Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1302. Venø,

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S.*; L. P. B. 520; K. 4/340; M. S. III.; Kbg. 1689 (÷ 1809–15).
Anm. Venø hørte tidligere til Hjerm og Gimsing; Præsten tillige Skllrr.
———————————

1. 2/1 1750, o. 5/4, Adam Frederik Pedersen Grib; [6/2 1756 Rudkjøbing-S.; see der].

2. 9/4 1756, o. 12/5, Frederik Vilhelm Jensen Wind; [20/6 1766 Skive-R.; see der].

3. 14/9 1766, o. 21/11, Jacob Henrik Jacobsen Burchart; [24/11 1774 Toftlund; see der].

4. 3/4 1775, o. 22/9, Søren Hagerup Johansen Holck, f. Christiansund 26/11 44; F. J. Christophersen H., Kbmd.; M. Martha Susanne Hagerup; St. Trondhj. 61; C. 16/3 63, n.; ~ 28/5 75 Elisabeth Anna Margrethe Budde, f. Hevne 10/8 55, † 20/10 22; F. Christopher B., Sp.; M. Marg. Holck; her 2 S., 3 D. (ialt 12 B.) see Søren H. H. i Sandby; [29/6 1781 Hafslo, Bergens St.; 24/3 86 Edø, Trondhj. St.; # 13/11 1812; † 7/9 27].

Lampe II, s. 23-24, Erl. I, s. 410-411.

5. 12/9 1781, o. 19/12, Johannes Mathiesen Bakke af Kolding, f. 14/2 51; St. Kold. 75; C. 4/1 81, n.; [suspenderet 1785; afsat 89; † Aarh. 27/2 1816; forfalden; lyste engang Forbandelse istedetfor Velsignelse over Menigheden].

Nygaards sedler: Død.

6. 5/3 1790 [p. Cap. Hjerm-G. 23/9 85, o. 7/12] Jørgen Wedel; [8/5 1801 Tise; see der].

7. 3/7 1801, o. 25/8, Hans Wandall; [7/1 1803 Vorbasse-G.; see Gudbjerg].

8. 25/3 1803, o. Kbh. 4/5, Peter Sand; [24/8 1810 Hald; see der].

9. 11/1 1811 [p. Cap. Hellested 26/10 04, o. 2/11] Peter Christian Maaberg; [1/8 1817 N. Gjørding-V.-B.; see der].

10. 24/12 1817 [Degn i Hjerm . . .] Søren Clausen Rohde, f. Aarh. 29/8 80; F. Niels R., Bgmstr.; M. Anna Thrane; St. Aarh. 97; C. 29/4 02, h.; [† Struer 15/4 1818; blev neppe ordineret].

11. 17/2 1819 [p. Cap. Ikast 26/4 11, o. 12/6] Terman Nicolai Windfeldt; [18/8 1830 Ulstrup-G.; see Skibsted-L.].

12. 10/11 1830 [p. Cap. Mesinge 21/3 28, o. 25/4] Ulrik Kjerulff Schmidth; [6/8 1834 Skanderup; see der].

13. 31/10 1834 [p. Cap. Sandager-H. 26/9 28, o. 10/10; Vissenbjerg 23/2 31] Adolph Christian Holm; [10/3 1846 Møborg-N.; see der].

14. 15/5 1846 [p. Cap. Understed-K. 25/2 37, o. 16/8] Peter Daniel Blicher; [24/8 1853 Vinding-V.; see der].

15. 12/11 1853, o. Kbh. 14/12 [Lærer v. Helsingørs Realsk. . .] Caspar David Vilhelm Munthe Fog; [25/6 1860 Medolden, see der].

16. 10/9 1860 [p. Cap. Himmelev-R. Kl. 28/3 55, o. 25/4] Thomas Ambrosius Fyhn af N. Jernløse-K., f. Ringsted 22/5 23; St. Hlh. 40; C. 11/7 48, h2.; ~ Kbh. 30/5 62 Septima Hansine Christiane Storch, f. Roesk. 12/2 38; F. Cpt. Edvard Thomas Storch af Huusby-V., senest Pstmstr. i Nybg.; M. Septima Hansine Christiane Hansen; (68) 1 D.; [20/7 1869 Laurbjerg-L.; 29/12 77 N. Jernløse-K.].

17. 19/10 1869 [Cap. p. p. Dalum-S. 28/4 66, o. 19/9; Bøvling-F. 9/8 69] Mathæus Christian Carstensen; [11/2 1876 N. Nissum; see der].

(13/5 – 28/10 1876. Christen Schou Jacobsen; erholdt 15/9 s. A. Tilladelse til at Betragtes som ikke kaldet)
            Elvius s. 574.

18. 28/10 1876, o. 22/11, Adolph Frederik Pommerencke, f. Voldum 31/3 48; F. Jørg. Joh. Fred. P., Skllrr.; M. Ane Marie Meldgaard; St. Rand. 68; C. 23/6 74, h2.; Lærer i Grenaa •/8 75; ~ Odder 8/8 76 Laurette Ella Christoffine Terndrup, f. Tørslevgd., Estruplund S., 14/6 52; F. Jac. Bostrup T., Eier af Justenborg; M. Aug. Soph. Bruun af Saxild-N.; (78) 1 D.; [10/4 1880 Velling; Vrensted-T. 30/7 83].

Elvius s. 603.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2010, Venø Kirke, s. 1217-1237.