Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 86. Avernakø, (Kirken bygget 1575).

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/67; L. S.*; J. M. 236; Lkm. 2/365; St. M.; Kbg. 1686 (÷ 1735–51).
Anm. Avernakø, tidl. ogsaa kaldet Arnakke (Arnache, Arnacke), hørte tidligere til Faaborg; men 31/10 1536 tillodes det Indbyggerne, at tage sig selv en Sp. (see N. khist. Saml. 5/640; see nedenfor).
———————————

1. 15 . . Anders Munch.

2. 15 . . Hans Mortensen; [før 1555 maaskee Kjerte; see der].

3. (1584). Hans Hansen; vist den H. H., som 1603 var kaldet til Faaborg-D., men ei kunde komme for Sjugdom; see J. M. 253.

4. c. 1603 [p. Cap. Horne, o. 16/11 97] Jacob Jørgensen af Svindinge; St. i Kbh (92); [druknede paa Korshavns Rev, da han var i Kirkebud 1629].

FS nr. 352; F-P s. 119 (»Jacobus Georgii Svindingensis«); KS 4:1 (1889-91), s. 637 (se nedenfor).

5. o. 16/10 1629 [Rtr. Faabg. 28] Peder Christensen Bogense, f. 00; maaskee St. Kbh. 25; [afsat 4/2 1630].

KUM I, s. 70 (»Petrus Christiani Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Petrus Christierni Bogonius«), 28 år gl.), s. 124 (»Petrus Christierni Bogonius«, 29 år gl.).

6. k. 7/3 1630 [r. Cap. Svendborg Frue K. 27] Peder Jensen Hjallese; [vistnok 1633 r. Cap. Bogense-S.; see Skydebjerg-O.].

KS 2:5 (1869-71), s. 646-47 (se nedenfor).

7. c. 1633. Hans Lauritsen Kjerteminde; St. Od 22; ~ Anna Sørensdtr.; vist 2 ~ Etm.; [† c. 1666; Pg. br. 60].

KUM I, s. 57 (»Iohannes Laurentij Cartemynd.«); KS 4:1 (1889-91), s. 634-36 (se nedenfor).

8. c. 1666 [Rtr. Faabg. 64] Jens Christensen Bang, f. Assens; (Bdr. t. Hans C. B. i Barløse); F. C. B., Stiftsskrvr. ved det geistl. Gods i Fyen; M. Maren Pedersdtr.; St. Od. 60; vist o. 1/4 1660; 1 ~ F. E.(?) Anna Sørensdtr. (Rhodius) af Lyø; u. B.; 2 ~ Faaborg 29/8 69 Johanne Jørgensdtr., som overlevede ham; F. J. Pedersen, Bgmstr. i Faaborg; M. Karen Nielsdtr.; 2 S., 2 D.; [† 31/5 1697].

KUM I, s. 286 (»Joannes Christiani Bangius«); KS 2:5 (1869-71), s. 645 (se nedenfor), 4:1 (1889-91), s. 637 (se nedenfor); Kbg. Fåborg (1690-1726) opsl. 56 (2. vielse); SerRect s. 11; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 14, FWDP 86,08.

9. 22/2 1697. Thomas Sørensen Waabner el. Sandby; (Morbdr. t. Maren M. Basse ~ J. H. Wichmann i N. Lyndelse og t. Dorothea M. Basse ~ P. Rasmussen p. Dreiø); St. Kold. 87; 1 ~ Cathrine Windekilde?; 2 ~ Mechtilde Cathrine Sleyters, (Manden efterlod hende i deplorabel Tilstand); u. B.; 2 ~ en Dansemstr., † i Armod; [† 6/7 1712].

KUM II, s. 155 (»Thomas Severini«); KoldStud s. 345; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 34; PT 12: 1 (1946), s. 128-129.

10. 6/8 1712. Mag. Morten Caspar Jochumsen Wulfsburg (Wolfsburg, Wolfsborg, Wulfsborg); [forlod Kaldet c. 1717 (da han s. A. findes at have været Assessor i Salling Herreds Provsteret); fik Tilgivelse 12/12 21; Ølgod-S. 26/10 22; see Søllested-V.].

Det synes, som om her ingen Præst har været i c. 4 Aar.

11. 31/3 1721. Peder Marcussen Monrad af Dalum-S., f. Herringe 98; St. Od. 16; 1 ~ Dalum 4/12 26 Gunild (Gunder) Sophie Jeremiasdtr. Wulff af Veile-H., † 35; 3 S., 1 D.; 2 ~ Anna Pedersdtr. Lindegaard, E. e. Rasmus Tommerup i Faabg.; F. P. Hansen L. i Faabg.; M. Karen Rasmusdtr.; u. B.; see Jeremias W. P. M. i Rorup-G.; M. S. M. Raunsøe i Nordby p. S.; Sønnen Søren blev Rtr. i Christiania; [† 4/4 1736].

KUM II, s. 399 (»Petrus Monradus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 313, 179, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 65, 72, i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 38; PT 5:3 (1906), s. 80; DanKir bd. 3, s. 1122 (Rorup kirke).

12. 25/5 1736, o. 15/8 [Hør. Svendbg. 24] Christen Caspersen Flindt, f. Svendbg. 29/5 96; F. C. F., Kbmd.; M. Maria Johansdtr. Elsner af Oure-V.; St. Hlh. 16; C. 29/9 20, h.; ~ Anna Margrethe Jørgensdtr. Graae, d. Svendbg. Nic. K. 13/4 (f. 25/3) 04, † Svendbg. 3/12 72; F. Jørgen Pedersen Graa i Svendbg.; M. Cathrine Knudsdtr.; [† 8/6 1752].

KUM II, s. 399 (»Christiernus Casparides Flint«, 20 år gl.); Wads sedler: Hustrus forældre; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 20; Kbg. Svendborg Nic. K. (1677-1719), opsl. 110 (hustrus dåb).

13. 4/8 1752, o. 6/10, Stephan Casparsen Schade; [5/9 1765 Taagerup-T.; see der].

14. 11/10 1765, o. 13/12, Jens Henrik Christiansen Krarup; [10/6 1768 St. Jørgens-S.; see der].

15. 2/7 1768 [r. Cap. Saxkjøbing-M. 9/11 57, o. 28/4 58] Laurits Henriksen Hyltoft, f. Svendbg. 19; (Bdr. t. Johanne Cathrine H. ~ P. P. Ferslev i Bjerreby); F. H. H., Rdmd.; M. Anna Lauritsdtr. Alsing; St. Svendbg. 38; C. 47; ~ V. Tørslev 6/10 58 Mette Brask, f. 25, b. •/6 84; [b. 15/2 1786].

KUM II, s. 595 (»Laurentius Hyldtoft«, 20 år gl.).

16. 7/4 1786, o. 21/4, Mathias Schiødte; [16/7 1788 Snøde-S.; see der].

17. 5/4 1788, o. 25/9 [Cat. og Klokker v. Od. St. Hans K. 82] Henning Jacobsen Faaborg, f. Høien 31/12 43; (Bdr. t. Rasmus J. F. i Ollerup-K.); F. J. F., Skllrr.; M. Johanne Henningsdtr.; St. Od. 64; C. 77, h.; ~ Svendbg. Frue K. 21/5 83 Anna Gjertrud Lauritsdtr. Næraae af Svendborg Frue K., f. 25/8 47, † Faaborg 12/10 18; 2 S., 2 D.; [b. 3/2 1798].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 95; Kbg. Faaborg (1813-22) opsl. 4 (enkens død); PT 15:2 (1967-68), s. 209-217 (En slægt Faaborg).

18. 13/4 1798 [p. Cap. Faaborg-D., o. 31/12 94] Mathias Dahlstrøm; [25/3 1808 Egense; see der].

19. 17/6 1808, o. 20/7, Thomas Barfoed; [18/11 1818 Jordløse-H.; see der].

20. 6/1 1819 [p. Cap. Gudme-B. 29/10 13, o. 13/5 14] Hans Henrik Bondo, f. Holkenhavn (el. Boltinggd.) 17/9 86; F. Pet. K. B., Forp.; M. M. M. Colding; St. Nybg. 05; C. 17/10 12, h.; 1 ~ 4/7 19 Ingeborg Graa, f. Svendbg. 83, † 1/8 25; F. Gumme G., Kbmd.; M. Elisab. Soph. Bondo; 1 S., 1 D.; 2 ~ her 17/4 27 Anne Nicoline Kieler, f. Nybg. 2/11 01, † 29/6 34; F. Toldbetj.; 1 S., 1 D.; [† 2/1 1844; B. D. G. 1/166].

21. 27/1 1844 [p. Cap. Aunslev-B. 24/4 38] Conrad Frederik Kisbye; [11/7 1844 Aunslev-B.; see der].

22. 25/7 1844, o. 1/9 [Lærer v. Søetatens Pigesk. 39] Poul Johan Budtz; [18/7 1858 Havrebjerg-G.; see der].

23. 27/9 1858, o. 5/11 [Skllrr. i Rønne . .] Christian Adam Egede Grønbech af Nylarsker-M., f. Rø 30/3 12; St. pr. 31; C. 7/7 42, h.; 1 ~ 16/10 42 Hansine Maria Mathia Høyer, f. 9/8 17, † 13/1 58; F. Søren H., Chinafarer; M. Christine Andersen; 3 S., 5 D.; 2 ~ 20/9 59 Maria Clausen, f. 2/5 31, † 19/3 65; F. Otto Ludvig C., Møller v. Ærøskjøb.; M. Maria Nissen; 1 S., 2 D.; 3 ~ 3/1 67 Karen Kirstine Pedersen, f. 4/3 39, levede 78 i Faabg.; F. Peder Nielsen, Smed i Dongshøirup, Kirkeby Sogn; M. Anna Maria Jørgensdtr.; (67) 1 D.; [† 18/4 1871].

24. 16/6 1871 [Cap. p. p. Igen 11/1 61, o. 11/2, – 67] Christian Knudsen, f. Kettinge p. Als 17/4 28; F. Johann Peter K., Kromd. og Høker; M. Christine Margrethe Frost; St. Od. 48; C. 18/6 55, l.; O.; [# 1900; † Glostrup 3/12 1911].

Achelis II, nr. 9873; Elvius s. 52.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Jørgensen, A. D.: Arnakke (Avernakø) Kirke. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 639-647.
Rørdam, Holger Fr.: Aktstykker til Avernakøs Kirkehistorie. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 633-637.
Jørgensen, S.: Et Bidrag til Mag. Morten Casper Wolfsburgs Historie. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 621-633.