Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 66. Arrild,

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

L. S. 1/24; L. P. B. 405; K. 1/136; Rh. 521; M. S. III.; Lkm. 6/62; Kbg. 1659.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. (1564). Bartholt . . .

1. (1578). [Cantor i Haderslev •/6 75] Peder Jacobsen; St. i Wittenberg 73, i Rostock 75; Pr. 3/2 98 – (19); [var her endnu 1619; fmtl. † el. # 1620].

Achelis I, nr. 496; Hegelund I s. 275, 324, 371, II s. 173; KS 2:6 (1872-73), s. 551, 646.

2 (a). c. 1620. [Cap.*, o. 29/1 04] F. S.? Bertel Pedersen Arrild; see P. Bertelsen i Hygum; [† i Chorsdøren 1630; hans Navn paa Prædikestolen 1621].

Hegelund I s. 415, 416, II s. 240; DanKir bd. 21, s. 1274 (se nedenfor).

2b. 1630. Bertel (Jacobsen Grøn?), f. Kold.; maaskee St. Od. 27; [fmtl. # el. † ca. 1647].

KUM I, s. 82 (»Bartol. Christian. Møborg«).

3. o. 4/1 1647. Hans Ditlevsen From af Nustrup; St. Ribe 38; [† 1659].

KUM I, s. 143 (»Iohannes Detlevius From Cimber«); Achelis I, nr. 1984.

4. o. 10/11 1659. Peder Jonassen Schnell af Agerskov; St. Ribe 55; ~ Arrild 7/10 60 Sophie Christensdtr. fra Brøns, b. 2/4 96; 4 S.; see Etm.; [b. 13/4 1704].

KUM I, s. 258 (»Petrus Ionæ Aggerschow«); Achelis I, nr. 2593; Kbg. Arrild (1659-1814), f. 238a, opsl. 238 (vielse); f. 177a, opsl. 176 (hustrus begr.); f. 180b, opsl. 180 (begr.).

5. 3/11 1685**. F. S. Christian Mechlenburg Pedersen Schnell; St. Ribe 82; ~ Arrild 12/6 88 Maren Petersdtr. Henningsen fra Tønder, f. 65, † 21/12 02; mindst 1 S., 1 D.; (see C. N. Schmidt i Roager); [† 10/4 1720; hans Navn paa Prædikestolen 1716].

KUM II, s. 115 (»Christianus Petri Mechlenburg«, sammen med broderen Jonas); Achelis I, nr. 3509; PT 1984, s. 123; Kbg. Arrild (1659-1814), f. 242a, opsl. 242 (vielse); f. 180a, opsl. 179 (hustrus død); f. 187a, opsl. 186 (død); f. 217a, opsl. 217 (søns begr.); Danske kancelli: Kaldsbrev; DanKir bd. 21, s. 1274 (se nedenfor).

6. 10/5 1720. Andreas Clausen Slange af Toftlund, f. 27/8 87; St. i Wittenberg 07, i Kbh. 14; C. Kbh. 15; 1 ~ Arrild 22/8 21 Johanne Lovise Josiasdtr. Outzen, f. 6/10 01, † Arrild 25/5 43; F. Josias Hansen O., Forvalter af Gelstoft, Gram S.; M. Anna Henningia Ludvigsdtr. Harboe af Halk; 2 ~ Arrild 28/8 44 F. Sstr.dtr. Anna Kirstine Simonsen, f. 20, † Gelstoft 28/10 82; F. Bertel S., Skovrider i Hviding; M. Dorthea Josiasdtr. Outzen; [b. 17/6 1745; hans Navn paa Kirkeklokken 1731].

Achelis I, nr. 4421; KUM II, s. 387 (»Andreas Schlange, Hatterslebia-Cimber«, 27 år gl.); PT 1984, s. 122, 124; Kbg. Arrild (1659-1814), opsl. 248 (1. vielse), opsl. 250 (2. vielse); DanKir bd. 21, s. 1277 (se nedenfor).

7. 13/8 1745 [Skp. . .] Christopher Hammersteen, f. Kbh. 04; F. Brygger; St. Kbh. 25, Bacc. 26; C. 28; 1 ~ 27/9 45 Ulrikke Holzmann, † 53; 2 ~ Arrild 27/6 55 Ingeborg Holmer fra Roest, Arrild S., f. c. 39, b. 25/3 58; 3 ~ . . . Beorus el. Blorus, f. Aabenraa; [† 18/5 1759].

KUM II, s. 470, 476 (»Christophorus Hammersteen«, 21 år gl.); Kbg. Arrild (1659-1814), opsl. 252 (2. vielse); f. 199a, opsl. 198 (2. hustrus begr.).

8. 14/9 1759. Jens Jensen Ibsen; [30/12 1773 r. Cap. Kjerteminde-D.; see der].

9. 24/2 1774 [Spandet 27/2 50] Andreas Jacobsen Boysen af Magstrup-J., f. 24/4 12; St. i Rostock 30, Jena 35; C. Haderslev 44; Pr. 69; ~ Spandet 8/9 52 Cathrine Margrethe Nicolaisdtr. Freuchen af Branderup, f. 30/9 20; see Jacob B. i Gl. Haderslev; [† 1/7 1790].

Achelis I, nr. 5263 (»Andreas Boethius«); PT 1981, s. 74; Kbg. Spandet (1723-1806) opsl. 17 (vielse).

10. 8/10 1790 [r. Cap. Nykjøbing-S. 26/1 87] Mag. Jens Seidelin af Ulsted, f. 25/7 50; St. Aalbg. 70; C. 81; Cand. phil. 83; Mag. 85; Huslærer i Jylland c. 71–76; Regensen c. 76; Alumnus p. Elers Colleg. 84–87; ~ 8/12 90 Jensine Magdalene Schmidt, f. 69, † Birkerød 26/3 46; F. Mads S., Kleinsmed i Kbh.; M. Elisabeth Stochter; 7 S., 3 D.; [† 15/4 1806; en vældig Tobaksryger (12 Piber før Tjenesten); Lgst.; W. 3/707; N. 552].

KUM III, s. 298 (»Ianus Seidelin«, 21 år gl.); DanKir bd. 21, s. 1278 (se nedenfor).

11. 12/12 1806 [r. Cap. Holstebro-M. 4/4 00] Gregers Johannes Discher; [21/1 1816 Følleslev-S.; see der].

12. 12/7 1816 [r. Cap. Eidsberg, Aggersh. St., 7/2 10] Søren Faurschou, f. Aarh. 22/8 71; F. Christ. Sørensen F., Kbmd.; M. Mette Johanne Lassen; St. Aarh. 92; C. 14/7 95, h.; p. Cap. Aremark og Ødemark, Aggersh. St., 18/4 00, o. Kbh. 25/4; ~ Hanne Jørgensen, f. Helsingør c. 93, † Frederikssund 15/3 77; [# 26/1 1836; † Frederikssund 29/11 51; et slemt, halvt rasende Menneske].

13. 24/5 1836 [Henne-L. 4/6 31] Johan Anton Storm Borchsenius af Hesselager, f. Værum 23/10 04; St. Nybg. 23; C. 29/10 28, l.; ~ Sara el. Susanne Laurence Bering af Hesselager, † 13/8 53; mindst 4 B.; [† 13/7 1839; Lgst.].

DanKir bd. 21, s. 1278 (se nedenfor).

14. 28/9 1839 [Branderup 2/1 22] Anders Thomsen Ørbech*, f. Ribe 9/11 90; F. Thomas Ø., Hdmd.; M. Anna Andersdtr Weis; St. Ribe 11; C. 19/10 15, l.; p. Cap. Hee 24/7 16; ~ 12/5 18 Elisabeth Høyer af Hee, f. 20/5 90, † 19/12 64; 2 S., 2 D.; [† 30/9 1870; E. 3/672 og S. 3/735].

15. 1871 [Romø 67] Wilhelm August Hillegaart, f. Flensborg 11/10 41; F. Albrecht H., Kbmd.; St. Flensbg. 61; St. i Berlin 64, Cand. phil. 65; C. Berlin 66; [1880 Rtr. Seminar Alt-Tschau bei Neusalz a.d. O.; P. Boyadel i Grünberg].

Achelis II, nr. 10289.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Arrild Kirke, s. 1264-1280.