacobæus Holstius«); Randers tingbog 1656, f. 219; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 4.

5. 2/8 1671** [p. Cap.* (66)] Hans Jensen Paludan, f. Vibg. c. 40; (Halvbdr. t. Johan J. P. i Byrum-V.-H. og t. Gjertrud J. P., M. t. Hilleborg J. P. ~ N. C. Arctander i Vissenbjerg); F. J. Hansen P., Apoth.; M. Marie Owidt; St. Vibg. 60; Hør. Vibg. . . ; 1 ~ Anna Sørensdtr., † 3/3 74; u. B.; 2 ~ Lene Sørensdtr. af S. og N. Onsild, † 2/5 86; 2 S., 4 D.; 3 ~ Anna Christensdtr. af Glenstrup; u. B.; see Jens H. P. i Lomborg-R.; (P. L. Brønsdorph i Ramme; B. S. Kjerulff i Meirup); [† 26/7 1704; hans yngste Datter, Mette Marie, blev i en Alder af 14 Aar skammeligt voldtagen af Ritmstr. Didrik Levetzau paa Tjele, som maatte give hende 2500 Rdlr.].

KUM I, s. 286 (»Iohannes Ioannis Paludanus«); Sixhøj nr. 357, 732; PT 1998, s. 18-19; 11:3 (1942), s. 47, 51, med korrektion i 11:4 (1943), s. 63, 65.

6. 23/2 1704*, o. 24/10, Hans Jensen Seehuus, f. Aalbg. 70; St. Aalbg. 91; ~ Barbara Torbensdtr., f. c. 69; u. B.; 2 ~ P. Marquard i Vorning-K.-H.; [† 11/4 1713].

KUM II, s. 182 (»Iohannes Iani Seehusius«).

7. 16/5 1713, o. 7/7, Thomas Andersen Høyer; [6/6 1740 Sønderholm-F.; see der].

8. 14/10 1740, o. 21/12 [Rtr. Grenaa 12/12 32 til 39, da Skolen nedlagdes] Mag. Johannes Jørgensen Plenge; [22/3 1760 Tersløse-S.; see der].

9. 22/3 1760 [Skp. og V.-Pr. paa Flaaden 56] Peder Lorents Evensen Kraft; [29/10 1772 Boeslunde; see der].

10. 10/12 1772 [Rødding-L.-P.; 8/5 62] Rasmus Finderup; [16/7 1788 Vammen-B.-L.; see der].

11. 12/9 1788 [p. Cap. Asfærg-F. 2/5 s. A., o. 25/6] Christian Rosendahl, f. Rand. 12/11 58; F. Christen Christensen, Snedker; M. Mette Pedersdtr.; St. Rand. 79; C. 6/4 85, n.; Hør. Rand. 87; ~ Beder 17/4 89 Dorthea Marie Konnerup, d. Hvilsted 11/5 63, † 15/1 47; u. B.; [† 12/3 1822].

KUM III, s. 372 (»Christian./Christiernus Rosendahl«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Vielse.

12. 5/5 1822 [p. Cap. Vammen-B.-L. 25/6 20, o. 24/11] Niels Christian Brock; [13/10 1830 Bjerring-M.; see Rødding-K.].

13. 19/1 1831 [Hvornum-S. 17/1 21] Jørgen Gad Olsen; [16/11 1843 Vammen-B.-L.; see der].

14. 11/1 1844, o. 21/2, Jens Bøggild Brix; [10/7 1865 Rødding-K.; see der].

15. 7/10 1865 [p. Cap. Sønderholm-N.-F. 4/5 57, o. 1/7] Frederik Theodor Jacobsen, f. Od. 21/11 21; (Bdr. t. Christian S. J. i Borre og t. Emma J. ~ Chr. P. Jacobsen i Rødby-R.); F. Jstrd. Jacob Christ. J., senest Overlæge ved sjette Dragonrgmt.; M. Magd. Elisabeth Siemssen; St. Od. 38; C. 5/11 46, h.; Førstelærer ved Frederiksværk Skole 1/5 53; ~ 28/7 54 Pouline Elisabeth Cathrine Blicher af Sønderholm-N.-F., f. Vilsted 20/2 27; (68) 2 S., 2 D.; [30/8 1875 Gjerlev-E.; Nebsager-B. 5/10 82; # 30/11 91; † 8/2 92].

Elvius, s. 359; G-HF I, s. 739-740.

16. 2/12 1875 [Cap. p. p. Torrild-V. 20/11 72, o. 18/12] Ole Nielsen Glarboe, f. Voel v. Silkebg. 27/10 45; F. Niels Nielsen, Skllrr.; M. Elle(n) Olsdtr.; St. Hors. 68; C. 19/1 72, l.; ~ Gjerlev 14/4 74 Lucie Bruun, f. Kbh. 8/4 42; F. Chr. Erik B., Contoirchef i Brandassurancen; M. Sev. Henr. Lytzen; (78) 2 S., 1 D.; [22/7 1881 Vibg. Søndresogn].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.