Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 946. Rorup og Glim,

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/218; K. M. 114; Lkm. 1/408; M. 162; Kbg. 1737.
———————————

1. 15 . . Laurits . . .

1b. 15 . . Claus (el. Niels) T. . . . , f. i Sverige; [† 1576; Lgst. i Roesk. Dk.].

DanKir bd. 3, s. 2046 (Roskilde domkirke).

2. (1584). Anders Jensen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. 15 . . Hans Frandsen i 7 Aar.

4. (1608. 10). Niels Bendsen i 40 Aar; ~ Maren Sørensdtr.; [fmtl. † c. 1640; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151 (Sømme hrd.); DanKir bd. 3, s. 1122 (se nedenfor).

5. o. 1/4 1640**. Laurits Sørensen Müller; vist St. Roesk. 33; [† c. 1645].

KUM I, s. 119 (»Laurentius Severini Lellingus«); KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»Laurids Sørensen Muller«); Kopskatten 1645, opsl. 89 (levde endnu i juli 1645).

6. 1645 [Rtr. Holbæk 41] Peder Michelsen Hammer; (Farbdr. t. Pors J. H. i Ugilt-T.); St. 30, Bacc. 38; [fmtl. † c. 1654; han havde en Søster Kirsten Michelsdtr., der i 1641 udlagde i H. C. Jeger i Taarnby som Barnefader. De førte Proces herom, men tabte paa Rettertinget]

KUM I, s. 104, 145 (»Petrus Michaëlis Hammerus«); Kopskatten 1645, opsl. 85 (ugift som rektor i Holbæk); KS 6:3 (1939-41), s. 165, 172 (Rettertinget); KR nr. 5707.

7. o. 22/12 1654** [Hør. Aarh. (50)] Niels Andersen; St. Sorø 46, Bacc. 50; [† c. 1682].

KUM I, s. 200, 227 (»Nicolaus Andreæ Arhusius«); SB s. 167.

8. 8/4 1682. Hans Jacobsen From; St. Slag. 78; ~ Ingeborg Huulegaard, † 28/12 89, Lgst., Skifte 30/1 90; (Sstr. t. Kirstine O. H. ~ A. P. Hald i Hvalsø-S.); F. Oluf Lauritsen H. i Alleslev; M. Maren Jacobsdtr.; 2 D.; [afsat 1690; † Langebæk Mølle, b. Kallehave 9/1 1735; „denne Hr. Hans er fameus for Drukkenskab og skal have været beladt med den faldende Syge, som i Glim Kirke ved en Provste Visitats overfaldt ham for Alteret.“ (Rorup-G.s Præsteprotokol)].

KUM II, s. 83 (»Iohannes Frommius«); PT 14:5 (1963), s. 42; DanKir bd. 3, s. 1122 (se nedenfor).

9. 8/2 1690. Anders Jensen Wind; [17/12 1692 Ousted-A.; see der].

10. 17/12 1692 Christen Jensen Fersløw af Ferslev-V., f. c. 67; St. pr. 84; ~ c. 92 Ane Cathrine Hansdtr.; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ H. H. Vesling i Kornerup-S.; [† 1710; Eptph.].

KUM II, s. 134 (»Christianus Iani Ferslev«); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 48; DanKir bd. 3, s. 1121 (se nedenfor); »see Hans C. F. p. Norderø, Fær.« udgår; KS 3:5 (1884-86), s. 551 (Kornerup og Svogerslev).

11. 22/10 el. 22/12 1710 [Fp. 09] Mag. Niels Lauritsen Barchmann af Herfølge-S., f. 29/4 73; St. Sorø 92, Bacc. 93; Alumnus paa Valkendorfs Coll.; C. 9/1 99, h.; Mag. Kbh. 28/5 10; ~ Alleslev 21/11 11 Magdalene Hønnemann, † Kbh. 29/11 50; (Sstr. t. Albertine M. H. ~ J. R. M. Thestrup i Dragstrup-S.); F. Oberst H.; M. . . . Heinemann; 1 S., 1 D.; see S. D. Dresing i Tranderup; [† 20/12 1744].

KUM II, s. 188, 193, 346 (»Nicolaus Laurentii Barchman«); SB s. 214; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 10; Thisted amt, Morsø Nørre hrd. nr. 24.

12. 29/1 1745 [p. Cap. v. Kbhs. Waisenhuus 30/3 42. o. 6/6] Frederik Pedersen Quist; [15/3 1748 P. p. Christiansborg Slot; see kgl. Confessionarier].

13. 29/3 1748 [Cap. til Ledreborg Capel 16/7 47, o. 19/7] Albert Hansen Trojel; [14/2 1749 Ousted-A.-L.; see Kbh. Frelsers K. r. Cap.].

14. 14/2 1749 [p. Cap. Valløby-T. 30/7 45, o. 24/9] Henrik Melchiorsen Meyer; [3/3 1752 Roesk. Dk.; see der].

15. 24/3 1752, o. 29/3, Ludolph Conrad Thomsen Bargum; [20/10 1758 Fpr. i Holsteen; see Aabenraa].

16. 23/2 1759, o. 28/3 [Inform. p. Waisenhuset . . . ] Peter Saxtorph; [30/4 1762 K. Saaby-K.; see Kbh. Nic. K.].

17. 30/4 1762, o. 26/5, Jeremias Wulf Pedersen Monrad af Avernakø; f. 30; St. Slag. 49, Bacc. 50; C. 17/2 59, h.; 1 ~ 61 Apollonia Aagaard, † 67; 1 S., 1 D.; F. J. B. Aa., Byfgd. i Od.; u. B.; 2 ~ Haraldsted 17/6 68 Ulrikke Eleonore Frantsdtr. Holbech af Haraldsted-A., d. Jystrup 10/8 38; u. B.; 2 ~ N. O. Sletting i Eiby-D.; [† 20/5 1772; Eptph.].

KUM III, s. 94, 99 (»Ieremias Wulf Monrad«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 38; PT 1982, s. 86 (Sletting); DanKir bd. 3, s. 1122 (se nedenfor).

18. 25/6 1772, o. 30/10, Knud Andresen Bredenberg; Pr.; [19/10 1787 Ledøie-S.; see der].

19. 7/12 1787, o. 30/11, Seyer Olrog; [7/6 1799 Ousted-A.-L.; see der].

20. 6/9 1799, o. s. D., Palle Christian Linderod, f. Roesk. 7/3 69; F. Elias L., Forv. v. Frøkenklosteret; M. Anna Andersdtr. Brünnich; St. Roesk. 86; C. 8/7 99, l.; ~ 16/10 99 Mathea Margrethe Dorothea Brünnich, f. Kbh. 12/12 70, † Roesk. 3/5 63; F. Morten Trane B., Prof. v. Kbhs. Universitet, siden Overberghauptmand; M. Vibekke Schou; u. B.; [† 25/8 1831. Han og Hustru stiftede et Legat for Pastoratets Lærere paa 3000 Rdlr. og til deres Gravsteds Vedligeholdelse et paa 2000 Rdlr., hvoraf det Overskydende gaaer i Communens Kasse; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 1122 (se nedenfor).

21. 18/11 1831 [K. Hvalsø-S. 4/11 29] Poul Moth Thestrup Nørgaard; [19/9 1832 Ousted-A.-L.; see K. Saaby-K.].

22. 28/12 1832 [Kornerup-S. 21/10 29] Niels Christopher Schultz, f. Roesk. 28/3 00; F. Mag. Carl. Fred. S. af Roesk. Dk., Rtr. Ss.; M. Anna Marie Hass; St. Roesk. 18; C. 24/4 23, h.; p. Cap. Greve-K. 29/9 26, o. 1/11; Sp. Ølby-A.-F. 20/2 29; ~ 24/7 29 Christine Sophie Broager af Gadstrup-S., f. Rerslev 17/7 10, † under et Besøg i Aarh. 10/8 73; 1 S., 3 D.; [† 17/1 1839].

23. 19/3 1839 [Kornerup-S. 27/3 33] Jens Christian Jensen; [21/9 1846 Ousted-A.-L.; see der].

24. 19/11 1846 [Kornerup-S. 28/5 39] Vilhelm Burchard Poulsen; Pr. 60; [18/1 1861 Eiby-D.; see der; Pg. br. 49].

25. 19/3 1861 [Svendbg. Frue K. 27/9 54] Salomon Wulff, f. Assens 10/5 10, døbt i Gamtofte 7/4 26; (Bdr. t. Henrik W. i Gunderup-N.); F. Wulff Jonas W., af den mosaiske Troesbekjendelse, Kbmd.; M. Fred. Hertz (Falk); St. pr. 30; C. 22/10 35, l.; Institutbest. i Maribo 35; Cat. Stege 16/10 40, o. Maribo 12/11; Sp. Ulsø-B. 31/3 47; ~ 18/11 40 Beate Elisabeth Ancher af Østofte, f. Stokkemarke 2/8 12; 2 S., 1 D.; [# 31/12 1883; † 26/5 84].

Elvius s. 410-411.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Rorup Kirke, s. 1112-1123, Glim Kirke, s. 698-709.