Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 94. Barløse,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/83; J. M. 351; Bl. f. G. 2/1 200; B. M. 295; Lkm. 2/414; St. M.; Kbg. 1659.
———————————

0. (1532). Niels Haar (Hordt).

FR s. 479.

1. (1555. 67). F. S.? Mikkel Nielsen Haar*; see Etm.; havde været Munk.

KS 4:6 (1872-73), s. 705 (»Her Michell Nielssen prest tiill Barløse«).

2. (1581). F. S. Lucas Mikkelsen Haar, f. c. 43; St. 66; ~ Kirstine . . . ; 6 S., 3 D.; see Etm.; M. Lucassen i Thoreby; Hans L. H. i Skeby-O.; [† 1612; „mediocriter se expedivit“(1) (J. M. 352)].

FS nr. 529 (»Canutus Lucæ Barlosius«).

3. 1612. F. S. Knud Lucassen Haar; St. i Kbh. 05, i Rostock 06; [† 1616].

FS nr. 202 (»Lucas Michaelis«); Helk I, s. 260.

4. 1616. Hans Simonsen af Dreslette, f. 91; ~ Karen Mikkelsdtr., f. Od. c. 73, † 24/8 40; F. M. Pedersen, Handelsmd.; M. Karen Mikkelsdtr.; hun var Søster t. Biskop H. Mikkelsen, see kgl. Confess.; [† 7/4 1641].

5. o. 9/5 1641. Hans Andersen, f. Kjerteminde c. 10; F. A. H., Rdmd.; M. Margrethe Hansdtr.; St. Od. 34; Pr. 68; 1 ~ Anna Andersdtr., f. c. 13, † 27/2 60 el. 61; 1 S., 1 D.; 2 ~ dom. quasimodogeniti (21/4) 61 Karen Christensdtr. Schmidt af N. Lyndelse, f. c. 29, † 70 el. 71; 3 ~ 16/11 73 Dorthea Hansdtr., f. c. 15, b. 14/9 99 el. 1701, E. e. Anders Thomsen i Haarslev; [† 7/9 1675; leed meget i Krigens Tid; see Bl. S. 202; Eptph.].

KUM I, s. 121 (»Iohannes Andreæ Kertemundanus«); KS 3:5 (1884-86) s. 132 (»Johannes Andreæ Cartemundanus«, 31 år gl.).

6. 10/4 1675**, o. 18/4, Hans Christensen Bang, f. Assens 37; (Bdr. t. Jens C. B. p. Avernakø); F. C. B., Stiftsskriver over det geistlige Gods i Fyen; M. Maren Pedersdtr.; St. Assens 60; Sp. Lyø 16/7 60*; ~ Gamtofte 75 Anna Jørgensdtr., en Stdtr. af Jacob Jørgensen i Faabg.; 3 S., 3 D.; see M. Møllmark i Ø. Hæsinge-H.; Jørgen H. B. i Fraugde; Steen H. H. B. her; [b. 27/6 1693].

KUM I, s. 287 (»Iohannes Christierni Bangius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 170, 189, i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 14.

7. 5/9 1693, o. •/10, Jacob Clausen Lyndelse af N. Lyndelse, f. 57; St. Od. 78; ~ 19/9 94 F. E., † •/2 30; 1 S.; [† 25/8 1735; gav ved Fundats 25/8 35 –– 100 Rdl. Til Sognets Fattige].

KUM II, s. 82 (»Iacobus Claudii Lyndesius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 169, 170.

8. 16/8 1730**, o. 9/2 31, F. Sts. Steen Holger Hansen Bang, f. 12/12 92; St. Od. 09; ~ 7/11 30 Kirstine Regine Marie Pedersdtr. Tuxen af Kornum-L., f. 11/8 98; u. B.; [† 29/4 1748; havde kort før sin Ord. det Vanheld, i sine Forældres Huus uforvarendes at skyde deres Tjenestekarl ihjel, da det var sigtet paa en skadelig Hund. Denne Vaadegjerning var Anledning til, at han, saalænge han levede og kunde gaa ud, dagligen holdt sin Andagt og Bøn i Haugen paa det Sted, hvor Karlen blev skudt (Bl. S. 206)].

KUM II, s. 339 (»Stenonius Oligerus Bangius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 189.

9. 14/6 1748, o. 9/8, Jacob Rasmussen Basballe af Gamtofte, f. 19; St. Od. 36; C. 40; ~ Margrethe Elisabeth Poulsdtr. Landt af Hesselager; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see N. N. Wamberg i Gudbjerg; [† 10/4 1755].

KUM II, s. 572 (»Iacobus Basballe«, 19 år gl.).

10. 30/5 1755 [p. Cap. Sandager-H. 16/4 51, o. 14/5] Oluf Jacobsen Hvalsøe af Sandager-H., f. 23/5 21; St. Od. 40; C. 45; ~ F. E., † Gudbjerg 95; 1 S.; [† 3/4 1793].

Strøm 1, s. 50.

11. 10/5 1793 [p. Cap. Gamtofte 21/11 88; p. Cap. * 8/7 91] Idicus Frederik Vilhelm Hannibal Maaløe af Gamborg, f. 4/8 61; St. Od. 82; C. 16/4 87, h.; p. Cap. Veilby 11/4 88, o. 30/4; ~ 93 Birthe Kirstine Johanne Jensenius af Veilby, † 4/2 40; 1 S., 3 D.; [† 24/5 1814].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 146; Vends hrd. nr. 176; Maaløe, H.: Slægtregister for Familien Maaløe, Odense 1884, s. 5-7.

12. 7/7 1815, o. 20/9, Christian Sundbye, f. Kbh. 3/6 81; F. Christ. S., Bgr.; M. Elisabeth Hansen; St. pr. 98; C. 3/5 03, l.; ~ Svendbg. Nic. K. 1/9 16 Johanne Margrethe Mürer, d. Svendbg. Nic. K. 28/9 89, † 27/12 22; (Sstr. t. Cathrine E. M. ~ P. Laurberg i Kjøge-Ø.); F. Joh. Nic. M., Districtslæge i Svendbg.; M. Helene Johanne Bredsdorff af V. Skjerninge-U.; 2 S., 3 D.; [† 13/7 1828].

Kbg. Svendborg Skt. Nikolai (1813-22) opsl. 63 (vielse); (1773-1815) opsl. 39 (hustrus dåb).

13. 26/9 1828 [Christiansø 17/12 19] Carl Christian Krøyer; [5/6 1833 Slemminge-F., see Kjettinge-B.].

14. 6/9 1833 [Hedensted-D. 26/11 28] Peter Sørensen, f. Hevringholm, Vivild S., 16/4 80; F. Laurits S., Forp., siden Eier af Hevringholm og Hevring Mølle; M. Maren Jensdtr. Wad; St. Aarh. 99; C. 28/10 02, h.; Sp. p. Norderø, Fær. 18/12 07, o. 24/8 08; Branderup 3/1 14; Guldager 23/5 21; ~ 14 Maren Sørensdtr. Rosenberg, f. Hvidbjerg •/9 75, † Kold. 13/4 68; 1 S.; [# 28/6 1844; levede i Kold. 64 tilligemed Konen; † Horsted Mark v. Kold. 28/10 76; havde her en Mængde høist forargelige Stridigheder med Degnen Christian Jochumsen, ifølge hvilke de begge suspenderedes og af Provsteret og Landemode, men ikke af Høiesteret, fradømtes Embederne; kunde heller ikke forliges med sine Menigheder; var i mange Aar Senior bl. Danmarks Gejstlighed; Hans Husholderske hed Maren Sørensdtr. Rosenberg eller »Maren Jydske«, som de kaldte hende paa Færøerne. Hun havde – maaske ikke uden Grund – gjort sig Haab om Præstens Haand, men han var af en anden Mening. En Dag gav han hende et Brev at besørge, til hvem vides ikke, men Maren Fattede Mistanke, aabnede Brevet og saa, at det indeholdt Tillysningsseddel for Præsten og en Pige, som ikke var hende kendt. Imidlertid er hun ikke raadvild, hun skraber det fremmede Navn ud, og sætter sit eget i Stedet, og næste Søndag blev der, til stor Forbavselse for Præsten, lyst for ham og hans tro Husholderske. – Men han fandt sig taalmodig i sin Skæbne, og saaledes blev Maren Præstekone; B. D. G. 1/172].

Fær, s. 14-15; VejAar 1925, s. 65-67 (Præsterne i Hedensted).

15. 14/10 1844 [Verst-B. 22/7 29, o. 15/10; tillige indtil 32 Vorbasse] Hans Hartvig Møller, f. Nykjøb. p. F. 29/5 01; F. Fred. Hartvig M., Garver; M. Birte Christine Rager; St. Nykjøb. 20; C. 28/4 25, h.; 1 ~ Damsholte 14/5 30 Andersine Karense Møller, † 30; F. And. M., Kbmd. i Nybg.; M. Caroline Sophie Wolck; u. B.; 2 ~ 39 Sophie Jacobine Janssen af Gl. Haderslev, f. 23/11 11 (el. 10), † 7/1 60; 3 S., 5 D.; see Hans H. M., cd. th. 75/1; R. B. Brorson, r. Cap. Kattrup-Ø.-T.; [† 13/4 1880; Pg. br. 17/11 59].

———————————

Noter:

(1) »mediocriter se expedivit« = Om hans Præd.: »Han ydede en middelmådig Indsats« (eller: »Han skilte seg nogenlunde fra det«.)
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.