Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 410. Hee og til 16 . . No,

Hinds Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 2/211; M. S. III.; M. Nr. 502; Lkm. 6/454; Kbg. 1699.
Anm.  Om No Kirkes Nedlæggelse see nedenfor. No nye K. indv. 2/12 1877.
———————————

1. 15 . . Morten; see Etm.

2. o. 1548. F. S. Peder Mortensen; Pr. (84); 1 ~ Ane Christensdtr. af Vorgod-V.; † 79; 5 S., 6 D.; 2 ~ Maren Thomasdtr. fra Ringkjøb.; 2 ~ Etm.; see P. P. Hee, Kbh. H. G. K.; C. N. Nykirke i Tyregod-V.; [† 14/12 1595; Eptph. og Lgst.].

Hegelund I s. 277, 330, II s. 174, 198; KS 3:2 (1877-80), s. 211.

3. 1593**, o. 16/4 1596. Mikkel Nielsen; vist St. i Kbh. (78); ~ F. E.; 3 S., 2 D.; [† 1622; Eptph.].

F-P s. 87 (»Michael Nicolai Ripensis«); Hegelund I, s. 281, II 176; KS 5:2 (1903-05), s. 557 og 2:6 (1872-73), s. 544.

4. 1622. Jens Christensen Gjødstrup el. Hee, vistnok af Sneibjerg-T.; i Sorø Skole 10–16; St. Roesk. 21; Pr. 14/7 53; ~ F. D. Anna Mikkelsdtr., f. c. 95, † 31; 22 B., af hvilke alle de, som levede, ÷ 1 D., kom i Præstestand; see Etm.; P. J. Bering i Kobberup-F.; T. J. Hee i Vildbjerg-T.; J. From i Vorgod-V.; (Jens S. Hee t. Od. Hosp.-P.); [† 1666. Anledningen til, at No Kirke, hvis Plads endnu er kjendelig, blev nedbrudt, fortælles at være den, at Præsten J. C. Gjødstrup var særdeles yndet af Herskabet på Voldbjerg, fordi han var en god Selskabsmand, navnligen en udmærket Violinspiller. For nu at afholde ham fra, at søge Forflyttelse, udvirkede Herren paa Voldbjerg en Tilladelse til, at sammenlægge Hee og No Sogne og bryde No Kirke ned, mod at opføre en Tilbygning til Hee K. Imidlertid vægrede Bønderne sig ved, at tage Deel i Kirkens Nedbrydning og Materialets Bortførelse, fordi de ansaae Arbeidet for syndigt; hvilket atter bevirkede, at Herremanden spændte sine egne Heste for det forreste Læs; men begge Hestene styrtede døde om, inden de naade Hee K. (see Traps Beskr. 2/793); Eptph.].

KUM I, s. 51 (»Ianus Christierni Gydstrupius«); SB s. 128; »see S. M. Hobro i N. Omme-B.« udgår.

5. E. f. B. 3/8 1666** og 17/1 67. F. S. Niels Jensen Gjødstrup el. Hee; St. pr. 60; ~ Use Pedersdtr. Luxdorph; (Sstr. t. Maren P. L. ~ T. C. Blichfeld i Tørring-H. og t. P. P. Wiborg i Snedsted); F. Peder Lassen, Kbmd., Landsthingsskriver og Hospforst. i Vibg.; M. Birgitte Pedersdtr. Luxdorph (2 ~ L. Gregersen i Vandborg); 8 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1689].

KUM I, s. 287 (»Nicolaus Iani Hienius«); Ålborg tingbok 1679-82, f. 39a-b (afkald og fuldmagter).

6. 25/5 1689. Mag. Lauge Berntsen Wedel* af Ribe Dk. r. Cap.; St. Ribe 83; 1 ~ F. E.; 2 ~ Mette Sørensdtr. Bering af Ørslevkloster; 2 ~ Etm.; [† 1739; see T. 337, som kalder ham Wæddel].

KUM II, s. 123 (»Lago Bernhardi Wellejus«).

7. 15/5 1739 [r. Cap. Ringkjøb.-R. 18/6 25] Otto Offesen Høyer af Uldum-L.; f. 29/7 95; St. Hors. 17; 1 ~ Christence Jensdtr. Taulow, † 1/4 39; (Sst. t. Jørgen B. T. i Nordby p. F., t. Maren J. T. ~ H. Allerup i Ringkjøb.-R. og t. Vibekke J. T. ~ P. B. Friede i Leirskov-J., Moster t. Anna Hedvig T. ~ P. P. Holm i Lundforlund-G., Halvsstr. t. Magd. F. Friede ~ N. N. Kragelund i Varde); F. Jens Bertelsen T., Bgmstr. og Tolder i Varde; M. Maren Jacobsdtr. Bjørn; 13 B., hvoraf 8 S., 4 D.; 2 ~ F. E.; see Jens O. H. i Rerslev-Vi.; L. L. Thura i Jelstrup-L.; [† 17/9 1757].

KUM II, s. 410 (»Otto Høyer«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged nr. 151.

8. 20/2 1756*, o. 10/9 57**, Peder Pedersen Lundager, f. Verninge 26/5 19; F. P. Christiansen L., Handelsmd.; M. Abelone Pedersdtr.; St. Od. 37, Bacc. 39; C. 40; 1 ~ Od. Frue K. 1/6 57 Karen Hansdtr. Achthonia af Søby-T., d. 9/11 22, † 62; u. B.; 2 ~ 27/9 71 Dorthea Marie Pedersdtr. Bhie af Bøvling-F.; [† 10/7 1779].

KUM II, s. 582, 598 (»Petrus Lundager«, 20 år gl.).

9. 29/4 1778*, o. 8/11 79, Jens Bone Høyer, f. Skibstedgd. i Thy 2/1 54; F. Andreas H. Generalauditeur; M. Mette Cathrine Bone el. Bonne; St. pr. 70; C. 6/8 77, h.; Pr. (02); ~ 2/8 82 Margrethe Kirstine Schmidt, f. c. 55, † 25/4 25; F. Bfgd. i Ringkjøb.; 3 S., 1 D.; see A. T. Ørbech i Arrild; [# 8/11 1822; † 13/3 26; forestod sit Kald med sjelden Uegennyttighed og Nidkjærhed efter sin Overbeviisning; var af en ei almindelig Lærdom].

10. 14/2 1823 [Hersom-B.-K. 15/6 18] Jens Christian Blicher; [5/9 1823 Øls-H.-D.; see Understed-K.].

11. 5/9 1823 [Øls-H.-D. 11/3 18] David Plesner af Fruering-V., f. Voer 83; St. pr. Aarh. 02; C. 5/4 08, h.; Miss. Skjervø, Tromsø St., 9/11 10, o. s. D.; p. Cap. el. Hjelpep. i Strøby-V. . . .; ~ 13/7 20 Anna Christence Guldberg, f. Vibg., † ss. 18/6 65; 1 S.; [† 3/7 1833].

NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", Skjervø.

12. 29/11 1833 [Vegerslev-V. 9/3 27] John Thomsen Gad; Pr. 5/6 41; [20/12 1847 Kjettinge-B.; see der].

13. 11/3 1848 [Lomborg-R. 21/8 35] Peter Rasmussen, f. Næsby v. Od. 3/10 01; F. R. Poulsen, Gdeier.; M. Kirstine Pedersdtr.; St. Od. 21; C. 10/1 28, h.; p. Cap. Greve-K. 6/6 29, o. c. 28/6; Thisted-T. 2/3 31; Lumby 21/9 31; ~ 19/6 36 Thomasine Nicoline Vilhelmine Emilie Rosendahl af Beftoft-T., f. 12/5 12; 1 S. ; [† 24/9 1868. „Havde den Fortjeneste, at have sat Indsamlingen til en Kirkebygning i No i Gang. Hans Enke virkede ogsaa meget for Sagen“. See dansk Kirketidende 77/50].

14. 29/12 1868 [Stadil-T. 8/5 60, o. i Stadil K. 20/6] Johan Carl Hieronymus Molbech, f. Slag. 5/6 16; F. Carl Fred. M., dengang Adj., senest Prof. og Lector i Græsk ved Sorø Acad; M. Cathr. Marie Schertner; St. Fdbg. 36; C. 19/1 43, h.; Skllrr. i Faxe 28/6 43; ~ 10/10 43 Amalie Pouline Hübner, f. 26/12 20; F. Hans Christ. H., Amtstuefuldm. i Hillerød; M. Pouline Schertner; 12 B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.