Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 194. Dragstrup og Skallerup,

Nørre Herred p. Mors, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 86; S. i K.; M. nr. 497; E. M.; M. S. III.; P. M. 383; Kbg. 1646.
Anm. Præsten boer i V. Jølby.
———————————

1. o. 1540 [Munk i Skjoldborg] Anders Jacobsen (gamle Hr. Anders); [† Skallerup 1551].

2. 1551. Ib Christensen Bruun; [† 1560; Pgdn. blev i V. Jølby (Julby)].

3. 1560. Hans Nielsen; [† 1573].

4. 1573. Anders Christensen (unge Hr. Anders); [† 1588].

5. 1588 [r. Cap. Nykjøb.-L.-E. (81)] Jesper Torkilsen; St. i Kbh. (76-77); [† 1609].

F-P s. 74 (»Casparus Torchilli Cimber«).

6. 1609. Jens Olufsen; maaskee St. i Kbh. (03); ~ Birgitte Rasmusdtr. (Kotte) af Ø. og V. Assels; 2 S.; 2 ~ Etm.; see O. J. Julbye i Alsted-B.; (F. C. M. v. Haven t. Od. Frue K.); [† 1636].

F-P s. 197 (»Johannes Nicolai Morsianus«); Sixhøj nr. 289; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14.

7. 1636 [r. Cap. Nykjøb.-L.-E. (36); tillige Hør. fra 26] Anders Pedersen Sterm; St. Nykjøb. 30; 1 ~ F. E.; 2 D.; 2 ~ 39 Anne Christensdtr. (Dybdal), f. Nykjøb. p. M. c. 20; F. C. Nielsen Dybdal; M. Bodil Nielsdtr.; 3 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Peder A. S. i Ry; [† 1665, Skifte 29/3 65].

KUM I, s. 103 (»Andræas Petræus Stermius«); E. Brejls skifteuddr.: Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 25, Nykøbing Mors byfoged, nr. 155; Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; Nygaards sedler: Børn.

8. 1665. Christen Mouritsen Moyer (Maier, Møier); (Bdr. t. Bodil M. ~ J. S. Morsing i Nylarsker); vist St. Helsing. 46; ~ F. E., † 17/12 02; 1 S.; see Mourits C. M. i Vinding-B.-V.; [† 1692; Eptph.].

KUM I, s. 198 (»Christiernus Mauritij Cimber«); E. Brejls skifteuddr.: Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 25, Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; Nygaards sedler: Søn; DanKir bd. 12, s. 956 (se nedenfor).

9. 20/8 1692 [Frøslev-M. 6/2 86, o. 12/3] Christian Jacobsen Erich, f. Sjælld. 39; F. J. Augustsen; M. Birg. Carlsdtr.; St. Fdbg. 57; C. 59, mediocr.; informerede i samfulde 25 Aar; ~ Elisabeth Johansdtr. Bache, † 95; u. B.; [afstod Kaldet til Etm. •/4 1695; † 10/7 s. A.; hans Hustru gav 88 Klingpung til Mollerup K.; Eptph.].

PT 9:2 (1929), s. 144; DanKir bd. 12, s. 956 (se nedenfor); bd. 12, s. 812, (Mollerup K).

10. 30/3 1695, o. 1/5 [Hør. Vibg. . . .] Christian Christensen Kjærgaard, f. Vibg. 12/3 69; F. C. K., Kbmd.; M. Kirsten Christensdtr. Ugelriis; St. Vibg. 91; C. 93, illum.; [† Vibg. 17/4 1696].

KUM II, s. 182 (»Christianus Christiani Kiergaard«); Sixhøj nr. 682.
(19/5 1696. Elias Hansen; Kaldsbrevet casseret formedelst Leiermaal.)

11. 1/8 1696 [P. i Ostindien . . .] Ananias Pedersen Bejer, f. c. 61; F. P. Ananiassen (Beyer), Sp. i Selje, Nordfjord; M. Maren Sørensdtr. Friis; St. Bergen 77; Skp. 13/11 94; ~ Dragstrup 29/12 96 Maren Pedersdtr., f. c. 49, † Aalbg. Bispegd. 29/11 34; u. B.; [† 11/4 1702; en stakkels forgjældet Mand, hvis Indkomster bleve seqvesterede; cfr. Bkrd. Dgbg. S. 390].

KUM II, s. 76 (»Ananias Petri Bejerus«); Lampe II, s. 157; Nygards sedler: Vielse, enkens død.

12. 22/4 1702 [Fp. i Holsteen] Peder Jacobsen Brunow af Skjæve, d. 7/1 77; St. Aalbg. 94; ~ 18/12 02 Anna Olesdtr. Hosum af Hundborg-J., † 14/7 12; 2 S., 2 D.; [† 18/7 1712; Eptph.].

KUM II, s. 202 (»Petrus Iacobi Brunowius«); PT 1984, s. 117; KlitVen s. 271; DanKir bd. 12, s. 956 (se nedenfor)..

13. 10/9 1712 [Hjelpep. Kbh.] Jens Nielsen Hegelund af Sønderhaa-H., f. 76; St. Aalbg. 96; C. 11, n.; Pr. 7/4 23; 1 ~ 13 Kirstine Blom, f. c. 91, † 7/2 21; 2 B.; 2 ~ Vinding 3/11 23 Sophie Amalie Mouritsdtr. Mojer af Vinding-B.-V.; 1 D., der døde spæd; [† 1731; Eptph.].

KUM II, s. 220 (»Ianus Hegelundius«); Nygards sedler: Børn, 2. vielse; DanKir bd. 12, s. 956-957 (se nedenfor).

14. 22/6 1731, o. 22/8, Johan Rudolph Mathiesen Thestrup af Dalby-S., f. 11/9 89; St. pr. 08; C. 15, n.; 1 ~ Stokkemarke 2/10 32 Barbara Cecilie Halsen, f. 24/6 06, b. 19/10 42; 4 S., 2 D.; 2 ~ 43 Albertine Magdalene Hønnemann, † 5/5 60; (Sstr. t. ~ Magdalene H. ~ N. L. Barchmann i Rorup-G.); M. . . . Heinemann; u. B.; [b. 2/1 1762; Eptph.].

KUM II, s. 333 (»Iohannes Rudolfus Matthiæ Thestrupius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Nørre hrd. nr. 24; Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 10; DanKir bd. 12, s. 957 (se nedenfor).

15. 27/11 1761**, o. 24/4 62, Peder Christiansen With, f. Aalbg. 25/1 30; F. C. W., Skræder; M. Inger Sørensdtr. Schandorph; St. Aalbg. 51; C. 55, h.; Pr. 92–93; 1 ~ Christine Margrethe Christensdtr. Deinbøll af Hundborg-J., f. 34, b. 13/4 67; 2 B.; 2 ~ 6/11 67 Christine Johanne Pedersdtr. Riber af V. og Ø. Vandet; 1 S., 2 D.; [† 16/2 1794; samlede deels ved god Oeconomi deel ved Giftermaal betydelig Formue].

16. 25/4 1794 [Frøslev-M. 3/2 86] Peder Weytorp, f. Tilsted 40; F. Ole Pedersen W., Degn; M. Christine Christensdtr. Torp; St. Aalbg. 64; Degn i Sjørring-T. 64; C. 69, n.; p. Cap. Thisted-T. 10/10 81, o. 9/11; O.; [† 22/4 1804].

17. 2/11 1804, o. 21/12, Poul Mathias Schor; [30/5 1823 Torslev-L.; see der].

18. 21/11 1823, o. 4/2 24, Ivar Ivarsen, f. Blegholm p. Langeland 27/1 98; F. Hans I., Skovfgd.; M. Elisabeth Margrethe Schrøder; St. pr. 16; C. 18/10 21, l.; O.; [25/11 1825 Miss. og P. v. Zions Menighed i Trankebar; † paa Overreisen 5/1 27].

19. 29/3 1826 [r. Cap. Byrum-V.-H. 14/4 20] Jacob Albert Sadolin Danæus; [29/1 1834 Høislev-D.-L.; see Egebjerg].

20. 4/6 1834, o. 23/7 [Lærer v. Søetatens Dgsk.] Andreas Thaning; [28/4 1836 Vollerslev-G.; see Lyderslev-F.].

21. 19/7 1836, o. 31/8, Anders Due; [25/8 1853 Volstrup-H.; see der].

22. 18/11 1853 [Cat. Stege 12/6 47] Carl Adolph Emil Jansen; [25/11 1859 Jerslev-H.; see der].

23. 16/2 1860 [Syderø, Fær., 19/5 50] Harald Andreas Christian Krog af Herslev-G., f. 14/3 15; St. pr. 33; C. 9/11 40, h.; p. Cap. Ramløse-A. 29/1 42, o. 25/2, – 6/11 49; Laugthingsmd. 55; Landsthingsmand 18/10 66 – 2/10 70; ~ Herslev 16/7 50 Henriette Frederikke Emilie Bache, f. Kbh. 14/8 20; F. Hans Henrik B., Rodemstr. og Urtekrmr. i Kbh.; M. Frederikke Sophie Lillie; 3 S., 4 D.; [25/4 1871 Ramløse-A.; Pr. i Strø og Holbo HH. 8/1 73].

Fær, s. 12.

24. 8/7 1871. Christian Hartvig Kjødt; [18/3 1875 Huusby-V.; see Baagø].

25. 28/6 1875 [Cap. p. l. Østofte 9/1 70] Carl Bendix Koch af Astrup-R.-A., f. Ravnsø 29/1 35; St. Ribe 54; C. 28/1 62, h1.; Cap. p. p. Vestenskov-K. 19/9 64, o. 12/10; 1 ~ 20/8 66 Elise Knudine de Teilmann, f. 27/5 35, † 25/5 73; F. Cpt. Thøger Reenberg de T. til St. Hebo v. Varde; M. Hansine Westesen; 2 S.; 2 ~ 3/12 75 Anna Christine Olavis Jensen, f. Stubbekjøb. 13/4 43; F. Henrik J., Skibsfører; M. Anna Mar. Kjødt; (77) 1 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Dragstrup Kirke, s. 948-958, Skallerup Kirke, s. 959-964.