Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 55. Als,

Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 404; M. S. III.; Lkm. 3/187; Kbg. 1692.
———————————

1. 1564. [Huuslærer og Cap. i 4 Aar, o. Aarh. St. Fabians og St. Sebastians Dag (20/1)] Christian Stephansen; [1573 Aalborg Bud. K. see der; Hr. Christen formenes, at have bragt Beboerne fra den pavelige Lærdom; han fik dem til at spise Kjød og Flæsk i Fasten, og at aflægge Salterbaand (?), samt til ikke at besøge Helgenbilledet Øvind el. Obind i et Huus Nord i Byen; da han holdt sin sidste Prædiken, græd Menigheden saa meget, at han sagde, at, dersom han havde vidst, at hans Faar havde en saa stor Kjærlighed til ham, vilde han hellere have ladet sit Liv, før han skulde draget fra dem. Han skrev dem siden til fra Aalborg. Han fik hele Menigheden omvendt undtagen en gammel Kone, som ei lod sig tvinge (A. H. N.) ].

2. 1573 [vist r. Cap. t. Aalbg. Bud. K. . . ] Mads Christensen*; 3 ~ Valborg . . . ; 2 ~ Erik Nielsen, en Bonde i Sognet; see C. M. Aalborg i Aasted-S.; [† 1604; kaldtes „gamle Hr. Mads“; i hans Alderdom læste hans Datter for Menigheden].

Klitgård, 1925 (se nedenfor).

3. 1604. Lars Mariager; O.; [† 1605].

4. 1605. Morten Madsen Hvass af Vorning-K.-H., f. c. 77; ~ Anna Christensdtr.; 3 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Mads M. H. her; Jens M. H. i Olsker-A.; N. C. Knabe i Bælum-S.; C. J. Seerup, L. H. Dyster og J. J. Kall, alle i Glenstrup; [† 23/4 1623; Eptph.; Hustrus Lgst.].

Klitgård, 1925 (se nedenfor).

5. 1622 el. 23. Christen Pedersen Thising; maaskee St. 12, Bacc. 14; ~ F. E., som 82 boede i Vive, † i Vive; u. B.; [† 25/6 1640; skal have taget sin Karl til Degn; Hustrus Lgst.].

KUM I, s. 5, 15 (»Christian. Petri Cimber/Christiernus Petri Tystadiensis«); PT 11:2 (1941), s. 124; Klitgård, 1925 (se nedenfor); Nygaards sedler: Enken.

6. 1640. F. Sts. Mads Mortensen Hvass; St. Aalbg. 36; 1 ~ Maren Christensdtr. Knabe af Bælum-S.; 1 S., 3 D.; 2 ~ c. 72 Kirsten Sørensdtr. af Vive-O.-V., som overlevede ham; [† 11/6 1674; berømmelig; velbegavet; „i sit Levnet smuk pudseerlig og gjorde sig meget gemeen med en velagtbar Smed her i Byen, der og var meget pudseerlig“ (Optegnelser af en Kunstdreier i Als fra 18de Aarh.); lod opsætte og bepryde den nordre Altertavle].

KUM I, s. 133 (»Matthias Martinius«); Klitgård, 1925 (se nedenfor).

7. 27/6 1674, o. 6/10, Niels Johansen Kall, f. Mariager 22/6 48; F. J. K., Bgmstr. og Tolder; M. Margrethe Bay; St. Aarh. 70; C. 22/12 72, n.; ~ Else Danielsdtr. Kalov, f. 1/10 52, † 30; F. Apoth. i Aalbg.; M. Mette Grubbe; 2 S., 2 D; see Johan N. K. i Skelund-V.; Etm.; N. N. Knabe i Gjerlev-E.; D. N. Calov i Simested-H.-H.; [b. 31/7 1702; meget myndig og velæstimeret].

KUM II, s. 25 (»Nicolaus Iohannis Kall«); Nygaards sedler: Begr..

8. 11/8 1702, o. 8/11, Otto Henrik Jensen Printzler af Ø. Tørslev-D., f. 16/1 76; St. Aarh. 97; C. 02; ~ 15/8 03 F. D. Mette Grubbe Nielsdtr. Kall; u. B.; [† 25/8 1708].

KUM II, s. 229 (»Otto Henricus Iani«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 626.

9. 5/10 1708, o. 14/11, Johan Henriksen Kuur (Kopp?), f. Rand. 14/8 83, F. H. Kopp, Kbmd.; M. Lisbeth Kuur; St. Rand. 01; C. 5/2 05, n.; Pr.; ~ 18/4 09 Anna Magdalene el. Malene Nielsdtr. Knabe af Gjerlev-E., f. ca. 95, b. Ingstrup 16/5 55; 6 S., 6 D.; see Henrik K. H. K. i Ingstrup-H.-A.; Niels H. K. i Kollerup-S.; Johan Fred. H. K. i Skallerup-V.; [† 25/8 1733; stille og sagtmodig, klog og forsigtig. (Kunstdreieren)].

KUM II, s. 269 (»Iohannes Henrici Copius«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Børn.

10. 16/10 1733, o. 25/11, Jacob Jacobsen Thornam af S. Gjørding-V., f. Stubbekjøb. 11/12 06; St. pr. 27, Bacc. 28; C. 13/2 31, h.; ~ 19/5 34 Johanne Rasmusdtr. Glorup, f. Stege 09, † 8/8 93; F. R. Sørensen G., Klokker i Stege; M. Anne Margrethe Møller; 3 S.; see Frederik J. T. i Sandby-V.; [† 13/6 1742].

KUM II, s. 490, 495 (»Iacobus Thornamus«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 96; Nygaards sedler: Børn.

11. 17/8 1742, o. 12/9 [Crtr. Aalbg. •/6 37, Subrtr. ss. 41] Mag. Christian Nielsen Broch, f. Rand. 17 el. 1/12 13; F. N. B., Kbmd.; M. Anna Christensdtr. Bay; St. pr. 34, Bacc. 35; C. 25/10 36, l.; Mag. 38; Cons.-Rd. 24/6 63; ~ Maria Kirstine Pedersdtr. Hasse, f. Vibg. c. 21, b. 23/10 54; F. P. Jacobsen H., Kbmd.; M. Maren Justdtr. Arctander; 3 S., 5 D.; vist 2 ~ . . . Buchard fra Rand.; [† 13/10 1770].

KUM II, s. 554, 559 (»Christianus Broch«, 21 år gl.).

12. 7/12 1770 [P. t. Vibg. Tugt- o.s.v. Huus 5/5 69] Jochum Johansen Irgens, f. Øie, Trondhj. St., 21/7 38; F. J. Jochumsen I., P. Surendal, Pr. i Nordmøre Pr.; M. Lovise Kortholt; St. pr. Kbh. 61; C. 22/6 63, l.; p. Cap. Skibsted-L. 10/8 64, o. 26/9; 1 ~ 15/3 71 Anna Helene Henningsdtr. Irgens af Skibsted-L., E. e. J. H. Hensemann i Vindblæs-D., og † 23/2 80; 1 S., 1 D.; 2 ~ 16/10 80 Cathrine Elise Smidth af Asfærg-F., f. 24/8 50; 1 D.; 2 ~ P. K. Reetz i Kristrup-H.; (see J. C. Hostrup i Frederiksborg-H.-H.; J. H. Spur i Hobro-S.); [† 13/3 1787].

KUM III, s. 212 (»Ioachimus Irgens«); Erl. I, s. 438-440; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Nørhald hrd. nr. 42.

13. 18/5 1787 [Hvornum-S. 27/6 81, o. 29/8] Thøger Lassen Haugaard*, f. Kongstedlund 6/3 51; F. Ove H., Forp.; M. Else Margrethe Thøgersdtr. Lassen; C. 71, n.; Pr. 06–14; Cons.-Rd. 22/7 31; ~ 15/12 85 Birgitte Dorthea Praëm af Tømmerby-L., f. 5/4 61, † 20/3 29; 1 S., 4 D.; see Frederik H. i Særslev; [† 18/8 1831].

14. 25/11 1831 [Ø. Brønderslev-H. 18/10 05, o. 8/1 06] Immanuel Jermiin, f. p. Venø 8/12 69; F. Dr. med. Henrik de J.; M. Anna Sophie Barbara Eccardt; St. Aalbg. 89; C. 29/4 93, h.; ~ 11/11 08 Ingeborg Winde, d. 27/11 92, † Aalbg. 20/6 70; F. Propr. Henrik W. t. Buurholt; M. Anna Dorthea Mathiesen; 2 S., 5 D.; see Henrik C. J. i Tjustrup-H.; [† 16/7 1851; E. 1/782 og S. 1/947].

15. 10/11 1851 [Torslev-L. 18/11 35] Poul Gottfred Wanning, f. Gudum Mølle v. Slag. 5/12 93; F. Claus Poulsen; M. Johanne Sophie Svane; St. Nykjøb. 13; C. 19/10 16, h.; Miss. v. Julianehaab 28/3 17, o. 9/4 s. A.; Sp. Brøndum-N. 12/1 25; 1 ~ 17 Juliane Marie Sophie Krause, f. 29/10 91, † 25; F. Gartner og Slotsforv. p. Sorgenfri; 2 S., 2 D.; 2 ~ 5/7 26 F. D. i Brøndum: Cathrine Maria Kirkebye, † af Typhus eft. 6 Uger; 3 ~ 31/1 27 Dorthea Margrethe Krarup af Alslev-H., f. 10/1 05, † 13/12 68; 3 S., 2 D.; Datteren Maren Kirstine ~ 2/10 60 V. C. H. Koch, p. Cap. her, siden Haverslev-B.; [† 20/1 1864].

16. 11/4 1864 [Bjergby-M. 18/4 43] Niels Julius Bech, f. Aalbg. 18/8 06; F. Jens B., Fuldmægtig hos Toldkassereren, siden Collecteur og Stempelpapirsforhandler; M. Frederikke Sophie Charlotte Lüders; St. Aalbg. 24; C. 9/7 29, h.; c. Adj. Aalbg. 30–31; Sp. Torsted-H. 21/10 35, o. Aalbg. 16/12; ~ Aalbg. Bud. K. 27/4 36 Andrea Cathrine Margrethe Gay, f. 22/4 09; F. Andreas G., Kbmd. i Aalbg.; M. Margrethe Hansen; 2 S., 6 D.; [„Det var 7/1 41, Formiddag Kl. 9, at mit stivfrosne Legeme blev fundet, utildækket af Snee med bart Hovede paa en Hedebrink, 2½ Fjerdingvei fra Torsted Pgd., efter at jeg Dagen i Forveien i Tusmørket havde forladt Annexsognets, Hovers, Skole og strax derefter forvildet mig paa den med næsten alentyk Snee belagte, umaadelige Hede mellem Sognene. Først ved Aftentid kom jeg atter til Liv og Bevidsthed, befandt mig vel, men var selvfølgeligt meget udmattet. Dette Døgn er udslettet af mit Livs Erindring. Det var et Guds Almagts Under, som kuns Faa have oplevet Magen til. Hans Navn være lovet!“].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgård, C.: Lidt om de ældre Præster i Als. Fra Himmerland og Kjær. Årbog udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, 1924-1926, s. 352-362.