Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1262. Vammen, Bigum og Lindum,

Nørlyng Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 318; M. S. III.; Lkm. 3/89; Kbg. Vammen og Lindum 1686, Bigum 1687.
———————————

1a. (1545). Søren . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 20.

1b. (1584. 10. 19). Poul Andersen.

KS 3:2 (1877-80), s. 205; 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 104.

1 (c). 15 . . F. S.? Anders Poulsen; see P. Andersen her.

2. 15 . . Niels Madsen; [† 1614].

3. 1614. Poul Andersen, maaskee en Søn af Nr. 1 (c). (eller den samme som Nr. 1b, hvorefter de 2 foregaaende maa have været Capellaner).

4. 16 . . Niels Byrgesen Durup, fmtl. af Farsø-V.; St. Vibg. 24; ~ Karen Poulsdtr. af Astrup-R.-A.; mindst 1 S.; 2 ~ Etm.

KUM I, s. 65 (»Nicolaus Byrgeri f. Duropius«); KS 3:4 (1882-84), s. 517.

5. (1661). Jens Sørensen Lund; maaskee St. Lund 26; ~ F. E., levede 12 i Hersom; B.; see Etm.; [† c. 1675; Pg. br. 64 og 66].

KUM I, s. 76 (»Iohannes Severini Lund«); KS 3:4 (1882-84), s. 517; Nygaards sedler: Pg. br. 64, Pg. br. 66.

6. 28/3 1671**. Niels Madsen Uldberg af Ulbjerg-L., f. 27/9 38; St. Vibg. 60; ~ 25/2 72 F. D. Else Jensdtr, levede 12 i Hersom; 1 S.; [† 13/9 1674].

KUM I, s. 287 (»Nicolaus Matthiæ Uldbierg«); Sixhøj nr. 382; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 675; Nygaards sedler: Død.

7. 11/11 1674**, o. 27/1 75 [Cant. v. Kbhs. Skole 70] Jens Pedersen Roeskilde; [afsat 14/6 1676 formedelst Leiermaal med sin Hustru; fik Tilgivelse 23/4 s. A.; blev Skp.; see Lysabild].

8. 6/3 1676, o. 5/5, Laurits Andersen Møller, f. Aarh. 51; (Bdr. t. L. A. Stenhugger i Vær-N.); F. A. Lauritsen i Aarh.; M. Karen Lauritsdtr.; St. Aarh. 72; C. 13/9 74, mediocr.; ~ . . . ; 2 S., 1 D.; [† 1680].

KUM II, s. 36 (»Lavrentius Andreæ Mollerus«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 29, 201, 432.

9. 4/8 1680 [Skp. 18/3 78, o. 22/3] Thomas Jonsen Winsløv; St. pr. 74, Bacc. 77; C. 11/12 77, n.; (Torsted 28/5 80*); ~ Bjerregrav 22/2 83 Margrethe Jensdtr. Munch, † 03; (Bdrdtr. til E. J. Munch i Bjerregrav-Aa.-T. og Sstr. t. Anne J. M. ~ P. R. Horsens i Ølby-A.-F. og t. Kirsten J. M. ~ M. P. Karmark i Tim-M.); F. J. Jensen M., Bgr. i Kbh.; M. Hilleborg Nielsdtr. Karise af Karise-A.; 2 S.; 2 ~ Etm.; [b. 3/6 1686].

KUM II, s. 49, 73 (»Thomas Ionæ Wenslewius/Vinslevius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 18; Karmark s. 16-17.

10. 1/6 1686, o. 7/7 [Hør. Vibg.] Poul Hansen Paludan; [2/1 1708 Rørby; see der].

11. 20/2 1708, o. 30/3, Mag. Albert Frederik Sørensen Buch, f. Nybg. 6/1 82; St. Nybg. 03; C. 28/10 06, n.; Mag. Kbh. 25/6 14; 1 ~ 21/6 08 Anna Marie Gjedde, f. c. 83, † 16/5 21; 1 D.; 2 ~ Helene Cecilie Møller, f. c. 03, † Vibg. 2/9 87; 1 S., 1 D.; see M. C. Hortulan i Skyum-H.; [† 2/1 1737; levede uordentligt og fik en sørgelig Død, idet han var ridende til Vammen Kro, men Hesten kom ene hjem. B. blev funden paa Marken ilde tilredt; var vist bleven hængende ved Stigbøilen og slæbt et Stykke].

KUM II, s. 288, 381 (»Albertus Fridericus Severini«, 22 år gl.).

12. 15/2 1737 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 24/9 34, o. 6/10] Michael Nielsen Feld, f. Nykjøb. p. M. 13/5 08; F. N. Nielsen F., Byskrvr.; M. Mette Marie Mikkelsdtr. Botz; St. Aalbg. 26; Hør. Nykjøb. i 8 Aar; C. 9/8 34, n.; 1 ~ Maren Madsdtr. Leegaard af Ferring; 2 ~ Skive 7/10 38 Anna Marie Christensdtr. Svindt, f. Skive c. 20, † 17/6 75; 6 S., 6 D.; see Laurits S. F. i Tyregod-V.; Christian F. i Lemb; Michael F. i Ølstykke; [† 23/1 1760].

KUM II, s. 481 (»Michael Feld«, 18 år gl.).

13. 30/6 1752*, o. 5/3 60, Ove Poulin Mikkelsen Helbech, d. Aalbg. 26/4 23; F. M. Poulsen H., Kbmd.; M. Anna Marg. Kuur; St. Aalbg. 46; C. 18/3 52, n.; ~ Laastrup 25/11 60 Inger Marie Cathrine Mathiasdtr. Wagaard af Vive-O.-V.; 1 S., 4 D.; see L. Halkjær i Tisted-B.; [† pludseligt i Vibg. 2/5 1771].

KUM III, s. 66 (»Ouidius Paulinus Helbech«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1353.

14. 25/6 1771 [r. Cap. Vibg. Sortebr. K. 29/5 61, o. 16/6] Iver Dam Tønnesen Just, f. p. Fuglsang i Lolld. 14/11 29; F. T. J., Forp.; M. Dorothea Cathrine Iversdtr. Dam af Udby-Ø.; St. Nakskov 47; C. 16/6 51, n.; Cat. v. Møens Tugt- og Manufacturhuus i Stege 55; ~ 15/8 64 Ingeborg Cathrine Friedenreich af Stege, f. 2/12 43, † Stege 6/4 22; 2 S., 8 D.; [† 19/4 1788; W. 3/407; N. 228].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1997; Gejstl. sk. Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 100.

15. 16/7 1788 [Tjele-V. 10/12 72] Rasmus Finderup, f. Dollerup 26/10 32; F. Søren Rasmussen, Degn; M. Johanne Pedersdtr.; St. Vibg. 56; C. 22/7 60, n.; Sp. Rødding-L.-P. 8/5 62, o. 16/6; Pr.; 1 ~ 62 Mette Nielsdtr. Ravn; (Sstr. t. Jørgen N. R. i Vorde-F.-R.); F. N. Jørgensen R., Hattemager i Vibg.; M. Ellen Sørensdtr. Broch; 2 S., 2 D.; 2 ~ 16/4 93 Else Kirstine Wedel af Sal, f. c. 44, † Kobberup 6/4 07; u. B.; see K. S. Deichmann i Torslev-L.; H. J. Blichfeldt i Vreilev-H.; [† 10/5 1801].

KUM III, s. 159 (»Erasmus Findrup«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1221, 1232; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 1324, 549.

16. 14/8 1801 [Dollerup-F.-R. 21/9 98] Jens Stochholm; Apr. 10/7 12; [15/8 1827 Aalbg. Frue K.; see Aalbg. Bud. K.].

17. 16/4 1828, o. 26/6 [Overlærer v. Søetatens Pigesk. . .] Johan Henrik Zahrtmann; [2/4 1843 Hatting-T.; see der].

18. 16/11 1843 [Tjele-V. 19/1 31] Jørgen Gad Olsen, f. Thorshavn p. Fær. 7/3 93; F. Laur. O., Sorenskrvr.; M. Elisab. Jørgensdtr. Gad af Veiby-T.; St. Slag. 10; C. 13/1 18, n.; p. Cap. Svanninge 9/2 20, o. 18/3; Sp. Hvornum-S. 17/1 21; ~ 22 Petræa Kirstine Kornerup, f. 5/4 01, † Faareveile 16/9 54; F. Rasmus K., Kbmd. i Præstø; M. Karen Marg. el. Marg. Cathr. Bruun; u. B.; [† 1/11 1850].

19. 19/1 1851 [c. P. Augustenborg 12/4 50] Balthasar Christopher Bøggild; [7/2 1861 Aaby-B.; see der].

20. 16/4 1861 [Ullits-F. 22/7 52, o. 27/9 ?] Carl Julius Junge af Fjelsted-H., f. Hem 28/7 12; St. pr. 33; C. 26/10 38, h.; Skllrr. og Kksgr. i Ledøie 16/3 43; (Selde-Aa. 1/7 – 9/8 60); 1 ~ Emma Theodora Petersen, f. c. 23, † 23/2 56; B.; 2 ~ Ullits 10/12 56 Sophie Vilhelmine Lovise Henriette Margrethe Kastrup, f. Kbh. 24/7 21, † 15/12 72; F. Otto K., Classelot.-Coll.; M. Kar. Mar. Tofte; 6 B.; 3 ~ Vammen 27/4 75 Emma Christine Nathalie Juul, f. Kbh. 17/7 47, † ss. 12/8 78; F. P. J., Slagtermstr.; [† 18/1 1877; Mindestøtte 21/12 77; fik 28/7 65 flere Sølvgjenstande som Erkjendtlighedsgave for den usædvanlige Nidkjærhed og Selvopoffrelse, hvormed han under den fjendtlige Occupation s. A. havde været Beboerne behjelpelig ved enhver Leilighed].

21. 27/8 1877 [Tostrup-R. 13/9 72] Laurits Peter Gnutzmann; see Ribe o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.