Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1031. Vester-Skjerninge og Ulbølle,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 259; M. S. 2-a/66; L. S.*; L. P. B. 421; B. M. 217; Kbg. 1711; Lkm. 2/333; St. M.; Kbg. 1681.
Anm. Til 25/9 1573 boede Præsten i Ulbølle, den Tid dette var Hovedsogn.
———————————

0. før 1535. Jep Jensen; havde sluttet et Forlig med Knud Ottesen Hvide til Rødkilde, der døde 1537.

KS 6:3 (1939-41), s. 168 (Rigens Dombøger).

1. (1535). Anders Lack el. Lech; [† 1544].

DanKir bd. 10, s. 3201 (se nedenfor).

2. 1544. Hans Thomsen; [† 1556; Skarø blev lagt til Drejø 1555].

3. k. 2. Paaskedag (6/4) 1556 [r. Cap. Svendbg. Nic. K. . .] Jens Andersen Tuxen*, f. c. 33; ~ Eline . . . ; 10 B.; see Anders J. T. i Tranekjær-T.; Etm.; G. R. Krag i Steenstrup; [† 1604; boede i Ulbølle, dengang Hovedsognet; „røskeget (sic filii)(1); god Røst; langsom; bene docet“(2); „Hjartens Christens (en stor Smigger)“; „drog af Kjortelen, hand ville i Serken“ (J. M. l. c.)].

4. 1604. F. S. Niels Jensen Tuxen; St. i Kbh. (92); [† 1613].

F-P s. 128 (»Nicolaus Toxenius«).

5. 1613. Claus Rasmussen Herrested af Herrested; St. i Kbh. (07); [† 1626].

F-P s. 224 (»Claudius Erasmus Harrested«).

6. 1626 [r. Cap. Bogense-S., o. 26/9 24] Jesper Poulsen Kullerup, maaskee af Kullerup-V., f. 84, maaskee St. i Kbh. (11); [† 1627].

F-P s. 268 (»Casparus Olai Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Casparus Pauli«, 40 år gl.).

7. 1627 [p. Cap. Od. St. Knuds K., o. 4/2 24] Iver Lauritsen Struch, f. Ribe 97; St. Ribe 17; Hør. Ribe og Veile . . ; ~ . . . . ; mange B.; [† 1645; rostes 31 for Gudsfrygtighed, Lærdom og Skikkelighed; men maa være bleven ganske forandret, thi 29/7 39 klagede Hustruen over ham til Biskoppen for hans Drukkenskab, Hoer, Grumhed og Ugudelighed; 12/12 s. A. tillodes det ham, at blive i Embedet; paany tiltalt for hans Opførsel 30/5 41 ved Hans Kjærgaards Berettelse („løiet ham paa om nogle Bier; sagde, at hvis han (H. K.) ei afbad(3), skulde ligesaa mange Djævle, som Bier vare, levere hans Sjæl i Helvede“); maatte betale 50 Rdlr. i Mulkt; Pg. br. 32].

KUM I, s. 27 (»Ivarus Laurentij Struk Ripen.«); KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Ivarus Laurentii«, 27 år gl.); DanKir bd. 10, s. 3146 (se nedenfor).

8. k. 4/6 1645. Gregers Knudsen Krag af Steenstrup, f. 17; St. Od. 40; Pr. 18/10 78; ~ . . . . ; see J. J. Bagger i Kjøng i F.; Knud G. K. i Søndersø; O. J. Holmboe i Torrild-V.; H. J. Morville i Herslev-V.; H. P. Faxe i M. Bjergby-B.; [† 5/1 1681; gav 45 Kalken; hans Navn p. Kirkeklokken i Ulbølle 52].

KUM I, s. 156 (»Gregorius Canuti Cragius«); KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»Gregoris Canuti Kragius«, 28 år gl.); DanKir bd. 10, s. 3170, 3175, 3222, 3239 (se nedenfor).

9. 19/2 1681, o. 13/4, Mag. Christopher Jochumsen Wielandt, f. Kbh. 47; F. J. W., Kongens Skomager; St. Kbh. 68; Mag. 00; Pr. 13; ~ 82 Pernille (Petronelle) Jacobsdtr. af Horne, b. 16/1 21; 3 S., 6 D.; see Jochum C. W. i Fjelsted-H.; K. H. Werchmeister i Veilby; L. H. Windekilde i Lynge-U.; Etm.; [b. 14/10 1729; gav 98 Oblatæske og Sygesæt til K.].

KUM II, s. 5 (»Christophorus Wielandus«); DanKir bd. 10, s. 3170, 3175-76, 3227 (se nedenfor).

10. 29/5 1722**. Lambert Frederiksen v. Haven af Od. Frue K., f. 95; St. Od. 13; C. 6/7 17, h.; ~ F. D. Maren (Elisabeth?) Christophersdtr. Wielandt, † 10/2 74 i et Fæstehuus i V. Skjerninge S.; 1 S., 3 D.; [† 7/3 1738. Han angav sig selv for Kirke Inspektionen, at have besovet et Kvindfolk, som ogsaa udlagde ham efter hans Død; blev kaldet til Kbh., men faldt i Nybg. i et delirium og blev ført hjem, hvor han døde faa Dage efter].

KUM II, s. 370 (»Lambertus von Haven«, 20 år gl.).

11. 31/3 1738 [Herringe-F. 22/5 33, o. 5/8] Johan Jørgen Henriksen Behmann, f. Lykkesholm 9/6 06; F. Henrik B., Forv. p. Lykkesholm; M. Malene Sille Berner; St. Sorø 24; C. 24/10 30, n.; 1 ~ Tranderup 19/10 33 Amalie Christiane Christensdtr. Winterberg af Saxkjøb.-M., f. 02, b. 9/3 42; 3 S., 2 D.; 2 ~ Svendbg. 4/10 42 Karen Jørgensdtr. Wichmann af N. Lyndelse, f. Egense 21/6 22, b. 30/11 79; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Carl F. J. B. p. Dreiø; [† 24/11 1745; Hans og Hustrus Begr. i K.].

KUM II, s. 461 (»Ioh. Georgius Behmann«, 18 år gl.); SB s. 242; PT 12: 1 (1946), s. 130; DanKir bd. 10, s. 3191 (se nedenfor).

12. 17/1 1746, o. 11/3, Laurits Jørgensen Cruckow, f. Skanderborg 5/1 21; F. J. Christensen C.; M. Cathr. Lauritsdtr.; St. Hors. 42; C. 18/12 45, n.; ~ F. E., b. 30/11 79; 3 S., 2 D.; [† 23/3 1773; hans Navn paa Alterkalken 1750, da den fmtl. blev istandsat].

KUM III, s. 25 (»Laurentius Chruchou«, 21 år gl.); DanKir bd. 10, s. 3175 (se nedenfor).

13. 21/5 1773 [Ollerup-K. 24/3 53] Thomas Mortensen Bredsdorff af Lunde-Ou., f. Bredstrup 29/10 20; St. Vibg. 36; C. 11/8 40, h.; p. Cap. Kjølstrup-A. 12/8 48, o. 20/9; ~ Rand. 13/6 54 Cathrine Stoud Balslev af Tommerup-B., f. 26, † 10/11 80; 3 S., 2 D.; see Etm.; Christian J. B. i St. Jørgens-S.; (C. Sundbye i Barløse; P. Laurberg i Kjøge-Ø.); [† Svendbg. 14/9 1790].

KUM II, s. 570 (»Thomas Bresdorff«, 16 år gl.); Sixhøj nr. 999; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 172; Kbg. V. Skerninge (1760-1814) opsl. 193 (død); DanKir bd. 10, s. 2023 (Ollerup kirke).

14. 2/10 1790 [p. Cap.** 31/3 84, o. 24/9] F. S. Morten Thomsen Bredsdorff*, f. Ollerup 24/2 57; St. pr. Od. 73; C. 20/12 81, h.; Pr. 00; R. m. Apr. 4/6 13; R.* 1/8 29; ~ 86 Ellen Cathrine Hornemann af Marstal, f. Rise 5/8 63, † 22/10 27; 3 S., 5 D.; see C. H. Becher i V. Hæsinge-L.; Thomas C. B. i Vissenbjerg; L. B. Leth i Horne; Etm.; C. E. Møller i Dalby-S.; (C. N. Hansen i Kjerte; J. T. Kragh, Cap. p. l. i Hyllested-V.; M. T. Lange, r. Cap. i Nyborg; J. S. Brandt i Ollerup-K.); [# 11/7 1834; † 2/5 41; E. 1/199 og S. 1/234].

15. 11/7 1834 [p. Cap.* 8/2 28, o. 25/4] F. S. Christian Hornemann Bredsdorff, f. 15/9 02; St. Roesk. 21; C. 11/1 27, *l.; ~ 17/10 35 Elise Bolette Møller, Pleiedtr. af Jstrd. N. C. Møller, Toldinsp. i Roesk., d. Kisserup 7/2 13, levede i Kbh. som Eierinde af V. Skjerninge K., † Kbh. 7/4 77; F. Hans Peter M., Gdmd.; M. Maren Nielsdtr.; 3 S., 3 D.; see C. F. Leth i Nim-U.; Niels C. M. B., Cand. th. 61/2; [† 22/1 1848; købte Kirken 1846, efter hans Død var Enken Eier, siden deres Arvinger til 1931].

Kbg. Kisserup (1771-1831) opsl. 141 (hustrus dåb og forældre); DanKir bd. 10, s. 3145 (se nedenfor).

16. 2/5 1848 [Veilby-H. 4/4 27, o. 8/6] Carl Cramer af Mern, f. 16/10 26; St. Hlh. 14; C. 27/1 25, l.; ~ Fredensborg 10/10 27 Mariane Elisabeth Holm, vist f. i N.; levede 68 i Kbh.; 4 S., 1 D.; [† 23/7 1860].

17. 29/9 1860 [Darum-B. 19/6 47] Verner Jasper Andreas Ramsing, f. Ribe 10/12 01; F. Peter R., Hospforst. og Borgerlieut.; M. Maria Susanne Ussing; St. Ribe 21; C. 21/4 28, h.; p. Cap. Anst-G. 16/1 29, o. 22/1; Sp. Andsager 14/5 34; Pr. 27/9 52; (Skjelby-Gu. 7/11 – 27/11 58); ~ Anst 16/1 35 Anna Margrethe Borgen, f. p. Lindbjerggd., Ølgod Sogn, 3/11 03; F. Major Chr. Erhard B. af Lyngaa-S.; M. Anna Marg. Birgitte Borgen af Holmsland; 4 S.; [† 8/10 1871; fik 10/12 68 en Sølvviinkande; E. 2/622 og S. 2/740].

18. 13/1 1872. Jacob Elisius Gjellebøl; see Præstø-S.

———————————

Noter:

(1) røskeget (sic filii) = rødskægget, ligesaa sønnerne.
(2) bene docet = prædiker godt.
(3) afbad = bad om tilgivelse.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Vester Skerninge Kirke, s. 3145-3200, Ulbølle Kirke, s. 3201-3264 (udg. 2022).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.