Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 352. Gudbjerg,

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/71; J. M. 191; R. M. 78; Lkm. 2/252; St. M.; Kbg. 1752.
———————————

1a. 15 . . Knud Mikkelsen; [† 1550].

1b. (1556). Jens Ploug.

KS 6:2 (1936-38), s. 221.

1 (c). 15 . . Hans Nielsen Skjeg; ~ Marine Knudsdtr. af Hesselager; 7 B.; 2 ~ Etm.

2. (1589). [Rtr. Svendbg.] Erik Hansen Bang, f. Bogense c. 44; ~ F. E. („magis improba in virum“)(1); 6 B.; [† 1600; „Doctus Latine, Græce, Hebr. Res habet, sed vox et alia, quæ debebant adesse, non omnia quadrant.(2) Røsten gaar ud aff Næsen. Nihil Movet.; holder alltid . . .(3) ganske sjugelig.“ „Bonus vir et simplex“. „Dederunt ipsi optimum testimonium. Hoc saltem voluerunt, ne in horas protraheret concionem solito more“(4) (J. M. l. c.)].

3. 1600. Hans Gamalielsen; Pr. 20; 1 ~ Anne Nielsdtr. af Snøde-S., † 6/6 12; 2 S., 4 D.; 2 ~ c. 12 Apelone Lauritsdtr. Stampe af Kjølstrup-A.; 2 S., 4 D.; see C. J. Borchgrevinck (Borggreving), S. Nielsen og B. P. Lüxdorff i N. Jernløse-K.; O. Olsen el. Olavius t. Rand. Graabr. K.; N. C. Fabricius p. Dreiø; J. N. Jennum i Nyker; [† 7/7 1640; Lgst.].

PT 2004, s. 92-102 (se litteraturlisten nedenfor); AaDB, s. 35.

4. k. 20/5 1640, o. 5/8, Hans Nielsen Lottrup (Lopdrup), f. i Jydld. c. 10; (Bdr. t. Anna H. L. ~ C. C. Blymester t. Aalbg. Bud. K.); St. Od. 33; ~ Anna Christensdtr. af Espe-V.; 1 S., 5 D.; see Etm.; N. M. Lørup i Gudme-B.; C. Hvirring i Hvirring-T.-H.; (J. N. Høstmark i Urlev-S.-D.); Datteren Dorothea Hansdtr. Lottrup stiftede 1694 Hansted Hospital; [† 3/5 1677].

KUM I, s. 119 (»Iohannes Nicolai Lopdorvius/Lopdorphius«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Johannes Nicolai Lophdorphius«, 30 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 303.

5. o. 27/7 1677. Hans Hansen Møller, f. ved Faaborg; F. Møller; St. Od. 64; ~ F. D. Elisabeth Hansdtr. Lottrup; 3 D.; see K. Balslev i Oure-V.; M. N. Gudme og T. H. Amager i S. Broby; P. A. Schytte i Bjerreby; V. J. Bering i Ollerup-K.; [† 1716].

KUM I, s. 326 (»Iohannes Iohannis Mollerus«); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 303.

6. 22/2 1717, o. 2/4, Herman Frants Antonsen Barchmann, f. Nagbølle v. Kold. 14/9 81; (Bdr. t. Christen F. A. B. i Vilslev-H.); F. A. B., Rgmtskriver i Riberhuus Amt; M. Ingeborg Lauritsdtr. Friis; St. Ribe 02; udenlands 2 gange; C. 25/1 17; ~ 25/1 19 Lene (Magdalene) Pedersdtr. Arensberg af Hveisel-G., † 7/4 59; u. B.; [#? 1748; † Brudager 2/9 60].

KUM II, s. 271 (»Hermannus Franciscus Barchman«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 727, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 68, 72.

7. 3/5 1748 [S. Næraa-Aa. 3/2 41] Oluf Frantsen Støedt af Horslunde-N., f. 5/10 01; St. Nakskov 21, Bacc. 22; C. 24; r. Cap. Tirsted-S.-V. 17/4 39, o. 20/5; Pr. 63; 1 ~ 8/3 42 Henriette el. Henrica Jensdtr. Achthon af Frørup, f. 11/3 08, † 43; 2 ~ Kbh. 22/1 44 Cathrine Marie Børresen (Søster til Kmhrr., Major J. v. Gyldenskjold), d. Kbh. 18/4 18, † Nebbelunde 91; F. Brygger; mindst 2 S., 2 D.; see J. K. Trojel i Nebbelunde-S.; [† 6/2 1773; W. 3/744; N. 586].

KUM II, s. 438, 443 (»Olaus Francisci Stød«, 21 år gl.).

8. 1/4 1773 [Herringe-F. 31/10 60, o. 5/12] Niels Nielsen Wamberg, f. Od. 1/5 33; Bdr. t. Anna S. A. W. ~ R. J. Faaborg i Ollerup-K.; F. N. Ovesen, Klokker og Cat. v. St. Hans K.; M. Sophie Amalie Weghorst, (M. til J. V. M. Kannewurff i Idom, t. M. J. N. Kannewurff i Søndersø og t. H. R. N. Kannewurff i Faaborg-D.); St. Od. 51; C. 57; Pr. 1 ~ Christine Cathrine Mathiasdtr. Eilschou af Fraugde, f. 15/8 39, † 23/1 74; 4 D.; 2 ~ 18/6 79 Sara Basballe af Barløse, f. 52, † 3/2 17; 1 S.; see K. A. Friis i Skjellerup-E.; (L. A. F. Rasmussen i Steenstrup-L.); [† 2/5 1800].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 44.

9. 20/6 1800 [r. Cap. Dalum-S. 24/8 98, o. 14/9] Hans Christian Wegener, f. Od. 8/4 70; F. Caspar Fred. W., Maler, eligeret Bgr. og Bgrcpt.; M. Maren Jensdtr. Staal; St. Od. 90; C. 28/4 95, h.; ~ 3/2 01 Mathie Kirstine Kellinghusen, f. Od. 6/8 83, † Sorø 26/6 46; F. Peter Engelbert K., Farver og Stadshauptmd.; M. Anna Marie Johansdtr. Stiller; 4 S., 1 D.; see Johan J. S. W. i Halsted-A.; Geheimearchivarius og Kongl. Historiograph, Cfrrd. Caspar Fred. W. er deres Søn; [† 23/2 1831; E. 3/476].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 4381, 4622.

10. 4/6 1831 [Uggerslev-H. 20/8 10] Hans Wandall, f. Sletterød i Fjelsted S. 10/10 74; F. Ole Nielsen, Gdeier; M. Karen Marie Jensdtr.; St. Od. 94; C. 27/4 98, h.; Venø 3/7 01, o. 25/8; Vorbasse-G. 7/1 03; 1 ~ Kbh. 7/7 01 Marie Christine Wiberg, min Faders eneste Søster, f. Od. 5/1 73, † 17/1 12; 5 S., 1 D.; 2 ~ Skamby 27/9 12 Anna Magdalene Lauenberg, f. Øsby i Sl. 17/1 91, † Svendbg. 7/2 70; F. Jens Jørgensen L. Skllrr. i Kjerte; M. Lorentine Westphalen; 5 S., 1 D; see Erik A. W. i Strø; [† 14/7 1846. Gav sig i Vorbasse meget af med jur. Forretninger. Dygtig. Arbeidede selv Marken. Hustruen (min Faster) ligesaa; B. D. G. 1/196].

11. 16/10 1846 [Værslev-J. 22/2 35] Isak Sidenius af Ø. Ulslev-G., f. 21/9 93; St. Nykjøb. 14; C. 10/1 20, l.; Ø. Ulslev-G. 3/5 20; ~ 8/9 20 Cathrine Elisabeth Møller af Kjøbelev-V.; (F. blev Biskop over Lolld.-Falsters Stift), f. 4/10 97, † 28/3 66; 4 S., 6 D.; see P. M. Møller, Cap. p. l. i Hundstrup-Ø.-H.; [† 31/12 1852].

12. 8/4 1853 [Aasted-S. 31/7 35] Andreas Jørgen Bendtsen*, f. Hillerød 23/7 99; F. Prof. Bendt B., Rtr. v. Fdbg. Sk.; M. Anna Henriette Dorothea Goos; St. Fdbg. 18; C. 3/11 24, h.; Torsted-H. 27/5 25, o. Roesk. 7/7; 50 Aars Jub. 27/5 75; 1 ~ 22/5 26 Juliane Frederikke Christence Thomsen, f. Hillerød 22/5 03; † 13/4 59; F. Kbmd. Fred. T.; M. Andreasine Juliane Wegener; u. B.; 2 ~ 23/11 60 Laura Hermandine Jensen, f. Kbh. 11/10 39; F. Joh. Erik J., Bud i Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet; M. Hermandine Frølich; (68) 1 S., 1 D.; [# 22/7 1878, † 9/10 s. A.; Pg. br. 23/3 63].

13. 26/10 1878 [Kverndrup 27/8 71] Harald Frithiof Henrik Julius Petersen af Alleslev, f. Kbh. 3/1 34; St. Kbh. 52; C. 22/6 58, l.; Cap. p. p. og Sem. Lærer i Skaarup 8/11 60, o. Kbh. 19/11; ~ Kbh. Garn. K. 26/7 61 Frederikke Mariane Schepelern, f. Cit. Fdrhvn. 22/10 37; F. Geneallieut. Aug. v. S.; M. Alexandrine Flensborg; (73) 2 S., 1 D.

———————————

Noter:

(1) magis improba in virum = Hun er meget ond imod Manden
(2) Doctus Latine, Græce, Hebr. Res habet, sed vox et alia, quæ debebant adesse, non omnia quadrant. = Lærd i Latin, Græsk, Hebraisk. Innholdet har han, men stemmen og det andet, som skulde være til Stede, passer slet ikke dertil.
(3) Nihil Movet; holder alltid . . . = Gør intet Indtryk, holder alltid veret (vejret).
(4) Bonus vir et simplex. Dederunt ipsi optimum testimonium. Hoc saltem voluerunt, ne in horas protraheret concionem solito more = En god og jævn Mand. [Sognefolket] gav ham det bedste Skudsmaal. Kun ønskede de dette, at han ikke som sædvanlig vilde trække sin Prædiken ud i Timesvis.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Dupont, Michael: En fynsk præsteslægt på Christian IV’s tid. Personalhistorisk tidsskrift, 2004, s. 92-102.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.