Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 257. Ferring,

Vandfuld Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S. 2/10; K. 1/691; R. M. 30/1 1766; M. S. III.; Lkm. 6/527; Kbg. 1760 (÷ 1809–15).
———————————

1. 15 . . Christen Krabbe; adelig; [kom maaskee 1532 til Husby-N.; see der].

2. (1584). Christen Kjeldsen; vist St. i Kbh. (78–79); [† c. 1600].

F-P s. 83 (»Christiernus Chiliani Holstebro«); KS 3:2 (1877-80), s. 212.

3. o. 5/4 1601 [Froprædikenspræd. i Ribe] Jens Nielsen Bølling; St. i Kbh. (99); ~ Maren Jensdtr. af Engbjerg-H.; [† 1643; hans Navn paa Altertavlen 38 og paa Prædikestolen 40].

F-P s. 165 (»Johannes Nicolai Bølling«); Hegelund I s. 363; II s. 213; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 544; DanKir bd. 18, s. 1501, 1512 (se nedenfor).

4. o. 4/10 1643 [Hør. Sorø 42] Niels Christensen Resen af Vestervig-A.; St. Vibg. t. Rostock 33, i Kbh. 37; Alumn. p. Valkendorffs Kollegium 41; [† 1669; det bekræftes om ham og en Adelsmand, boende paa Damsgaard, at, da Præsten var begraven i Altergulvet, hvor Adelsmanden tilforn var begraven, var der bestandig stor Uro i Kirken formedelst Begges store Uforligelighed i Livet; saa at Man tilsidst maatte flytte Præsten ned i Taarnet; saa blev der Ro; Gravramme; Begr. i K.].

KUM I, s. 137 (»Nicolaus Christierni Resenius«); Sixhøj nr. 52; Helk I, s. 357; KS 6:3 (1939-41), s. 184-189 (se nedenfor); DanKir bd. 18, s. 1525 (se nedenfor).

5. 22/6 1669, o. 14/7, E. f. B. 15/7, Hans Jespersen Ugelberg, f. Ugelbjerg, Deibjerg S., 11/4 35; F. Bde.; St. Holstebro 66; ~ 29/5 70 Margrethe Pedersdtr. Hegelund af Stavning; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see P. H. Hegelund i Brøndum-H.; [† 23/5 1682; forlod som ung Karl Ploven og løb til Holstebro Skole; ombyggede Pg.; Eptph.; gav 71 Blomstervase og 76 Alterstager til K.].

KUM I, s. 331 (»Iohannes Caspari Vogelmontanus«); E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 179; DanKir bd. 18, s. 1508-09, 1519, 1520-21 (se nedenfor).

6. 20/6 1682, E. f. B. 19/10, Mads Villadsen Leegaard el. Lægaard, f. Holstebro; St. Fdbg. 73; 1 ~ 12/6 83 F. E., † 25/12 00; 1 S., 1 D.; 2 ~ 01 Anna Jensdtr. Morsing af Meirup; 1 S.; 2 ~ Etm.; see M. N. Feld i Vammen-B.-L.; P. Galthen i Hersom-B.-K.; M. P. Wittrup i Gislum-T.; [† •/9 1710; gav 87 Alterklæde til K.].

KUM II, s. 70 (»Matthias Wilhadi Lægaard«); E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 179; DanKir bd. 18, s. 1501 (se nedenfor).

7. 28/11 1710. Christen Jensen Beck, f. Holstebro 19/11 83; F. Feldbereder; St. Holstebro 05; Pr. 36; 1 ~ F. E.; 1 D.; 2 ~ Anna Kirstine Lauritsdtr. Brandstrup af Hygom, f. 12/11 75, † V. Vinkel, Hove S., 21/1 59; u. B.; [† 15/10 1750; eiede 8000 Rdlr., en stor Rigdom i hine Tider; gav c. 32 Messehagel og -Skjorte til K.; bekostede en Præsterækketavle; Lgst.].

KUM II, s. 307 (»Christianus Iani Bechius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 21; Nygaards sedler: Enkens død, begravelse; DanKir bd. 18, s. 1509, 1518, 1524 (se nedenfor).

8. 27/11 1750, o. 13/2 51, Gregers Knudsen Lund, f. Aalbg. 21/11 19; (Bdr. t. K. K. Lund i Ø. og V. Assels og t. Sinnet K. K. L. ~ A. A. Thorning i Sønderup-S.); F. K. Christensen L., Toldoverbetj. i Aalbg.; M. Sinnet Pedersdtr. Baadsgaard; St. Aalbg. 37; C. •/2 45, n.; Pr. 8/12 56; ~ 15/9 51 Anna Elisabeth Marcusdtr. Alsing af Nibe-V., f. 24/6 26, † 19/11 86; 2 S., 3 D.; see Knud L. i Tømmerby-L.; [† 11/5 1796; Eptph.].

KUM II, s. 583 (»Gregorius Lund«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2822; Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 65; FWDP 257,8; Nygaards sedler: Hustrus død; DanKir bd. 18, s. 1521-24 (se nedenfor).

9. 14/6 1796, o. 10/10, Jørgen Bloch; [3/7 1799 Lønborg-E.; see der].

10. 13/9 1799, o. Vibg. 9/10, Maturin Friis af Daugbjerg-M.-S., d. 12/7 75; St. Vibg. 93; C. 17/10 96, h.; ~ Vibg. Dk. 2/7 00 Christiane Marie Randrup, f. Vibg. 12/7 81; F. Lars R., Klokker og Cant. ved Dk. samt Prædikant i Hosp.; M. . . . Petersen; u. B.; 2 ~ Etm.; [b. 26/5 1801].

Sixhøj nr. 1501.

11. 24/7 1801 [p. Cap. Tvede-L. 15/3 99, o. 24/4; Nebsager-B. 24/4 01] Peter Meldal; [22/3 1805 Almind-S.; see Vium-S.-A.].

12. 12/7 1805, o. Kbh. 7/8 [Skllrr. . . .] Peter Anton Christian Nørager; [ved Rescr. 5/8 1814 tillige Vandborg; see Vandborg-F.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2011, Ferring Kirke, s. 1481-1532.
Fussing, Hans H.: Altergangsstridigheder i Vestervig 1632. Kirkehistoriske Samlinger 6:3 (1939-41), s. 184-189 (om Nr. 4, Niels C. Resen).