Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1191. Toftlund (forhen Herrested),

N. Rangstrup Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

Rh. 483; K. 4/74; R. M.; M. S. III.; Lkm. 6/130; Kbg. 1610.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. (1533). Niels . . . ; see Etm.; [† c. 1560?].

1b. 10/2 1560. Knud Lauritsen; [fmtl. † el. forflyttet 1568].

KS 2:3 (1864-66), s. 336 (kaldsbrev).

1 (c). k. 15/2 1568. Peder Nielsen.

2. 15 . . Mikkel . . .

3. 1578. Mads Jacobsen (Jepsen); Pr. (10, 19); ~ Karen . . . , † 1/3 14; see Etm.; [† 15/4 1615; (var her endnu 1619, men det må være fejl); Eptph.].

Hegelund I s. 274, II s. 172; KS 2:6 (1872-73), s. 645-46, s. 551; Kbg. Toftlund (1610-1810), s. 378, opsl. 174 (hustrus og egen død).

4. k. 19/2 1610**, o. 21/9. Marcus Pedersen Stuhr (Stuer, Sture) af Nustrup, f. 80; St. i Wittenberg 07; Pr. . . ; ~ 26/5 11 F. D. Maren Madsdtr.; see Etm.; Bertel S. i Hjortlund-K.; [b. 1/6 1648; Eptph.].

Achelis I, nr. 1144; Hegelund I s. 551, II s. 293; Kbg. Toftlund (1610-1810) opsl. 153 (vielse), 177 (begr.); »see M. L. Raunsøe i Aulum« udgår.

5. o. 9/4 1647**. Anders Clausen* (Slange), f. Brøns 19; St. Ribe 41; C. 6/4 44; Pr. 8/2 68; 1 ~ Toftlund 18/7 47 F. D. Elisabeth (Elsebe) Marcusdtr. Stuhr, f. c. 13, † Ribe 5/7 59; 1 S., 2 D.; 2 ~ Toftlund 15/10 62 Margrethe Jonasdtr. Schnell af Agerskov, f. c. 39, † 7/4 91; 10 B.; see Etm.; M. J. Stuhr i Skodborg; [b. 6/5 1704; var tillige i 30 Aar kgl. Tolder og Thingskriver, samt Kirkeværge; nød også Degnekaldets Indkomster; holdt desuden Kro („legede paa Fiol for sine Gjæster“); altsaa i alt 7 Bestillinger; T. 291; Pg. br. . . ].

KUM I, s. 166 (»Andreas Claudij Brøns«); Achelis I, nr. 2076; Kbg. Toftlund (1610-1810) opsl. 155 (1. og 2. vielse), opsl. 184 (begr.).

6. 8/12 1683**. (13/2 1700**) F. S. Claus Andersen Slange*, f. 27/3 53; St. i Kiel 74, i Kbh. 78; ~ Skodborg 5/2 86 Elisabeth Marcusdtr. Stuhr af Skodborg, f. 4/8 66, † 25/11 40; see Etm.; Andreas C. S. i Arrild; [† 15/3 1739; T. 325; Lgst.].

KUM II, s. 80 (»Claudius Andreæ«); Achelis I, nr. 3237; Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Skodborg (1660-1714) opsl. 7 (1. hustrus dåb), opsl. 18 (vielse).

7. 27/2 1723**. Christian Ditlevsen Outzen, f. Roest, Arrild S., 27/4 91; (Bdr. t. Ingeborg D. O. ~ N. Freuchen i Branderup og t. Dorthea D. O. ~ C. Fries i Abild); F. D. Hansen Ou., Ridefoged i Hviding og N. Rangstrup Herreder; M. Helvig (Herlich) Christiansdtr. Hoyer af Ladelund, Tønder Amt; St. Sommersted t. Jena 10, i Halle, i Kbh. 13; C. 7/8 13, l.; 1 ~ Toftlund 16/9 23 F. D. Elisabeth Clausdtr. Slange, f. 3/11 94, † 17/4 26; 1 S.; 2 ~ Toftlund 3/7 27 Elisabeth Charlotte Johansdtr. Klinckert (Klinkerin) af Oxbøl, d. Nordborg 6/3 91, † Toftlund 20/11 76; 3 S.; see Ditlev C. O. i Beftoft-T.; [† 24/7 1758].

Achelis I, nr. 4538; KUM II, s. 368 (»Christianus Autzen, Haderslebia-Holsatus«, 21 år gl.); PT 1984, s. 123, 126 (han var ikke gift 3 gange); Kbg. Toftlund (1610-1810) opsl. 158 (1. vielse), opsl. 159 (2. vielse).

8. 27/10 1758 [Compast. paa St. Croix 20/8 56] Peder Gutfeld; [† 18/7 60 Beftoft-T.; see Skjærbæk].

9. 12/12 1760 [Manø 5/6 50] Ove Andersen Thorning; [24/11 1774 Sevel; see der].

10. 24/11 1774 [Venø 19/9 66, o. 21/11] Jacob Henrik Jakobsen Burchart, d. Fred. 8/3 35; F. J. Henrik B., Feltskær; M. Maren Nielsdtr.; St. Fred. 56; C. 10/3 62, n.; 1 ~ Jerne 1/5 67 Martha Christina Bøtcher, d. Fred 1/9 27, † Toftlund 11/2 92; (Sstr. t. Johannes T. B. i Jerne-S., som døde samme Dag og Time); F. Tobias Johansen B., Rtr. Fred.; M. Ingeborg Caspersdtr. Carstensen; 2 ~ her 11/4 94 Sara Nielsdtr. Gjesten, f. Sønderho 19/10 52, † Ribe 19/4 25; F. N. Poulsen G., Visitør p. Fanø; M. Marie Katrine Junghans; 2 ~ (01) Jacob Lund, Bgmstr. i Ribe; [† 24/1 1798].

KUM III, s. 163 (»Iacobus Borchart«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Dåb, mor, vielse, hustrus dåb, 2. hustru, født, forældre, 1786, enkens 2. ægteskab, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 132A; Kbg. Toftlund (1610-1810) opsl. 167, 220, 224; DanKir bd. 20 (1954), s. 836 (se nedenfor).

11. 24/4 1798 [r. Cap. Thisted o.s.v. 9/9 91, o. 23/11] Peder Simonsen, f. Ødis v. Haderslev 12/8 56; F. S. Jepsen, Bde.; M. Else Pedersdtr.; Skoleholder i 7 Aar; St. Haderslev 84; C. 15/7 90, h.; ~ Hoptrup 23/4 93 Christine Sophie Wonsild, f. Fjelstrup 25/12 66, † Tønder 3/5 28; F. Niels Jensen W., Degn i Hoptrup; M. Inger Mathiasdtr.; 3 S., 3 D.; [† 9/9 1822; hans Virksomhed i Thisted omtales med følgende Ord: „Peder Simonsen var en retsindig og god Mand, men ingenlunde talentfuld, hverken som Prædikant eller i andre Henseender“].

Achelis II, nr. 7189; KUM III, s. 401 (»Petr. Simonsen«, 27 år gl.); HiThi 1944, ca. s. 82.

12. 14/2 1823, o. 30/4, [Lærer v. en Pigeskole i Kbh.] Jørgen Hansen Bjerregaard, f. Dalby, Haderslev Amt 4/10 87; F. H. Jørgensen B., Ldmd.; M. Anna Cathr. Christensen; St. pr. 08; C. 22/10 13, h.; ~ 10/6 24 Bolette Margrethe Leth af Bjært, f. 19/12 95, † Ørbæklunde 13/3 74; u. B.; [# 12/5 1862; † Haderslev 27/4 66].

Achelis II, nr. 8071.

13. 25/7 1862 [Hjerpsted, Tønder Provstie, 28/1 51] Carl Emil Christensen, f. Kbh. 12/12 20; F. Anders C., Vognmand og Postholder; M. Christine Christensen; St. v. W. 38; C. 16/1 45, h.; p. Cap. Greve-K. 4/6 46, o. 1/7; Lærer v. Holmens Kirkesk. i Kbh. 48; c. Præst Flensbg. Helligg. K. (den danske K.) 20/9 50; ~ Kbh. Chrbg. Slotsk. 3/5 49 Wilhelmine Marie Christensen, f. Kbh. 21/6 21, † Kbh. 26/11 95; F. Jens Magnus C., Palaisforv. p. Amalienbg.; M. Barbara Marie v. d. Burgh; 2 S., 1 D.; [susp. af d. t. R. •/12 66; afsat •/1 67; derefter Hjælpep. paa 15 forsk. Steder i Sjælland, Fyen og Lolland (bl. A. Søllerød, Haudrup-S., Brønshøi-R., Nidløse, Thorslunde-I., Ø. Ulslev-G., Kjettinge-B. og Snoldelev-T.); „Tro, dygtig, afholdt. Det vil være vanskeligt for Menigheden, at faae hans Tab erstattet.“ Grunden til Hans Afsættelse var, at, da der 11/11 66 skulde afholdes en Takkefest i Anledning af den mellem Preussen og Østerrig afsluttede Fred, brugte han nogle uforsigtige og skarpe Yttringer i sin Prædiken (Berl. Tid. 66/302); boede i Kbh.; † Kbh. 21/1 1893].

Elvius s. 640; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 60 (vielse); Arends I, s. 130: W. III. 347; M. 103. 224. 322; Elv. 640; (Arends’ litteraturforkortelser).

14. 1867 [Brarup 66] August Heinrich Schumacher, f. Petersdorf p. Femern 12/4 35; F. Diedrich Christoph Joh. S., Diak. ss.; St. Altona t. Kiel 57; St. i Erlangen 58, i Kbh. 61, i Kiel 64; [† 16/6 1886].

Achelis II, nr. 10115.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Toftlund Kirke, s. 827-847.