Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 438. Herringe og fra 14/10 1846 tillige Gjestelev,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/75; L. P. B. 311; B. M. 233; L. S. v. W.; Lkm. 2/374; St. M.; Kbg. Herringe 1727, Gjestelev 1797.
Anm. Paa Fjellebro(1) har forhen været et Capel, indviet 1712, hvori der har været holdt Gudstjeneste. Herringe var til 1668 Annex til Ringe.
———————————

1. 1668. Jacob Madsen Gamtofte af Gamtofte; St. Od. 61; C. 21/6 65, illum.; [† 1679].

KUM I, s. 300 (»Iacobus Matthiæ Gamtoftensis«).

2. 1679 el. 80. Palle Hansen Jerne af Jerne-S.; St. Ribe 64; ~ 20/7 81 Gjertrud Andersdtr. Høisgaard; u. B.; [† c. 1693].

KUM I, s. 318 (»Palæmon Iohannis Iernæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 7.

3. 8/7 1693. Marcus Jørgensen Monrad; [26/7 1711 Dalum-S.; see der].

4. 26/12 1711. Christen Jespersen Achthon, f. Bø i Nedre Tellemarken 79; F. J. Jacobsen A. af Østrup-H., Sp. i Bø, Lunde og Gaarder; M. Abigael Christensdtr. Heide; St. pr. 99; C. 26/1 02, n.; ~ Abigael (Abel) Pedersdtr. Zeuthen af Ollerup-K.; u. B.; 2 ~ E. R. Svitzer i S. Høirup-G.; [† 10/11 1714].

KUM II, s. 248 (»Christiernus Achton«, 20 år gl.); OST s. 9; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 37.

5. 28/11 1714. Peder Jensen Medelbye; [16/9 1726 Everdrup; see der].

6. 8/11 1726. Laurits Pedersen Winther; [10/4 1733 Udby i F.; see Kjerte].

7. 22/5 1733, o. 5/8, Johan Jørgen Henriksen Behmann; [31/3 1738 V. Skjerninge-U.; see der].

8. 6/10 1738, o. 3/9, Philip Ditlevsen Marcussen Monrad; [11/5 1742 Ødum; see der].

9. 11/5 1742, o. 25/5, Herman Didrik Hansen Holst; [27/9 1743 Gudme-B.; see der].

10. 8/11 1743 [p. Cap. Særslev 4/1 s. A., o. 8/2] Christopher Jørgensen Strøyberg; [3/10 1760 S. Broby; see der].

11. 31/10 1760, o. 5/12, Niels Nielsen Wamberg; [1/4 1773 Gudbjerg; see der].

12. 27/5 1773 [r. Cap. Dronninglund 9/12 68] Peder Christian Olsen Steenvinkel; [15/4 1778 Svendbg. Nic. K.-T.; see Assens-Kj.].

13. 15/7 1778, o. 18/9 [Hør. Od. 73] Søren Wedele; [1779 Tjustrup-H.; see der].

14. 5/11 1779, o. 10/12, Gottlob Schønberg; [22/9 1786 Espe-V.; see der].

15. 10/11 1786, o. 13/12, Carl Frederik Rieffestahl; [14/10 1791 Søllested-V.; see der].

16. 18/11 1791, o. 14/12, Frederik Holmsted Tobiesen; [24/3 1797 Vindinge; see der].

17. 28/4 1797, o. 12/7 [Lærer v. Waisenhuset 95] Lars Nielsen; [3/5 1809 Ramløse-A.; see der].

18. 6/10 1809, o. 20/12, Andreas Bergmann; [27/11 1829 Ferslev-V.; see Tjæreby].

19. 12/1 1830 [Cat. Faabg. 17/3 24] Jens Nicolai Lund; [12/2 1834 Tommerup-B.; see der].

20. 4/6 1834 [r. Cap. Vissenbjerg 22/8 27, o. 14/9] Johan Christian Hempel, f. Faabg. 28/9 98; F. Christ. Joh. H., Kbmd. og Skipper; M. Johanne Marg. Munch; St. Od. 19; C. 14/1 25, h.; ~ 7/12 27 Anna Cathrine Hansen, f. Od. 5/1 01, † 9/4 63; F. Cclrd. Christ. H.; M. Adamine Benedicte Koch; 3 S., 1 D.; [† 5/7 1852].

21. 1/11 1852 [Endelave 1/12 41, o. 15/12] Jørgen Christian Ludvig Camradt, f. Kbh. 25/3 07; F. Johs. Ludv. C., Blomstermaler; M. Marie Elisabeth Johannette Weyse; St. pr. 25; C. 27/10 31, h.; ~ Magleby p. M. 15/9 42 Laura Elisabeth Henriette Rosing, f. 20/1 19; F. Ass. Carl Vilh. R., Forp. p. Liselund; M. Anna Hedvig Petersen; 2 S., 3 D.; see Carl V. J. C. i Nautrup-S.-V.; [† 13/7 1869].

22. 26/10 1869. Ludvig Peter Bertelsen; see Veiby-S.

———————————

Noter:

(1) Fjællebro hovedgård og gods 6 km syd for Ringe på Fyn.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.