Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1199. Torslev og Lendum,

Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 21; M. S. III.; P. M. 62; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/134; Vahls M. 73; Kbg. 1748.
Anm. Torslev hørte til Volstrup og Hørby indtil 1555 eller 1569, da en Præst druknede i Kurvad; Lendum hørte tidligere til Understed-K. Det synes dog, som om Lendum ved 1550 var et selvstændigt Pastorat, thi c. 1550 var her en Præst Hr. Villads, der efter Biskop Chrysostomus’ Optegnelser havde 4 Bøger, og 1553 indberettede Hr. Mads om Lendum Sogn, hvor han havde en Præstegaard.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1553. Ole Nielsen Wittrup el. Wibtorp; see Etm.; [levede 1586; † c. 1589].

KS 3:2 (1877-80), s. 201; 2:6 (1872-73), s. 621.

2. (1590) [p. Cap. V. og Ø. Hassing (83)] Christen Vistesen Ingberg; ~ F. D.? Helvig Olufsdtr., der overlevede ham; 3 S.; see S. C. Thorslev i Sørbymagle-K.; [† 2/7 1620; Sønnen Oluf Christensen Torslev, f. c. 92, St. Aalbg. 15, ble o. til p. Cap. i Herlufsolm 23/4 23, hvor han døde 14/9 29].

(Udgår her, beror på en misforståelse 3. 16 . . Niels . . .; ~ 3/7 15 Karen Lauritsdtr.)

4. 1620 [p. Cap.* (15)] Jens Thomsen, f. Thisted; St. 13; ~ 3/7 15 Karen Lauritsdtr., vist fra Sludstrup; [druknede Natten mellem 16 og 17/2 1622].

KUM I, s. 10 (»Ianus Thomæ Tystadius«).

5. 1622. Christopher Frantsen af Ugilt-T.; St. 15; ~ Barbara Hansdtr. Rosenberg (Schallerup) af Skallerup-V.; 3 S., 1 D.; see Etm.; Frants C. i Tornby-V.; M. Madsen i Ugilt-T.; [† 164 .].

KUM I, s. 17 (»Christophorus Francisci f. Vandalus, Cimber«).

6. 164. . F. S. Hans Christophersen, f. c. 24; St. Kbh. 41; ~ Johanne Ottosdtr. af Volstrup-H.; 2 ~ Etm.; [† 1656].

KUM I, s. 164 (»Iohann[e]s Christophori«).

7. 1656 [p. Cap.* 53] Niels Mortensen Sulsted; St. Kjøge 43; vist p. Cap. Dalby-T. 1646–52; ~ c. 57 F. E., der levede 69; 1 D.; [† c. 1667].

KUM I, s. 179 (»Nicolaus Martini Alburgensis, Cimber«).

8. 24/5 1667. Frederik Rasmussen Wilsbech, f. Sæby c. 40; (Bdr. t. Otto R. W. i Mosbjerg-H.); F. R. W., Ridefoged til Asdal og Bgr. i Sæby; M. Anna Jørgensdtr.; St. Helsing. 61; 1 ~ 23/9 68 Anna Thomasdtr. Jetzmark af Skjæve, † •/5 82; 4 S., 2 D.; 2 ~ c. 83 Else Lauritsdtr. Bjørn af Jerslev-B., f. 66; u. B.; 2 ~ Etm.; see Frederik F. W., r. Cap. i Sæby; [† 1/12 1688; skete 2/6 71 Overlast i sit eget Huus af Propr. Niels Mortensen Kjerulff til Hesselt].

KUM I, s. 298 (»Fridericus Erasmi Wilsbech«).

9. 8/12 1688, o. 20/3 89 [Aman. Aalbg. 86] Peder Jensen Bloch, f. Lund, Lerup S., 28/6 51; (Bdr. t. Sophie J. B. ~ H. P. Kampmann i Aggersborg og t. Jens J. B. i Kollerup-S.); F. J. Jensen B. af Lem-V., Ridefoged paa Bratskov; M. Magdalene Knudsdtr.; St. Aalbg. 69; C. 17/7 72, illum.; ~ c. 89 F. E.; 1 S., 3 D.; 3 ~ Etm.; [† 16/5 1706].

KUM II, s. 15 (»Petrus Iani Blochius«); AaB s. 162, 171.

10. 11/6 1706, o. 6/8, Eiler Henriksen Stampe af Hammer-H.-S.-A., f. 18/9 79; St. Aalbg. 99, Bacc. 00; C. 8/6 02, l.; ~ 10/8 07 F. E.; 1 S.; [† •/3 1748].

KUM II, s. 249, 253 (»Hilarius Stampe«, 20 år gl.).

11. 3/5 1748, o. 29/5, Jørgen Christopher Johansen Gleerup, f. Aalbg. 23/7 19; F. Cmcrd. J. G.; M. Mette Vibekke Poulsdtr. Mørch af Aalbg. Frue K. r. Cap.; St. Fred. 37; C. 8/8 40, n.; Forp. paa Aagd., siden paa Knudseie; Cons.-Rd. 27/5 el. 27/4 59; ~ 11/12 43 Elisabeth Kirstine Bendtsdtr. Jespersen, f. 28/4 18, † 4/12 78; F. B. J., Eier af Holmgd.; 6 S., 3 D.; [# 1791; boede siden paa Vreilevkloster; † Aalbg. 23/2 93; Pg. br. 50].

KUM II, s. 581 (»Georg. Christophorus Glerup«, 20 år gl.).

12. 30/3 1792 [p. Cap. Vreilev-H. 16/10 89, o. 26/3 90] Knud Schott Deichmann af Lerup-T., f. 9/3 64; St. Aalbg. 82; C. 9/1 87, h.; Hør. Aalbg. . . ; Pr. 3/9 99; R. m. Apr. 9/7 13; ~ 15/11 93 Johanne Finderup af Vammen-B.-L., f. 1/1 72, † Hjørring 30/11 41; 4 S., 5 D.; see Jacob D. i Simested-H.-H.; Rasmus S. D. i Ferslev-D.-V.; (J. S. D. Branth, Cat. i Skjelskør); [† 1/2 1823; „vir bonus et rectus, ingenio præclarus, scientiis perimbutus, amicus pius“ (Borchs Avis 1823, Nr. 19); oprettede tre Gavebreve, confirmerede 31/1 16, nemlig; 1) et Gadehuus i Lendum til Brug for Skllrrne. ss.; 2) et Huus i Smidstrup, Lendum Sogn, til Fattigvæsenet; 3) 1000 Rdlr. til, at forbedre Skllrrnes. Løn i Torslev; desuden 51 Rdlr. 54 Sk. til Torslev Fattigvæsen].

13. 30/3 1823 [Dragstrup-S. 2/11 04, o. 21/12] Poul Mathias Schor af N. Nissum, f. 71; St. Roesk. 90; C. 21/4 95, h.; ~ Kbh. 6/7 10 Charlotte Cathrine Ehrhardt, E. e. Elias Meyer, Miniaturportraitmaler, f. 6/2 75, † Kbh. 24/1 53; F. Frants Engelbert E., Contoirchef i Kbh.; M. Sophie Elisabeth Borchhorst; 1 S., 1 D.; [† 24/6 1835 efter syv Aars Lidelser af Vattersot].

14. 18/11 1835 [Brøndum-N. 12/1 25] Poul Gottfred Wanning; [19/11 1851 Als; see der].

15. 21/1 1852 [Norderø, Fær., 2/3 40, o. 20/5] Leonard Christian Fischer af Bregninge-B., f. Vindblæs 17/5 03; St. pr. 23; C. 18/1 33, n.; 1 ~ 20/6 28 Georgia Vilhelmine Charlotte Amalie Tjellesen af Sønderup-N., f. Ærøskjøb. 2/9 04, † 11/3 56; 2 S., 1 D.; 2 ~ 10/6 63 Anna Marie Christensen, f. 20/6 35; F. Christen Henriksen, Godsforv. i Hørby Sogn; M. Marie Olsen; B.; [# 21/9 1862; boede 68 i Frederikshavn; stille og sagtmodig].

Fær, s. 15.

16. 16/12 1862 [Anholt 13/6 56] Carl Martin Gustav Risom, f. Aarh. 8/10 16; F. Christ. Rudolph Philip R., Klokker v. Dk.; M. Anna Marg. Bontine Bjørn; St. Aarh. 34; C. 3/7 43, l.; p. Cap. Glud-H. 28/9 49, o. 19/10; ~ 31/5 56 Anna Olsen, f. Bogense 27/1 24; F. Hans O., Kbmd. i Bogense; M. Anna Sophie Buck; u. B.; [† 5/10 1865].

17. 16/12 1865 [c. P. Dedsbøl, Tønder-Løgumkloster Pr., 26/9 50, o. 2/10; Sp. ss. 18/12 s. A.; afsat •/2 64 af den t. Reg.; # 28/10 s. A. af den d. Reg.; Hjælpep. Vorbasse-H., Taulov og Sest] Philip Petersen af Bov, f. 6/11 11; St. Slesvig til Kiel 32; C. Gottorp 36; ~ 9/7 63 Johanne Bothilde Bøving af Egtved-Ø., f. Veien 10/5 30, † 6/9 13; (68) 1 S.; [# 12/1 1866; † 13/2 1876; „Skjøndt han var født i en tydskdannet og tydsksindet Familie og uddannet i Kiel, nærede han en saa glødende Kjærlighed til Danmark, det danske Folk og den danske Literatur som Faa; skjøndt han blandt den tydsksindede Befolkning, for hvilken han var Præst, og omgiven af tydsksindede Embedsbrødre, ideligt var udsat for Haan og Forfølgelse, forsømte han aldrig nogen Leilighed til at lægge denne Kjærlighed for Dagen; men over den glemte han dog ikke hvad den christelige Kjærlighed bød ham, og altid var hans Hjerte og Pung aaben for den Trængende, skjøndt hans Embede gav ringe Indtægt og hans Velgjerninger ofte lønnedes med Utak af hans tydsksindede Menighed i Dedsbøl. Hans altid brændende Ønske om at blive Præst i det egentlige Danmark, fik han først opfyldt, efter at være rammet af den tunge Sorg over Sønderjyllands Løsrivelse fra det. Hans Beskednehed og Ydmyghed var en sand Christen værdig“. See D. T. 76/56].

Arends II, s. 152: W. III. 363 f.; M. 376; Elv. 529; Wulff. 56, II. 17; (Arends’ litteraturforkortelser); Elvius s. 529.

18. 4/5 1876 [o. Cat. Aalbg. 31/1 72, o. 8/3] Ludvig Peter Marius Christian Wittrup, f. Humlebæk, Asminderød S., 15/1 41; F. Jens Fred. W. (Bdr. t. Carl C. W. i Veile-H.), Bøssemgr. i Veile, siden Musiklærer i Od.; M. Laura Antomine Kirstine Møller af Agri-E.; St. Od. 59; C. 28/6 66, h1.; Huslærer i Ferslev Pg. •/10 66 – •/8 68, i Kbh. 68–70, p. Hindsgavl 70–71; ~ Kbh. Garnisons K. 6/8 72 Lucia Vilhelmine Fjeldsted, f. Kbh. 6/8 43; F. Joh. Henr. F., Sadelmgrmstr.; M. Fred. Mar. Soltau, Jordemoder; (77) 1 D.; [14/4 1885 Søby-H.; † Kbh. 30/11 1914 under et Ophold for at søge Lægehjælp]

Elvius s. 529; G-HF II, s. 216.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 310-315.