Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1264. Vandborg og fra 1814 Ferring,

Vandfuld Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

Lkm. 6/533; K. 4/176; M. S. III.; R. M. 26/6 1766; L. S.*; L. P. B. 552; S. i K.;
Kbg. Vandborg 1710, Ferring 1760 (÷ 1809–15).
Anm. Ferring var et Pastorat for sig.
———————————

1. 1530. Christen Simonsen; siges vel † 1546, men er dog formodentligt den, som gjenfindes i Gudum-F.

2. 1546. Peder Christensen Krogager*; Pr. (84); 5 S., alle „smukke Mænd“ og Præster; see J. P. Wandborg i Idom; N. Pedersen i Ulvborg-R.; J. Pedersen var Cap. her; de to Andre ikke fundne; [† 1598].

Hegelund I s. 157, II 98; KS 3:2 (1877-80), s. 212.

3. 1598 [p. Cap.* 96] Christen Kjeldsen; ~ 97 Dorithe Clemensdtr.(?) Krag af Holmsland; 4 D., (hvoraf den ene fødte i Dølgsmaal og blev henrettet 22; Graven holder sig grøn Vinter og Sommer); 2 ~ Etm.; [† 14/3 1609].

Hegelund I s. 516, II 169; KS 5:2 (1903-05), s. 560, note 42.

4. o. 25/10 1609. Gregers Jensen Lemvig; St. i Kbh. (08); ~ F. E.; 1 S.; see Etm.; J. Gregersen i Greis-S.; [† 29/9 1650; en datter skal være blevet halshugget for at have ombragt et barn, født i dølgsmål; Begr. i K.].

F-P s. 238 (»Gregorius Johannis Lymvicus«); Hegelund I s. 531, II 286; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 544; Sixhøj nr. 36; DanKir bd. 18, s. 1450, 1475 (se nedenfor).

5. o. 12/12 1650. F. S. Laurits Gregersen, f. 2/2 24; St. pr. 46; Pr. 6/8 72; 1 ~ Lemvig 17/10 52 Mariane Nielsdtr. (Fistler) af Lemvig-N., vist † s. A.; 2 ~ Birgitte Pedersdtr. Lüxdorph (Luxdorph), f. c. 23, b. Lemvig 15/12 10, E. e. Peder Lassen, Kbmd., Landsthingsskriver og Hospforst. i Vibg. (forældre til Maren P. ~ T. C. Blichfeld i Tørring-H., t. Use P. L. ~ N. J. Gjødstrup i Hee-N. og t. P. P. Wiborg i Snedsted); 3 S.; see P. L. Wandborg i Veirum; [† 25/3 1683].

KUM I, s. 198 (»Laurentius Gregorij Wandborg«); Sixhøj nr. 227, 616 (der fejlaktigt foreslår at hun er søster til Bolle P. L. i N. Jernløse-K. og t. Birgitte P. L. ~ R. P. Holbech i S. Jernløse-S.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 26; Ålborg tingbok 1679-82, f. 39a-b (afkald og fuldmagter); Nygaards sedler: 1. vielse, enkens begr.; FAaW s. 49 (note 90).

6. 1683. Oluf Knudsen Hjerm af Hjerm-G.-V., f. 28/2 56; St. Vibg. 77; 1 ~ c. 85 Anna Andersdtr. Nedergaard, f. Nedergd. i Kaastrup S., Thy, 24/6 51, † 21/5 22; 4 S., 4 D.; 2 ~ Anna Madsdtr., † 2/6 22; see Etm.; [† 15/11 1719; Lgst.; Kisteplade].

KUM II, s. 75 (»Olaus Canuti Hierman«); Sixhøj nr. 591; DanKir bd. 18, s. 1474-75 (se nedenfor).

7. 12/11 1717**. F. S. Mag. Emmicke Olufsen Hjerm, f. 17/12 93; St. Od. 11; C. 20/11 13, n.; Mag. 61; 1 ~ Anna Jacobsdtr. Brorson, f. c. 96, b. 3/3 40; F. J. Lauritsen B., Contr. i Assens (Bdr. t. Jochum L. B. i Randlev-B., t. Øllegaard L. B. ~ U. P. Colding i Gosmer-H., t. Anna Cathrine L. B. ~ O. C. Friis i Hundslund, t. Magdalene S. B. ~ I. J. P. Bredal i Dover-V. og t. Laurits L. B. i Aadum); M. Anne Pedersdtr. Bredal af Dover-V.; 8 S., 3 D.; 2 ~ 41 Lene Margrethe Pedersdtr. Bhie af Bøvling-F.; u. B.; see Etm.; [† 17/9 1765].

KUM II, s. 355 (»Emmichius Hierminus« 20 år gl.); PT 11:5 (1944), s. 283; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Vandfuld hrd. nr. 4; Nygaards sedler: børn, 1. hustrus begr., hendes forældre.

8. 11/8 1758**, o. 25/10, Morten Christensen Schiwe af Haasum-R., f. 13/11 23; St. Vibg. 44; C. 8/9 49, n.; ~ 7/12 59 F. D. Anna Kirstine Emmickesdtr. Hjerm, f. c. 24, † 8/9 75; u. B.; [† 4/10 1776; „ Gud kjender bedst, hvor tungt det hidtil har været“].

KUM III, s. 71 (»Martinus Schive«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1097.

9. 2/6 1775*, o. 6/1 77, Peder Deichmann Mathiesen Wagaard af Vive-O.-V., f. 33; St. pr. 52; C. 23/6 62, n.; ~ Anna Sophie Bhie af Hove; u. B.; [† 18/12 1788].

KUM III, s. 121 (»Petrus Vagaard, Matthiæ f.«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Vandfuld hrd. nr. 1, 44, 54, 55, 74.

10. 21/2 1789, o. 22/4, Hans Nicolai Aulum; [20/7 1798 Karlslunde-K.; see der].

11. 3/10 1798, o. Kbh. 9/12, Benjamin Fogh; [18/6 1802 Græse-S.; see Ferslev-V.].

12. 18/6 1802, o. 17/8, Knud Bisted; [12/11 1813 Husby-N.; see der].

13. 5/8 1814 [Ferring 12/7 05, o. Kbh. 7/8] Peter Anton Christian Nørager, f. Kbh. 71; F. Andreas N., Proc., siden Foged p. St. Croix; M. Marie Lynge; St. Fdbg. 92; C. 15/7 97 n.; Skllrr. . . ; ~ Lovise Cathrine de Wolf, f. Kbh. 73, † 5/3 54; mindst 3 S., 3 D.; [# 6/6 1821; † Ferring 15/1 43; sjudsket og forfalden].

14. 7/8 1822, o. 1/11, Mathias Jacob Schjørring; [19/9 1834 Brorstrup-R.-H.; see Fruering-V.].

15. 10/12 1834 [p. Cap. Hundstrup-Ø.-H. 18/5 31, o. 6/7] Andreas Peter Prior; [1/3 1848 Nors-T.; see der].

16. 17/5 1848, o. 19/7, Hans Peter Brøchner af Gangsted-S., f. 26/6 13; St. Hors. 32; C. 5/7 37, l.; ~ 23/11 48 Nanna Rosaura Thorson, f. 30/5 21; F. Niels Henrik T., Amtsstuefuldm. i Vibg.; M. Sine Strøm; 2 S.; [† 11/10 1852; særdeles elsket af Menighederne, som satte ham et smukt Mindesmærke].

(15/2 – 28/4 1853. C. Christiansen; see Skarrild-A.).;

17. 28/4 1853 [p. Cap. Aarh. Dk. 22/12 42, o. 8/2 43; Astrup-T.-H. 8/7 47] Thomas Andreas Jespersen; [27/2 1862 Hundslund; see der].

18. 10/5 1862 [N. Omme-B. 18/7 44] Jes Lassen Bjerrum, f. Farup 25/6 07; F. Jens Pet. B., Gdeier.; M. Anna Møller; St. Ribe 29; C. 24/10 33, n.; Miss. v. Egedesminde 25/2 35, o. 27/3, –43; ~ Umanak 4/8 38 Christiane Ursin, f. Kbh. 5/7 12; F. Peter U., Bogbindermstr.; M. Marie Cathrine Christensen; 1 S., 4 D.; [† 24/10 1875].

19. 14/1 1876 [P. v. Vibg. Tugth. 13/1 72; # 23/3 75] Mathias Peter Bryndum, f. Kold. 22/3 37; F. Andr. B., Adj.; M. Anna Mar. Cathr. Gravenhorst; St. Kbh. 57; C. 21/1 63, h1.; Cap. p. p. Gjelsted-R. 7/6 63, o. 24/7; Hjelpep. i Udby i F. •/10 64; i Egense 65; Cap. p. p. Gjerlev-B. 23/12 65; ~ Slag. St. Pet. K. 3/9 72 Petra Nicoline Alvilde Hertel fra Stanghøigd., f. 1/4 43; F. Andr. Nic. H., Propr.; M. Vibecke Jacobine Christiane Hertel af Ballerup-M.; (73) u. B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2011, Vandborg Kirke, s. 1449-1480, Ferring Kirke, s. 1481-1532.